Sunteți pe pagina 1din 2

GEOGRAFIE – PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII

CONTEMPORANE
Manual pentu clasa a XI-a

Autor: Octavian Mândruț


Editura: Corint
București, 2006
128 pagini

Capitolul 1 – Mediul înconjurător – problemă fundamentală a lumii contemporane


1.1 – Mediul înconjurător – aspecte generale
1.2 – Modificări recente ale mediului terestru
1.3 – Factorii geoecologici – aspecte generale
1.4 – Geosistemul, ecosistemul și peisajul geografic
1.5 – Factorii geoecologici – caracteristici și funcționalitate
1.6 – Tipuri de medii geografice
1.7 – Mediile zonei temperate
1.8 – Tipurile de peisaje geografice
1.9 – Hazarduri naturale și antropice
1.10 – Despăduririle, deșertificarea și poluarea – efecte ale activităților umane asupra
mediului
1.11 – Scenarii despre evloția mediului
1.12 – Protecția, conservarea și ocrotirea mediului
1.13 – Managementul mediului înconjurător

Capitolul 2 – Regionalizarea și globalizarea lumii contemporane


2.1 – Dimensiunile și domeniile regionalizării și globalizării
2.2 – Spațiul geografic și globalizarea
2.3 – Identitatea, uniformizarea și diversitatea lumii contemporane

Capitolul 3 – Populația, resursele naturale și dezvoltarea lumii contemporane


3.1 – Evoluții geodemografice contemporane. Diferențieri regionale
3.2 – Resursele umane și dezvoltarea
3.3 – Raportul dintre așezări și dezvoltare. Tendințe ale evoluției așezărilor umane
3.4 – Resursele naturale și agricole. Impactul exploatării și valorificării resurselor asupra
mediului
3.5 – Gestionarea resurselor, dezvoltarea economică și dezvoltarea durabilă

Capitolul 4 – Sistemul economic și sistemul geopolitic


4.1 – Evoluția economiei mondiale și sistemul economic mondial
4.2 – Sistemul geopolitic mondial actual
4.3 – Ansambluri economice și geopolitice mondiale actuale
4.4 – Rolul unor state în sistemul mondial actual
4.5 – Organizarea spațiului mondial și raportul Nord-Sud
4.6 – Spațiul mediteraneean la interfața Nord-Sud
4.7 – De la o lume unipolară la lumea multipolară

Capitolul 5 – Elemente de geografie socială și culturală


5.1 – Viața socială și organizarea spațiului umanizat
5.2 – Spațiul geografic și civilizația
5.3 – Mobilitatea geografică a populației și spațiul social
5.4 – Structuri de bază ale vieții sociale și raporturile lor cu rasa, etnia, reliagia și cultura
5.5 – Elemente de geografie culturală
5.6 – Mondializarea, occidentalizarea și impactul acestora asupra vieții sociale.