Sunteți pe pagina 1din 8

Electrocutarea se defineşte ca suma leziunilor provocate de trecerea curentului electric prin corp.

Accidentul şi
intensitatea leziunilor sânt in funcţie de câţiva factori :

— dependenţi de curentul electric (tipul, intensitatea, tensiunea, durata de acţiune). Curentul alternativ este mai
periculos decât curentul continuu ;

— starea pielii in momentul „punerii" sub tensiune. O piele uscată este de circa 500 de ori mai rezistentă declt o piele
umedă. Efectul caloric este mai mare la o rezistenţă mai mare. Ţesuturile bogate in apă au o rezistenţă mai mică.

Trecerea curentului electric, in funcţie de rezistenţa pe care o oferă ţesuturile, poate să ducă de la simpla senzaţie
dureroasă (rezistenţă mare), până la moarte (rezistenţă mică);

�� traseul pe care-1 parcurge in corp curentul electric (când traseul parcurs trece de la un membru superior la altul,
leziunile sânt foarte grave);

— existenţa unor tare agravează pericolul expunerii la curent (boli cardiovasculare, hipctiroidienii, debilii,
nevroticii);

— oboseala, emoţiile, frigul, sunt factori agravanţi.

Efectele electrocutării se repercutează fie asupra sistemului nervos (prin fenomenul de depolarizare, pierdere de ioni
de către celule), fie asupra musculaturii (striate şi netede), de la simpla excitaţie la spasm. Mai intră in discuţie
efectul caloric, de la arsuri simple până la distrucţii tisulare ântinse.

Electrocutarea poate imbrăca mai multe forme clinice:

— electrocutarea fără pierderea cunoştinţei;

— electrocutarea cu pierderea cunoştinţei, dar cu păstrarea circulaţiei şi


respiraţiei;

— electrocutarea cu oprirea respiraţiei, dar păstrarea circulaţiei;

— electrocutarea cu oprirea concomitentă a inimii şi a respiraţiei.


Respiraţia este influenţată de acţiunea curentului electric asupra muşchilor respiratori, muşchilor constrictori ai
glotei, precum şi de intervenţia asupra centrului respirator din bulb. Asupra circulaţiei, electrocutarea provoacă
tulburări ale ritmului cardiac până la fibrilaţia ventriculară, spasm al vaselor. La toate acestea se mai adaugă
accidente traumatice, uneori deosebit de grave: fracturi, fracturi parcelare prin contractura violentă a inserţiilor
musculare, traumatisme craniene etc.

Care sunt măsurile de prim ajutor in caz de electrocutare:

— scoaterea de sub tensiune, pentru că există pericolul electrocutării „salvatorului". Când aceasta nu este cu putinţă
„salvatorul" va trebui să scoată victima, având pe mâini mănuşi de cauciuc sau orice alt material izolator. In cazul in
care funcţiile1 vitale (respiraţia şi circulaţia) precum şi cunoştinţa sunt păstrate, accidentatul va fi acoperit cu
cearşafuri calde, se vor face masaje uşoare, eventual i se va administra un sedativ, va fi supravegheat câteva ore. Nu
necesită spitalizare. In cazul opririi funcţiilor vitale, până la transportul intr-o unitate sanitară se face reanimarea
respiratorie şi cardiacă.

Reanimarea respiratorie incepe prin degajarea căilor aeriene superioare. Gâtul va fi in hiperextensie (un sul sub
ceafă); se face controlul obligatoriu al limbii, ştergerea secreţiilor şi respiraţie ,gură la gură".

Reanimarea cardiacă constă in masajul cardiac extern. Când ambele funcţii vitale sunt oprite, se combină respiraţia
artificială „gură la gură" cu masajul cardiac extern.

in cursul manevrelor de reanimare, victima poate să-şi revină şi apoi să-şi piardă din nou cunoştinţa. Când nu este
posibil transportul imediat al victimei, vor fi administrate acesteia, pentru combaterea şocului, soluţii saline 5%,
precum şi alcaline (bicarbonat de sodiu — o linguriţă la 250 ml de ceai), de mai multe ori pe oră.

