Sunteți pe pagina 1din 2

Instrumente de lucru

Chestionar de satisfactie pentru părinţi Data …………


Varsta ......... Profesia si ocupatia ...............................................

1.Cum apreciati conditiile de invatare oferite de scoala noastra si care sunt, în opinia
dumneavoastră, aspectele care nu v-au satisfacut referitoare la procesul de invatamant
(gradul de profesionalism al cadrelor didactice, baza tehnico materiala, relatia profesor-elev,
modalitatile de evaluare a elevilor, regulamentul scolar, orarul scolii, alte aspecte )

2.Copilul dumneavoastrã a avut acces cãtre toate spaţiile de instrucţie şi educţie din şcoalã?
DA □ NU □ NU ŞTIU□

3.Dupa parearea dumneavoastra, cadrele didactice au facut tot ce trebuie pentru educarea si
instruirea elevilor?

4. Care sunt disciplinele la care ati fost nemultumiti de activitate instructiv -educativa
desfasurata la clasa? Motivati de ce.

5. Care sunt diciplinele la care ati fost multumiti de activitatea instructiv -educativa
desfasurata la clasa? Motivati de ce?

6.Şcoala, sala de clasã în care îşi desfãşoarã activitatea copilul dumneavoastrã reprezintã element
de securitate?
Da □ Nu □ In mica masura□
7.Ce gen de informaţii au fost expuse le vedere?

□ activitãţile elevilor
□ atribuţiile profesorilor
□ programul consultaţiilor cu diriginţii

8. Cum sprijiniţi buna desfãşurare a activitãţilor şcolare?


□ financiar
□ activitãţi de voluntariat
□ rãspund la solicitarea dirigintelui
□ altfel (precizaţi)………………………………
□ nu mã implic deloc
9.Menţionaţi douã activitãţi extracurriculare (altele decât orele de curs) in care a fost implicat
copilul dumneavoastrã în acest an şcolar:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

10.Cum apreciati activitatea extrascolara si ce propuneri aveti privind implicarea parintilor in


imbunatatirea ei :

11.În ce fel de activitãţi doriţi sã fie implicat fiul dumneavoastrã?


□ excursii, vizite
□ olimpiade, concursuri şcolare
□ activitãţi sportive, muzicale, teatrale
□ altele (precizaţi)…………………………………………………………………………

12. Numiţi 3 acţiuni pe care le puteţi face pentru a contribui la creşterea eficienţei şcolii.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

13.Care sunt disciplinele la care elevul primeste teme pentru acasa si cum apreciati volumul Si
eficienta temelor primite de pe o zi pe alta? Motivati de ce.

Multumim pentru colaborare!