Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Descriere constructiv – funcţională


2.Caracteristici tehnice
3.Aparataj de măsură, comandă şi control
4.Manevre de pornire-oprire a grupului Diesel
5.Defecţiuni posibile şi mod de remediere
6.Reguli privind supravegherea şi controlul grupului Diesel
7.NPM şi NPSI specifice la exploatarea şi executarea lucră- rilor de întreţinere
la grupul Diesel
8.Generalităţi
9.NPM şi NPSI specifice la servirea operativă
10.NPM şi NPSI specifice la executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
11. Atribuţiuni de serviciu privind exploatarea şi întreţinerea grupului Diesel

Descriere constructiv - funcţională

Destinaţie
Grupurile electrogene de 125 KVA / 400 V sunt destinate alimentării cu energie electrică a
centralei, în caz de avarii ce duc la lipsa totală a alimentării cu energie electrică.
În astfel de cazuri se asigură alimentarea cu energie electrică a mecanismelor de acţionare a
stavilelor şi a consumatorilor vitali din centrală.

Construcţie
 Grupul Diesel se compune din: motor termic de antrenare, generator electric sincron şi
tablou de comandă. Este dotat cu rezervor de motorină şi radiator de apă şi ulei.
 Motorul termic este de fabricaţie Torpedo, în patru timpi în V, răcit cu apă şi prevăzut cu
pompe de injecţie şi regulatoare de turaţie de tip Bosch. Pentru reglajul final al turaţiei motorul este
prevăzut cu servomotor acţionat de la panoul de comandă.
 De la motorul termic la generatorul sincron mişcarea este transmisă prin intermediul unei
cuple. Arborele cotit transmite prin angrenajul său mişcarea la axa cu came şi la pompa de ulei.
 sistemul de ungere asigură ungerea tuturor punctelor de lubrifiere din motor, la presiunea
constantă de 5 kgf/cm2. Presiunea uleiului în motor este de 2-5 kgf/cm2, funcţie de turaţia motorului.
 Motorul este răcit cu apă. Circulaţia apei se face prin intermediul pompei de apă, montată în
partea din faţă a motorului, care aspiră apa din partea de jos a radiatorului de apă, împingând –o sub
presiune, prin radiatorul de ulei, în blocul cilindrului. Termostatele menţin temperatura motorului în
limitele 65°C - 85°C.
 alimentarea cu combustibil se face prin intermediul pompei de injecţie.
4
 Generatorul sincron este de construcţie normală, cu inductorul rotor cu poli aparenţi şi cu
bobinajul indus pe stator.
 Generatorul sincron este prevăzut cu sistem de autoexcitare şi reglare a tensiunii care
asigură o variaţie maximă stabilizată a tensiunii de 5% Un pentru un factor de putere al sarcinii cuprins
între 0,7 - 0,9.
 În tabloul de comandă este montat echipamentul de comandă, măsură şi protecţie pentru:
 reglarea tensiunii generatorului;
 semnalizarea optică a funcţionării în gol şi în sarcină;
 protecţia generatorului la suprasarcină;
 protecţia împotriva scurtcircuitelor ;
 măsurarea parametrilor electrici ai generatorului.

Funcţionare
Pentru reglarea tensiunii la valoarea dorită se folosesc sistemele de autoexcitaţie şi autoreglare
a tensiunii în gol sau în sarcină.
Reglajul tensiunii la mersul în gol:
 Când turaţia se apropie de valoarea nominală, în statorul generatorului datorită
magnetismului remanent al polilor rotorului se induce o tensiune ce se aplică prin
intermediul reactorului, punţii redresoare. Tensiunea redresată se aplică înfăşurării
inductoare a generatorului, unde va avea loc o mărire a curentului de excitaţie, care duce la
mărirea fluxului inductor, ce va duce la rândul lui la o creştere a tensiunii generatorului.
Fenomenul se repetă până când tensiunea generatorului ajunge la valoarea nominală.
 Datorită posibilităţii ca generatorul să-şi piardă magnetismul remanent după o staţionare
mai lungă, se prevede posibilitatea alimentării înfăşurării de excitaţie de la bateria de
curent continuu a grupului Diesel.
Reglajul tensiunii la mersul în sarcină:
 La funcţionarea în sarcină a generatorului, curentul de sarcină se trece prin primarul
transformatorului de curent, inducând în secundarul acestuia o tensiune care se adună
geometric cu tensiunea reactorului, ce se aplică punţii redresoare trifazate.
 Creşterea tensiunii duce la mărirea curentului de excitaţie, deci la o mărire a tensiunii
generatorului, compensându-se astfel căderea de tensiune provocată de trecerea curentului
prin bobinajul indusului.
 Reglarea tensiunii generatorului se impune în cazul în care factorul de putere este mai
mare de 0,9 sau mai mic de 0,7. În primul caz tensiunea generatorului devine prea mare iar
în al doilea caz prea mică.