Prezentarea intr-o unitate sanitară este obligatorie. sursa imaginii freeschoolclipart.com

Primul ajutor in caz de electrocutare

In practica exista 2 situaţii :


-accidentatul nu se poate desprinde de instalaţia electrica
-s-a desprins de instalaţia electrica, nemaifiind in contact cu aceasta si nici in imediata ei apropiere
1.Scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric
l.l Tensiune de lucru sub 1000 de volţi
-daca accidentatul se afla la inaltime
-se ştie ca după intreruperea curentului muşchii se relaxează, existind posibilitatea căderii, deci luaţi preventiv masuri
de evitare a acestei situaţii
-sprijinititi-1 cu proptele izolante sau organizaţi atenuarea căderii prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a
unor suporturi groase la locul eventualei căderi (paie, materiale textile, crengi) -acţionaţi pentru intreruperea tensiunii
referate art-zone.ro
-deschiderea intrerupatorului de alimentare -deschiderea separatorului -scoaterea siguranţelor -scoaterea din priza
-daca scoaterea de sub tensiune necesita prea mult timp scoateţi accidentatul de sub tensiune prin utilizarea oricăror
materiale sau echipamente electroizolante care va sunt la indemina 1.2tensiune de lucru peste 1000 de volţi
-apropierea de accidentat poate costitui pericol pentru salvator
-deconectarea instalaţiei se face numai de către o persoana care cunoaşte bine instalaţia
2.Determinarea stării accidentatului
-conştient
-inconştient
-prezintă vătămări corporale
3.Primul ajutor
-conştient
-acţiune de calmare si liniştire a accidentat -se caută prin intrebari si vizual semne ale stării de rau(paloare sa roseata
excesiva a pielii, transpiraţia fetei-si a palmelor, prezenta si caracteristicile respiraţiei si a pulsului
-in cazul unei stări de rau se cheamă salvarea -inconştient
-daca nu au rezultat si vătămări care sa interzică mişcarea aşezaţi accidentatul culcat pe spate pe o suprafaţa plana si
suficient de rigida, cu recomandarea de a nu fi mişcat inutil, deoarece pot exista vătămări ascunse
-desfaceti hainele la git, piept si zona abdominala -verificaţi existenta pulsului si starea respiraţiei -in cazul lipsei
respiraţiei si pulsului se va face repiratie artificiala sau reanimare cardio-respiratorie -se va asigura transport prin
salvare la un serviciu medical de urgenta.

Masuri de prim ajutor in accidentele provocate de curentul electric.


