Sunteți pe pagina 1din 11

SENZORI ŞI TRADUCTOARE

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

TRADUCTORUL

Traductorul este un dispozitiv care converteşte o mărime de o anumită natură fizică în altă
mărime de o altă natură fizică.

Mărimile fizice investigate (parametri de proces) se împart în şase clase:

 electrice
 mecanice
 termice
 optice
 magnetice
 chimice.

O reprezentare generală a traductorului este ilustrată în figura de mai jos:

Model traductor

În practică, traductoarele au ca semnal de ieşire un semnal electric; există cel puţin patru
argumente în favoarea acestui tip de ieşire:
 Există cel puţin o metodă de măsurare a mărimilor neelectrice care să conducă la o
variaţie a unui parametru de natură electrică.
 Se pot utiliza dispozitive şi circuite electronice performante care au impedanţe de
intrare foarte mari, au amplificare mare, impedanţă de ieşire mică pentru ca efectul
de retroacţiune să fie neglijabil.
 Semnalele electrice pot fi mai uşor prelucrate, memorate şi transmise la distanţă.
 Automatizările electrice / electronice operează numai cu semnale electrice; trebuie
să existe deci o compatibilitate directă între traductoare şi instalaţia de
automatizare.

Concluzii:

Traductorul reprezintă un element tipic al unei instalaţii de automatizare care oferă


informaţii despre parametrii procesului investigat.

Traductorul are un caracter dual: poate fi asimilat unui instrument de măsură, sau este un
simplu element component al instalaţiei de automatizare.

1
Informaţia oferită de traductor este uşor interpretată şi prelucrată de dispozitivele de
automatizare.

Ieşirea unui traductor este un semnal electric, dar cu limite de variaţie calibrate (unificate)
pentru o interpretare uniformă (indiferent de plaja de variaţie a intrării), ieşirea
modificându-se între aceleaşi limite.

Traductorul reprezintă dispozitivul care primeşte la intrare o mărime fizică de o anumită


natură numită parametru de proces, şi oferă la ieşire un semnal electric calibrat
corespunzător unei anumite stări sau situaţii de măsurat.

Functia traductorului: F: D → C.

Exemplu pentru un traductor de temperatura,

U = U(T): U: [0˚C ÷ 100˚C] → [4mA ÷ 10mA]

Este de dorit ca dependenţa dintre intrarea şi ieşirea unui traductor să fie liniară.

SENZORUL

Se evidenţiază cel puţin trei proprietăţi ale unui senzor care îl diferenţiază de traductor:

Un senzor realizează măsurarea într-o manieră similară organelor de simţ umane.

 Senzorii sunt de dimensiuni reduse, ceea ce conduce la determinări „punctuale”,


făcând posibilă extinderea către o arie de măsurare sau o matrice de senzori.
 Senzorii permit determinarea unei hărţi a unei scene investigate prin metode sau
mijloace de baleiere.
 Senzorii reprezintă un ansamblu de dispozitive sensibile de dimensiuni reduse care
permit determinarea unui câmp de valori pentru o mărime investigată într-o
manieră similară percepţiei umane.
 Senzorii încearcă să imite comportamentul uman (anumite componente umane –
ochiul, nasul, urechea), dar nu principiile de funcţionare ale organelor de simţ
umane, încă insufficient cunoscute.
Tipuri de senzori:

 Senzori vizuali: folosiţi la camerele de luat vederi, roboţi, oriunde se investighează


o scenă;
 Senzori tactili: în aplicaţii de piele artificială;
 Senzori olfactivi şi gustativi: în industria alimentară (unde se investighează
calitatea produselor), în industria petrolieră, în industria minieră (la sistemele de
siguranţă/ avertizare);
 Senzori auditivi: în industria multimedia, la sistemele de recunoaştere vocală;
 Senzori de temperatură;

Să considerăm un sistem robot care face parte integrantă a unui proces. Componentele
sistemului sunt:

 Traductoare de deplasare liniară (dus-întors) pentru braţul robot întins;


 Traductoare de poziţie unghiulară pentru rotirea corpului;
 Senzori pentru vedere artificială - pentru recunoaşterea pieselor, de exemplu;
 Senzori de forţă;
 Traductoare şi senzori de proximitate – pentru detectarea obstacolelor.

Deoarece atât senzorii cât şi traductoarele realizează aceste operaţii de măsurare de mai
multe ori, cele două noţiuni se mai şi confundă.

Calitatea unei automatizări este puternic influenţată de calitatea măsurării parametrilor de


proces care intră în componenţa instalaţiei automatizate, deci de senzorii şi traductoarele
utilizate, preţul unor asemenea componente influenţând serios preţul instalaţiei.