5
 Reglajul tensiunii generatorului la funcţionarea în sarcină se face prin intermediul
prizelor din secundarul transformatorului de compundaj.
 tipul grupului GTE 125/400
 puterea nominală aparentă 125 KVA
 puterea nominală activă 100 KW
 tipul motorului B - 558 VTT
 tipul generatorului sincron BCR 125/400
 tensiunea 400 V
 curentul 181 A
 factorul de putere 0,8
 frecvenţa 50 HZ
 clasa de izolaţie E
 puterea motorului diesel 165 CP
 turaţia 1500 rot/min
 număr de cilindri 8
 aşezarea cilindrilor în v
 diametrul cilindrilor 120 mm
 cursa pistonului 140 mm
 cilindreea 12,66 I
 viteza medie a pistonului 9,33 m/sec
 raportul de compresie 17:1
 pornirea cu demaror pneumatic
 puterea demarorului 6 CP
 consumul de ulei 0,480 kg / h
 calitatea uleiului SR 211
 consumul de motorină 186 g / CPh
 capacitatea radiatorului 67 de apă sau antigel
 greutatea 3000 kg

Caracteristicile nominale ale grupului sunt garantate pentru funcţionare în următoarele


condiţii de mediu:
 temperatura mediului ambiant de maxim 40º C.
 umiditatea relativă a aerului 65% ± 15% la 20º C şi la altitudinea de maxim 1000 m
faţă de nivelul mării.
 Temperatura din incinta grupului Diesel trebuie să fie mai mare de 10 0C.
Aparataj de măsură, comandă şi control

6
 ampermetre pe cele trei faze R, S, T;
 voltmetru;
 kilowattmetru;
 frecvenţmetru;
 manometru pentru controlul presiunii uleiului (presiunea normală este între 2 - 5 kgf/cm2);
 termometru pentru indicarea temperaturii motorului în timpul funcţionării (temperatura
apei în condiţii normale de funcţionare este de 75 – 80 0C).
 lampa de prezenţă a tensiunii la aparatele de măsură şi control.
 indicator de incandescentă pentru controlarea intensităţii incandescenţei pe rezistenţa de
încălzire.
 comutatorul centrifugal folosit la decuplarea automată a motorului de pornire la o anumită
viteză a motorului, imediat după punerea lui în funcţiune.

Manevre de pornire-oprire a grupului Diesel

Înainte de pornirea grupului Diesel este necesară o verificare atentă, care să cuprindă:
 starea aparatelor de măsură şi control;

 starea uleiului şi nivelul de ulei în motor;


 nivelul apei în radiator;
 nivelul de motorină şi amorsarea sistemului de alimentare cu motorină;
 temperatura încăperii în care se găseşte grupul Diesel;
 presiunea de aer în rezervorul de aer comprimat.

Pornirea motorului
 se aduce pârghia acceleratorului pe poziţia "pornire";
 se deschide robinetul de aer al demarorului până ce motorul Diesel a pornit.
 după ce motorul a pornit se deconectează demarorul.
Se recomandă ca după pornirea motorului acesta să fie încărcat treptat, mărirea bruscă a
turaţiei cu motorul rece putând produce deteriorarea acestuia.

Oprirea motorului
Înainte de oprire, motorul se lasă sa funcţioneze câteva minute la viteza de mers în gol.
Pentru oprire se procedează astfel:
 se trece regulatorul de gaze spre poziţia neutră;
 se aduce maneta de gaze în poziţia iniţială pentru pornire.
Reguli privind supravegherea şi controlul grupului Diesel
În timpul funcţionării grupului Diesel trebuie supravegheat, în special:
 Funcţionarea lagărelor, a periilor şi a inelelor colectoare
7
 starea lagărelor este ilustrată de temperatura şi zgomotul lor în funcţionare;
 funcţionarea defectuoasă a lagărului poate fi cauzată fie de murdăria sau corpurile
străine care au pătruns în lagăr, fie de lipsa agentului de ungere sau de deteriorarea
mecanică a lagărului;
 de asemenea, montarea ne axială a generatorului cu motorul de antrenare poate
determina funcţionarea defectuoasă a lagărului;
 un prim indiciu în acest sens este uzura prematură a cuplajului. Buna funcţionare a
lagărelor se poate verifica şi prin urmărirea atentă a temperaturilor, la început zilnic, apoi
la câtea săptămâni; în condiţii normale de funcţionare temperatura căpăcelului nu trebuie
să depăşească 70-75 grade C.
 Personalul de tură trebuie să urmărească atent şi inelele colectoare şi periile;
 presiunea defectuoasă a periilor pe inelele colectoare poate produce uzura prematură a
acestora;
 în mod normal suprafeţele trebuie să fie şlefuite. Dacă pe suprafaţa lor se observă
porţiuni cu arsuri ele trebuie curăţate şi refăcută suprafaţa periilor.
 La pornirea grupului Diesel trebuie urmărită cu atenţie cuplarea demarorului, deoarece
menţinerea demarorului prea mult timp cuplat poate duce la defectarea lui.

