Sunteți pe pagina 1din 22

RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. _____1_


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Pediatria şi Puericultura- definiţii. Puericultura preconcepţională, prenatală, postnatală. Indicii sănătăţii.
Mortalitatea infantilă în Republica Moldova şi în lume. Supravegherea medicală a copiilor sănătoşi.
Principii şi reglementări. Carnetul de dezvoltare a copilului.
2. Copil mic pentru vârsta gestaţională (RCIU – retard în dezvoltarea intrauterină). Clasificarea. Definiţia,
etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul, profilaxia.
3. Rahitismul carenţial: noţiune, incidenţă. Etiologia. Metabolismul vitaminei D în organism şi rolul ei.
Acţiunea metaboliţilor vit.D asupra organelor “ţintă”.
4. Bătăile premature (extrasistoliile) la copil. Clasificare. Crieriile EKG. Extrasistoliile ventriculare.
Etiopatogenie. Metode de diagnostic. Tratament. Evoluţie şi prognostic. Supraveghere.
5. Sindromul nefrotic idiopatic la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. _____2_


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Copilul sănătos. Noţiune despre copilul sănătos conform OMS. Factorii ce influenţează sănătatea
copiilor. Criteriile de apreciere a stării sănătăţii copilului. Grupele de sănătate, caracteristica şi
semnificaţia lor.
2. ABCD reanimării neonatale. Pasul D al resuscitării neonatele. Medicamentele folosite, indicaţii, reguli şi
căi de administrare.
3. Rahitismul carenţial: etiologie, patogenie, fiziopatologie.
4. Malformaţii cardiace congenitale cu şunt stânga-dreapta. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament conservativ şi chirurgical.
5. Sindromul nefrotic idiopatic la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial. Tratamentul.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ___3___


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Imunoprofilaxia. Clasificarea vaccinurilor. Indicaţii şi contraindicaţii. Reacţii adverse. Calendarul


Naţional de vaccinări.
2. Nou-născutul prematur. Clasificarea. Factori de risc. Scorul Ballard. Menagementul nou- născutului
prematur.
3. Rahitismul carenţial: clasificarea, tabloul clinic, biochimic şi radiologic.
4. Malformaţii cardiace congenitale cu şunt dreapta-stânga Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament conservativ şi chirurgical.
5. Glomerulonefrita acută poststreptococică la copii. Tratamentul. Profilaxia. Evoluţie şi prognostic.
Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. __4____


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Perioadele copilăriei - caracteristica şi semnificaţia lor. Perioada antenatală, perioada neonatală:
caracteristici, particularităţi, factori de risc, profilaxie.
2. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului respirator la copil. Semiologia afecţiunilor sistemului
respirator la copii. Sindroamele principale de afectare ale sistemului respirator la copii. Metode
complementare de investigaţii.
3. Rahitismul carenţial: diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.
4. Sindroamele de preexcitare ventriculară. Sindromul Wolf-Parkinson-White. Clasificare. Tabloul clinic.
Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supraveghere.
5. Pielonefrita la copii. Tratamentul. Profilaxia. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ____5__


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Perioadele copilăriei. Perioada de sugar, copil mic. Caracteristici, particularităţi. Factori de risc. Grupele
de risc, profilaxie.
2. Avantajele alimentaţiei naturale a nou-născutului. Rolul biologic şi social al laptelui matern. Alăptarea
optimă. Cei 10 paşi pentru primirea titlului de "Spital - prieten al copilului".
6. Tratamentul şi profilaxia rahitismului carențial la copii. Evoluţie şi prognostic. Supraveghere.
7. Malformaţii cardiace congenitale. Incidenţa. Prevalenţa. Clasificarea. Etiologie. Fiziopatologie. Fazele
evolutive fiziopatologice în malformaţii cardiace congenitale. Metode de diagnostic.
3. Ulcerul gastric şi duodenal la copii. Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Profilaxia.
Supravegherea.
Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ___6___


