Sunteți pe pagina 1din 14

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE APROBAT ,

RÂMNICU VÂLCEA DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC


SECŢIA EXPLOATARE…………………… ING. TÎRŞI CONSTANTIN
CHE…………………………………………..

INSTRUCŢIUNEA TEHNICĂ INTERNĂ NR. VI.5.3

I. Denumirea:

GRUPUL DE ULEI SUB PRESIUNE

II. Cuprinsul :

Cap.A Generalităţi
A.1. Rol şi caracteristici tehnice
A.2. Elemente componente şi descrierea constructiv-funcţională a
acestora
Cap.B Descrierea funcţională a GUP-ului
Cap.C Schema normală de funcţionare
Cap.D Parametrii limită de avarie
Cap.E Pregătirea GUP-ului după montaj sau revizie
Cap.F Regimul de lucru al GUP
Cap.G Reguli privind deservirea şi exploatarea GUP
Cap.A Generalităţi

A.1. Rol şi caracteristici tehnice

Grupul de ulei sub presiune reprezintă sursa de energie necesară pentru


acţionarea organelor din sistemul de reglaj (pale rotorice şi pale aparat director).
Energia necesară sub forma uleiului sub presiune este înmagazinată în
acumulatorul grupului de ulei sub presiune.
Presiunea normală în acumulator este menţinută de către electropompele cu
şuruburi, care prin intermediul mecanismelor de automatizare completează volumul de
ulei consumat în funcţie de presiune.
Parametrii principali care caracterizează grupul de ulei sub presiune sunt :
- volumul acumulatorului 8 m.c.
- presiunea de regim 40 kgf/cm.p.
Construcţia grupului de ulei sub presiune este astfel conceputa încât să permită
funcţionarea complet automată a acestuia.
Uleiul folosit este uleiul mineral TBA 38.

A.2. Elemente componente şi descrierea constructiv-funcţională

A.2.1. Rezervorul de ulei :


- volumul total al rezervorului 8,25 m.c.
- volumul normal de ulei 3,6 m.c.
Rezervorul de ulei este de construcţie sudată, împărţit în 3 compartimente:
- două compartimente laterale cu ulei curat din care aspiră pompele
- un compartiment central cu ulei impurificat în care se colectează uleiul din
sistemul de reglaj
Compartimentele sunt separate prin pereţi despărţitori prevăzuti cu site de
filtrare.
Într-unul din capetele rezervorului este plasat compartimentul pentru armături,
despărţit de baia de ulei printr-un perete, fiind acoperit cu capac care permite accesul la
armături.
Rezervorul este echipat cu un releu de nivel cu 3 contacte electrice (semnalizare
nivel crescut, semnalizare nivel scăzut şi comandă oprire de avarie - nivel minim
minimorum ) şi cu indicare vizuală, un filtru de drenaj al uleiului scăpat de la armături,
două capace pentru scoaterea sitelor şi unul pentru montaj.
Suprafaţa interioară este protejată cu vopsea rezistentă la acţiunea uleiului.
A.2.2. Electropompa cu şuruburi:
- numărul electropompelor 2 buc
- puterea motorului 37 KW
- debitul 5,44 l/s
- turaţia 3000 rot/min.
Electropompa cu şuruburi a GUP este de construcţie verticală posedând o flanşă
pentru fixarea de piesa intermediară intercalată între ea şi electromotorul de antrenare.
Pompa este plasată sub placa superioară a rezervorului, deci în interiorul
acestuia, rămânând în exterior doar motorul de antrenare.
Pompa aspiră uleiul din rezervorul de ulei şi îl refulează în hidrofor (acumulator) .
Grupul de ulei este echipat cu două pompe, din care una de bază şi una de
rezervă.

A.2.3. Ventilul de descărcare (Pn 40)


Ventilul de descărcare are rolul de a permite pompelor să pornească în gol şi
totodată descarcă camera de presiune după oprirea pompei.
Se compune din corpul ventilului, sertarul ghidat în corp, resortul pe care se
sprijină sertarul, un ventil de ştrangulare şi o tijă ghidată în capac, care acţionează un
întrerupător de capăt. Acesta nu permite pornirea pompei decât în poziţia deschisă a
ventilului şi semnalizează pornirea pompei de rezervă. Datorită resortului, sertarul stă în
poziţia normal deschisă.
La pornirea pompei, prin gaura din corpul ventilului şi prin ventilul de ştrangulare,
uleiul sub presiune pătrunde în spaţiul de deasupra sertarului care se deplasează în jos,
închizând astfel comunicarea cu scurgerea.
La oprirea pompei, datorită forţei din resort, sertarul se ridică şi uleiul de
deasupra sertarului se evacuează prin ventilul de ştrangulare.

