Sunteți pe pagina 1din 4

Java Software Development – Modul Începători

Programa de pregătire
1. Etapele dezvoltării software. Cod. Aplicații .................................................... 1

2. Programare în Java ....................................................................................... 1

3. Tipuri de date. Operatori. ............................................................................. 1

4. Instrucțiuni. Controlul fluxului....................................................................... 1

5. OOP I - Concepte introductive ...................................................................... 2

6. Colecții și structuri de date I ......................................................................... 2

7. Depanarea și testarea aplicațiilor .................................................................. 2

Observații ........................................................................................................... 3
Modul Începători

1. Etapele dezvoltării software. Cod. Aplicații


• Limbaje de programare. Principii, similarități și deosebiri.
• Fluxul de la cerință la soluție.
• Coding Style. Comentarii. Documentație.
• Terminal. Linia de comandă.
• Sisteme de versionare distribuită. Git.

2. Programare în Java
• Ecosistemul Java.
• Eclipse IDE
• JVM
• JDK, JRE
• javac, java, etc.
• Metoda specială main().
• Java documentation. Java API.

3. Tipuri de date. Operatori.


• Tipuri de date primitive. Tipul special void.
• Identificatori. Variabile.
• Operatori: unari, binari, ternari. Înlănțuire. Prioritate. Asociativitate.
• Expresii matematice.
• Tablouri n-dimensionale. Particularizare vectori și matrici.

4. Instrucțiuni. Controlul fluxului


• Instrucțiuni condiționale: if-then, if-then-else, switch
• Instrucțiuni iterative: for, for-each, while, do-while.
• Declarații speciale: break, continue
• Bloc de instrucțiuni. Context local.
• Imbricare în Java.

www.devmind.ro Pagina 1 din 3


Modul Începători

• Înțelegerea fluxului de execuție.

5. OOP I - Concepte introductive


• Clase. Obiecte.
• Câmpuri. Proprietăți.
• Metode. Design, definire, apelare, semnătură, return
• Varargs
• Specificatori de acces: private, public, protected
• Încapsulare. „getter”, „setter” pentru manipularea membrilor
• Constructori. Ordinea inițializării.
• Referințe. Cuvântul-cheie „this”. Obiect vs. referință.
• Parametrii. „pass-by-value”, modificarea parametrilor
• Cuvântul-cheie „static”. Particularități. Static vs. Instance
• „final”. Proprietăți clase, metode, variabile. Immutable.

6. Colecții și structuri de date I


• Java Collections Framework
• Clasa String. Definirea și manipularea șirurilor de caractere.
• StringBuilder. StringBuffer. Comparație.
• Tablouri multidimensionale. Array. Arraylist.
• Liste. Tipuri (simplu înlănțuite, dublu înlănțuite, circulare).
• Interfața List. LinkedList.
• Parcurgerea colecțiilor. Iteratori. for-each.
• Compararea elementelor. Comparable vs. Comparator.
• Sortarea colecțiilor. Căutări.
• Date & Time. Creare și manipulare.

7. Depanarea și testarea aplicațiilor


• Tehnici de depanare a erorilor (debugging)
• Erori de compilare. Erori de execuție.

www.devmind.ro Pagina 2 din 3


Modul Începători

• Bazele testării. Cazuri speciale (corner cases). Cazuri limită.


• jUnit. Unit testing.
• Black box vs. white box

Observații
Procesul de predare/învățare este orientat pe practică: elementele
teoretice sunt însoțite de exemple și exerciții pentru consolidarea noțiunilor.
Pe parcurs, veți dezvolta proiecte interesante cu tematici inspirate din
realitate. Scopul lor este să integreze cunoștințele acumulate până la acel
moment și să simuleze mediul de lucru real din Software Development. În cadrul
lor, veți porni de la o cerință abstractă și veți realiza o soluție funcțională, prin
colaborare cu membrii echipei.

www.devmind.ro Pagina 3 din 3