Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURSUL DE INTERPRETARE CRITICĂ

„G A R A B E T I B R Ă I L E A N U ”
Ediția a XV-a, 13.04.2019

CLASA a XII-a

Subiectul I 100 de puncte


Redactează un eseu argumentativ, de 2-4 pagini, cu referire la 2-3 opere literare,
despre condiția omului modern, pornind de la următorul citat:
„O nedeslușită remușcare îl previne pe omul modern că poate a avut, că ar putea
să aibă cu lumea în care se află niște legături mai adânci și mai armonioase. Știe foarte
bine că există în el posibilități de fericire sau de măreție de care s-a îndepărtat. Anumite
ființe, mai ales, aduc lumii această nostalgie: poeții sunt aceia care, nemulțumiți doar să-
și exprime chemările lăuntrice, au marea îndrăzneală să le urmeze până în cele mai
primejdioase aventuri. Nemulțumiți de realitatea dată și de contactele foarte simple pe
care le avem cu ea, ei simt acea neliniște, acea nesiguranță pe care nu poți să o mai
înăbuși în tine în clipa când asculți vocea visului.”( Sufletul romantic și visul, Albert
Béguin)
În redactarea eseului vei avea în vedere următoarele:
- formularea ipotezei (10 puncte);
- susţinerea a minimum patru argumente şi / sau contraargumente (40 puncte);
- organizarea şi utilizarea structurilor specifice, a conectorilor (10 puncte);
- limbajul critic şi capacitatea de analiză (20 puncte);
- originalitatea abordării (10 puncte);
- corectitudinea enunţurilor, lizibilitatea (10 puncte).

Subiectul II 100 de puncte


Comentează textul :

Dincolo de bine și de rău

adică
inclusiv
dincolo de plus și minus

...chiar o fi interesant: cum e


când nu mai e valabil
nici minus
nici pâs?...
...nici pâs
adică
inclusiv
dincolo de consoane și vocale

...ar fi chiar mai interesant decât dincolo de bine și de rău


dincolo de plus și de minus
nu? – dincolo de consoane și vocale...

...dincolo de semnificații
dincolo de limbaj
ce provoacă de toate,
dar mai ales suferință;

dincolo de semnificații
dincolo de limbaj înseamnă
fără doar și poate
dincolo de viață și de moarte;

dincolo de viață și de moarte


adică - acolo unde totul
este absolut clar
însă lipsit de sens
deoarece sensul se află doar în bine
sau rău
în consoane și vocale.

Dincolo de bine și de rău


adică
dincolo și de acest poem de dragoste
de pace...

Dar nu
nu se poate dincolo de bine și de rău
adică
dincolo de Dumnezeu...

Dincolo, de Leo Butnaru (din volumul O sută și una de poezii, Editura Academiei
Române, București, 2018)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 180 de minute