Sunteți pe pagina 1din 6

CE ESTE CELULA?

CURS 1
• Celula este unitatea morfologică şi funcţională a
Biologia celulară şi moleculară – obiect lumii vii
de studiu şi istoric • Organismele = celule/alcătuite din celule
• compartiment delimitat de membrană, ce conţine
o soluţie apoasă de substanţe chimice

• niveluri de organizare:
atomi → molecule mici → polimeri→ organite
1 subcelulare → celule 3

• Alte structuri capabile să se multiplice, dar nu


CUPRINS independent – nu sunt celule:
– prionii – particule proteice, fără acizi nucleici,
• CE ESTE CELULA? – virusurile, alcătuite din ADN sau ARN şi
• REPERE ISTORICE ÎN BIOLOGIA CELULARĂ proteine
• IMPORTANŢA BIOLOGIEI CELULARE ŞI • Fiecare celulă prezintă semnele distinctive ale
MOLECULARE PENTRU MEDICINĂ vieţii :
• ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA CELULELOR - reproducerea
• ARHETIPURI CELULARE – PROCARIOTE ŞI - creşterea şi dezvoltarea
EUCARIOTE - utilizarea energiei
- răspunsul la mediul înconjurător
2
- homeostazia 4
• 1876 – Abbe a optimizat alcătuirea microscopului
REPERE ISTORICE • 1886 – Zeiss a produs lentile care au atins limita
teoretică a luminii vizibile – 0.2 micrometri
• 1655 – Hooke – termenul
“cellula” (celulă) = porii
• Studii de histochimie:
observaţi în plută
• 1674 – Leeuwenhoek a fost
primul care a raportat • anii 1880 Retzius şi Ramón y Cajal –
Secţiune prin plută – schemă
descoperirea unei celule reale după imaginea MO
metode de colorare – anatomia
– un protozoar microscopică
• 1833 – Brown descrie nucleul • 1898 – Golgi a descris aparatul Golgi
celular
Desenul lui Ramon y Cajal
Spermatozoizi – frotiu5 reprezentând neuronii 7din
straturile retinei.

• 1838 – Schleiden şi Schwann au propus


• 1931 – Ruska a construit primul microscop electronic
“TEORIA CELULARĂ” de transmisie

1) Celula este unitatea elementară a lumii vii. • 1932 – Zernike a inventat microscopul cu constrast de
2) Toate organismele vii sunt alcătuite din celule. fază

• 1855 – Virchow

3) Celulele se formează numai din celule pre-


existente. Imaginea unui fibroblast necolorat (A) în microscopie optică şi (B) în contrast de fază.

6 8
• anii 1950 – Palade Exemple:
(cercetător de origine
română), Claude, de Duve
• Hipercolesterolemia familială – defect de preluare
şi Porter
celulară a lipoproteinelor → descoperirea statinelor
– fixarea şi secţionarea
• Fibroza chistică – canalele proteice de transport al
pentru microscopul
electronic clorului deficitare
• Hipertensiunea – defect de formare a complexelor
– centrifugarea
diferenţială joncţionale în celulele epiteliale din rinichi
• Distrofia musculară – defect al citoscheletului
membranar în fibrele musculare
au descoperit
• Surditate – mutaţii în gena miozinei implicată în
ultrastructura celulei
mecanotransducţia din celulele urechii interne
9 11

IMPORTANŢA BIOLOGIEI CELULARE ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA CELULELOR


ŞI MOLECULARE PENTRU MEDICINĂ
• Cum a apărut viaţa? Probabil prin:
• Anii 1850 Virchow “Die cellular pathologie” - reacţii spontane între molecule într-un mediu
instabil
TOATE BOLILE PORNESC DE LA NIVEL Se presupune că au existat trei stadii de evoluţie:
CELULAR – Stadiul “chimic”
• În prezent se cunosc : – Stadiul “celular”
– modificările genetice responsabile pentru diferite – Stadiul “multicelular”
boli
→ separate prin intervale lungi în care formele de
– funcţiile şi contextul celular în care acţionează viaţă s-au diversificat
produşii genelor implicate
10 12
Stadiul “chimic” Stadiul “celular”
• Acum 3.5 miliarde de ani – formele primitive de viaţă
• condiţiile existente pe pământ în primul miliard de ani celule procariote anaerobe, apoi aerobe (acum 2
au dus la: miliarde de ani)
– reacţii între molecule simple anorganice → • Schimbări majore în condiţiile de mediu:
molecule organice (ex.: aminoacizi, zaharuri)
– acumularea de oxigen – cianobacteriile (capabile de
– Interacţiunile dintre moleculele organice mici → fotosinteză)
molecule mari, complexe (ex.: proteine, acizi
– formarea Fe2O3 („marea criză a fierului”)
nucleici); → formă pre-celulară de viaţă, (aşa
numitele “coacervates” sau prebionţi ) – extincţia anaerobelor
– prebionţii – înconjuraţi de o membrană lipido- • Acum 1.2 – 1.5 miliarde de ani → primele eucariote
proteică → apariţia primelor celule – dezvoltarea reproducerii sexuate → creşte mult
13
diversitatea 15

