Sunteți pe pagina 1din 32

APELE

CONTINENTALE

APELE CONTINENTALE

FELURI DE APE CONTINENTALE

FELURI DE APE CONTINENTALE I. Ape continentale de suprafa ță II. Ape continentale subterane

I. Ape continentale de suprafață

FELURI DE APE CONTINENTALE I. Ape continentale de suprafa ță II. Ape continentale subterane

II. Ape continentale subterane

FELURI DE APE CONTINENTALE I. Ape continentale de suprafa ță II. Ape continentale subterane
FELURI DE APE CONTINENTALE I. Ape continentale de suprafa ță II. Ape continentale subterane

I. A. APELE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ

CURGĂTOARE: RÂURI ȘI FLUVII

I. A. APELE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ CURGĂTOARE: RÂURI ȘI FLUVII
I. A. APELE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ CURGĂTOARE: RÂURI ȘI FLUVII

I. B. APELE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ

STĂTĂTOARE: LACURI, BĂLȚI, MLAȘTINI

I. B. APELE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ STĂTĂTOARE: LACURI, BĂLȚI, MLAȘTINI
I. B. APELE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ STĂTĂTOARE: LACURI, BĂLȚI, MLAȘTINI
I. B. APELE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ STĂTĂTOARE: LACURI, BĂLȚI, MLAȘTINI

I. C. APE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ SUB

FORMĂ DE GHEȚARI

I. C. APE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ SUB FORMĂ DE GHEȚARI
I. C. APE CONTINENTALE DE SUPRAFAȚĂ SUB FORMĂ DE GHEȚARI

I. A. APELE CURGĂTOARE

Denumire generică: râu

I. A. 1. Elementele râului:

izvorul,

cursul de apă (cursul superior, cursul mijlociu, cursul inferior),

gura râului,

lungimea,

bazinul hidrografic,

cumpăna de ape.

I. A. 2. Debitul

I. A. 3. Regimul râului

I. A. 4. Revărsări și inundații

• cumpăna de ape. • I. A. 2. Debitul • I. A. 3. Regimul râului •

I. A. 1. ELEMENTELE UNUI RÂU

I. A. 1. ELEMENTELE UNUI RÂU
I. A. 1. ELEMENTELE UNUI RÂU

I. A. 2. DEBITUL

Ce este?

Factorii care influențează debitul:

Cantitatea de precipitații

Temperatura aerului

Vegetația

Relieful

Suprafața bazinului hidrografic

Rocile

de precipitații • Temperatura aerului • Vegetația • Relieful • Suprafața bazinului hidrografic • Rocile

I. A. 3. REGIMUL RÂULUI

Categorii:

regimul hidrologic simplu

tropical (musonic)

mediteranean

temperat-continental

de câmpie și dealuri joase

de munte

regimul hidrologic complex

mediteranean • temperat-continental • de câmpie și dealuri joase • de munte • regimul hidrologic complex

I. A. 4. REVĂRSĂRI ȘI INUNDAȚII

De ce?

ploi îndelungate

ploi torențiale

topirea bruscă a zăpezii primăvara

lipsa vegetației în bazinul hidrografic (defrișări)

alte cauze naturale

cauze artificiale (ex. distrugerea unui baraj, blocarea cursului prin diguri)

(defrișări) • alte cauze naturale • cauze artificiale (ex. distrugerea unui baraj, blocarea cursului prin diguri)

I. B. APELE STĂTĂTOARE

Unde?

„stau” în depresiuni

Lacurile

au suprafață

adâncime

volum de apă

Feluri

I. B. 1. Lacuri naturale

I. B. 2. Lacuri antropice

au suprafață • adâncime • volum de apă • Feluri • I. B. 1. Lacuri naturale

I. B. 1. LACURI NATURALE

Lacuri naturale formate de un agent intern

lacuri tectonice

lacuri vulcanice

Lacuri naturale formate de agenți externi

lacuri glaciare

lacuri carstice

lacuri litorale

lacuri fluviatile

lacuri eoliene

lacuri de tasare

lacuri de baraj natural

• lacuri litorale • lacuri fluviatile • lacuri eoliene • lacuri de tasare • lacuri de

LAC TECTONIC

LAC TECTONIC
LAC TECTONIC

LAC VULCANIC

LAC VULCANIC

LAC GLACIAR

LAC GLACIAR
LAC GLACIAR

LAC CARSTIC ÎN CHEILE NEREI

LAC CARSTIC ÎN CHEILE NEREI
LAC CARSTIC ÎN CHEILE NEREI

LAC LITORAL

LAC LITORAL
LAC LITORAL

LAC FLUVIATIL

LAC FLUVIATIL
LAC FLUVIATIL

I. B. 2. LACURI ANTROPICE

Iazuri

Heleștee

Lacuri hidroenergetice

I. B. 2. LACURI ANTROPICE • Iazuri • Heleștee • Lacuri hidroenergetice

IAZURI

IAZURI
IAZURI

HELEȘTEE

HELEȘTEE
HELEȘTEE

LACUL HIDROENERGETIC VIDRARU

LACUL HIDROENERGETIC VIDRARU
LACUL HIDROENERGETIC VIDRARU

I. C. GHEȚARII

Ghețari montani

Ghețari de calotă glaciară

I. C. GHEȚARII • Ghețari montani • Ghețari de calotă glaciară

GHEȚARI MONTANI

GHEȚARI MONTANI
GHEȚARI MONTANI

GHEȚARI DE CALOTĂ

GHEȚARI DE CALOTĂ
GHEȚARI DE CALOTĂ

POLUL NORD

POLUL NORD
POLUL NORD

II. APELE SUBTERANE

Ape freatice

de mică adâncime

Ape de adâncime

deseori au presiune (sub pământ): izbuc, gheizer

izvoare

cu scurgere continuă

intermitente

reci

calde

izbuc, gheizer • izvoare • cu scurgere continuă • intermitente • reci • calde

IZBUC

IZBUC
IZBUC

GHEIZER

GHEIZER
GHEIZER