In caz de electrocutare, in primul rând se vor lua masuri de pentru scoaterea 727d317h accidentatului de sub actiunea
curentului. Pentru aceasta trebuie ca imediat sa se separe partea de instalatie in contact cu accidentatul. Dupa aceasta
trebuie sa se aiba in vedere ca instalatia scoasa din circuit poate sa pastreze sarcina permanenta periculoasa si de
aceea trebuie pusa Ia pamant. Daca accidentatul se afla la inaltime, si daca exista posibilitatea ca la intreruperea
curentului electric sa cada in gol se vor lua toate masurile organizatorice prevenirii caderii in gol.
Daca întreruperea curentului nu se poate face imediat, se va asigura in primul rând izolarea mâinilor si a
picioarelor salvatorului fata de accidentat, fata de pamant si fata de sursa de current in felul urmator:
a. La curentii de joasa tensiune: izoleaza mâinile folosind manusi de cauciuc, o sapca de postav, întinderea
mânecii hainei proprii sau înfasurarea intr-o haina cu conditia ca toate acestea sa fie uscate, se izoleaza picioarele
folosind cizme de cauciuc, galosi sau o scândura cu conditia ca acestea sa fie uscate. Apoi, dupa caz, se vor taia firele
electrice, cu unelte speciale cu mâner electroizolant sau se vat rage accidentatul , apucandu-1 de acele parti ale
hainelor care sunt in
contact mai mic cu corpul, ca de exemplu poalele hainei având grija sa nu i se atinga incaltamintea. b. La curentul de
inaita tensiune nu trebuie sa atingem electrocutatul, decât numai dupa ce curentul a fost intrerupt.Nu trebuie sa ne
grabim. Graba , neatentia si necunoasterea in astfel de cazuri poate produce o noua victima. Daca nu putem actiona
imediat sa intrerupem curentul, se recomanda taierea conductorului imediat cu un cleste cu manet izolat sau cu un
topor cu coada de lemn uscata, insa pentru aceasta trebuie sa folosim manusi si cizme electroizolante speciale pentru
inaîta tensiune.
La liniile aeriene unde desprinderea rapida si sigura nu se poate face astfel, se vor scurtcircuita conductoarele liniei ,
aruncând peste ele un conductor pus ia pamantPentru aceasta manevra trebuie pus la pamant mai intaî un capat al
conductorului si apoi dupa aceea se va arunca celalalt capat peste conductoarele liniei cu care este in contact
accidentatul.
Dupa degajarea accidentatului, se procedeaza imediat la acordarea primului ajutor chiar pe locul accidentului,
deoarece electrocutarea poate provoca moartea aparenta si rapiditatea cu care se incep îngrijirile este una din
conditiile principale pentru salvarea accidentatului. In acest caz se acorda primul ajutor vara a mai astepta un medic.
Victima va fi culcata pe un loc uscat si se recomanda sa fie asezata pe haine , Ise vor desface gulerul, cureaua,
sireturile, eventual se vor scoate hainele, se vor pune sticle cu apa calda la picioare si in jurul corpului I se va curate
gura de sânge si daca are dinti artificiali mobili se vor scoate . Toate aceste operatiuni vor fi effectuate in cea mai
mare graba pentru a se putea incepe respiratia artificiala.
Prevederi privind instalatiile electrice din unitate.
1. Instalatiile electrice trebuie sa corespunda normelor in vigoare.
2. Personalul de deservire si întretinere trebuie sa respecte instructiunile de utilizare in momentul in care deservesc
sau manipuleaza echipamente de munca alimentate cu energie electrica.
3. Toate elementele aflate sub tensiune, se vor proteja contra atingerii directe, prin izolare, carcasare, îngradire sau
plasare la inaltimi inaccesibile.
4. Este interzis alimentarea cu energie electrica a utilajelor daca exista posibilitatea atingerii pieselor aflate normal
sub tensiune.
5. Toate instalatiile, echipamentele si utilajele electrice trebuie sa fie protejate impotriva electrocutarii prin atingere
indirecta. In acest caz se vor lua urmatoarele masuri:
a. legarea la nul ca protectie principala si legarea Ia pamant ca protectie suplimentara, pentru utilajele fixe alimentate
cu tensiune joasa dintr-o retea cu neutral legat la pamant.
b. Legarea la pamant ca protectie principala , suplimentata prin supravegherea permanenta a izolatiei si deconectarea
ia prima punere la pamant pentru utilajele fixe alimentate cu tensiune joasa dintr-o retea legata la pamant.
6. Lucratorii care deservesc un utilaj electric au obligatia ca inainte de punerea lui in functiune sa verifice visual
imposibilitatea atingerii pieselor sub tensiune si daca utilajul este racordat ia centura de impamantare.
7. Se interzice cu desavârsire oricaror persoane care se afla in incinta unitatii cu orice scop, de a intervenii la
instalatiile electrice sau la echipamentele de munca alimentate cu energie electrica , in afara celor autorizate si
calificate in meseria de electrician.
8. înainte de inceperea lucrului, lucratorul va verifica existenta si buna functionare a:
a.Elementelor de comanda. b.Aparatelor de masura si control. cDispozitivelor de protectie. d.Integritatii aparatorilor
de protectie. e.Existenta si integritatea carcaselor contra electrocutarii prin atingere directa si a sistemelor de
închidere a acestora.
f.Starea de contact intre bornele de legare la pamant si conductorul de protectie.
g.Modul de dispunere a cablurilor care alimenteaza echipamentul ethnic cu energie electrica. h.Continuitatea
legaturii la centura de impamantare.
i. Verificarea inexistentei improvizatiilor la instalatia electrica.
9. In locurile cu pericol de explozie sau incendiu se vor lua masuri de protectie împotriva descarcarilor electrice
datorate acumularilor de particule electrizante ( legarea la pamant a elementelor metalice).
10. Sculele, instrumentele, aparatele si dispozitivele mobile vor fi corespunzatoare diferitelor lucrari care se executa
la instalatiile electrice iar in caz ca se constata defectiuni la ele se va anunta in scris
conducerea unitatii care are obligatia sa dispuna remedierea defectiunilor sau achizitionarea altora conforme cu
normele in vigoare.
11. Personalul care lucreaza cu instalatii sub tensiune va folosii intodeauna scule si mijloace de protectie împotriva
electrocutarii.
12. Este interzis ca pe timpul exploatarii, întretinerii, repararii unei instalatii electrice sau a unui echipament electric
sa se aduca modificari fata de proiectul initial. Modificarile vor fî efectuate de personal calificat cu acordul
proiectantului.
13. Persoanele care deservesc instalatiile electrice trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
sa nu se afle in stare de ebrietate, sa fie sanatoase din punct de vedere psihic, san u sufere de boli sau sa nu aiba
infirmitati care ar putea stânjenii activitatea lor. Sa posede cunostinte profesionale si de tehnica a securitatii
corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara.
Sa cunoasca procedeele de scoatere de sub tensiune si a acordarii primului ajutor in caz de accident.
Lucratorii care deservesc echipamente de munca aflate sub tensiune vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu se
expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât pe el cat sip e ceilalti lucratori participanti la
procesul de munca.