Reguli privind controlul


În timpul efectuării controlului la grupul Diesel personalul de tură va urmări:
 starea de curăţenie a grupului;
 starea aparatelor indicatoare de pe tabloul electric şi tabloul mecanic;
 se verifică indicatorii de temperatură pentru ulei şi pentru apă răcire;
 se verifică locurile cele mai importante de îmbinare: la motor, cupaj, generator cât şi la
toate racordurile fixe de cabluri;
 starea buteliei de acumulare a aerului de pornire;
 starea legăturilor la placa de borne şi la şurubul de punere la masă;
 starea inelelor colectoare, port periile şi periile dacă calcă bine şi cu presiunea corectă,
presiunea fiind 180 - 200 g/cm2;
 starea lagărelor generatorului;
 se verifică rezistenţa de izolaţie a bobinajului generatorului şi a instalaţiei de forţă. În
funcţionare normală, rezistenţa de izolaţie a generatorului nu trebuie să fie mai mică de
3MΩ.
 în jurul grupului trebuie să fie liber, fără a se depozita materiale sau alte obstacole care
ar îngreuna buna deservire a lui.
Defecţiuni posibile şi mod de remediere
Deranjamente la pornirea motorului
8
Nr. Mod de manifestare Cauze posibile Mod remediere
Crt
1 Motorul nu poate fi Presiunea din butelia de aer pornire este Se elimină neetanşei-tăţile,
pornit mică, datorită pierderilor de aer prin se înlocuiesc ventilele, se
neetanşeităţi reface presiunea
Demarorul este defect Se înlocuiesc
subansamblele defecte
Robinetul de deschidere a aerului Se înlocuieşte robinetul cu
defect unul corespunzător
Motorul nu primeşte combustibil din -Se umple rezervorul cu
cauză că: combustibil
- rezervorul de combustibil este gol - -Se deschide robinetul de
robinetul de intrare montat pe conducta intrare al conductei de
de combustibil este închis combustibil
Conductele de combustibil sunt Se desfundă conductele de
înfundate combustibil
Există aer în filtrele de combustibil Se aeriseşte circuitul şi se
elimină aerul
Maneta clapetei de reglare a debitului Pârghia clapetei de reglare
este în poziţia" stop" oprire a debitului trebuie adusă în
poziţia pentru pornire
Pompa de alimentare sau pompa de Se verifică pompa de
combustibil sunt defecte alimentare sau de injecţie şi
se repară
Există apă în combustibil. În acest caz, Apa trebuie golită din
combustibilul are o culoare sclipicioasă. rezervorul de combustibil şi
Picături mici de apă pot fi descoperite din sistemul de ali-mentare
dacă frecăm combustibilul între degete. cu combustibil.
Filtrele de combustibil sunt înfundate Se curăţă filtrele de
combustibil înfundate sau
se înlocuiesc
Motorul este prea rece Se încălzeşte apa de răcire
şi uleiul de ungere precum
şi combustibilul dacă este
necesar
2 Motorul se roteşte dar Presiune scăzută în circuitul de aer Se va reface presiunea în
nu atinge viteza circuitul de aer pornire
Temperatura scăzută – vâscozitate mare Se încălzeşte apa de răcire
necesară pentru pornire
a uleiului de ungere

9
Deranjamente în timpul funcţionării motorului

Nr. Mod de manifestare Cauze posibile Mod remediere


Crt
1 Motorul nu are turaţia Alimentare insuficientă cu Se curăţă conductele de
şi randamentul maxim combustibil combustibil
Filtrele de combustibil sunt parţial Se curăţă conductele de
înfundate combustibil
Se înlocuiesc elementele de
filtrare dacă este necesar
Elementele pompei de alimentare şi Se înlocuiesc elementele
pompei de injecţie sunt uzate uzate
Filtrele de aer sunt înfundate Se curăţă filtrele de aer sau
se înlocuiesc
Jocul la supape nu este reglat Se reglează jocul la supape
2 Motorul se opreşte în Rezervorul de combustibil este gol Se reface nivelul normal de
timpul funcţionării combustibil din rezervor
Alimentare insuficientă cu Se controlează sistemul de
combustibil alimentare cu combustibil.
Se curăţă sau se scoate
aerul, daca este necesar.
Toate armăturile
conductelor trebuiesc
strânse.
Există apă în combustibil Se înlătură apa din
combustibil
Pompa de injecţie este defectă Se controlează şi se repară
pompa de injecţie
Injectoarele sunt defecte Se înlocuiesc injectoarele
defecte
3 Gazele de ardere ale Motorul se găseşte în suprasarcină Se reduce sarcina pe motor
motorului murdăresc până gazele devin incolore
Filtrul de aer este înfundat Se curăţă filtrul de aer
Injectoarele nu funcţionează corect Se controlează injectoarele
şi se înlocuiesc cele defecte
Reglare incorectă a debitului maxim Reglarea debitului pe
de alimentare al pompei de injecţie standul de probe
Sarcina neuniformă pe cilindri Reglarea pompei de
injecţie pe standul de probe
Joc la supape Se reglează jocul conform
cărţii tehnice