A.2.4. Acumulatorul (V 8m.c , Pn 40)


Acumulatorul V 8mc Pn40 are rolul de a înmagazina cantitatea de ulei sub
presiune necesară sistemului de reglaj.
Pentru vizitarea în interior în caz de revizii, acumulatorul este prevăzut cu gură
de vizitare şi scară interioară. Acumulatorul este prevăzut cu flanşe pentru alimentarea
cu ulei şi aer, pentru fixarea releului de nivel cu contacte electrice, pentru fixarea
manometrelor, precum şi un corp pentru fixarea inelului de ridicare.
Vizual se poate urmări atât presiunea la manometru cât şi nivelul uleiului la
indicatorul de nivel cu sticlă (indicatorul de nivel este prevăzut cu robinete de izolare în
cazul înlocuirii sticlei).

A.2.5. Ventilul de suprapresiune


Ventilul de suprapresiune este aşezat pe traseul care leagă acumulatorul
grupului cu sursele de presiune şi are rolul de a proteja acumulatorul în caz de
suprapresiuni.
Constructiv este compus dintr-un corp în care glisează supapa reţinută în poziţia
închis de resortul compus din şaibe elastice.
La creşterea presiunii peste 42 kgf/cm.p. , supapa învinge forţa arcului şi se
evacuează o cantitate de ulei din sistem, restabilind presiunea .

A.2.6. Ventilul de reţinere


Ventilul de reţinere are rolul de a împiedica curgerea inversă a uleiului din
conductele sub presiune la oprirea pompelor.
Constructiv este compus dintr-un taler, corpul ventilului, un resort de reducere şi
şuruburile de ghidare ale talerului.

A.2.7. Echipamentul electric GUP


a/ Schema electrică de alimentare
Circuitul de alimentare pentru fiecare motor, cuprinde :
- 3 siguranţe fuzibile cu mare putere de rupere
- un motor tripolar
- un bloc relee termice
- un transformator de curent pentru măsura curentului luat de motor
b/ Aparate de măsură şi control

Aparatele de măsură şi control sunt alimentate în curent continuu de  BS (501-


502) ,  BA (801-802) prin cuplarea siguranţelor la bornele aferente.
Manometrul sistemului de reglaj controlează presiunea în rezervorul tampon ,
comandă oprirea agregatului la presiunea de avarie de 32 kgf/cm.p.
Manometrul GUP-ului controlează presiunea în rezervorul tampon ,semnalizează
presiunea incorectă a uleiului în hidrofor, respectiv minim 34 kgf/cm.p. şi maxim 42
kgf/cm.p.
Releul de nivel al rezervorului GUP care controlează nivelul de ulei din rezervor
este format din :
- un întrerupător de capăt cu contacte pentru semnalizarea optico-acustică a
nivelului maxim (nivel incorect la 720 mm faţă de capacul superior)
- un întrerupător de capăt cu contacte pentru semnalizarea optico-acustică a
nivelului minim (nivel incorect, corespunzător la 1210 mm faţă de capacul superior)
- un întrerupător de capăt cu contacte care comandă oprirea hidroagregatului la
nivel minim minimorum (corespunzător la 1270 mm faţă de capacul superior,
semnalizând oprire agregat nivel scăzut ulei în rezervor).
Releul de nivel al acumulatorului ( hidroforului ) semnalizează nivelul crescut,
normal şi minim, dă comandă hidroagregatului de oprire la nivel maxim ulei (+380 mm)
şi nivel minim ulei (- 482mm) în acumulator (nivelul s-a considerat faţă de nivelul
normal la sticlă).
Manometru cu contacte electrice 31 U04 - comandă pornirea şi oprirea motorului
pompei principale a GUP la 36 kgf/cm.p., respectiv 40 kgf/cm.p.
Manometru cu contacte electrice 31 U05 - comandă pornirea şi oprirea motorului
pompei de rezervă a GUP, la 35 kgf/cm.p., respectiv 40 kgf/cm.p.
Întrerupătorul de capăt 31 b01 - nu permite pornirea motorului pompei principale
a GUP, dacă ventilul de descărcare aferent este închis şi semnalizează pornirea în
poziţie de lucru.
Întrerupătorul de capăt 31b02 - nu permite pornirea pompei de rezervă a GUP,
dacă ventilul de descărcare este închis şi semnalizează pornirea în poziţia de rezervă.
Pe hidrofor mai este montat şi un manometru indicator.