Primul ajutor in caz de electrocutare

Publicat inPrimul ajutor in caz de...

Desi casa in care locuiti este de cele mai multe ori un loc lipsit de pericole, deseori poate facilita o serie de

accidente ce pot pune viata in pericol. Riscurile sunt cu atat mai mari cu cat in casa exista copii si nu sunt

luate in calcul masurile de siguranta specifice.

Instalatiile electrice reprezinta unele dintre importantele surse de pericol. Electrocutarea se poduce atunci cand
curentul electric traverseaza corpul uman. Datorita structurii sale anatomice bogate in apa si sare, organismul este
un bun conducator de electricitate. De asemenea, pielea uda faciliteaza patrunderea curentului in interiorul
organismului.

Sistemul nervos, cel mai afectat


In urma electrocutarii intregul organism este afectat. Actiunea asupra sistemului cordiovascular produce tulburari de
ritm cardiac, mergand pana la colaps si soc. In zona aparatului respirator ne putem confrunta cu insuficienta
respiratorie si chiar stop respirator. Una dintre cele mai afectate zone este sistemul nervos care functioneaza in mod
normal pe baza electrica. Astfel, individul poate prezenta convulsii, paralizii sau tulburari de comportament. Locurile
prin care curentul electric intra si iese din organism dezvolta de cele mai multe ori arsuri. Uneori, toate aceste efecte
pot fi insotite de fracturi si plagi. In cazul traznetelor, ochii pot fi afectati din cauza luminii de mare intensitate.
Retineti!
Inainte de a se efectua orice manevra de prim ajutor trebuie sa va asigurati ca este intrerupta sursa de curent. In caz
contrar, va puneti viata in pericol. Daca acest lucru nu poate fi realizat, indepartati victima cu ajutorul unui obiect care
sa nu fie conductor: o bucata de lemn uscat, o bucata de stofa uscata sau cauciuc. In acelasi timp, aveti grija sa fiti
pozitionati cu picioarele pe o suprafata uscata. Daca nu este posibil, asezati-va pe un obiect ce nu a intrat in contact
cu apa sau purtati incaltaminte cu talpa de cauciuc.

Sfaturi pentru prim ajutor


Dupa indepartarea de la sursa de curent, in cazul in care victima este constienta, se asaza pe o parte si se acopera
cu o patura. Urmatorul pas este ingrijirea arsurilor de la nivelul pielii si imobilizarea fracturilor. Apelati apoi la
institutiile specializate pentru ca pacientul sa fie transportat la un spital de urgenta. Daca victima se afla in stare
inconstienta si nu prezinta respiratie spontana si puls, este necesara resuscitarea cardiorespiratorie (masaj cardiac
si respiratie gura la gura - cinci apasari pe torace alternativ cu doua respiratii gura la gura). Repetati aceste miscari
pana la sosirea echipajului de salvare. Femeile insarcinate necesita transportul de urgenta la spital, chiar daca nu
prezinta tulburari majore.

