Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA RAPORTULUI FINAL PENTRU ”IoT PROJECT”

1. Pagina de titlu cu specificarea temei, persoanelor implicate în realizare și persoanei ce

va admite proiectul spre susținere.

2. Introducere, scop, obiective (1 pagină)

3. Actualitatea problemei abordate în cadrul proiectului (maxim 2 pagini)

4. Rolul și încadrarea IoT în problematica temei alese (maxim 1 pagină)

5. Sisteme existente sau analogi existenți – se prezintă 1-2 soluții existente la moment,

specificând avantajele și dezavantajele acestora. (maxim 3 pagini)

6. Caietul de sarcini pentru sistemul ce urmează a fi proiectat (1 pagină)

7. Sistemul propus spre proiectare

7.1. Arhitectura generală a sistemului, descrierea acestuia (1-2 pagini)

7.2. Alegerea și descrierea succintă a componentelor sistemului (maxim 5

pagini)

7.3. Alegerea și descrierea platformei IoT (dacă folosiți) (2-3 pagini)

8. Proiectare și implementare (maxim 10 pagini)

8.1. Proiectare hardware

8.2. Proiectare software

8.3. Testări și rezultate

9. Recomandări pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului (1 pagină)

10. Concluzii

11. Bibliografie