Evoluţia tehnologică din ultimul timp a condus la apariţia unui senzor mult evoluat –
smart sensor / smart transducer. Este vorba despre o unitate funcţională care asigură
măsurarea unuia sau mai multor parametri de proces cu o configuraţie internă organizată
în jurul unei unităţi procesoare de tip microprocesor, microcontroler sau microcalculator.
CRITERII DE CLASIFICARE A TRADUCTOARELOR

 după necesitatea alimentării cu energie:

Traductoare generatoare - preiau o mică parte din energia parametrului de proces pe care
o folosesc în procesul de măsurare şi oferă la ieşire direct un semnal electric; nu au
nevoie deci de alimentare.
Exemplu: termocuplul

Traductoare parametrice - necesită o sursă de activare externă pentru punerea în evidenţă


a parametrului electric dependent de mărimea de la intrare.
Exemplu: termorezistenţa, termistorul

 după modul de funcţionare:

Traductoare cu funcţionare continuă - dependenţa dintre intrare şi ieşire se prezintă sub


forma unei funcţii continue.
Traductoare numerice - ieşirea este caracterizată de stări distincte, sub formă numerică.
Traductoare care au la intrare o variaţie continuă, la ieşire având variaţii de frecvenţă, etc.

 după principiul de funcţionare a părţii de intrare:

Traductoare care lucrează în regim dezechilibrat - au la intrare o punte cu unul sau mai
multe elemente active (ex. puntea Wheatstone), iar dezechilibrul din punte este prelucrat
şi oferit la ieşire sub formă de semnal electric calibrat.
Traductoare cu echilibrare automată - puntea de la intrare este reechilibrată cu ajutorul
unui circuit de reacţie care se întoarce de la ieşire la intrare (se autocorectează).

 după numărul de elemente acumulatoare de energie care se reflectă în dinamica


traductorului:

Traductoare de ordinul 0 sau de tip proporţional


Traductoare de ordinul 1 sau cu un singur element de acumulare (numit element de
intârziere de ordinul 1)
Traductoare de ordinul 2
Traductoare de ordin superior

 după tipul mărimii puse în evidenţă:

Acest tip de clasificare este pus în evidenţă în ofertele de la firme.

 după principiul funcţional al zonei sensibile:

- Traductoare rezistive - Traductoare de tip generator de sarcină electrică


- Traductoare inductive - Traductoare de tip generator de tensiune
- Traductoare capacitive - Traductoare de tip generator de curent electric
ROLUL ŞI LOCUL TRADUCTOARELOR ÎN CADRUL SISTEMELOR
AUTOMATE

Indiferent de complexitatea automatizării, traductoarele au rolul de a capta şi a oferi


informaţii despre parametrii de acces investigaţi.

Din acest motiv, locul acestora se va găsi la începutul unui lanţ de măsurare. În cadrul
unor sisteme automate le regăsim la intrarea pe calea informaţională sau în bucla de
reacţie.

STRUCTURA GENERALĂ A UNUI TRADUCTOR

Elementul sensibil (ceea ce se găseşte în contact cu mediul)- de exemplu o membrană

= y (x, z),z - mărime de zgomot

Unde: ELT - element de legătură şi de transmisie

SAE - sursă auxiliară de energie

ES - element sensibil, element captor, detector


Elementul sensibil trebuie să îndeplinească următoarele proprietăţi:

Trebuie să fie sensibil numai la parametrul de proces x, acela care este măsurat, şi să
rejecteze celelalte mărimi ale mediului în care se face măsurarea.

Să nu exercite efect de retroacţiune către mărimile de proces.

Nu trebuie să ia o mare cantitate de energie de la mărimea x pentru a nu o perturba. Un


element sensibil este de calitate dacă puterea preluată de la parametrul de proces nu este
mai mare decât puterea disponibilă.
Să permită cuplări variate cu procesul.

Semnalul obţinut la ieşirea unui ES este de cele mai multe ori cu o neliniaritate
pronunţată şi sigur cu limite de variaţie necalibrate, nestandardizate.

Cu ajutorul elementului de legătură şi de transmisie se realizează conexiuni de natură


electrică, mecanică, optică, termică sau de altă natură.

Adaptorul are dublu rol:

Preia semnalul de la ES şi, în urma unor operaţii cu caracter liniar sau neliniar, îl
transformă în semnal electric calibrat de ieşire, proporţional cu parametrul de proces.

Pe baza energiei preluate de la SAE, semnalul y de la ieşirea traductorului este suficient


de puternic ca să acţioneze toate dispozitivele de automatizare la care este cuplat fără să
apară efecte de retroacţiune.

Observaţii:

Dintre ieşirile în semnal unificat, cea mai folosită este ieşirea în c.c. deoarece este mai
avantajoasă în transportul informaţiei la distanţă şi este imună la scurtcircuite. Valoarea
de 4mA este aferentă minimului intrării.
STUDIUL TRADUCTOARELOR PNEUMATICE DE PRESIUNE
DIFERENTIALA

CONSIDERATII TEORETICE

Traductorul converteste marimea fizica masurata în semnal pneumatic, asigurând


proportionalitatea între cele doua, semnalul de iesire din traductor fiind preluat de alte
aparate (regulatoare, integratoare, aparate de indicare sau de înregistrare).

