Sunteți pe pagina 1din 5

MUNICIPIUL BUCUREŞTI – ZONA PROTEJATĂ NR. NR.

40 – "ZONA ICOANEI"
Anexa 1.3. Lista imobilelor cuprinse în zonă

Nr. crt. Calitatea Denumirea Numărul poştal (observaţii) Gradul de protecţie – Subzona
Imobil Denumirile străzilor, în ordine alfabetică, Delimitarea este conformă PUZ-ZPC aprobat Planşa 01 (SIR)
cf. Borduşanu, Bucureşti. Ghidul străzilor, ediţia 2005. prin HCGMB 279/2000, cu modificări locale.
Identificarea imobilelor se face după carourile
topografice (1:500) – vezi planul din Anexa 1.
Posibilele neconcordanţe faţă de numerele
poştale actuale sunt eliminate prin referinţa la
plan.

STRADA BOTEZ, CORNELIU 8 IMOBILE


1. Strada Botez, Corneliu 1 Grad mediu de protecţie SIR 01
2. Strada Botez, Corneliu 3 Grad mare de protecţie SIR 01
*M.I. (849/ B-II-m-B-18214)
3. Strada Botez, Corneliu 2 Grad mediu de protecţie SIR 01
4. Strada Botez, Corneliu 4 Grad mediu de protecţie SIR 01
5. Strada Botez, Corneliu 6 Grad mediu de protecţie SIR 01
6. Strada Botez, Corneliu 8 Grad mediu de protecţie SIR 01
7. Strada Botez, Corneliu 10 Grad mediu de protecţie SIR 01
8. Strada Botez, Corneliu 10A Clădire neprotejată SIR 01
STRADA DONICI, ALEXANDRU, FABULIST 26 IMOBILE
9. Strada Donici, Alexandru, fabulist 17 Clădire neprotejată SIR 01
10. Strada Donici, Alexandru, fabulist 19 Grad mare de protecţie SIR 01
* Propunere de includere în L.M.I.
11. Strada Donici, Alexandru, fabulist 21 Grad mare de protecţie SIR 01
* Propunere de includere în L.M.I.
12. Strada Donici, Alexandru, fabulist 23 Grad mare de protecţie SIR 01
*M.I. (891/ B-II-m-B-18610)
13. Strada Donici, Alexandru, fabulist 25 (corpurile A, B, C) Grad mediu de protecţie SIR 01
14. Strada Donici, Alexandru, fabulist 27 Clădire neprotejată SIR 01
15. Strada Donici, Alexandru, fabulist 29 Grad mediu de protecţie SIR 01
16. Strada Donici, Alexandru, fabulist 31 Grad mediu de protecţie SIR 01
17. Strada Donici, Alexandru, fabulist 33 Grad mediu de protecţie SIR 01
18. Strada Donici, Alexandru, fabulist 35 Grad mare de protecţie SIR 01
* Propunere de includere în L.M.I.
19. Strada Donici, Alexandru, fabulist 37 Clădire neprotejată SIR 01
20. Strada Donici, Alexandru, fabulist 14 Clădire neprotejată SIR 01
21. Strada Donici, Alexandru, fabulist 16 Clădire neprotejată SIR 01
22. Strada Donici, Alexandru, fabulist 18 Clădire neprotejată SIR 01
23. Strada Donici, Alexandru, fabulist 20 Clădire neprotejată SIR 01
24. Strada Donici, Alexandru, fabulist 22 Clădire neprotejată – construcţie nouă SIR 01
25. Strada Donici, Alexandru, fabulist 24 Clădire neprotejată – construcţie nouă SIR 01
26. Strada Donici, Alexandru, fabulist 26 Grad mediu de protecţie SIR 01
27. Strada Donici, Alexandru, fabulist 26A Clădire neprotejată SIR 01
28. Strada Donici, Alexandru, fabulist 28 Grad mare de protecţie SIR 01
*M.I. (892/ B-II-m-B-18611)
29. Strada Donici, Alexandru, fabulist 30 Clădire neprotejată SIR 01
30. Strada Donici, Alexandru, fabulist 32 Grad mare de protecţie SIR 01
* M.I. (893/ B-II-m-B-18612)
31. Strada Donici, Alexandru, fabulist 34 Clădire neprotejată SIR 01
32. Strada Donici, Alexandru, fabulist 36 Grad mediu de protecţie SIR 01
33. Strada Donici, Alexandru, fabulist 38 Clădire neprotejată SIR 01
34. Strada Donici, Alexandru, fabulist 40 Grad mare de protecţie SIR 01
* M.I. (894/ B-II-m-B-18613)
STRADA DUMBRAVA ROŞIE 17 IMOBILE
35. Strada Dumbrava Roşie 15 Grad mediu de protecţie SIR 02
36. Strada Dumbrava Roşie 17 Grad mediu de protecţie SIR 02
37. Strada Dumbrava Roşie 4 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (935/ B-II-m-B-18654)
38. Strada Dumbrava Roşie 6 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (937/ B-II-m-B-18656)
39. Strada Dumbrava Roşie 8 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (939/ B-II-m-B-18658)
40. Strada Dumbrava Roşie 10 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (941/ B-II-m-B-18660)
41. Strada Dumbrava Roşie 12 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (943/ B-II-m-B-18662)
42. Strada Dumbrava Roşie 14 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (944/ B-II-m-B-18663)
43. Strada Dumbrava Roşie 16 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (945/ B-II-m-B-18664)
44. Strada Dumbrava Roşie 18 (Vlaicu, Aurel Nr. 22) Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
45. Strada Dumbrava Roşie 20 (imobil exclus din ZP nr. 13- Grad mare de protecţie SIR 02
Dacia şi inclus în ZP nr. 40- * Propunere de includere în L.M.I.
Icoanei)
Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului