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Perioadele copilăriei. Perioada copil preşcolar, şcolar - caracteristici, particularităţi, factori de risc,
profilaxie.
2. Alimentaţia copilului prematur. Metodele şi tehnica alăptării în dependenţă de vârsta gestaţională.
Alimentaţia prin gavaj. Tipurile, tehnica efectuării, indicaţii şi contraindicaţii.
3. Spasmofilia: noţiune, patogenia, formele clinice, manifestări clinice, diagnosticul pozitiv şi diferenţial,
tratamentul. Profilaxia. Evoluţie şi prognostic.
4. Pneumonia comunitară la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul
diferenţial.
5. Ulcerul gastric şi duodenal la copii. Clasificarea. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv
şi diferenţial. Complicaţiile.
Director Departament ______________
RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ___7___


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Abordarea adolescentului în practica medicală. Dezvoltarea fizică, neuropsihică - particularităţi la
pubertate şi adolescenţă. Alcoolul, fumatul, drogurile în/şi adolescenţa. Profilaxia accidentelor şi
traumatismelor. Orientarea profsională.
2. Tualeta primară a nou-născutului, îngrijirea pielii şi a bontului ombilical în sala de naştere.
Examinarea nou-născutului în sala de naştere. Lanţul cald şi curat.
3. Particularităţile clinico-radiologice ale diferitor forme de pneumonii la copii (în funcţie de factorii
etiologici).
4. Transpoziţia de vase mari completă şi corectată. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul paraclinic
(radiologic, EchoCG, ECG). Tratament conservativ şi chirurgical. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Dischineziile (disfuncţia) căilor biliare la copii. Etiopatogenie. Formele clinice. Diagnosticul pozitiv şi
diferenţial. Tratamentul dietetic şi medicamentos. Evoluţie şi prognostic. Profilaxia.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ___8___


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Creşterea şi dezvoltarea copilului. Definiţii. Mecanismele creşterii şi dezvoltării. Legile creşterii şi


dezvoltării copilului. Factorii care influenţează creşterea şi dezvoltarea copilului (endogeni şi exogeni).
2. Examinarea nou-născutului în sala de naştere. Criterii de maturitate. Variantele vârstei gestaţionale.
3. Malnutriţia sugarului şi copilului mic. Etiologie. Patogenie. Clasificarea.
4. Sindromul nefrotic idiopatic la copii. Tratamentul. Profilaxia. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Febra reumatismală acută la copii. Etiologie. Patogenie. Morfopatologie.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ____9__


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Vârsta biologică a copilului: caracteristici, importanţă clinică, criterii, apreciere în funcţie de vârstă.
Indicatori ai maturaţiei. Maturaţia dentară, osoasă la copil.
2. Reflexele neonatale. Modalitatea aprecierii reflexelor neonatale. Caracteristica şi semnificaţia lor.
3. Etiologia, tabloul clinico-paraclinic în malnutriţie de gradul I. Tratamentul dietetic şi medicamentos.
Profilaxia.
4. Astmul bronşic la copii. Definiţie. Factorii de risc şi factorii triger. Patogenie. Clasificarea. Manifestari
clinice.
5. Hepatita autoimună la copii. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi diferenţial.
Principiile de tratament. Prognosticul. Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ___10___


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Metodele de apreciere a dezvoltării fizice la copii: antropometrie, somatoscopie, fiziometrie. Indicii
antropometrici (talie, greutate, perimetre): caracteristici, metode de calculare, apreciere în raport cu vârsta.
2. Îngrijiri neonatale postpartum. Metoda Kangoroo de îngrijire a nou-născutului. Indicaţii, contraindicaţii,
tehnica efectuării.
3. Etiologia, tabloul clinico-paraclinic în malnutriţie de gradul II. Tratamentul dietetic şi medicamentos.
Profilaxia.
4. Astmul bronşic la copil. Manifestările clinico-paraclinice, criterii de apreciere a gravităţii astmului
bronşic.
5. Miocarditele acute virale la sugar. Etiologia. Patogenia. Clasificarea. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament. Supraveghere. Prognostic.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ___11___