Cap.B Descrierea funcţională a GUP-ului

Prin funcţionarea normală a grupului de ulei sub presiune se urmăreşte :


-menţinerea presiunii în acumulatorul grupului în limitele normale , respectiv 36 ÷ 40
kgf/cm.p.
- păstrarea nivelului de ulei în acumulator pe cât posibil constant, adică respectarea
corelaţiei între volumul de ulei şi cel de aer.
Deoarece scăderea presiunii în acumulator se produce datorită uleiului folosit în
sistemul de reglaj, restabilirea presiunii se efectuează prin pomparea periodică a
uleiului de către electropompe în acumulator.
La scăderea presiunii la valoarea de 36 kgf/cm.p. prin intermediul manometrului
cu contacte electrice 31 U04 se dă impuls pentru cuplarea electropompei de bază şi
după restabilirea presiunii ( 40 kgf/cm.p ) acelaşi manometru dă impuls pentru oprirea
ei.
În cazul unui proces de reglare intens, când electropompa de bază nu reuşeşte
să acopere consumul de ulei din sistemul de reglaj , presiunea în acumulator scăzând
în continuare la 35 kgf/cm.p., manometru cu contacte electrice 31U05 comandă
pornirea pompei de rezervă care participă la procesul de restabilire a presiunii în paralel
cu pompa de bază , oprirea pompei de rezervă făcându-se prin acelaşi manometru la
40 kgf/cm.p.
Variaţia presiunii este controlată de doua manometre cu contacte electrice.
Un manometrul semnalizează presiunea mărită la 42 kgf/cm.p. şi presiunea
minimă de 34 kgf/cm.p. şi aparţine GUP , al doilea aparţine sistemului de reglaj şi are
rolul de a da impuls de închidere de avarie la 32 kgf/cm.p. , totodată şi semnalizând .
Variaţia nivelului de ulei din hidrofor se poate urmări pe indicatorul de nivel, iar
semnalizarea nivelului mărit precum şi comanda închiderii de avarie la nivel maxim,
respectiv nivel minim se face prin intermediul indicatorului de nivel al hidroforului cu
3 contacte electrice.
Grupul de ulei sub presiune funcţionează într-un sistem hidraulic de circuit închis,
din cauza pierderilor de ulei periodic este necesar să fie completat .

Cap.C. Schema normală de funcţionare

Sunt introduse siguranţele de forţă şi comandă aferente motoarelor pompelor


GUP. Circuitul de automatizare este sub tensiune prin siguranţele aferente barelor de
curent continuu  BA (801-802).
Una dintre electropompe se află pe automat de lucrul, iar cealaltă pe automat de
rezervă ( prin comutatorul de alegere a regimului .de lucru al pompelor).
Conductele de aspiraţie a pompelor au robinetele deschise.
Robinetele manometrelor 31U04 , 31U05 aferente pompelor GUP-ului sunt
deschise (comandă pornirea şi oprirea motoarelor la 35, 36, respectiv 40 kgf/cm.p.) .
Robinetele manometrelor aferente GUP-ului (ce controlează presiunea în
rezervorul tampon) sunt deschise.
Vana dintre GUP şi RAV este deschisă, permiţând accesul uleiului sub presiune
în sistemul de reglaj.
Sunt închise ventilele ce separă GUP-ul de magistralele de ulei şi aer.
Parametrii nominali ai uleiului din hidrofor sunt asiguraţi de automatizarea
pompelor GUP , admisia aerului sub presiune în hidrofor se face automat de către un
compresor de înaltă presiune (40 atm.) la creşterea nivelului de ulei peste limita
admisă.
Dacă este cazul se pot porni pompele GUP, trecând comanda pe comutatorul
local de acţionare al pompelor, completându-se astfel nivelul în acumulator.

Cap.D Parametrii limită şi de avarie

a/ scăderea presiunii în acumulator sub 32 kgf/cm.p.


b/ micşorarea volumului de aer, respectiv, creşterea nivelului de ulei în
acumulator peste nivelul maxim de oprire de avarie (respectiv +380 mm peste nivelul
normal).
c/ scăderea nivelului de ulei din rezervorul de ulei, sub nivelul minim de oprire
(1270 mm faţă de capacul superior al rezervorului ) .
În toate aceste cazuri, după oprirea agregatului se cercetează cauza declanşării
şi după lichidarea ei se reface presiunea de ulei în acumulator .
Cap.E Pregătirea GUP-ului pentru pornirea după montaj sau revizie

E.1. Operaţii ce se efectuează cu GUP izolat de circuitul de reglaj


( vana dintre GUP şi RAV închisă )