Bucureşti. Etapa I - Fundamentare teoretică - faza II/2005 - U.A.U.I.M. – C.C.P.E.C. – 06.2006. Autorii anexei: drd.arh. I. Tulbure, stud.urb. M. Moţcanu, arh.urb. I. Popescu-Criveanu Pag. 1/4
46. Strada Dumbrava Roşie 22 (imobil exclus din ZP nr. 13- Grad mare de protecţie SIR 02
Dacia şi inclus în ZP nr. 40- * Propunere de includere în L.M.I.
Icoanei)
47. Strada Dumbrava Roşie 24 (imobil exclus din ZP nr. 13- Grad mare de protecţie SIR 02
Dacia şi inclus în ZP nr. 40- * Propunere de includere în L.M.I.
Icoanei)
48. Strada Dumbrava Roşie 26 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (946/ B-II-m-B-18665)
49. Strada Dumbrava Roşie 28 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
50. Strada Dumbrava Roşie 30A Clădire neprotejată SIR 02
51. Strada Dumbrava Roşie 30B Clădire neprotejată SIR 01
STRADA ICOANEI 35 IMOBILE
52. Strada Icoanei 7 Clădire neprotejată SIR 01
53. Strada Icoanei 9 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
54. Strada Icoanei 13 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
55. Strada Icoanei 15-17 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
56. Strada Icoanei 17A Grad mare de protecţie SIR 01
* Propunere de includere în L.M.I.
57. Strada Icoanei 19 Grad mare de protecţie SIR 01
* Propunere de includere în L.M.I.
58. Strada Icoanei 21-23 Grad mare de protecţie SIR 01
* Propunere de includere în L.M.I.
59. Strada Icoanei 25 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
60. Strada Icoanei 27 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
61. Strada Icoanei 29 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
62. Strada Icoanei 29A (cu servitute de trecere) Clădire neprotejată SIR 01
63. Strada Icoanei 31 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
64. Strada Icoanei 37 Clădire neprotejată – construcţie nouă SIR 01
65. Strada Icoanei 39 Clădire neprotejată SIR 01
66. Strada Icoanei 39 Bis Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
67. Strada Icoanei 41-43 Clădire neprotejată SIR 01
68. Strada Icoanei 45 Clădire neprotejată SIR 01
69. Strada Icoanei 8 Clădire neprotejată SIR 01
70. Strada Icoanei 10 Clădire neprotejată SIR 01
71. Strada Icoanei 12 Grad mare de protecţie SIR 01
* M.I. (1207/ B-II-m-B-18925)
72. Strada Icoanei 14 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
73. Strada Icoanei 16 Clădire neprotejată SIR 01
74. Strada Icoanei 18 Clădire neprotejată SIR 01
75. Strada Icoanei 20 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
76. Strada Icoanei 22 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
77. Strada Icoanei 24 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
78. Strada Icoanei 26 Clădire neprotejată SIR 01
79. Strada Icoanei 28 Clădire neprotejată SIR 01
80. Strada Icoanei 30 Clădire neprotejată SIR 01
81. Strada Icoanei 32 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
82. Strada Icoanei 36 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
83. Strada Icoanei 38 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
84. Strada Icoanei 40 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
85. Strada Icoanei 42 Clădire neprotejată SIR 01
86. Strada Icoanei 44 Clădire neprotejată – construcţie nouă SIR 01
87. Strada Icoanei 50 (imobil exclus din ZP nr. 13- Grad mare de protecţie SIR 01
Dacia şi inclus în ZP nr. 40- * Propunere de includere în L.M.I.
Icoanei)
STRADA MOVILĂ, ION 7 IMOBILE
88. Strada Movilă Ion 5-9 Grad mare de protecţie SIR 01
* M.I. (1561/ B-II-m-B-19264)
89. Strada Movilă Ion 4-6 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
90. Strada Movilă Ion 8 Clădire neprotejată SIR 01
91. Strada Movilă Ion 10 Clădire neprotejată SIR 01
92. Strada Movilă Ion 12 Clădire neprotejată SIR 01
93. Strada Movilă Ion 14 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
94. Strada Movilă Ion 16 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
STRADA ORBESCU, DIMITRIE 9 IMOBILE
95. Strada Orbescu Dimitrie 1 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
96. Strada Orbescu Dimitrie 3 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
97. Strada Orbescu Dimitrie 5 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
98. Strada Orbescu Dimitrie 7 Clădire neprotejată SIR 02
99. Strada Orbescu Dimitrie 2 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
100. Strada Orbescu Dimitrie 4 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
101. Strada Orbescu Dimitrie 6 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
102. Strada Orbescu Dimitrie 8 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 02
103. Strada Orbescu Dimitrie 10 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01

Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului
Bucureşti. Etapa I - Fundamentare teoretică - faza II/2005 - U.A.U.I.M. – C.C.P.E.C. – 06.2006. Autorii anexei: drd.arh. I. Tulbure, stud.urb. M. Moţcanu, arh.urb. I. Popescu-Criveanu Pag. 2/4
STRADA SCHITUL DÂRVARI (sic!) 12 IMOBILE
104. Strada Schitul Darvari 1 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
105. Strada Schitul Darvari 3 Grad mare de protecţie SIR 01
* M.I. (1972/ B-II-m-B-19656)
106. Strada Schitul Darvari 5 Clădire neprotejată SIR 01
107. Strada Schitul Darvari 7 Clădire neprotejată SIR 01
108. Strada Schitul Darvari 9 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
109. Strada Schitul Darvari 4 Clădire neprotejată SIR 01
110. Strada Schitul Darvari 6 Clădire neprotejată SIR 01
111. Strada Schitul Darvari 8 Clădire neprotejată SIR 01
112. Strada Schitul Darvari 10-12 Clădire neprotejată SIR 01
113. Strada Schitul Darvari 14 Clădire neprotejată SIR 01
114. Strada Schitul Darvari 14A Clădire neprotejată SIR 01
115. Strada Schitul Darvari 16 Clădire neprotejată SIR 01
STRADA VIITORULUI 18 IMOBILE
116. Strada Viitorului 1 Clădire neprotejată SIR 01
117. Strada Viitorului 3 Clădire neprotejată SIR 01
118. Strada Viitorului 5 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
119. Strada Viitorului 7 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
120. Strada Viitorului 11 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
121. Strada Viitorului 13 Clădire neprotejată SIR 01
122. Strada Viitorului 15 Clădire neprotejată SIR 01
123. Strada Viitorului 17-19 Clădire neprotejată SIR 01
124. Strada Viitorului 4 Clădire neprotejată SIR 01
125. Strada Viitorului 6 Clădire neprotejată SIR 01
126. Strada Viitorului 8 Clădire neprotejată SIR 01
127. Strada Viitorului 10-12 Clădire neprotejată SIR 01
128. Strada Viitorului 14 Clădire neprotejată SIR 01
129. Strada Viitorului 16 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
130. Strada Viitorului 18 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
131. Strada Viitorului 20 Clădire neprotejată SIR 01
132. Strada Viitorului 22 Clădire neprotejată SIR 01
133. Strada Viitorului 24 Clădire neprotejată SIR 01
STRADA VLAICU, AUREL 25 IMOBILE
134. Strada Vlaicu Aurel 1 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
135. Strada Vlaicu Aurel 3 Clădire neprotejată SIR 01
136. Strada Vlaicu Aurel 5 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
137. Strada Vlaicu Aurel 7 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
138. Strada Vlaicu Aurel 9 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
139. Strada Vlaicu Aurel 11 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
140. Strada Vlaicu Aurel 13 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
141. Strada Vlaicu Aurel 15 Clădire neprotejată SIR 01
142. Strada Vlaicu Aurel 17 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
143. Strada Vlaicu Aurel 19 Grad mare de protecţie SIR 02
* M.I. (2223/ B-II-m-B-19895)
144. Strada Vlaicu Aurel 21 Clădire neprotejată SIR 01
145. Strada Vlaicu Aurel 23 Clădire neprotejată SIR 01
146. Strada Vlaicu Aurel 25 Clădire neprotejată SIR 01
147. Strada Vlaicu Aurel 27 Clădire neprotejată SIR 01
148. Strada Vlaicu Aurel 2 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
149. Strada Vlaicu Aurel 4 Clădire neprotejată SIR 01
150. Strada Vlaicu Aurel 6 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
151. Strada Vlaicu Aurel 8 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
152. Strada Vlaicu Aurel 10 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
153. Strada Vlaicu Aurel 12 Clădire cu grad mediu de protecţie SIR 01
154. Strada Vlaicu Aurel 16 Grad mare de protecţie SIR 01
* M.I. (2222/ B-II-m-B-19894)
155. Strada Vlaicu Aurel 18 Clădire neprotejată SIR 01
156. Strada Vlaicu Aurel 20 Clădire neprotejată SIR 01
157. Strada Vlaicu Aurel 24-28 (Dumbrava Rosie Nr. 13) Clădire neprotejată SIR 02
158. Strada Vlaicu Aurel 30-32 Clădire neprotejată SIR 02

Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului
Bucureşti. Etapa I - Fundamentare teoretică - faza II/2005 - U.A.U.I.M. – C.C.P.E.C. – 06.2006. Autorii anexei: drd.arh. I. Tulbure, stud.urb. M. Moţcanu, arh.urb. I. Popescu-Criveanu Pag. 3/4
Total Z.P. nr. 40 - ICOANEI: 158 imobile

Subzone istorice de referinţă


▫ SIR 01 – ICOANEI - ţesut urban dezvoltat organic, constituit ante 1911: 129 imobile
▫ SIR 02 – DUMBRAVA ROŞIE - ţesut urban rezultat din străpungeri în ţesut tradiţional, operate între 1911-1930: 29 imobile

Modificări locale ale teritoriului Z.P. nr. 40 - Icoanei:


Delimitarea este conformă PUZ-ZPC aprobat prin HCGMB 279/2000, cu modificări locale, operate prin prezentul PUZ, după cum urmează:

(01) Imobile care aparţineau unor zone protejate vecine, incluse în ZP nr. 40 – ICOANEI:
(01.1) Str. Dumbrava Roşie nr. 20 exclus din teritoriul ZP nr. 13 – DACIA inclus in teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI
(01.2) Str. Dumbrava Roşie nr. 22 exclus din teritoriul ZP nr. 13 – DACIA inclus in teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI
(01.3) Str. Dumbrava Roşie nr. 24 exclus din teritoriul ZP nr. 13 – DACIA inclus in teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI
(01.4) Str. Icoanei nr. 50 exclus din teritoriul ZP nr. 13 – DACIA inclus in teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI
(01.5) Str. Movilă, Ion nr. 5-7 (fragmente) exclus din teritoriul ZP nr. 13 – DACIA inclus în teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI

(02) Imobile care aparţineau ZP nr. 40 – ICOANEI, incluse în zone protejate vecine:
(02.1) Str. Caragiale, Ion Luca nr. 31 exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 21 – CALDERON
(02.2) Str. Caragiale, Ion Luca nr. 33 exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 21 – CALDERON
(02.3) Str. Caragiale, Ion Luca nr. 32 exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 21 – CALDERON
(02.4) Str. Icoanei nr. 3-5 (fragment) exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 21 – CALDERON
(02.5) Str. Icoanei nr. 46A exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 13 – DACIA
(02.6) Str. Rosetti, Maria nr. 25A exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 17 – ROSETTI
(02.7) Str. Rosetti, Maria nr. 25B exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 17 – ROSETTI
(02.8) Str. Rosetti, Maria nr. 25C exclus din teritoriul ZP nr. 40 – ICOANEI inclus în teritoriul ZP nr. 17 – ROSETTI

Notă:
Identificarea imobilelor se face după planul din Anexa 1.1.
Posibilele neconcordanţe faţă de numerele poştale actuale sunt eliminate prin referinţa la plan.

Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului
Bucureşti. Etapa I - Fundamentare teoretică - faza II/2005 - U.A.U.I.M. – C.C.P.E.C. – 06.2006. Autorii anexei: drd.arh. I. Tulbure, stud.urb. M. Moţcanu, arh.urb. I. Popescu-Criveanu Pag. 4/4