10
4 Gazele de eşapa-ment Nivelul uleiului în motor este prea Se goleşte excesul de ulei.
sunt albe sau albăstrui ridicat
Funcţionarea îndelungată a motorului Se pune motorul in sarcină
(există ulei în exces în
în gol şi se evită funcţionarea
cilindri)
îndelun -gată la mers în gol
Segmenţii pistoanelor sunt uzaţi Se resegmentează
pistoanele
5 Scăderea bruscă a Nivelul uleiului în motor este prea Se adaugă ulei
presiunii uleiului sau scăzut
presiunea este prea
Manometrul indica eronat Se înlocuieşte manometrul
mică
defect
Temperatura uleiului este prea Vezi supraîncălzirea
ridicată motorului
Există scurgere de ulei în Se controlează conductele
conductele de refulare de refulare şi se remediază
Conducta de aspiraţie a uleiului (sita) Se verifică şi se curăţă
este înfundată conducta de aspiraţie a
uleiului
Unele lagăre au joc prea mare Trebuie efectuată revizia şi
reparaţia motorului
6 Supraîncălzirea Apă insuficientă în radiator Se completează cu apă în
motorului radiator
Celulele radiatorului sunt înfundate Se curăţă celulele
cu diferite impurităţi
Funcţionarea necorespunzătoare a Se controlează şi se repară
pompei de apă datorită defecţiunilor sau se înlocuieşte pompa
pompei sau patinării curelei dacă este necesar
trapezoidale Cureaua trapezoidală
trebuie înlocuită
Termostatul defect Se înlocuieşte termostatul
Unghiul de injecţie preliminară nu Se reglează corect unghiul
este corect reglat de injecţie preliminară

Pompa de injecţie nu este reglată Trebuie reglată pompa de


corect injecţie pe bancul de probe
7 Ulei de ungere în apa Scurgeri de la radiatorul de ulei Se controlează, se repară
de răcire sau se înlocuieşte
elementul radiatorului de
ulei, dacă este cazul
8 Apă în uleiul de ungere Scurgere la inelele de etanşare din Se înlocuiesc inelele de
cauciuc de pe cămăşile cilindrului etanşare din cauciuc de pe
11
cămăşile cilindrilor
9 Motorul bate în timpul Unghiul injecţiei preliminare este Se controlează şi se
funcţionării prea mare reglează unghiul injecţiei
preliminare
Presiunea de injectat este prea Se verifică şi se reglează
ridicată injectoarele în vederea
obţinerii unei presiuni
corecte de injecţie
Arcul de injecţie nu întinde sau Se controlează injec-toarele
tensiunea arcului este prea slabă şi se înlocuiesc dacă este
cazul
Încărcarea neuniformă a cilindrilor Pompa de injecţie trebuie
controlată şi reglată la
bancul de probă
Unele lagăre au joc prea mare Se verifică jocul lagărelor
şi se înlocuiesc dacă este
cazul
10 Pompa de injecţie bate Conducta de refulare sau injectorul Conducta de refulare sau
sunt înfundate injectorul se curăţă sau se
înlocuiesc

Defectele principale ale generatorului şi ale sistemului de autoexcitaţie şi de stabilire a tensiunii


a) La funcţionarea în gol
1 Generatorul nu se Contacte slabe în circuitul de Se controlează toate aceste
autoexcită (nu dă autoexcitaţie şi stabilizare a tensiunii (la legături şi se strâng în mod
tensiune) plăcile de borne ale generatorului, ale corespunzător
tabloului de comandă, ale
transformatoarelor sau la legarea
redresorului)
2 Tensiunile între faze nu Scurtcircuit în înfăşurarea statorului Se determină locul
sunt identice iar scurcircuitului şi se
înfăşurarea statorului se înlocuiesc bobinele defecte
încălzeşte
3 Tensiunile între faze nu Punere la masă în înfăşurarea statorului Se determină locul de
sunt identice. O parte Scurtcircuit la stator între două faze punere la masă cu lampa de
din înfăşurare se control şi se remediază,
încălzeşte tare iar eventual cu rebobinarea
bobinelor defecte

12
generatorul face Se determină locul
zgomot scurtcircuitului cu ajutorul
inductorului şi se
îndepărtează.