Traductorul pneumatic furnizeaza la iesire un semnal în gama 0,2 1 bar, indiferent de


marimea fizica pe care o masoara.

Traductorul pneumatic AT 30 PLT 370

Este alcatuit din doua parti distincte: detectorul (AT 30) si adaptorul (PLT 370). De
remarcat este faptul ca se pot obtine si alte variante constructive, prin utilizarea unui alt
tip de detector.

Detectorul transforma marimea fizica masurata, diferenta de presiune, într-o deplasare


unghiulara proportionala cu aceasta si care, la valoarea maxima a marimii masurate este
de aproximativ 8º.

Detectorul AT 30 (vezi figura 6.1) este compus din doua camere de presiune, în care se
gaseste câte un burduf elestic, (1) si (2), legate între ele cu o tija (3). Deplasarea celor
doua burdufuri, ca urmare a aplicarii presiunii diferentiale, este transmisa unei pârghii
(10), care transforma deplasarea liniara a tijei într-o deplasare unghiulara a axei (4), de
valoare maxima 8º.

Figura 6.1 Detectorul AT 30.

Adaptorul pneumatic PLT 370 are rolul de a transforma deplasarea unghiulara (0º 8º)
primita de la detector, în semnal pneumatic proportional in gama unificata (0,2 1 bar).
Adaptorul PLT 370 (vezi figura 6.2) este alcatuit din:
 un sistem duza-clapeta care preia miscarea de rotatie primita de la axul
detectorului;
 un sistem de reactie, compus dintr-o capsula mecanica (elastica) si un mecanism
cu articulatie elastica;
 un amplificator pneumatic, alimentat cu aer instrumental la presiunea de 1,4 bar,
care este capabil sa sesizeze variatia distantei dintre sistemul duza-clapeta si
sistemul de reactie, si sa dea la iesire un semnal pneumatic în gama (0,2 1) bar,
proportional cu deplasarea unghiulara a axului detectorului.

Figura 6.2Adaptorul PLT 370.

Principalele caracteristici tehnice ale traductorului pneumatic AT 30 PLT370 sunt:


AT30
 semnal masurat : presiune diferentiala;
 presiunea statica maxima de lucru : 1,5 bar;
 domenii de masura :
- normale : 0- 80, 150, 200, 300, 400 mm H2 O;
- speciale : deriva din cele normale prin deplasarea uneia sau a ambelor limite de
masurare în sensul restrângerii gamei de masura (gama minima = 40 % din
domeniul normal);
PLT 370 :

 presiunea aerului instrumental de alimentare : 1,4 10 % bar;


 semnal de iesire : 0,2 1 bar;
 timpul de raspuns, pentru cresterea semnalului de iesire cu 63%, când semnalul de
intrare este aplicat brusc cca. 5 secunde.

Traductorul pneumatic FE-3DM

Desi este cunoscut ca traductor electronic de presiune diferentiala, în practica, doar


adaptorul este electronic, iar detectorul este un bloc de lucru cu elemente mecano-
pneumatice.
Acest traductor este realizat pe principiul balantei de forte. El masoara o presiune
diferentiala si transmite ca semnal de iesire un curent continuu în gama
(4 20) mA, proportional cu semnalul de intrare. Principiul functional poate
fi urmarit în figura 6.3.

Figura 6.3 Traductorul FE-3DM.

Cele doua presiuni, înalta si joasa, se aplica pe membranele capsulei de masura.


Presiunea diferentiala rezultata, exercita o forta pe capatul inferior al “barei de forta ”,
care este balansata de forta exercitata de bobina de reactie, aplica prin intermediul
ansamblului pârghie-vector, pe capatul superior al barei de forta (în sens opus fortei date
de capsula).

Orice deplasare a barei de forta este sesizata de armatura detectorului, fapt care provoaca
o crestere a curentului în secundarul detectorului. Acest curent este amplificat si transmis
simultan la bobina de reactie si la aparatul receptor. Forta dezvoltata de bobina de reactie
echilibreaza forta dezvoltata de elementul sensibil.
Curentul de iesire, 4 20 mA, care determina forta de echilibrare, si care reprezinta
semnalul de iesire al aparatului, este proportional cu presiunea diferentiala.
Bibliografie :

Gh. Lazea – Echipamente de automatizare pneumatice si hidraulice – îndumator de


laborator; Lito IPCN – 1982.

Gh. Lazea – Echipamente de automatizare pneumatice si hidraulice – note de curs; Lito


IPCN – 1986.

L. Bivolaru – Montarea instalatiilor de automatizare, vol. 3 si 4; Ed. T. Bucuresti – 1978.