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Metodele de evaluare a dezvoltării fizice al copiilor: tabele de creştere, percentile, metoda deviaţiei
standard. Diagnosticul dezvoltării fizice (normală, armonică, disarmonică). Dezvoltarea fizică
patologică: criterii de încadrare, caracteristici. Noţiune de retard fizic. Caracteristica.
2. Adaptarea nou-născuţilor sănătoşi . Îngrijiri neonatale postpartum. Realizarea contactului dintre prunc,
mamă şi familie. Lantul cald şi curat.
3. Etiologia, tabloul clinico-paraclinic în malnutriţie de gradul III. Tratamentul dietetic şi medicamentos.
Profilaxia.
4. Astmul bronşic la copil: diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.
5. Hepatitele cronice virale la copii. Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Profilaxia.
Supravegherea.
Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Metodele de apreciere a dezvoltării neuro-psihice la copii de diferite vârste. Factorii favorabili şi
nefavorabili ce influenţează dezvoltarea neuro-psihică a copilului. Abuzul şi neglijarea copilului:
clasificare, semne, conduită clinică, reglementări legale.
2. Vaccinarea nou nascuţilor. Indicaţii şi contraindicaţii.
3. Malnutriţia sugarului şi copilului mic. Principiile dietoterapiei. Profilaxia, evoluţia, supravegherea.
4. Tetralogia Fallot. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul paraclinic. Complicaţiile. Principiile de
tratament conservativ şi chirurgical. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Purpura trombocitopenică imună la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi
diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Particularităţile dezvoltări neuro-psihice ale copilului nou-născut, sugar. Reflexele fiziologice.


2. Stările de tranziţie a nou-născutului. Caracteristica, conduita medicală, profilaxia.
3. Malnutriţia proteică (Kwashiorcor). Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-paraclinic. Tratamentul
dietetic şi medicamentos. Profilaxia.
4. Tratamentul astmului bronşic la copii. Tratamentul crizei.
5. Anemia hemolitică micrisferocitară. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi
diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Particularităţile dezvoltării neuro-psihice a copilului în primii 3ani de viaţă. Noţiune de retard neuro-
psihic la copii. Metode de stimulare a dezvoltări neuro-psihice la copii de vârstă fragedă.
2. Metodele de realizare ale alimentaţiei nounăscutului. Tehnica şi poziţiile de alăptare la nou născut în
dependenţă de vîrsta gestaţională. Rezultatele poziţionării incorecte la săn. Criteriile de apreciere şi profilaxie.
3. Febra şi sindromul hipertermic la copii. Etiologia şi fiziopatologia. Abordare clinica a copilului febril.
Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.
4. Tratamentul controlor în astmul bronşic la copii. Terapia pe trepte în raport cu vârstă. Profilaxia.
Supravegherea.
5. Anemia hemolitică prin deficit de glucozo-6-fosfatdehidrigenază la copii. Patogenie. Tabloul clinic.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Fiziologia lactaţiei şi reglarea ei. Compoziţia colostrului, laptelui de tranziţie, laptelui matur uman.
Însemnătatea colostrului pentru sănătatea copilului.
2. Circulaţia sangvină la făt şi nou-născut. Prima respiraţie.
3. Convulsiile febrile. Definiţia. Forme clinice şi caracteristica lor. Tratamentul. Profilaxia.
4. Alergia alimentară la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
5. Anemii hemolitice prin anomalii de sinteză a hemoglobinei. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Importanţa şi avantajele alimentaţiei naturale pentru copilul nou-născut şi sugar. Factorii imuni ai laptelui
uman şi caracteristica lor. Cele 10 condiţii pentru susţinerea alimentaţiei la sân, conform OMS.
2. Asfixia la nou-născuţi. Clasificarea. Etiologia. Patogenia asfixiei. Scorul Apgar. Terminologia (Apnea
primară şi secundară, hipoxia perinatală. Depresia cardio-respiratorie).
3. Anemiile deficitare la copii. Anemia feriprivă a sugarului şi copilului. Etiologie. Patogenie. Metabilosmul
fierului în organism.
4. Tahicardiile ventriculare la copii. Clasificare. Particularităţile tabloului clinic. Complicaţiile. Ajutorul de
urgenţă. Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Glomerulonefrita acută poststreptococică la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Avantajele alimentaţiei naturale pentru mamă. Probleme şi obstacole în alăptarea la sân. Semnele de
poziţionare şi aplicare corectă a copilului la sân şi importanţa lor. Hipogalactia: definiţie, clasificare,
conduită clinică, profilaxie. Metodele de menţinere şi stimulare a lactaţiei.
2. Semnele nou-născutului compromis. Indicaţiile resuscitării neonatale.
3. Anemia feriprivă la copii. Tabloul clinico-paraclinic.
4. Permeabilitatea canalului arterial. Fiziopatologie, tabloul clinic, diagnosticul paraclinic (radiologic,
EchoCG, ECG). Complicaţiile. Tratamentul. Managementul PCA la nou-născut. Evoluţie şi prognostic.
Supravegherea.
5. Tratamentul sindromal şi terapia antibacteriană a pneumoniilor la copii. Profilaxia pneumoniilor la copii.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Diversificarea alimentaţiei sugarului. Tehnica şi regulile de introducere a complimentului. Caracteristica
alimentelor folosite în diversificarea alimentaţiei sugarului. Cronologia introducerii alimentelor
complementare în alimentaţia sugarului.
2. Apneea primară şi secundară la nou-nascuti. Definiţia, clinica, conduita.
3. Anemia feriprivă la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.
4. Pneumonia la copii: definiţie, incidenţa, etiologia, patogenia, factori predispozanţi, clasificarea. Criterii
de diagnostic.
5. Febra reumatismală acută la copii. Principii de tratament. Profilaxia primară şi secundară. Evoluţie şi
prognostic. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Noţiune de alimentaţie mixtă şi artificială a sugarului: indicaţii, reguli şi cerinţe privind volumul, regimul
de administrare, produsele. Cerinţele OMS privind necesităţile în ingredientele nutritive esenţiale la copii.
2. Detresa respiratorie la nou-născut. Clasificarea. Scorul Silverman. Etiologie, patogenie. Tabloul clinic.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
3. Etapele (stadiile) de dezvoltare a anemiei feriprive. Criteriile de laborator al deficitului de Fe. Aprecierea
depozitelor de Fe în organismul copilului.
4. Coarctaţia de aortă şi stenoza aortică la copii. Clasificarea. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament conservativ şi chirurgical. Evoluţie şi prognostic.
Supravegherea.
5. Gastroduodenitele cronice la copil. Principiile de tratament. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Clasificarea formulelor lapte-praf, folosite în alimentaţia artificială şi mixtă a sugarului şi caracteristica