b) La funcţionarea în sarcină
1 La cuplarea în sarcină Tensiunea secundarului trans Se va schimba steaua
tensiunea -formatorului de curent ce se aplică transformatorului de curent
generatorului scade punţii redresoare este în opoziţie cu conform instrucţiunilor
sub 340 V tensiunea reactorului ce se aplică în
acelaşi loc şi, deci, aceste două
tensiuni se scad, micşorând tensiunea
rezultată ce se aplică punţii
redresoare
O bobină a secundarului Se demontează bobina şi se
transformatorului de curent este execută corect legătura
legată invers (faţă de celelalte)
Scurtcircuit în bobinele primare ale Se va demonta transfor-
transformatorului de curent matorul de curent şi se va
remedia
Frecvenţa generatorului scade cu mai Se va roda motorul, dacă
mult de 4,5 Hz datorită turaţiei acesta nu este rodat. Dacă
motorului rodajul este făcut se va revizui
funcţionarea motorului,
respectiv funcţionarea pompei
de injecţie şi a regulatorului de
turaţie al motorului.
2 Curenţii şi tensiunile Încărcarea nu este simetrică Se va echilibra sarcina astfel
pe faze sunt inegale încât să se obţină curenţi cât
mai egali pe faze
Plăcuţele de contact ale contac- Se curăţă contactele şi, dacă
torilor sunt perlate şi nu se realizează sunt prea uzate, se înlocuiesc
o aderenţă bună
3 Curent nul pe o fază Periile nu calcă bine pe inelele Se verifică presiunea pe perie,
colectoare din cauza presiunii mici a respectiv se şlefuiesc periile şi
arcurilor de preluare, a uzurii inelele colectoare. În cazul
pronunţate a periilor sau a perlării uzurii mari a pe-riilor, acestea
sau oxidării suprafeţelor se înlocuiesc.

13
Maşina şi-a pierdut magnetismul Se va remagnetiza, alimentând
permanent (remanent) inductorul de la o baterie de
acumulatoare. Se va avea grijă
să nu se schimbe polaritatea
inductorului indicată la lega-
rea lui în tablou cu + şi -. În
cazul magnetizării incorecte se
va remagnetiza corect
inductorul de câteva ori până
îşi menţine magnetizarea
Turaţia generatorului este mai mică Se va mări turaţia motorului la
decât turaţia nominală valoarea nominală
Întrefierul reactorului este prea mic Se va mări întrefierul
reactorului adăugând fâşii de
material izolant
Puntea redresoare trifazată este Se va verifica şi se vor înlocui
defectă. În aceste cazuri se observă elementele redresoare defecte
pe suprafaţa plăcilor arsuri
O fază sau două din circuitul de Se va controla continuitatea
autoexcitaţie sunt întrerupte circuitelor şi se va remedia
defecţiunea
O bobină de excitaţie este montată Se vor lega corect bobinele,
greşit, adică polaritatea polilor nu astfel ca să avem polaritate
este cea normală normală
Scurtcircuit în înfăşurarea polilor de Se depistează şi se remediază
excitaţie sau punere la masă a defecţiunea
bobinelor în două puncte
4 Generatorul dă Scurtcircuit în bobinele reactorului Se demontează şi se înlocuiesc
tensiune mică - sub bobinele defecte
Secundarul transformatorului de Se vor face aceste legături
340 V, între faze
curent nu este legat la redresori
Întrefierul reactorului este prea mare Se va micşora întrefierul
reactorului
5 Generatorul dă Întrerupere într-una din înfăşurările Se va determina faza întreruptă
tensiune numai între statorului şi se va remedia defecţiunea
Circuitul de alimentare este întrerupt Se remediază defectul
două faze, excitaţia
pe o fază
fiind în ordine
Contactorul nu face contact pe o fază Se remediază defectul
6 Supraîncălzirea Tensiunea la care funcţionează Se va reduce tensiunea de
miezului activ al generatorul este prea mare funcţionare a maşinii prin
statorului în mod micşorarea între fierului
14
uniform, la sarcină
nominală sau mai
mică
7 Supraîncălzirea Maşina este supraîncărcată dato-rită Se va reduce sarcina
întregii maşini în mod funcţionării ei la un factor de putere
uniform redus ( sub 0,8)
Astuparea accidentală a găurilor de Se remediază defectul
absorbţie a aerului pentru ventilaţie
8 Parte din înfăşu-rarea Punere la masă în înfăşurarea Se deconectează rapid
statorului se încălzeşte statorului consumatorii generatorului şi
puternic şi scoate fum se opreşte motorul de antrenare
Se remediază defectul
9 Supraîncălzirea Scurtcircuit în înfăşurarea de Se înlocuieşte bobina defectă
înfăşurării de excitaţie excitaţie
Punere la masă în două locuri a Se remediază defecţiunea
înfăşurării de excitaţie
10 Supraîncălzirea Presiune necorespunzătoare a periilor Se reglează presiunea la
inelelor de contact şi a pe inelele de contact valoarea normală, între 180-
periilor 200 gr/cm2

