Sunteți pe pagina 1din 1

In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 – c.m.

u, privind societatile comerciale,


In conformitate cu prevederile Legii nr. 53 / 2003 – c.m.u,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 90 / 1996 – c.m.u,
In baza prevederilor art. 3, alin. 2 din Decizia nr.____din _______ de constiutire a CSSM
Directorul Executiv al SC EDIL ENGINEERING SRL, ing. Mihai Iulian, emite

D E C I Z I A
nr ______ din ___________

art. 1 Se constiutie COMISIA DE VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE, constituita din :


- Sef comisie : ,
- Membru : ,
- Membru : ,
- Membru : ing. Bâgiu Adrian.

art. 2 Scopul constituirii comisiei este acela de a stabili daca echipamentele tehnice utilizate in cadrul
societatii sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnic si pot fi utilizate in conditii de siguranta de catre
salariatii societatii.

Art. 3 Activitatea se va desfasura etapizat si va include verificarea :


- Starii cablurilor, furtunelor etc. de alimentare cu utilitati a echipamentelor tehnice (curent electric, aer
comprimat, oxigen etc.),
- Existentei legaturilor echipamentelor la centura de impamantare,
- Eficientei filtrelor cabinellor de vopsire,
- Lipsei zgomotelor anormale in functionare,
- Lipsei improvizatiilor;
- Utilizarii echipamentelor tehnice conform prescriptiilor de utilizare.

art.4 Prezenta decizie se va aduce la cunostinta tuturor persoanelor nominalizate si se va aplica in termen de 5
zile de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Mihai Iulian
Corespunde prevederilor legale.
Propunem aprobarea.
OFICIU JURIDIC,