lor generală. Formulele de lapte-praf dietetice (speciale), caracteristica lor, indicaţiile pentru administrare.
2. Sepsisul neonatal. Definiţie. Clasificarea. Etiologie, patogenie. Scorul riscului dezvoltării sepsisului.
3. Tratamentul şi profilaxia anemiilor deficitare la copii.
4. Pneumonia comunitară la copii. Tratamentul. Profilaxia.
5. Febra reumatismală acută la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile alimentaţiei copilului mai mare de un an. Necesităţile în proteine, lipide, glucide şi
energie a copiilor mai mari de 1 an. Produsele alimentare indispensabile, folosite în alimentaţia copilului
mai mare de 1 an. Particularităţile alimentaţiei copiilor în instituţiile şcolare şi preşcolare.
2. Sepsisul neonatal. Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al sepsisului precoce şi
tardiv.
3. Malabsorbţia intestinală la copil. Definiţie. Clasificarea. Etiopatogenie. Tabloul clinico-paraclinic general
în malabsorbţia intestinală.
4. Particularităţile clinico-radiologice ale diferitor forme de pneumonii la copii (în funcţie de forma
morfologică).
5. Boala Willebrand la copii. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului nervos la copii. Metodele de examinare clinică a
sistemului nervos. Metode de examinare complementare. Simptoamele şi sindroamele de afectare ale
SNC: copilul moale, convulsiile, comele, hipertensiunea intracraniană, edemul cerebral, meningismul.
2. Sindromul detresei respiratorii la nou născut. Tabloul clinic. Ttratamentul. Metodele de profilaxie ante şi
intranatală.
3. Boala celiacă. Diagnosticul pozitiv şi diagosticul diferenţial. Tratamentul. Evoluţie şi prognostic.
4. Artrita idiopatică juvenilă. Etiopatogenie. Clasificarea. Tabloul clinic, dianosticul pozitiv şi diferenţial.
5. Principiile de tratament diferenţiat în diatezele hemoragice la copil: vazopatii, trombocitopenii,
coagulopatii.
Director Departament ______________
RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Ontogeneza sistemului imun. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului imun la copii. Organele
şi funcţiile sistemului imun. Perioadele critice în dezvoltarea imuno-reactivităţii copilului. Metodele de
examinare a sistemului imun la copii. Semiologia afecţiunilor sistemului imun la copil.
2. Asfixia la nou-născuţi. Clasificarea. Etiologia. Patogenia asfixiei. Scorul Apgar. Terminologia (Apnea
primară şi secundară, hipoxia perinatală. Depresia cardio-respiratorie).
3. Boala celiacă. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
4. Principiile de tratament în diferite forme de bronşită la copii.
5. Cardiopatia reumatismală cronică. Insuficienţa şi stenoza dobândită a valvei mitrale.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Imunoprofilaxia. Calendarul Naţional de vaccinare a copiilor. Caracteristica vaccinurilor incluse în
Calendarul Naţional de vaccinări. Contraindicaţiile pentru vaccinarea copilului. Reacţiile adverse şi
complicaţiile posibile, metode de profilaxie.
2. Resuscitarea neonatală. ABCD reanimării. Etapele resuscitării primare în sala de naştere. Aparatajul
folosit în reanimare şi îngrijirea nou-născutului.
3. Bronşiolita acută la copil. Etiopatogenie. Tabloul clinic şi paraclinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
4. Insuficienţa cardiacă acută la copii. Etiologie. Patogenie. Particularităţile tabloului clinic în funcţie de
vîrstă. Principiile de tratament. Profilaxia.
5. Artrita idiopatică juvenilă. Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului respirator la copil. Căile respiratorii, plămînul-
stuctură şi funcţii. Metodele de examinare clinico-paraclinice ale sistemului respirator la copii.
Semiologia afecţiunilor sistemului respirator la copii. Sindroamele principale de afectare ale sistemului
respirator la copii. Metode complementare de investigaţii.
2. Boala hemolitică a nou-născutului. Incompatibilitatea Rh: definiţie, etiopatogenie, diagnosticul,
tratamentul. Fototerapia. Profilaxia.
3. Fibroza cistică (Mucoviscidoza) la copii. Patogenie. Manifestările clinice în forma intestinală.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
4. Disritmiile cardiace la copii. Disritmiile nomotope la copii (tahi- şi bradicardie, migrarea de ritm, aritmia
sinusală, sindromul nodulului sinusal bolnav). Tabloul clinic. Criteriile EKG. Principiile de tratament.
5. Insuficienţa renală acută la copii. Principii de tratament. Evoluţie şi prognostic. Profilaxia.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului cardiovascular la copil. Ontogeneza sistemului
cardiovascular. Metodele de examinare clinică ale sistemului cardiovascular la copii. Semiologia
afecţiunilor sistemului cardiovascular la copii. Sindroamele principale de afectare. Metode
complementare de investigaţii.