Reguli privind supravegherea şi controlul grupului Diesel

În timpul funcţionării grupului Diesel trebuie supravegheat, în special:


 Funcţionarea lagărelor, a periilor şi a inelelor colectoare
 starea lagărelor este ilustrată de temperatura şi zgomotul lor în funcţionare;
 funcţionarea defectuoasă a lagărului poate fi cauzată fie de murdăria sau corpurile
străine care au pătruns în lagăr, fie de lipsa agentului de ungere sau de deteriorarea
mecanică a lagărului;
 de asemenea, montarea ne axială a generatorului cu motorul de antrenare poate
determina funcţionarea defectuoasă a lagărului;
 un prim indiciu în acest sens este uzura prematură a cuplajului. Buna funcţionare a
lagărelor se poate verifica şi prin urmărirea atentă a temperaturilor, la început zilnic, apoi
la câtea săptămâni; în condiţii normale de funcţionare temperatura căpăcelului nu trebuie
să depăşească 70-75 grade C.
 Personalul de tură trebuie să urmărească atent şi inelele colectoare şi periile;
 presiunea defectuoasă a periilor pe inelele colectoare poate produce uzura prematură a
acestora;

15
 în mod normal suprafeţele trebuie să fie şlefuite. Dacă pe suprafaţa lor se observă
porţiuni cu arsuri ele trebuie curăţate şi refăcută suprafaţa periilor.
 La pornirea grupului Diesel trebuie urmărită cu atenţie cuplarea demarorului, deoarece
menţinerea demarorului prea mult timp cuplat poate duce la defectarea lui.

Reguli privind controlul


În timpul efectuării controlului la grupul Diesel personalul de tură va urmări:
 starea de curăţenie a grupului;
 starea aparatelor indicatoare de pe tabloul electric şi tabloul mecanic;
 se verifică indicatorii de temperatură pentru ulei şi pentru apă răcire;
 se verifică locurile cele mai importante de îmbinare: la motor, cupaj, generator cât şi la
toate racordurile fixe de cabluri;
 starea buteliei de acumulare a aerului de pornire;
 starea legăturilor la placa de borne şi la şurubul de punere la masă;
 starea inelelor colectoare, port periile şi periile dacă calcă bine şi cu presiunea corectă,
presiunea fiind 180 - 200 g/cm2;
 starea lagărelor generatorului;
 se verifică rezistenţa de izolaţie a bobinajului generatorului şi a instalaţiei de forţă. În
funcţionare normală, rezistenţa de izolaţie a generatorului nu trebuie să fie mai mică de
3MΩ.
 în jurul grupului trebuie să fie liber, fără a se depozita materiale sau alte obstacole care
ar îngreuna buna deservire a lui.

NPM, NPSI şi mediu specifice la exploatarea şi executarea lucrărilor de întreţinere la grupul


Diesel
În activitatea de exploatare (supraveghere, control, execuţie manevre etc.)
întreţinere şi reparaţii a grupurilor electrogene se vor respecta cu stricteţe prevederile
Normelor de protecţia muncii pentru partea mecanică a centralelor şi staţiilor electrice
şi Normelor de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice precum şi a reglementărilor în
domeniul protecţiei mediului şi apelor.
Personalului operaţional îi este interzis să întreprindă, din proprie iniţiativă şi fără aprobarea
personalului ierarhic superior, orice acţiune în afara atribuţiunilor şi I.T.I. de serviciu.

16
Personalul operaţional este obligat să cunoască măsurile de prim ajutor, în caz de accidentări
de natură electrică sau neelectrică, să cunoască tipurile şi modul de folosire a mijloacelor din dotare
pentru stingerea incendiilor şi să intervină operativ şi eficient în astfel de cazuri.
Pentru înlăturarea pericolului de accidentare şi incendiu, personalul operaţional este obligat să
supravegheze permanent funcţionarea instalaţiilor pentru menţinerea acestora în parametrii normali de
funcţionare, fiind interzis să se anuleze sau să se modifice reglajele protecţiilor şi semnalizărilor, sau
să le blocheze mecanic.

