Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie:

1. Birdwhistell, Ray L. (1952). An Introduction to Kinesics. Louisville: University of


Louisville.
2. Chelcea, Septimiu, Ivan, Loredana, Chelcea, Adina. (2008). Comunicarea nonverbală:
gesturile şi postura. Cuvintele nu sunt de ajuns, ediţia a II-a. Bucureşti: Editura
Comunicare.ro.
3. Cohen, David. (2008). Limbajul trupului. Prahova: Editura Antet XX PRESS.
4. Hall, Edward T. (1959). The silent language. New York: Doubleday & Comp.
5. Hall, Edward T. (1963). A System for the Notation of Proxemic Behavior. În American
Anthropologist. New Series, Vol. 65, Nr. 5, (pp. 1003-1026). Editura: Wiley.
6. Harrigan, Jinni A., Rosenthal, Robert şi Scherer. [2005] (2008). The new handbook of
Methods in Nonverbal Behaviour Research. New York: Oxford.
7. Hediger, Heini P. (1964). Wild animals in captivity. New York: Dover Publications.
8. Le Boulche, Gaël. Approche sistémique de la proximité: définition et discussion. Université
Paris IX Dauphine.
9. Li, Shu. (2001). How close is too Close? A comparison of proxemic reactions of
singaporean chinese to male intruders of four ethnicities. Vol. 93, (pp. 124-126).
Singapore: Perceptual and Motor Skills.
10. Massey, Douglas S. (2002). A brief history of human society: the origin and role of
emotion in social life. American Sociological Review, Vol. 67, (pp. 1-29).
11. Morris, Desmond. [1967] (2008). Maimuţa goală. Traducere în limba română de Valeriu
Andrei Rendec. Bucureşti: Editura Enciclopedică.
12. Osmond, Humphrey. (1957). Function as the Basis of Psychiatric Ward Design. În
Psychiatric Services.Vol. 8, Nr.4, (pp. 23-29).
13. O`Sullivan, Tim, et. al. (2001). Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării. Iaşi:
Editura Polirom.
14. Prutianu, Ştefan. (2005). Antrenamentul abilităţilor de comunicare: limbaje ascunse. Iaşi:
Editura Polirom.
15. Rousseau, Jean-Jeaques.[1754] (1958). Discurs asupra originii fundamentelor inegalităţii
dintre oameni. Bucureşti: Editura Ştiinţifică (Discours sur l’origine et les foundements de
l’inegalite parmi les hommes. Tradus în limba română de către S. Antoniu).
16. Sebeok, Thomas A. (2002). Semnele: o introducere în semiotică; Traducere în limba
română de Sorin Mărculescu. Bucureşti: Editura Humanitas.
17. Sommer, Robert (1959). Studies in personal space. Sociometry.