2. Boala hemolitică a nou-născutului. Incompatibilitatea AB0: definiţie, etiopatogenia, diagnosticul,
tratamentul. Profilaxia.
3. Fibroza cistică (Mucoviscidoza) la copii, forma cu manifestări pulmonare. Tratamentul. Evoluţie şi
prognostic. Supravegherea.
4. Colecistitele la copii. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile
de tratament. Evoluţia. Profilaxia. Supravegherea.
5. Insuficienţa renală acută la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv
şi diferenţial.
Director Departament ______________
RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului renourinar la copii de diferite vârste. Ontogeneza şi
funcţiile rinichiului. Particularităţile anamnezei. Metode de examinare clinice ale sistemului renourinar.
Modificarile aspectului urinei. Metode de examinări complementare.
2. Semnele de alăptare insuficientă la nou-născuţi şi indicaţiile pentru înlăturarea lor. Contraindicaţiile
alăptării la săn a nou-născutului din partea mamei şi copilului: absolute şi temporale.
3. Fibroza cistică (Mucoviscidoza) la copii, forma cu manifestări intestinale. Principii de tratament.
Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
4. Insuficienţa cardiacă cronică la copii. Diagnosticul diferenţial. Principiile de tratament. Profilaxia.
Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Lupusul eritematos sistemic. Etiologie. Patogenie. Manifestările clinico-paraclinice. Diagnosticul pozitiv
şi diagnosticul diferenţial.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Semiologia afecţiunilor congenitale şi dobândite ale sistemului reno-urinar. Sindroame renale majore şi
particularităţile lor în principalele nefropatii la copil.
2. Sepsisul neonatal. Principiile de tratament. Metodele de profilaxie ante şi intranatală.
3. Bronşitele la copii. Etiologie, patogenie, clasificare. Bronşita acută. Tabloul clinic şi paraclinic.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.
4. Insuficienţa cardiacă cronică la copii. Etiologie. Patogenia. Clasificarea. Particularităţile tabloului clinic
în dependenţă de vârstă. Diagnostic paraclinic.
5. Lupusul eritematos sistemic. Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului hematopoetic la copii. Ţesutul sanguin, organele
hematopoetice şi caracteristica lor. Ontogeneza hematopoezei. Metodele de examinare clinice şi
paraclinice ale sistemului hematopoetic la copii. Caracteristica mielogramei. Particularităţile
hemoleucogramei la copii de diferite vârste.
2. Algoritmul de diagnostic şi tratament în sepsisul neonatal.
3. Bronşiolita acută la copii. Principii de tratament. Profilaxia.
4. Tahicardie paroxistică supraventriculară la copii. Etiopatogenie. Tabloul clinic la sugari şi copii de vârstă
fragedă. Diagnosticul diferenţial în baza criteriilor EKG. Tratamentul. Complicaţiile, prognosticul.
Supravegherea.
5. Gastroduodenitele cronice la copii. Clasificarea. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic după tipul gastritei,
forma endoscopică. Particularităţile clinico-evolutive la copii.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Semiologia afecţiunilor sistemului hematopoetic la copil. Sindroame majore de afectare ale sistemului
hematopoetic la copil.
2. ABCD reanimării neonatale. Pasul C al resuscitării neonatele. Masajul cardiac, tipurile, metodica.
3. Maladii cronice bronhopulmonare la copil. Definiţie. Etiologia şi factorii predispozanţi. Patogenie.
Manifestările clinice, radiologice, bronhologice. Diagnosticul diferenţial. Principiile terapiei
conservative. Evoluţie şi prognostic. Profilaxia, supravegherea.
4. Defect septal atrial. Clasificarea. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul paraclinic (radiologic,
EchoCG, ECG). Tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Gastritele acute la copii. Clasificarea. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic după forme clinice.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament. Profilaxia.
Director Departament ______________
RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale hemostazei la copii. Metodele de examinare clinice şi
paraclinice. Semiologia afecţiunilor hemostazei la copil. Tipuri de sângerare patologică la copil.
2. Menagementul nou- născutului prematur. Complicaţiile prematurităţii. Profilaxia antenatală.
3. Bronşita acută obstructivă: etiologie, patogenie. Tabloul clinic şi paraclinic. Diagnosticul pozitiv şi
diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.
4. Artrita idiopatică juvenilă, forma sistemică. Tabloul clinic, dianosticul pozitiv şi diferenţial, tratamentul.
Evoluţie şi prognostic.
5. Glomerulonefritele cronice la copii. Clasificarea (clinică, morfologică). Etiologie. Patogenie. Tabloul
clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului hematopoetic la copii. Semiologia afecţiunilor