NPM, NPSI şi mediu specifice la exploatarea grupului Diesel

NPM specifice

Motoarele Diesel aflate în exploatare vor avea în perfectă stare de funcţionare:


 supapele de siguranţă la compresoare;
 supapele de siguranţă la răcitoarele de aer;
 supapele de siguranţă la chiulase;
 supapele de siguranţă la pompele de injecţie;
 conductele de purjare;
 ventilele de închidere rapidă a alimentării cu combustibil;
Un motor Diesel trebuie să funcţioneze fără sarcină circa 5 min., apoi sarcina se poate mări
treptat până la 75% din valoarea sa nominală.
Este interzisa punerea în funcţiune a motoarelor Diesel defecte care implică pericol în
funcţionare sau care periclitează siguranţa personalului de exploatare.
În timpul funcţionării se va supraveghea continuu mersul, prin citirea aparatelor indicatoare şi
urmărindu-se, după zgomot, mersul normal al motorului.
Toate conductele calde, armăturile, care pot provoca arsuri, trebuie izolate termic, astfel încât
temperatura la suprafaţa izolaţiei să fie de maxim 55 grade C.
Curăţirea în timpul funcţionării sau chiar cu motorul oprita a colectorului excitatoarei
generatorului, precum şi curăţirea sau înlocuirea periilor generatorului şi excitatoarei vor fi executate
exclusiv de către personalul autorizat.

NPSI specifice

Se interzice turnarea de petrol, benzină sau alte lichide inflamabile în cilindri, pe supape sau în
conductele de aspiraţie pentru uşurarea pornirii.
Se va menţine o curăţenie exemplară şi se vor îndepărta toate materialele combustibile sau care
pot întreţine arderea.

17
Sălile motoarelor Diesel vor avea în funcţiune instalaţiile de ventilaţie, astfel încât să asigure
evacuarea continuă în exteriorul sălii a scăpărilor de gaze de ardere şi a substanţelor volatile,
acumulate în timpul exploatării.

Măsuri de mediu specifice


Cu ocazia controalelor şi la urmărirea în exploatare a grupului Diesel se vor depista pierderile
de ulei şi combustibil provenite din diferite surse, a neetanşeităţilor şi se vor lua măsuri de eliminare
operativă şi de ştergere permanentă a petelor de ulei şi combustibil;
În cazul apariţiei unor poluări accidentale, va acţiona imediat cu materialele specifice din
dotare pentru eliminarea poluării mediului;
Va informa conform procedurilor în vigoare, evenimentele de mediu semnalate şi măsurile
întreprinse.

NPM, NPSI şi mediu specifice la executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii

NPM specifice
Este interzisă executarea lucrărilor cu motoarele Diesel în mişcare. Se vor lua de asemenea măsuri
împotriva pornirilor accidentale.
Un motor Diesel oprit pentru control sau reparaţii va fi izolat de instalaţiile în funcţiune.
Este interzisă deschiderea unui motor fără a se verifica dacă ventilul principal de admisie a
combustibilului şi cel de admisie a aerului comprimat sunt blocate cu lanţ şi pe conducte sunt flanşe
montate oarbe.
La diverse lucrări de reparaţii se va evita, pe cât posibil, lucrul cu aparate electrice pe grupul
montat. Se recomandă demontarea piesei respective pentru executarea lucrării.
Curăţirea conductelor montate se face cu abur, urmată de suflarea cu aer comprimat.
Se interzice curăţirea conductelor prin ardere.
În timpul reparaţiei motorului, arborele acestuia nu se va putea roti, până ce nu este eliminată
orice posibilitate de accidentare.

NPSI specifice
In sala motoarelor Diesel se va menţine curăţenie exemplară şi se vor îndepărta din sală toate
materialele combustibile sau care pot întreţine arderea.
După efectuarea lucrărilor de întreţinere sau reparaţii se vor scoate din sala grupului Diesel
toate materialele combustibile folosite.
Se interzice folosirea flăcării deschise în sala motoarelor Diesel înainte de a fi luat măsurile de
siguranţă necesare.
18
Se interzice introducerea în sala grupului Diesel a tuburilor de oxigen folosite la lucrările de
sudură autogenă.
Nu se permite folosirea instalaţiilor electrice improvizate.
Se interzice fumatul în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.
În cazul declanşării unui incendiu se va acţiona selectiv, funcţie de natura incendiului. Pentru
incendiile de natură electrică se va acţiona cu stingătoare cu pulbere. În cazul declanşării unui
incendiu la rezervorul de motorină se va acţiona cu stingătoare cu spumă aeromecanică.

Măsuri de mediu specifice


La executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii asupra construcţiilor, se vor lua măsuri
pentru prevenirea apariţiei poluărilor accidentale;
Dacă se intervine la instalaţii aferente construcţiilor, la care există identificate aspecte de
mediu, de poluare accidentală cu ulei, acestea vor fi delimitate pe cât posibil, prin împrejmuire, cu
baraje absorbante;
La utilizarea substanţelor periculoase se va respecta fişa tehnică de securitate;
Vor fi asigurate în permanenţă la locul intervenţiilor, mijloacele specifice necesare intervenţiei
imediate, în cazul unei poluări accidentale;
Este interzisă aruncarea în apă a deşeurilor de orice natură, acestea urmând a fi
recuperate şi valorificate/eliminate conform procedurilor în vigoare.