1.se vor supune unui control exterior toate ansamblele, armăturile şi aparatele
GUP pentru a vedea dacă sunt pregătite pentru funcţionare.
2.înainte de umplerea cu ulei a GUP se va face o revizie interioară a
acumulatorului şi rezervorului de ulei. Suprafeţele interioare trebuie să fie spălate cu
petrol şi şterse cu cârpe care nu lasă scame.
3. toate robinetele din GUP precum şi cele care separă GUP de magistrala de
aer, de gospodăria de ulei, de sistemul de reglaj, trebuie sa fie închise şi se vor
deschide pe măsura necesităţilor.
4.se deschide robinetul de pe conducta de umplere cu ulei a rezervorului,
umplerea cu ulei curat a rezervorului se face până la nivelul maxim de semnalizare .
După închiderea robinetului se controlează dacă exista scurgeri de ulei.
5.se controlează sensul de rotire al electropompelor.
6.se umple cu aer şi ulei acumulatorul (hidroforul) după cum urmează :
-se introduce aer în hidrofor până când presiunea din hidrofor devine egală cu cea din
rezervorul de înaltă presiune . Se izolează circuitul de admisie aer în hidrofor.
-se porneşte una din electropompe introducând ulei până la nivelul oprire-pompe.
-se urmăreşte ca la nivel normal al uleiului în hidrofor, presiunea în hidrofor să fie 40
atm. (dacă presiunea în hidrofor este 40 atm. şi nivelul uleiului din hidrofor este sub sau
peste nivelul normal, atunci se mai descarcă aer din hidrofor, respectiv se completează
cu aer hidroforul în vederea obţinerii unui nivel normal al uleiului la o presiune în
hidrofor de 40 atm.).
-cele două pompe pot să funcţioneze pe rând, atât ca pompă de bază cât şi ca pompă
de rezervă.
-se trece la comanda automată a umplerii cu aer a acumulatorului
Ridicarea presiunii se va efectua în trepte de 5 atm. , la fiecare treaptă
verificându-se etanşeitatea, aparatele de control şi funcţionarea corectă a pompelor.
7. la presiunea de regim se va controla funcţionarea corectă a tuturor
subansamblelor componente după cum urmează :
a/ electropompele trebuie să asigure debitul de ulei prescris
b/ ventilele de descărcare trebuie să descarce tot debitul pompei, timpul de
descărcare va fi de 3-6 sec, iar timpul de revenire 7-12 sec.
c/ ventilul de supresiune al pompei trebuie să se deschidă la 42 atm.
d/ se verifică completarea automată cu aer.
e/ se verifică funcţionarea corectă a aparatelor de măsură şi control.
f/ se verifică etanşarea hidroforului la presiunea de 40 atm. În acest sens se vor
determina pierderile de aer în hidrofor în timp de 8 ore, toate robinetele fiind închise,
admiţându-se o scădere a presiunii de max. o atmosferă.
g/ se verifică pierderile de ulei din GUP.

E.2. Operaţii ce se efectuează după umplerea cu ulei a sistemului de reglaj


(vana dintre GUP şi RAV deschisă)

1. Verificarea funcţionarii releului de nivel rezervor GUP la poziţia de minim, când


trebuie să dea impuls de oprire de avarie. Cantitatea de ulei corespunzătoare nivelului
minim, trebuie să asigure o cursă completă de închidere de avarie a aparatului director.
Verificarea nivelului minim se face după umplerea cu ulei a sistemului de reglaj,
cu gura de vizitare deschisă pe unde se va putea măsura nivelul de ulei.
2. Se verifică pierderile de ulei, denivelarea admisă este aproximativ 30 mm în 8
ore.
3. În timpul umplerii se vor efectua mai multe manevre cu servomotoarele, în
vederea evacuării complete a aerului din sistemul de reglaj.

Cap.F Regimul de lucru al GUP

1. Când GUP-ul se află în exploatare în stare de funcţionare este necesar să se


menţină presiunea în limitele stabilite precum şi volumul normal de ulei.
2. Funcţionarea GUP nu este posibilă în următoarele situaţii :
a/ micşorarea presiunii în hidrofor sub 32 atm.
b/ scăderea nivelului de ulei în hidrofor la nivelul minim de avarie
c/ creşterea nivelului de ulei în acumulator la nivelul maxim de avarie
d/ scăderea nivelului de ulei din rezervorul GUP la nivelul minim de avarie
e/ temperatura uleiului în rezervorul GUP este mai mică de 15ºC;
f/ creşterea temperaturii uleiului în rezervorul GUP la 70ºC.