sistemului hematopoetic la copil. Sindroame majore de afectare ale sistemului hematopoetic la copil.
2. Controlul termic al nou-născuţilor. Căile de cedare a căldurii la nou născut. Cauzele termogenezei
scazute la prematur. Metode de prevenire a hipotermiei. Simptomele si complicaţiile hipotermiei.
3. Pneumonia comunitară la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.
4. Miocarditele acute la copii. Clasificarea. Criteriile de diagnostic. Principiile de tratament. Complicaţiile.
Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Ciroza hepatică la copii. Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului digestiv la copii. Fiziolgia secreţiei gastrice şi
intestinale. Digestia, absorbţia şi transportul principiilor alimentare. Explorări complementare ale
sistemului digestiv la copii. Semiologia afecţiunilor aparatului digestiv la copii de diferite vârste.
2. Resuscitarea neonatală. Realizarea VAP, intubarea traheală. Indicaţiile intubării imediate după naştere
(prezenţa meconiului, hernia diafragmală, asfixia severă). Tactica ventilaţiei artificiale la nou-născuţi.
3. Bronhopneumonia la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul
diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.
4. Cistitele la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
Tratamentul. Profilaxia.
5. Anemiile hemolitice la copii. Clasificarea. Patogenie. Tabloul clinico-paraclinic al crizei de homiliză.
Diagnosticul diferenţial.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Perioadele copilăriei - caracteristica şi semnificaţia lor, particularităţi, factori de risc, profilaxie.


