Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL ECONOMIC “GEORGE BARITIU” SIBIU

CLASA a XII a F
PROFESOR: NERISANU RALUCA ANDREEA
SAPTAMANA: 11
ARIE CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: FINANTAREA AFACERII
DATA: 19.11.2018

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA


UNITATEA DE ÎNVATARE: Surse proprii si straine in finantarea unei afaceri
CONTINUT: Majorarea capitalului propriu-aplicatii. Selectarea surselor straine de finantare. Pasivele
stabile
TIPUL LECTIEI: mixta
UNITATEA DE COMPETENTA: UC 14. Fiinanţarea afacerii
COMPETENTE SPECIFICE:
C1. Determina surse proprii si straine in finantarea unei afaceri

OBIECTIVE:

O1 – sa enumere grupele surselor straine. Obiectivul se considera atins daca elevii au reusit sa enumere
cele patru grupe ale surselor straine .

O2- să enumere metodele de previzionare ale pasivelor stabile. Obiectivul se considera atins daca elevii
au reusit sa enumere metodele de previzionare ale pasivelor stabile

O3 – sa prezinte metoda analitica de previzionare a pasivelor stabile. Obiectivul se considera atins daca
elevii au reusit sa prezinte metoda analitica de previzionare a pasivelor stabile: cele sase etape parcurse.

O4 – sa explice majorarea capitalului social prin conversia datoriilor. Obiectivul se considera atins daca
elevii au reusit sa explice corect majorarea capitalului social prin conversia datoriilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale:
METODE ŞI PROCEDEE: prelegere, expunere, brainstorming, problematizarea, explicatia, conversatia
euristică
TIP DE INTERACTIUNE: dirijat - dependent
MOD DE GRUPARE: frontal
 Resurse materiale
MIJLOACE DE INVATĂMÂNT: tabla, creta, caiet, manual, instrument de scris, fisa de lucru,
EVALUARE: formativa, orala, frontala
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: obesrvatia sistemtica, discutia
BIBIOLGRAFIE: “
BIBLIOGRAFIE: AUXILIAR CURRICULAR PENTRU FINANŢAREA AFACERII, MINISTERUL EDUCAŢIEI
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, 2008;
FINANTAREA AFACERII, MANUAL PENTRU CLASA A XII, OSCAR PRINT, 2016,
TIMP ETAPE CONŢINUT OBIECTIVE METODE INSTRUMENTE

5’ Introducere Intrarea in clasa ; salutul ; verificarea starii de sanatate fizica si psihica a Prelegere TABLA, CRETA
elevilor ; notarea corecta a prezentei

Astazi vom realiza doua aplicatii legate de majorarea capitalului social


3’ Captarea atenţiei prin operatiuni interne si conversia datoriilor : in natura si in numerar.
5’ Anunţarea lecţiei
Majorarea capitalului propriu-aplicatii.
noi

3’ Anunţarea Se prezinta obiectivul lectiei. Prelegere


obiectivelor
lecţiei

24’ Transmiterea B) Majorarea capitalului social prin conversia datoriilor O1 Problematizare Manual, tabla,
noilor cunostinte Prima de emisiune (de conversie a obligaţiunilor în acţiuni) = Valoare creta caiet,
nominală obligațiuni – Valoare nominală acţiuni O2 Raţionament instrument de
Exemplu: O societate comercială are un capital social de 170000 lei, logic
O3 scris
format din 34000 acţiuni a 5 lei valoare nominală, decide conversia a
1000 obligaţiuni cu valoare nominală de 6 lei în 1000 acţiuni, preţul de Exemplul Fisa de lucru
rambursare al unei obligaţiuni fiind de 7 lei. Să se calculeze valoarea
totală a capitalului social după conversia obligaţiunilor în acţiuni și prima
de conversie.
Rezolvare:
1. Calculăm valoarea nominală totală a acţiunilor nou emise
VNT = nr acţiuni nou emise x VN/acţiune VNT= 1000 acţ x 5 lei/acţ =
5000 lei

2. Calculăm valoarea capitalului social după conversie


CS1 = CS0 + VNT = 170000 lei + 5000 lei = 175000 lei
CS1 = valoarea capitalului social după conversie
VNT = valoarea nominală totală a acţiunilor nou emise

3. Calculăm prima de conversie


P conv = (nr obl x VN obl)-(nr acţ x VN acţ) = 1000 acţ*6 lei/acţ – 1000
acţ *5 lei/acţ = 1000 lei

Activitate O societate comercială are un capital social de 50000lei,


format din 50000 acţiuni a 1 leu valoare nominală, decide conversia a
2000 obligaţiuni cu valoare nominală de 1,5 lei în 2000 acţiuni, preţul de
rambursare al unei obligaţiuni fiind de 2 lei. Să se calculeze valoarea
totală a capitalului social după conversia obligaţiunilor în acţiuni și prima
de conversie.

SURSE STRAINE DE FINANTARE

Se definesc sursele straine de finantare.


Sursele straine de finantare sunt datorii pe termen scurt, mediu si lung
care imbraca forma resurselor furnizate de terte persoane in raport cu
subiectul de drept.
Ele pot fi grupate astfel:
 Datorii fata de terti *(pasive stabile)
 Previzioane si ajustari pentru depreciere
 Surse imprumutate pe termen scurt
 Surse imprumutate pe termen mediu sau lung.

PASIVELE STABILE (datoriile fata de terti)

Sunt surse atrase gratuit , dar temporar pentru finantarea activitatii , din
relatiile contractuale ale societatii cu tertii sau cu statul.

Se pot estima dupa doua metode:


1. Metoda analitica, pentru determinarea pasivelor stabile 1
2. Metoda sintetica, pentru determinarea pasivelor stabile 2
Astazi vom analiza metoda analitica.
1. METODA ANALITICA
Pasivele stabile 1 sunt datoriile fata de terti care au o data fixa de plata si
solduri crescatoare pana la momentul platii acestora.

Etape parcurse:
1. Se identifica trimestrul cu cea mai mica activitate. Se identifica
procentual activitatea ina cel trimestru.
2. Se determina cheltuiala pe trimestru = cheltuiala pe an * %
3. Se determina chletuiala pe zi = cheltuiala pe trimestru / 90
4. Se determina soldul la inceputul lunii trimestrului: cheltuiala pe zi
* nr zile ramase dupa plata din luna precedenta
5. Se insumeaza suldurile in fiecare zi = sold initial + chletuiala pe zi
* nr zile trecute din luna
6. Se alege soldul total zilnic cel mai mic.

2. METODA SINTETICA

Pasivele stabile 2 sunt surse atrase din celelalte decalaje de plati ale
intreprinderii, care nu au termene fixe de plata si au un sold variabil.
Etape:
1. Se determina nivelul zilnic al datoriei: nivel trimestrial / 90
2. Se inmulteste cu durata medie a decalajelor = nivel zilnic *
durata decalaj
3. Se calculeaza pe fiecare trimestru

PASIVE STABILE TOTAL


Se calculeaza media pe zi per fiecare trimestru : pasive stabile 2 + pasive
stabile 1 (minimul)

5’ Obtinerea Se verifica retentia elevilor cu privire la informatiile predate, prin cadrul Discuţia
performantei unei discutii. Se pune accentul pe : grupele surselor straine,
metodele de previzionare ale pasivelor stabile,
metoda analitica de previzionare a pasivelor stabile.
5’ Sistematizare, Se repeta ceea ce se considera necesar a fi retinut : in cazul in care elevii Prelegerea
consolidarea nu au stiut sa raspunda la vrea intrebare se repeta raspunsul.
cunostintelor