Cap.G Reguli privind deservirea şi exploatarea GUP

1.Când GUP se află în stare de funcţionare, trebuie să fie deschise următoarele


robinete:
- robinetele de pe refularea pompelor
- robinetele de izolare ale manometrelor cu contacte electrice
2.Analiza de laborator a uleiului se face odată pe lună
3.Sitele din interiorul rezervorului se vor curăţi lunar odată cu curăţirea
rezervorului GUP.
4.Se va verifica odată pe lună funcţionarea aparatelor de măsura şi semnalizare
pe hidrofor şi rezervorul GUP.
5.De două ori pe an se va controla exactitatea indicaţiilor manometrelor.
6.Dacă temperatura uleiului din rezervorul GUP se apropie de 70ºC se va
depista cauza care a generat această anomalie. În acest sens se va urmări
funcţionarea pompelor, pierderilor care apar în sistemul de reglaj, calitatea uleiului,
temperatura mediului ambiant şi se vor lua măsuri în sensul reducerii temperaturii
uleiului.
7.Dacă la instalaţiile de ulei sub presiune se măresc pierderile de ulei sau aer
este interzis să se strângă piuliţele presetupelor, să se înlocuiască garnituri în timpul
funcţionării.
8.Pompele de ulei trebuie să funcţioneze pe rând, atât ca pompă de bază cât şi
ca pompă de rezervă. Schimbarea se face săptămânal.
9.Nu se admite funcţionarea instalaţiei sub presiune când se constată deformaţii,
crăpături, pierderi de ulei sau aer spre exterior.

Notă : Toate centralele , începând cu CHE Gura Lotrului şi terminând cu


CHE Drăgăşani au GUP echipat cu electropompe cu şuruburi cu următoarele
caracteristici :
debitul ( l s) : 5,44 ls , excepţie CHE Gura Lotrului ( 9,66 ls ), CHE Băbeni
( 6,33ls), CHE Zăvideni ( 6,33l) , CHE Drăgăşani ( 6,33ls)
presiunea nominală ( bar ) : 40
turaţia (rot.min) : 3000
puterea electromotorului : 37 KW
ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE APROBAT ,
RÂMNICU VÂLCEA DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC
SECŢIA EXPLOATARE…………………… ING. TÎRŞI CONSTANTIN
CHE…………………………………………..

INSTRUCŢIUNEA TEHNICĂ INTERNĂ NR. VI.5.3

I. Denumirea:

GRUPUL DE ULEI SUB PRESIUNE

II. Cuprinsul:

Cap.A. Descrierea constructiv- funcţională


Cap.B. Descrierea funcţională a GUP-ului
Cap.C Automatizarea compresorului de completare cu aer în hidrofor , pompei
de recirculare ulei şi electrovanei GUP
Cap.D Schema normală de funcţionare
Cap.E Ecranul operaţional aferent GUP
Cap. A. Descrierea constructiv-funcţională

Grupul de ulei sub presiune asigură alimentarea continuă cu ulei sub presiune a
sistemului de reglaj al turbinei .
GUP se compune din următoarele :
A.1. Rezervorul de ulei :
- volumul total al rezervorului 8,25 m.c.
- volumul normal de ulei 3,6 m.c.
Rezervorul de ulei este de construcţie sudată, împărţit în 3 compartimente:
- două compartimente laterale cu ulei curat din care aspiră pompele
- un compartiment central cu ulei impurificat în care se colectează uleiul din
sistemul de reglaj.
Compartimentele sunt separate prin pereţi despărţitori prevăzuti cu site de filtrare.
Într-unul din capetele rezervorului este plasat compartimentul pentru armături,
despărţit de baia de ulei printr-un perete, fiind acoperit cu capac care permit accesul la
armături.
A.2. Acumulatorul (V 8m.c , Pn 40 )
Acumulatorul V 8mc Pn40 are rolul de a înmagazina cantitatea de ulei sub
presiune necesară sistemului de reglaj. Completarea cu aer a acumulatorului se face
automat de către un compresor de înaltă presiune , funcţie de nivelul de ulei din
acumulator.
Pentru vizitarea în interior în caz de revizii, acumulatorul este prevăzut cu gură
de vizitare şi scară interioară. Acumulatorul este prevăzut cu flanşe pentru alimentarea
cu ulei şi aer, pentru fixarea sticlei de nivel , pentru fixarea manometrelor, precum şi un
corp pentru fixarea inelului de ridicare.
A.3 Electropompa cu şuruburi
- numărul electropompelor 2 buc
- puterea motorului 37KW
- debitul 5,44 l/s
- turaţia 3000 rot/min.
Electropompa cu şuruburi a GUP este de construcţie verticală posedând o flanşă
pentru fixarea de piesa intermediară intercalată între ea şi electromotorul de antrenare.
Pompa este plasată sub placa superioară a rezervorului, deci în interiorul
acestuia, ramânând în exterior doar motorul de antrenare.
Pompa aspiră uleiul din rezervorul de ulei şi îl refulează în hidrofor (acumulator) .
Grupul de ulei este echipat cu două pompe, din care una de bază şi una de
rezervă.