2. ABCD reanimării neonatale. Pasul A al resuscitării neonatele. Evaluarea, etapa iniţială a reanimării.
3. Diagnosticul diferenţial al bronşitelor la copii (bronşita acută, obstructivă, bronşiolita).
4. Pielonefrita la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial. Principii de tratament.
5. Coagulopatiile la copii. Hemofilia. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
Programele de tratament. Evoluţie şi prognostic. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Creşterea şi dezvoltarea copilului. Definiţii. Mecanismele creşterii şi dezvoltării. Legile generale ale
creşterii şi dezvoltării copilului. Factorii care influenţează creşterea şi dezvoltarea copilului (factorii
endogeni şi exogeni).
2. ABCD reanimării neonatale. Pasul A al resuscitării neonatele. Evaluarea, etapa iniţială a reanimării.
3. Bronşita cronică la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi
diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.
4. Dermatomiozita la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic, dianosticul pozitiv şi diferenţial.
Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Colita ulceroasă la copii. Clasificarea. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi
diferenţial. Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Metodele de apreciere a dezvoltării fizice la copii: antropometrie, somatoscopie, fiziometrie. Indicii
antropometrici (talie, greutate, perimetre): caracteristici, metode de calculare, apreciere în raport cu
vârsta.
2. ABCD reanimării neonatale. Pasul B al resuscitării neonatele. Ventilatia cu presiune pozitiva. Efectele. Balonul si
masca. Metodica.
3. Vasculita hemoragică la copii (purpura Henoch-Schonlein). Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.
4. Boala Crohn la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile
de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Pielonefrita la copii. Incidenţa. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. Particularităţile
pielonefritei la copiii de vârstă fragedă.
Director Departament ______________
RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Metode de evaluare a dezvoltării fizice la copil: tabele de creştere, percentile, metoda deviaţiei standard.
Diagnosticul dezvoltării fizice (normală, armonică, disarmonică). Dezvoltarea fizică patologică: criterii
de încadrare, caracteristici. Noţiune de retard fizic. Caracteristica.
2. Stările de tranziţie ale nou născutului. Caracteristica, tactica medicului, profilaxia.
3. Fibroza cistică (Mucoviscidoza) la copii. Etiologie. Patogenie. Manifestările clinice în forma pulmonară.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
4. Cardiomiopatiile primare la copii. Definiţie. Clasificare. Cardiomiopatia hipertrofică. Etiologie.
Fiziopatologie. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principii de tratament. Prognostic. Supraveghere.
5. Pancreatita acută la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi
diferenţial. Principiile de tratament. Profilaxia.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Importanţa şi avantajele alimentaţiei naturale pentru copilul nou-născut şi sugar. Factorii imuni ai laptelui
uman şi caracteristica lor. Cele 10 condiţii pentru susţienerea alimentaţiei la sân, conform OMS.
2. Copil mic pentru vârsta gestaţională (RCIU – retard în dezvoltarea intrauterină). Clasificarea. Definiţia,
etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul, profilaxia.
3. Tratamentul şi profilaxia alergiei alimentare la copii. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
4. Defect septal ventricular. Clasificarea. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul paraclinic (radiologic,
EchoCG, ECG). Complicaţiile. Tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Sclerodermia sistemică la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic, dianosticul pozitiv
şi diferenţial. Principiile de tratament. Prognosticul. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Imunoprofilaxia. Clasificarea vaccinurilor. Indicaţii şi contraindicaţii. Reacţii adverse. Calendarul


