Sunteți pe pagina 1din 2

DESCRIEREA ESENȚIALĂ A CELOR 9 IERARHII ANGELICE

�PRIMUL ORDIN ANGELIC:


�SERAFIMII - reprezintă Sufletul Lui Dumnezeu și are rolul de a ne susține în manifestarea sufletului sub
toate aspectele sale dar și în dezvoltarea unei simțiri comune/colective, prin a ne păsa unii de alții în tot ce
facem și prin a ne dărui unii altora tot ce avem mai bun pe toate planurile spiritual-umane înspre binele
nostru al tuturor.
�HERUVIMII - reprezintă Conștiința Lui Dumnezeu și are rolul de a ne susține în manifestarea conștiinței
sub toate aspectele sale dar și în dezvoltarea unei conștiințe comune/colective, armonizându-ne la nivel de
credințe, aspirații și făcând totul în cunoștință de cauză-efect în relațiile dintre noi ca și membrii ai
colectivului din care facem parte.
�TRONURILE - reprezintă acea parte a Lui Dumnezeu ce se bucură în plan fizic de manifestarea spiritului
-adică a sufletului și a conștiinței- prin auto-creația Sa (Pământul/Natura, Universul) dar și prin creația
Sa(noi oamenii) și are rolul de a ne susține să facem și noi la fel, impulsionându-ne să folosim relația cu
Natura, să ne bucurăm de tot ce înseamnă a fi oameni și să ne folosim simțurile, abilitățile, percepțiile
umane în concretizarea îndemnurilor și aspirațiilor spiritului nostru.
�AL DOILEA ORDIN ANGELIC:
�ÎNGERUL PUTERILOR ȘI AI VIRTUȚILOR - are rolul de a ne susține în cunoașterea și manifestarea
umană a calităților spirituale pe care le avem de când ne-am "născut" din Dumnezeu și care definesc esența
spiritului nostru (sau altfel spus PUTERILE) dar și a calităților spiritual-umane pe care le-am dobândit în
vieți de experiență (VIRTUȚILE).
�ÎNGERUL STĂPÂNIRII - are rolul de a ne ajuta să ne orientăm puterile și virtuțile în scopuri pozitive,
cu măsura potrivită fiecărei situații pentru a le valorifica la maximum într-o creație armonioasă și benefică
nouă tuturor.
�ÎNGERUL DOMNIILOR - are rolul de a ne ajuta să fim în armonie cu noi înșine și unii cu alții în timp și
spațiu, astfel încât să fim și să acționăm mereu în locul potrivit, la timpul potrivit și în felul potrivit în
relațiile dintre noi, recunoscând și valorificând astfel oportunitățile favorabile create de acest înger, de
Dumnezeu de a ne pune în valoare puterile și virtuțile în relațiile dintre noi ca indivizi/ perechi/ grupuri/
comunități/popoare.
�AL TREILEA ORDIN ANGELIC:
�ÎNTÂIETORII - sunt îngeri ce se "nasc" din Dumnezeu în momentul în care se înfiripă o legătură pozitiv-
creativă între două sau mai multe persoane(până la nivel de comunități și popoare) care împreună pot să se
dezvolte pe toate planurile spiritual-umane și să creeze ceva bun pentru ei și pentru restul lumii, iar rolul
acestor îngeri este acela de ghizi, susținători și colaboratori pentru perechea/grupul/ comunitatea/ poporul pe
care îl reprezintă.
EXEMPLE DE ÎNTÂIETORI:
▪Întâietor al unui POPOR (ex:Întâietorul poporului român
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=733070153742244&id=100011177981841)
▪Întâietor al unei COMUNITĂȚI
▪Întâietor al unei GRUPĂRI/ECHIPE ce există și acționează într-un scop pozitiv-creativ pentru cei ce o
compun dar și pentru restul lumii în egală măsură
▪ Întâietor al unei FAMILII
▪Întâietor al unei PRIETENII între două sau mai multe persoane
▪Întâietor al unui CUPLU �
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=784743138574945&id=100011177981841
�ARHANGHELII - sunt organizatori de echipe de îngeri care în funcție de necesitățile de dezvoltare și
manifestare spiritual-umană a fiecăruia dintre noi, adună "în jurul lor" (și al nostru) grupuri compuse din mai
mulți îngeri, din oricare ordin sau ierarhie angelică, grupuri pe care le reprezintă și le coordonează în relația
de ghidare, comunicare și colaborare cu noi.
▪ARHANGHELUL GABRIEL :
organizează și coordonează echipe de îngeri în principalul scop al dezvoltării și manifestării abilităților de
comunicare,comuniune și/sau colaborare în relațiile dintre oameni, în creație.
▪ARHANGHELUL MIHAIL :
organizează și coordonează echipe de îngeri în principalul scop al conștientizării, cunoașterii și
folosirii/urmării adevărului, dreptății și al principiilor divine în relațiile dintre noi și în creație.
▪ARHANGHELUL RAFAEL :
organizează și coordonează echipe de îngeri în principalul scop al stăpânirii și valorificării pozitiv-creative și
echilibrate a energiei vitale și a legăturii senzoriale cu lumea fizică, în ființa noastră, în relațiile dintre noi și
în relația noastră cu Natura.
▪ARHANGHELUL SAMUEL :
organizează și coordonează echipe de îngeri în principalul scop al trezirii și manifestării creative a sufletului
în relațiile dintre noi și/sau dintre noi și lumea înconjurătoare.
▪ARHANGHELUL URIEL :
formează și coordonează echipe de îngeri cu principalul scop al cultivării și folosirii conștiente a voinței,
susținându-ne să ne urmăm și să ne concretizăm cu determinare și consecvență toate credințele, aspirațiile și
inițiativele creative.
▪ARHANGHELUL ZADKIEL :
organizează și coordonează echipe de îngeri în principalul scop al direcționării și valorificării pozitive a
energiei dorințelor și tendințelor noastre creative înspre binele nostru al tuturor.
▪ARHANGHELUL JOFIEL :
organizează și coordonează echipe de îngeri în principalul scop al trezirii și manifestării concrete a
conștiinței, ne ajută în valorificarea experienței de viață făcând ceea ce e mai bine pentru noi toți.
▪ARHANGHELUL METATRON :
(arhanghel cu calități de tron) organizează și coordonează echipe de îngeri în principalul scop al cunoașterii,
dezvoltării și folosirii bagajului de experiență umană pe care l-am acumulat în această viață și/sau în viețile
trecute, pentru a putea face alegeri din ce în ce mai bune și pentru a trăi intens.
�ÎNGERII - reprezintă diverse aspecte spiritual-umane "dezvoltate" de Dumnezeu împreună cu fiecare
dintre noi în vieți de experiență umană și spirituală iar fiecare dintre acești îngeri au rolul de a ne ajuta să
cultivăm și să manifestăm fiecare dintre aceste calități pe care ei le reprezintă în particular(ex: Îngerul
onestității - onestitatea).

DESCRIEREA SUCCINTĂ A FIECĂRUIA DIN CEI 77 ÎNGERI DESCOPERIȚI DIN IERARHIA


ÎNGERILOR: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=762516964130896&id=100011177981841

Sursa : https://www.facebook.com/ImpreunaCuIngerii/posts/798967607152498