A.4. Ventilul de descărcare (Pn 40)

Ventilul de descărcare are rolul de a permite pompelor să pornească în gol şi


totodată descarcă camera de presiune după oprirea pompei.
Se compune din corpul ventilului, sertarul ghidat în corp, resortul pe care se
sprijină sertarul, un ventil de ştrangulare şi o tijă ghidată în capac, care acţionează un
întrerupător de capăt. Acesta nu permite pornirea pompei decât în poziţia deschisă a
ventilului şi semnalizează pornirea pompei de rezervă. Datorită resortului, sertarul stă în
poziţia normal deschisă.
La pornirea pompei, prin gaura din corpul ventilului şi prin ventilul de ştrangulare,
uleiul sub presiune pătrunde în spaţiul de deasupra sertarului care se deplasează în jos,
închizând astfel comunicarea cu scurgerea.
La oprirea pompei, datorită forţei din resort, sertarul se ridică şi uleiul de
deasupra sertarului se evacuează prin ventilul de ştrangulare.
A.5. Ventilul de suprapresiune

Ventilul de suprapresiune este aşezat pe traseul care leagă acumulatorul


grupului cu sursele de presiune şi are rolul de a proteja acumulatorul în caz de
suprapresiuni.
Constructiv este compus dintr-un corp în care glisează supapa reţinută în poziţia
închis de resortul compus din şaibe elastice.
La creşterea presiunii peste 42 kgf/cm.p. supapa învinge forţa arcului şi se
evacuează o cantitate de ulei din sistem, restabilind presiunea .

A.6. Echipamentul electric GUP

Alimentarea cu tensiune a electromotoarelor de acţionare a pompelor GUP se


face din sertarele de distribuţie , care sunt broşate şi blocate în această poziţie .
Echipamentele care intră în structura automatului programabil C (amplasat în
zona GUP) prin intermediul căruia este automatizată instalaţia GUP :

Nr.Crt Simbol Denumire


1 S1; S2; S3;S4; Sursă 220Vcc/24 Vcc
2 D1; D2 ;D3;D4 Disjunctor
3 IN01 – IN16 Interfaţă intrare
4 001- 018 Interfaţă ieşire
5 RC1–RC4 Interfaţă ieşire
6 SG1–SG8 Separator galvanic
7 Ct1 Traductor de nivel
8 Ct2, Ct4,Ct5, Ct6 Traductor de nivel
9 Ct3 , Ct7 Traductor de presiune
10 CS1 Presostat
11 K1, K2 Selector 3 poziţii fixe
12 K3 , K4 Selector 2 poziţii fixe
13 BD, BP, BI, BO Buton comandă
14 L1–L5 Lampă semnalizare cu led
15 C1–C3 Releu
16 CPU Unitate centrală
17 A1 Modul intrări analogice
18 A2 Modul intrări digitale
19 A3 Modul ieşiri digitale
20 TD Afişor

Pentru automatizarea şi monitorizarea GUP s-au montat următoarele traductoare :

1.Traductor pentru măsurarea nivelului uleiului din hidrofor

Principiul de măsură este următorul : pe hidrofor se montează o ţeavă by-pass în


interiorul căreia se găseşte un plutitor care se mişcă sub acţiunea uleiului .
Plutitorul este prevăzut cu un sistem magnetic care acţionează asupra unor role
care se răsucesc. Prin răsucirea cu 180 rolele îşi schimbă culoarea indicând nivelul
uleiului şi în acelaşi timp introduc în circuitul potenţiometric de măsură o rezistenţă
constantă. Această rezistenţă proporţională cu nivelul de ulei este convertită într-un
semnal analogic de curent 4-20 mA.
Traductorul se racordează la hidrofor prin două impulsuri : impulsul de ‘’plus”
este racordat la partea superioară a sticlei de nivel , iar impulsul de “minus” la partea
inferioară a sticlei de nivel.
Domeniul de măsură al traductorului este 0÷1,5 m .
Pragurile de semnalizare , avarie şi comandă ale traductorului :
-Nivel hidrofor minim 3. (0,4 m) – oprirea hidroagregatului fără descărcare prealabilă de
sarcină cu căderea VIR.
-Nivel hidrofor minim 2. (0,45 m)- oprirea hidroagregatului fără descărcare prealabilă de
sarcină
-Nivel hidrofor minim 1. (0,5 m) –semnalizare
-Nivel hidrofor maxim (0,75 m) –pornire compresor completare cu aer hidrofor
-Nivel hidrofor maxim (0,9 m) - semnalizare