Naţional de vaccinări.
2. Follow- upul neonatal.
3. Principiile de tratament în diferite forme de bronşită la copii.
4. Cardiomiopatia dilatativă la copil. Etiologie. Patogenie. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiie de
tratament. Evoluţie şi prognostic. Supraveghere.
5. Hepatitele cronice virale la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv
şidiferenţial.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Dezvoltarea motorie a copilului în primul an de viaţă. Etapele dezvoltării vorbirii la copil.
2. Sepsisul neonatal. Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al sepsisului precoce şi
tardiv.
3. Anemii hemolitice secundare (dobîndite). Etiologie. Patogenie. Forme clinice. Tabloul clinic.
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.
4. Cardiopatia reumatismală cronică. Insuficienţa şi stenoza dobândită a valvei aortice.
5. Pancreatita cronică la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi
diferenţial. Principiile de tratament. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________


RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018

1. Alimentaţia naturală şi avantajele ei. Metodele de menţinere şi stimulare a lactaţiei.


2. Algoritm diagnostic şi terapeutic în icterele neonatale.
3. Pneumonia comunitară la copii. Tratamentul. Profilaxia.
4. Glomerulonefrita acută poststreptococică la copii. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.
5. Diatezele hemoragice la copil. Clasificarea. Tipurile de sîngerare patologică şi semnificaţia lor clinică.
Principii de diagnostic.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Diversificarea alimentaţiei sugarului. Tehnica şi regulile de introducere a complimentului. Caracteristica
alimentelor folosite în diversificarea alimentaţiei sugarului. Cronologia introducerii alimentelor
complementare în alimentaţia sugarului.
2. Resuscitarea neonatală. ABCD reanimării. Etapele resuscitării primare în sala de naştere. Aparatajul
folosit în reanimare şi îngrijirea nou-născutului.
3. Febra şi sindromul hipertermic la copii. Etiologia şi fiziopatologia. Formele clinice. Diagnosticul
diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.
4. Blocurile atrioventriculare la copii. Etiologie. Clasificare. Tabloul clinic. Semnele electrocardiografice.
Complicaţiile. Principiile de tratament. Profilaxia. Supravegherea.
5. Ciroza hepatică la copii. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Complicaţiile. Dianosticul pozitiv şi
diferenţial.
Director Departament ______________
RED: 05

BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017

BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Ontogeneza sistemului imun. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului imun la copii. Organele
şi funcţiile sistemului imun. Perioadele critice în dezvoltarea imuno-reactivităţii copilului. Metodele de
examinare a sistemului imun la copii. Semiologia afecţiunilor sistemului imun la copil. Clasificarea
stărilor imunodeficitare la copii.
2. Adaptarea nou-născuţilor sănătoşi. Îngrijiri neonatale postpartum. Realizarea contactului dintre prunc,
mamă şi familie. Lantul cald şi curat.
3. Profilaxia şi tratamentul rahitismului carenţial la copii.
4. Boala Ebştein. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de
tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea.
5. Aplaziile medulare la copii. Clasificarea. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi
diferenţial. Principiile de tratamentul. Evoluţia. Profilaxia. Supravegherea.

Director Departament ______________

RED: 05
BDE 8.5.1 DATA: 12.05.2017
BILET DE EXAMINARE PAG. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”


Departamentul Pediatrie

BILET DE EXAMINARE NR. ______


Disciplina Pediatria
Facultatea Medicină nr. 1, anul 2017-2018
1. Imunoprofilaxia. Calendarul Naţional de vaccinare a copiilor. Caracteristica vaccinurilor incluse în
Calendarul Naţional de vaccinări. Contraindicaţiile pentru vaccinarea copilului. Reacţiile adverse şi
complicaţiile posibile, metode de profilaxie.
2. Semnele nou-născutului compromis. Indicaţiile resuscitării neonatale. ABCD reanimării neonatale.
3. Infecţiile respiratorii virale acute la copii: etiologie, patogenie, factorii predispozanţi. Tabloul clinic.
Dianosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament. Profilaxia.
4. Ulcerul duodenal la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi diferenţial.
Principiile de tratament. Evoluţie şi prognostic. Supravegherea
5. Insuficienţa renală cronică la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv
şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Evoluţie şi prognostic.

Director Departament ______________