Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliu profesorului de educatie fizica

1. C.V europass;
2. Decizia de numire pe post;
3. Adeverinta, diplome de participare la activitatile de formare profesionala;
4. Fisa de atributii/ fisa postului;
5. Fisa de evaluare anuala;
6. Structura anului scolar;
7. Incadrare numar de ore si clase;
8. Orarul de functionare si locatii, dupa caz ;
9. Ordinul 3462 martie 2012;
10. Programe scolare;
11. Programa pentru optional, daca este cazul ;
12. Documente de planificare: esalonarea anuala a unitatilor de invatare, plan
calendaristic, proiectarea unitatii de invatare, proiecte didactice pentru
profesorii fara definitivat;
13. Bareme si standarde de evaluare: afisate si prezentate elevilor la inceput
de semestru;
14. Procese verbale de protectia muncii;
15. Adeverinte medicale pe clase;
16. Scutiri medicale avizate de cabinetul medical;
17.Calendarul competitiilor sportive scolare la nivelul unitatii de invatamant
dupa forma cadru emisa de M.E.N. afisata la avizier, avizat de conducerea
scolii si care se va gasi si in dosarul comisiei metodice din scoala
18.Regulament de organizare si functionare a ONSS nr. 2880/2007, Ordin
3462/martie 2012 ;
19. Evidenta elevilor sportivi legitimati;
20.Competitii sportive din cadrul ONSS, rezultate ,elevi participanti pe clase
si discipline sportive
21. Componenta echipelor reprezentative ;
22. Rezultate elevi participanti pe clase si discipline sportive.

S-ar putea să vă placă și