Sunteți pe pagina 1din 1

Calendar Desfășurare Sesiune de finanțare I/2014,

Proiecte Culturale

Termen Perioada Activitate


30 de zile 11 februarie 2014 – 12 martie Termenul de depunere a cererilor
calendaristice 2014 de finanţare online
3 zile lucratoare 12 – 14 martie 2014 Verificarea conformităţii
administrative, respectiv
eligibilităţii cererilor de finanţare
20 zile 14 martie 2014 – 02 aprilie Evaluarea programelor /
calendaristice 2014 proiectelor / acţiunilor culturale
4 zile lucratoare 03 – 08 aprilie 2014 Stabilirea ierarhiei ofertelor
culturale şi postarea listei
cuprinzând organizaţiile culturale
ale căror programe / proiecte /
acţiuni culturale au fost selectate
spre finanțare, respectiv lista cu
proiectele neselectate
1 zi 09 aprilie 2014 Publicarea listelor finale
5 zile lucratoare 10 aprilie – 16 aprilie 2014 Desfăşurarea etapei a II-a a
selecţiei
2 zile lucrătoare 17 – 18 aprilie 2014 Verificarea conformităţii
administrative etapa a II-a
1 zi 22 aprilie 2014 Publicarea listelor finale
3 zile lucrătoare 23 – 25 aprilie 2014 Termenul pentru depunerea
contestaţiilor
5 zile lucrătoare 28 aprilie – 05 mai 2014 Termenul pentru soluţionarea
contestaţiilor
10 zile lucrătoare 22 aprilie – 06 mai 2014 Planificarea şi semnarea
contractelor de finanţare