Atribuţiuni de serviciu privind exploatarea şi întreţinerea grupului Diesel


Atribuţiuni ale electricianului şef tură
Cunoaşte şi aplică prevederile reglementarilor în vigoare, ITI - uri, PE-uri, ordine, dispoziţii, circulare
etc., privind exploatarea şi întreţinerea grupului Diesel.
 Răspunde de exploatarea şi întreţinerea curentă a grupului Diesel, în conformitate cu
prevederile reglementarilor în vigoare pentru menţinerea în stare perfectă de funcţionare a acestuia.
 Poartă întreaga răspundere pentru activităţile pe care le întreprinde direct şi pentru
dispoziţiile pe care le dă personalului din subordine privind manevrarea, exploatarea şi întreţinerea
grupului Diesel.
 Urmăreşte, consemnează şi înregistrează în evidentele operative manevrele efectuate, starea
instalaţiilor grupului Diesel, comportarea în exploatare a acestora, evenimentele deosebite şi propune
măsuri pe linia măririi siguranţei în funcţionare.
 Răspunde de organizarea şi executarea lucrărilor de verificări profilactice şi de întreţinere pe
timpul turei sale şi execută lucrări de întreţinere la turele de completare în conformitate cu ITI şi
dispoziţiile personalului ierarhic superior.
 Efectuează controlul în instalaţiile grupului Diesel şi consemnează în fişa de rond, iar
observaţiile le înscrie în raportul de tură.
19
 În situaţii deosebite, care reclamă pornirea grupului Diesel, răspunde de organizarea întregii
activităţi de prevenire, lichidare sau diminuare a efectelor deranjamentelor şi avariilor în funcţionarea
instalaţiilor de bază şi ale grupului Diesel, prin acţionare directă şi prin dispoziţiile care le dă
personalului operaţional din subordine.
 Coordonează activitatea maşinistului de turbine hidraulice privind controlul, supravegherea
şi executarea corectă a manevrelor în instalaţiile grupului Diesel.
 Cunoaşte şi aplică Decretul 400/1981 şi răspunde de aplicarea atât pentru el cât şi pentru
personalul din subordine.
 Răspunde, pe timpul efectuării serviciului de tură, de integritatea instalaţiilor grupului
Diesel şi a dotărilor aferente de protecţia munci, PSI şi mediu etc.
 Răspunde material şi penal pentru avariile produse din activitatea proprie în exploatarea
instalaţiilor grupului Diesel în conformitate cu competenţa dată de atribuţiunile de serviciu pentru
funcţia de şef de tură.
 Respectă atribuţiunile prevăzute în fişa postului.
 Dă dispoziţii clare şi la obiect în cazurile ce reclamă pornirea grupului Diesel pentru
alimentarea evacuatorilor de ape mari şi a consumatorilor vitali.

Atribuţiuni ale mecanicului de turbină

 Cunoaşte şi aplică prevederile ITI, P.E, ordine, circulare, dispoziţii etc., privind exploatarea
şi întreţinerea grupului Diesel.
 Execută întreţinerea curentă a instalaţiilor grupului Diesel (parte mecanică) în conformitate
cu prevederile reglementărilor în vigoare şi a dispoziţiilor primite de la personalul ierarhic superior.
 Execută manevrele de pornire şi oprire ale grupului Diesel. Anunţă Electricianul şef tură de
terminarea manevrelor comunicându-i observaţiile privind comportarea echipamentului manevrat.
 Controlează, supraveghează şi efectuează lucrările de întreţinere la instalaţiile grupului
Diesel.
 Consemnează şi înregistrează în evidentele operative parametrii caracteristici.
 Execută probele profilactice, în conformitate cu graficul de verificări profilactice.
 În situaţii deosebite intervine din proprie iniţiativă sau la dispoziţia electricianului şef tură
pentru prevenirea, lichidarea sau diminuarea deranjamentelor şi avariilor în funcţionarea grupului
Diesel.
 Cunoaşte şi aplică prevederile Decretului 400/1981 şi a reglementărilor privind paza şi
securitatea instalaţiilor.
 Răspunde, pe timpul efectuării serviciului de tură, de integritatea instalaţiilor grupului
Diesel şi a dotărilor de protecţia, P.S.I şi mediu, etc.

20
 Răspunde material şi penal pentru avariile produse din activitatea-i proprie în exploatarea
instalaţiilor grupului Diesel, în conformitate cu competenţa acordată prin atribuţiile de serviciu pentru
funcţia de Maşinist turbine hidraulice.
 Respectă atribuţiile prevăzute în fişa postului.
 La dispariţia tensiunii de alimentare a CHE execută manevrele de pornire a grupului Diesel
în vederea alimentării cu tensiune a evacuatorilor de ape mari şi a consumatorilor vitali din centrală.
În timpul manevrelor ţine legătura permanent cu electricianul şef tură şi execută manevrele dispuse de
acesta.

21