2. Traductor pentru măsurarea nivelului uleiului din rezervorul GUP

Principiul de măsură este următorul : un plutitor se deplasează din cauza uleiului


pe o tijă metalică . Deplasarea plutitorului provoacă activarea unei cascade de
rezistenţe.
Rezistenţa totală corespunzătoare nivelului de ulei este convertită într-un semnal
analogic proporţional cu nivelul uleiului.
Domeniul de măsură al traductorului este 0 ÷1,5 m , acesta fiind montat în locul
vechiului releu de nivel .
Pragurile de semnalizare , avarie şi comandă ale traductorului :
-Nivel rezervor GUP min.2 (0,3 m ) – oprire pompe GUP
-Nivel rezervor GUP min.1 (0,35 m) - semnalizare
-Nivel rezervor GUP maxim (0,7 m) - semnalizare

3.Traductor pentru măsurarea presiunii din hidrofor

Traductorul este racordat prin intermediul unui T la manometru cu contacte


montat pe hidrofor .
Principiul de măsură este următorul : o capsulă cu diafragmă converteşte
presiunea în variaţia inducţiei unui transformator diferenţial . Variaţia inducţiei este
convertită într-un semnal analogic proporţional cu presiunea. Domeniul de măsură este
0 ÷ 100 bari.
Pragurile de semnalizare , avarie şi comandă ale traductorului :
-Presiune hidrofor < 32 bari – oprire hidroagregat fără descărcare prealabilă de sarcină
cu căderea vanelor rapide
-Presiune hidrofor < 34 bari – semnalizare
-Presiune hidrofor < 35 bari – pornire pompă rezervă
-Presiune hidrofor > 40 bari – oprire pompe
-Presiune hidrofor > 40,5 bari –oprire compresor completare cu aer hidrofor

4. Traductor pentru măsurarea temperaturii uleiului

Temperatura uleiului este măsurată cu o termorezistenţă Pt 100 montată în locul


vechiului releu de nivel , pe aceeaşi flanşă cu traductorul de nivel ulei din rezervor
GUP.
Pragurile de semnalizare , avarie şi comandă ale traductorului :
-Temperatură < 5 C – blocare pornire hidroagregat
-Temperatură  5 C şi  10 C –pornire hidroagregat la mers în gol
–Temperatură 10C – condiţie pornire hidroagregat
–Temperatură  45C cu histerezis 5C–comandă pompă de recirculare în regim de
” Vară ”.
–Temperatură  45C cu histerezis 5C– comandă pompă de recirculare în regim de
“ iarnă ”.

Cap.B. Descrierea funcţională a GUP

Prin funcţionarea normală a grupului de ulei sub presiune se urmăreşte :


- menţinerea presiunii în acumulatorul grupului în limitele normale , respectiv 36 ÷ 40
kgf/cm.p.
- păstrarea nivelului de ulei în acumulator pe cât posibil constant, adică respectarea
corelaţiei între volumul de ulei şi cel de aer.
Deoarece scăderea presiunii în acumulator se produce datorită uleiului folosit în
sistemul de reglaj, restabilirea presiunii se efectuează prin pomparea periodică a
uleiului de către electropompe în acumulator.
La scăderea presiunii la valoarea de 36 kgf/cm.p. prin intermediul traductorului
de presiune în hidrofor se dă impuls pentru cuplarea electropompei de bază şi după
restabilirea presiunii ( 40 kgf/cm.p ) acelaşi traductor dă impuls pentru oprirea ei.
În cazul unui proces de reglare intens, când electropompa de bază nu reuşeşte
să acopere consumul de ulei din sistemul de reglaj , presiunea în acumulator scăzând
în continuare la 35 kgf/cm.p., traductorul de presiune în hidrofor comandă pornirea
pompei de rezervă care participă la procesul de restabilire a presiunii în paralel cu
pompa de bază , oprirea electropompelor făcându-se prin acelaşi traductor la 40
kgf/cm.p.
La scăderea presiunii în hidrofor la 34 Kgf/cm.p , traductorul de presiune
semnalizează presiunea minimă . Dacă presiunea în hidrofor continuă să scadă la
32 Kgf / cm.p traductorul de presiune dă impuls de oprire hidroagregat fără descărcare
prealabilă de sarcină cu căderea vanelor rapide .
Observaţie :
-dacă după primirea comenzii de pornire pompa nu face presiune în 5 sec. , atunci pe
ecranul operaţional se afişează “lipsă presiune refulare pompa nr.1 sau pompa nr.2 “.
-pompele GUP nu pornesc dacă electrovana GUP nu este deschisă
-pentru supravegherea funcţionării pompelor GUP s-au folosit : limitator ventil
descărcare pompa nr.1 , limitator ventil descărcare pompa nr.2.

