Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației, Culturei si Cercetariial Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Inginerie Software și Automatică

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.1
”Cercetarea microclimatului la posturile de lucru”
Securitatea activitatii vitale

A efectuat:
st. gr. TI-162 Simanovschi Nicu

A verificat:
Gorea Rostislav

Chișinău 2018
LUCRAREA DE LABORATOR NR.1
Tema: Cercetarea condițiilor meteorologice la locurile de muncă

Scopul lucrării: Familiarizarea studentilor cu metodele și aparatele de control al parametrilor


microclimatului (temperature, umiditatea relative, viteza mișcării aerului) la locurile de muncă
supuse controlului.

Măsurarea vitezei aerului.


Ordinul efectuării măsurărilor

1. Se conectează ventilatorul, urmarind ca dispozitivul de calcul al anemometrului să fie oprit.


2. Se înscrie indicația inițială a anemometrului, care constă din 4 cifre de pe cele 3 cadrane
ale aparatului
3. Se pune în funcțiune dispozitivul de calcul al anemometrului odată cu cronometrarea
timpului.
4. După 60 s se oprește mecanismul de calcul și se înscrie noua indicație a aparatului.
5. Se determină numărul de diviziuni într-o secundă, împarțind rezultatul obținut la durata
măsurării.
6. Cu ajutorul diagramei se însoțește aparatul care determină relația diviziuni pe secundă față
de metri pe secundă, se determină viteza mișcării aerului în locul efectării măsurărilor.
Tabelul 1

Nr.exp. Indicația Indicația finală Diferența Durata Numărul Viteza


inițială a a indicațiilor, măsurării, de mișcării
anemometrului, anemometrului, diviziuni sec. diviziuni aerului,
diviziuni diviziuni într-o m/s
secundă
1 2 3 4 5 6 7
1. 5925 5935 10 60 0,16 0,65
2. 5935 5955 20 60 0,3 0,65
3. 5955 5990 25 60 0,58 0,65
Media 5933,33 5960 21,66 60 0,35 0,65

Măsurarea temperaturii aerului și determinarea temperaturii echivalente și echivalent-


efectivă

Pentru măsurarea temperaturii aerului sunt folosite termometrele cu lichid (mercur, spirt
colorat), termometrele electrice și termografele.
Pentru efectuarea lucrării de laborator am folosit indicațiile termometrului uscat al
psihrometrului.
Pentru determinarea și aprecierea senzațiilor termice de confortabilitate cea mai largă aplicare
o are metoda temperaturilor echivalente. Prin echivalență se subînțelege temperatura aerului
nemișcat și saturat cu umezeală pînă la 100% la care omul îmbrăcat normal se simte aproximativ
așa precum la temperatura și umiditatea apreciate.
La determinarea temperaturii echivalent-efective printre factorii apreciați este inclusă și
viteza aerului. Determinarea acestor temperaturi se efectuează după monograma temperaturilor
echivalentă și echivalent-efectivă.
Tabelul 2
Condițiile optimale conform GOST
Temperatura aerului la locul de

Temperatura echivalent - efectivă,


12.1.005-88

Temperatura echivalentă, °C
Viteza mișcării aerului, m/s
Temperatura Viteza Umiditatea
Umiditatea relativă, %

aerului mișcării relativă, %


muncă certificat

conform aerului ,
normelor, m/s
°C

°C
1 2 3 4 5 6 7 8

23 69,22 0,65 23 18 23-25 0,1 – 0,2 40-60

Detererminarea umidității relative.

Ordinea efecturii măsurărilor

1. Umezim batistul în partea de jos a termometrului din dreapta cu ajutorul pipetei.


2. Conectăm electromotorul cuplat cu ventilatorul.
3. Peste 4 minute după pornirea ventilatorului, înscriem în tabelul 1.3 indicațiile
termometrelor.

Pentru a aprecia umiditatea sunt folosite următoarele noțiuni:


Umiditatea maximală – cantitatea maximală de apă în grame ce se poate conține într-un m3
de aer la temperatura dată.
Umiditatea absolută - cantitatea reală de apă în grame ce se conține într-un m3 de aer la
temperatura stabilită în timpul măsurărilor.
Umiditatea relativă – raportul exprimat în procente dintre umiditatea absolută și umiditatea
maximală la temperatura dată.
Umiditatatea relativă a aerului se determină cu ajutorul psihrometrelor. Determinarea
umidității relative după psihrometrele lui August sau Assman este bazată pe diferența dintre
indicațiile termometrelor uscat și umed, care depind de umezeala aerului înconjurător și se
stabilește după graficul psihrometric.

