Sunteți pe pagina 1din 2

TEHNICA OPERAȚIUNILOR DE TURISM

Autor: Gabriela Stănciulescu


Editura: ALL Educational
București, 1998
341 pagini

Capitolul 1 – Considerații generale privind tehnica operațiunilor de turism


1.1 – Tendințe actuale în turismul internațional
1.1.1 – Terminologia operațiunilor de tehnică a turismului
1.1.2 – Industria ospitalității: definirea industriei hoteliere
1.2 – Agenții economici din turism
1.2.1 – Acordarea de licențe agențiilor economici din turism
1.2.2 – Brevetarea persoanelor fizice care conduc activități de turism
1.3 – Clasificarea internațională a activităților turistice (S.I.C.T.A.)

Capitolul 2 – Caontracte în sfera comercilizării produsului turistic


2.1 – Contractul între prestatori și intermediarii din turism
2.2 – Contractul între hotelier și intermediarii din turism
2.3 – Contractul de hotelărie
2.4 – Contractul de reprezentare

Capitolul 3 – Alte contracte din sfera turismului


3.1 – Contractul de franșiză
3.2 – Contractul de TIMESHARE
3.3 – Contractul de asociere hotelieră
3.4 – Contractul de management
3.5 – Contractul cu transportatorul aerian
3.6 – Reglementările cu caracater național privind acordarea drepturilor de operare a
zborurilor cu scopuri turistice
3.6.1 – Liberarizarea transporturilor aeriene internaționale
3.6.2 – Serviciile oferite de companiile de transport aerian (studiu de caz:
TAROM)
3.6.3 – Cheltuielile de transport aerian
3.6.4 – Tarife de transport aerian

Capitolul 4 – Instrumente și modalități de plată în turism


4.1 – Cacul de călătorie
4.2 – Cartea de credit
4.2.1 – Gruparea cardurilor după facilitățile oferite
4.2.2 – Gruparea cardurilor după eminent
4.2.3 – Utilizarea cardurilor în țările dezvoltate
4.3 – Voucher-ul

Capitolul 5 – Agențiile de voiaj și touroperatorii


5.1 – Agențiile voiaj
5.1.1 – Operațiuni tehnice ale agenției de voiaj
5.1.2 – Structura tehnică a unei agenții de voiaj
5.1.3 – Repertoriul documentației agenției
5.1.4 – Furnizorii și corespondenții
5.1.5 – Personalul agenției de voiaj
5.2 – Touropertorii
5.2.1 – Sectorul touroperator în turismul european
5.2.2 – Sectorul touroperator în turismul extraeuropean
5.2.3 – Studiu de caz: Club Mediterranée

Capitolul 6 – Tehnici de stabilire a prețurilor serciviilor hoteliere


6.1 – Importanța serviciilor hoteliere în stabilirea politicii de preț
6.2 – Conceptul de politică de preț în industria hotelieră
6.2.1 – Obiective și politici de prețuri
6.2.2 – Factori de influență asupra prețurilor
6.2.3 – Criterii de stabilire a prețurilor (tarifelor)
6.3 – Tehnici de stabilire a tarifului de cameră
6.3.1 – Tehnica miimii
6.3.2 – Formula lui Hubbart

Capitolul 7 – Tehnici de stabilire a prețurilor serviciilor de alimentație


7.1 – Caracterizarea serviciilor de alimentație
7.2 – Tipuri de unități de alimentație
7.2.1 – Tendințe înregistrate pe plan mondial în sectorul alimentației
7.2.2 – Situația serviciilor de alimentație în România
7.2.3 – Principalele tendințe înregistrate în sectorul alimentației în România
7.3 – Tehnici de stabilire a prețurilor meniurilor oferite de restaurante
7.4 – Tehnica stabilirii prețurilor altor prestații
7.5 – Studiu de caz
7.5.1 – Serviciile de alimentație și divertisment oferite de club – restaurantul DO
RE MI
7.5.2 – Serviciul „Telefax” oferit oamenilor de afaceri în S.C. LIDO S.A.
7.5.3 – Clasificarea restaurantelor și altor unități de alimentație în Franța

Capitolul 8 – Tehnici și metode de evaluare a firmelor de turism


8.1 – Bazele teoretice ale evaluării
8.2 – Diagnoză și evaluare
8.2.1 – Metode de abordare a diagnosticului
8.3 – Particularitățile diagnosticului în turism
8.4 – Metode de evaluare utilizate pentru hoteluri și restaurante (HR)
8.4.1 – Metode utilizate pentru evaluarea HR mari
8.4.2 – Metode aplicate pentru HR individuale mici

Capitolul 9 – Turismul, turiștii și Uniunea Europeană


9.1 – Instrumentele de intervenție ale Uniunii Europene
9.2 – Contribuția turismului la promovarea identității europene
9.3 – Politica de concurență