Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul cu program sportiv ,,Nicolae Rotaru”

CLASA: V B
DISCIPLINA: Geografie
PROFESOR: Matic Florin-Cristian NR.TOTAL ELEVI EVALUAŢI: 17
DATA SUSŢINERII TESTULUI: 08.04.2019 NR.ABSENŢI: 1

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR

Prin intermediul testului aplicat clasei a V – a B au fost avute în vedere următoarele competenţe
specifice 1.2 , 1.3 , 2.3 , 4.2 şi conţinuturi: Hidrosfera – caracteristici generale si importanta , Oceanul
planetar – componente si localizare , Dinamica apelor oceanice , Apele continentale , Ghetarii .
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- media generală a clasei: 7,38
- ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi: 8%
- ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi: 42%
- ponderea(%) notelor peste 7 din numărul total al elevilor evaluaţi: 50%
Exemplu:
Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7
16 2 6 8

În raport de competenţele vizate s-a constat existenţa unei ponderi reduse a răspunsurilor corecte în
cazul competenţei 2.3.Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple .

Greşelile tipice sesizate se referă la:


- particularizare în raport de competenţele şi conţinuturile avute în vedere prin intermediul
testului- de exemplu , cele mai multe răspunsuri corecte s-au obţinut la itemii care corespund
competenţei 1.2 şi care s-au axat pe conţinuturile referitoare la Oceanul Planetar si apele
continentale.
- Ex :s-a constat că elevii nu cunosc suficient terminolgia specifică(elemente ale unui bazin
hidrografic).

Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:


1. alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte, analiza
unor texte, etc
2. temă pentru acasă
3. realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
4. testatea oral/scris a nivelului competenţelor la final de semestru/an (fără notare în catalog)
5. lectură
6. fişe de lucru diferenţiate