Experimentul lui Miller


Stadiul “pluricelular”
• Vapori de apă sunt trecuţi
într-o atmosferă de CH4, NH3, • Aproximativ cu 1 miliard de ani în urmă au apărut
şi H2 organismele pluricelulare primitive
• Pluricelularitea presupune:
→ descărcare electrică – comunicare intercelulară
– aderare a celulelor unele de altele
• Formarea moleculelor – evoluţia tipurilor celulare specializate (ex.:
organice mici, inclusiv celulele nervoase, epiteliale, musculare)
aminoacizii: alanină, acid • Acum 1.8 milioane de ani → OMUL
aspartic, acid glutamic şi
glicină
14 16
PROCARIOTE EUCARIOTE
Relaţii evoluţionare Membrane NU PREZINTĂ NUCLEU delimitat de membrană
Toate organismele actuale → ancestor comun interne fără nucleu sau organite ORGANITE CELULARE
membranare ENDOCITOZĂ, EXOCITOZĂ
NUCLEOID
• Linii:
Mişcările FLAGELI CITOSCHELET - responsabil de
– Eubacterii celulare mişcările celulare
– Archaea (arhebacterii) Organite doar RIBOZOMI ORGANITE DELIMITATE DE
sunt procariote MEMBRANĂ (reticul endoplasmic,
ap. Golgi, mitocondrii, lisosomi,
– Eucariote peroxizomi)
Materialul CROMOZOM UNIC MAI MULŢI CROMOZOMI LINIARI
genetic CIRCULAR ADN împachetat cu proteine
• Organismele actuale ce Sinteza de ARN şi ARN sintetizat în nucleu, proteinele în
proteine în citoplasmă citoplasmă
seamănă cu formele de
Diviziunea DIRECTĂ (sciziparitate) INDIRECTĂ (MITOZA, MEIOZA)
viaţă primitivă → celulară → cromozomi, fus de diviziune
arhebacteriile REPRODUCEREA SEXUATĂ
17 19

PROCARIOTE
ARHETIPURI CELULARE (pro = înainte, karion = nucleu)
PROCARIOTE, EUCARIOTE
• PROCARIOTELE totdeauna unicelulare → bacterii şi Caracteristici importante:
alge albastre-verzi • Unicelulare
– eubacteriile (b. adevarate) • Fără nucleu – cromozom
– arhebacteriile (b. metanogene, halofile extreme etc.) unic, circular
• Fără organite delimitate de
• EUCARIOTELE membrană
– unicelulare (protozoare) • Diviziune directă
– pluricelulare (metazoare, metafite) – animalele şi • Fără citoschelet
plantele
• Mai mici decât eucariotele
(0.1-10µm diametru, volum
• PROTISTE → organismele unicelulare, indiferent de18tip de 1000× mai mic) 20
EUCARIOTE “Celula este unitatea elementară a lumii vii” este un
(eu = adevărat) principiu al TEORIEI CELULARE. (Adevărat/Fals)
R: Adevărat
Caracteristici importante:
• Pot fi uni- sau pluricelulare
“Celulele se formează din materiale necelulare” este un
• Au nucleu principiu al TEORIEI CELULARE. (Adevărat/Fals)
• Organite abundente R: Fals Celulele se formează numai din celule pre-existente

• Endocitoză, exocitoză Ce tip de molecule pot obţine în urma experimentului lui Miller?
• Citoschelet R: molecule organice mici
• Cromozomi liniari, multipli Numiţi celulele procariote capabile să producă oxigen molecular.
R: cianobacterii
• Diviziune indirectă
• Mai mari decât procariotele Eucariotele sunt totdeauna pluricelulare (Adevărat/Fals)
(10-100µm diametru, R: Fals Există şi eucariote unicelulare - protozoarele
volum de 1000× mai mare) 21 23

RECAPITULARE: Ce tip de celule prezintă ADN?


R: toate tipurile de celule
Care este elementul de structură care nu lipseşte din nici o celulă?
R: Membrana Ce organite se găsesc atât la procariote cât şi la eucariote?
R: ribozomii
Toate organitele conţin celule. (Adevărat/Fals)
R: Fals – organitele sunt componente subcelulare Semnificaţia termenului PROCARIOT este „primul tip de
celule apărute”. (Adevărat/Fals)
Virusurile nu sunt considerate vii, deoarece nu se multiplică.
R: Fals Semnificaţia este “înainte de nucleu” – celule fără nucleu
(Adevărat/Fals)
R: Fals – se multiplică, dar nu se reproduc independent

Numiţi semne distinctive ale vieţii.


R: reproducerea, creşterea şi dezvoltarea, utilizarea
energiei, răspunsul la mediu, homeostazia.
22 24