Umiditatea absolută se determină după formula:

R = Pum -0,5(Tus- Tum)*B/760


Pum – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului umed.
Tus , Tum - indicațiile termometrelor uscat și umed;
B – presiunea atmosferică în timpul măsurărilor, mmHg.

Umiditatea relativă se determină după formula:


r = R / Pus *100%
R – umiditatea absolută;
Pus – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului uscat.
Exemplu de calcul:
a) Umiditatea absolută:
749
𝑅 = 𝑃𝑢𝑚 − 0.5(𝑇𝑢𝑠 − 𝑇𝑢𝑚 ) ∗ 𝐵⁄760 = 16,34 − 0,5(23 − 19,2) ∗ = 14,46𝑚𝑚𝐻𝑔
760

b) Umiditatea relativă:
𝑅 14,46
𝑟= ∗ 100% = ∗ 100% = 69,22%
𝑃𝑢𝑠 20,888
Tabelul 3

Indicatiile Elasticitatea Umiditatea

Presiunea atmosferica, mm Hg

Umiditatea relativa conform


Viteza miscarii aerului, m/s

HG nr.353 din 05.05.2010


termometrelor, vaporilor de apa relativa conform,

Umiditatea absoluta
°C la indicatia %
Nr. Exp

termometrelor,
mm Hg
Uscat Umed Uscat Umed

calcul

grafic
tabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 23 19.2 0.65 749 20.888 16.346 14.46 69.22 66 66 40-
60%
Concluzii
În lucrarea de laborator 1 au fost calculați indicatorii ce descriu condițiile meteorologice la
locul de muncă, cum ar fi umiditatea, presiunea, temperatura. În urma calculelor și măsurărilor
efectuate am obținut următorii indicatori:
a) viteza medie de mișcare a aerului – 0,65 m/s;
b) umiditatea relativă a aerului – 69,22 %;
c) presiunea atmosferică – 749 mm Hg;
d) temperatura aerului – 23 °C;
Conform standardelor GOST 12.1.005-88, privind condițiile optime la locul de muncă acești
parametri arată în felul următor:
a) viteza medie de mișcare a aerului – 0,1 – 0,2 m/s
b) umiditatea relativă a aerului – 40 -60 %;
c) temperatura aerului – 23-25 °C;
În urma comparării rezultatelor efective cu cele menționate de standarde putem face o serie
de concluzii. Viteza de mișcare a aerului depășeste cu mult normele stabilite de lege (de 5 ori),
ceea ce înseamnă că angajații sunt supuși unor curenți mult prea puternici, ceea ce ar putea să le
afecteze sănătatea și productivitatea la locul de muncă. Pentru a soluționa această problemă trebuie
să fie stabilită cauza acestei situații (cum ar fi geamuri deschise, ventilatoare etc) și să fie înlăturați
acești factori ce perturbează starea normală a indicatorului respectiv.
Un alt indicator ce nu este în limitele stabilite de lege este umiditatea relativă a aerului,
care efectiv constituie 69,22%, ceea ce este cu 9,22% peste limita maximă admisibilă. Nivelul
ridicat al umidității în combinație cu viteza aerului ridicată ar putea ușor provoca viroze angajaților
sau multe alte boli. Pentru asta trebuie stabilizat nivelul acestui indicator.
Temperatura aerului, este însă perfect în limitele admisibile, având valoarea de 23 °C, iar
presiunea atmosferică este de 749 mm Hg. Pentru a vedea dacă presiunea este una acceptabilă,
trebuie s-o comparăm cu presiunea atmosferică a aerului afară. Astfel, presiunea interioară nu
trebuie să depășească valoarea exterioară cu mai mult de 1 bar.
În concluzie, putem afirma că, condițiile meteorologice la locul respectiv de muncă nu sunt
foarte favorabile, unii indicatori depășind neacceptat de mult limitele admisibile. Pentru a remedia
situația respectivă, trebuie întreprinse măsuri de îmbunătățire a condițiilor și o verificare
permanentă a nivelului indicatorilor.

S-ar putea să vă placă și