Cap.C Automatizarea compresorului de completare cu aer în hidrofor ,pompei


de recirculare ulei şi electrovanei GUP

Compresorul de completare cu aer în hidrofor funcţionează astfel : la creşterea


nivelului uleiului în hidrofor (0,75 m) prin intermediul traductorului de nivel ulei în
hidrofor se dă impuls de pornire compresor , acesta funcţionând 20 minute dacă în
acest interval presiunea nu depăşeşte 40,5 bari .(pornirea compresorului se poate face
şi pe manual ).
Pompa de recirculare ulei are două regimuri de funcţionare :
a) Regimul de vară : când temperatura uleiului ajunge peste 45C traductorul de
temperatură ulei dă impuls pentru cuplarea pompei , oprirea pompei făcându-se prin
acelaşi traductor la scăderea temperaturii uleiului sub 40C .
b) Regimul de iarnă : când temperatura uleiului ajunge la 25C traductorul de
temperatură ulei dă impuls pentru cuplarea pompei , oprirea pompei făcându-se prin
acelaşi traductor la scăderea temperaturii uleiului la 20C .
Electrovana GUP montată între rezervorul GUP şi hidrofor primeşte comandă
de deschidere la pornirea hidroagregatului şi comandă de închidere la oprirea acestuia
(turaţie 0%).
Deschiderea , respectiv închiderea electrovanei GUP se poate face şi pe manual
asfel : cheia de alegere regim se trece pe poziţia „manual”. Se deschide sau se închide
electrovana prin acţionarea butonului de deschidere , respectiv butonului de închidere
aferent.
Pentru comanda electrovanei s-au folosit :
-disjunctor maneto- termic pentru protecţia motorului
-contactor comandă “deschidere”
-contactor comandă „închidere”
-lampă semnalizare “ electrovană deschisă “
-lampă semnalizare “ electrovană închisă “
-cheie de alegere regim “automat-zero-manual”

Cap.D. Schema normală de funcţionare

Echipamentele folosite pentru automatizarea şi monitorizarea GUP sunt în stare


normală de funcţionare :
automatul programabil ;
blocul de alimentare pentru : automatul programabil , interfeţele de intrare ,
separatoarele galvanice , traductoarele pentru mărimi digitale , schemele de comandă
ale acţionărilor electrice ;
ecranul operaţional aferent GUP ;
compresorul de completare cu aer , electropompele GUP ;
sertarele de distribuţie alimentare cu tensiune a electromotoarelor de acţionare
a pompelor GUP să fie broşate şi blocate în această poziţie ;
 întrerupătorul disjunctor cuplat ;
Una dintre electropompe se află pe automat de lucrul, iar cealaltă pe automat de
rezervă ( prin comutatorul de alegere a regimului .de lucru al pompelor).
Conductele de aspiraţie ale pompelor au robinetele deschise .
Electrovana dintre GUP şi RAV este deschisă, permiţând accesul uleiului sub
presiune în sistemul de reglaj.
Parametrii nominali ai uleiului din hidrofor sunt asiguraţi de automatizarea
pompelor GUP , admisia aerului sub presiune în hidrofor se face automat de către un
compresor de înaltă presiune (40 atm.) la creşterea nivelului de ulei peste limita
admisă.
Dacă este cazul se pot porni pompele GUP, trecând comanda pe comutatorul local
de acţionare al pompelor, completându-se astfel nivelul în acumulator.

Cap.E. Ecranul operaţional aferent GUP

Grupului de ulei sub presiune îi este alocat un ecran operaţional care conţine :
 Zona de semnalizări
 Zona de avarii
Zona de selectare
 Schema tehnologică GUP
 Bargrafuri – nivel hidrofor GUP
– nivel rezervor GUP
– presiune hidrofor GUP
– temperatură ulei
 Semnale afişate cu verde ( semnalizări ) :
– nivel rezervor GUP  nivelul maxim
– nivel rezervor GUP nivelul minim 1
– nivel hidrofor GUP  nivelul maxim
– nivel hidrofor GUP nivelul minim 1
– nivel hidrofor GUP nivelul maxim pornire compresor
– presiune hidrofor  34 bari
– presiune hidrofor  40,5 bari
– temperatură ulei  5C
– lipsă presiune refulare pompă GUP nr.1
– lipsă presiune refulare pompă GUP nr.2
– defect S1
– defect S2
– defect S3
– defect S4
 Semnale afişate cu roşu ( avarii) :
- nivel rezervor GUP  nivel minim 2
- nivel hidrofor GUP  nivel minim 2
- nivel hidrofor GUP  nivel minim 3
- presiune hidrofor GUP  32 bari

 Semnale afişate cu negru (de stare ) :


- electrovana GUP : -automat
-manual
-zero
- electrovană GUP: -deschisă
-închisă
-defectă