Sunteți pe pagina 1din 1

1) Diagnosticul juridic poate avea ca scop:

a) [] verificarea legalităţii înfiinţării şi funcţionării societăţii comerciale


b) [] stabilirea riscurilor legate de nerespectarea unor prevederi legale
c) [] stabilirea sancţiunilor pentru nerespectarea unor prevederi legale

2) Diagnosticul juridic privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale va pune în


evidenţă:
a) [] existenţa documentelor care atestă înfiinţarea şi funcţionarea legală a societăţilor
b) [] existenţa documentelor privind înfiinţarea şi funcţionarea organismelor de conducere a
societăţii
c) [] respectarea prevederilor legale de către organismele care au aprobat înfiinţarea societăţii
d) [] respectarea prevederilor legale în relaţiile cu terţii începând cu înfiinţarea societăţii

3) Diagnosticul juridic privind acţiunile comerciale ale întreprinderii va pune în evidenţă:


a) [] existenţa documentelor care atestă valoarea şi provenienţa bunurilor societăţii comerciale
b) [] documentele care atestă legalitatea funcţionării firmei ca societate comercială
c) [] legalitatea şi corectitudinea contractelor comerciale