Tratament in functie de gravitate


Ajuns la spital, medicul va prescrie un tratament in functie de gravitatea efectelor. Arsurile usoare pot fi vindecate cu
creme cu antibiotic si pansamente sterile, in timp ce pentru cazurile severe este necesara interventia chirurgicala si
chiar aplicarea unor grefe de piele. Uneori, in cazul interventiei chirurgicale, este indepartata masa musculara
afectata sau este amputata o parte a corpului. Daca exista leziuni interne in urma accidentului, acestea vor necesita
o interventie chirurgicala.

Cum preveniti?
Nu folositi aparate electrice in cada! Cand scoateti un obiect din priza nu trageti de fir, doar de stecar. Nu
supraincarcati prizele! Nu atingeti cabluri electrice rupte sau firele de tensiune! Nu va apropiati de echipamentele
electrice, mai ales in conditiile in care sunt insotite de semne de avertizare! Utilizati aparatele electrocasnice doar in
scopul in care au fost proiectate, si conform instructiunilor din manualul de utilizare! Nu atingeti stecarul aparatelor
electrocasnice cu mainile si picioarele ude sau umede! Nu utilizati prelungitoare sau prize multiple. In situatia in care
cablul de alimentare nu este suficient de lung, inlocuiti-l cu unul corespunzator, fara ca acesta sa fie indoit sau
presat! Intrerupeti alimentarea cu energie electrica (scoateti aparatele din priza) in cazul unei functionari
defectuoase! Nu permiteti accesul copiilor in apropierea acelor aparate care sunt in functiune si care ar pune in
pericol siguranta copiilor! Operatiile de reparatie trebuie executate doar de catre service-ul autorizat.
Text: Irina Chelarescu
In cazul accidentelor prin electrocutare este evident ca numai intamplator se poate acorda prim ajutor calificat. Din
acest motiv, succesul primului ajutor depinde de competenta celor prezenti in momentul accidentului.

In practica se intalnesc doua situatii:

1. Accidentatul nu se poate desprinde de instalatia electrica

2. Accidentatul s-a desprins de instalatia electrica, nemaifiind in contact cu aceasta si nici in imediata ei apropiere

In ambele situatii, persoana care actioneaza pentru a acorda un prim ajutor, salvatorul (salvatorii), trebuie sa
constate cu operativitate situatia concreta a victimei si sa hotarasca modul de actionare, astfel incat sa nu-si
pericliteze propria integritate corporala sau chiar viata, expunandu-se aceluiasi risc.

Sanctiune

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 6.000 de lei nerespectarea obligatiei
legale de a lua masurile necesare pentru a acorda prim ajutor, potrivit art. 39 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

Operatiile de prim ajutor in cazul unui accident prin electrocutare

I. Scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric, in cazul in care acesta nu s-a putut desprinde
de instalatia electrica

Exista doua situatii distincte determinate de tensiunea de lucru:

1. Daca tensiunea de lucru este sub 1.000 V, veti proceda in felul urmator:

* Actionati pentru intreruperea tensiunii prin deschiderea intrerupatorului de alimentare, iar in lipsa acestuia, prin
deschiderea separatorului, scoaterea sigurantelor, scoaterea din priza, de la caz la caz.

* Daca scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita prea mult timp, reducand operativitatea interventiei, scoateti
accidentatul de sub tensiune prin utilizarea oricaror materiale sau echipamente electroizolante care sunt la
indemana, astfel incat sa se reuseasca indepartarea acestuia de zona de pericol.

Daca persoana electrocutata este in contact cu instalatia electrica si se afla si la inaltime, exista pericolul caderii ei.
De aceea, trebuie sa luati masuri de evitare a acestei consecinte. Puteti fie sa sprijiniti accidentatul cu proptele
izolante, fie sa organizati atenuarea caderii prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a unor suporturi groase la
locul eventualei caderi – paie, materiale textile, crengi etc.

2. Daca tensiunea de lucru este peste 1000 V, trebuie stiut faptul ca insasi apropierea de accidentat poate
prezenta pericol pentru salvator, din cauza tensiunii de pas.

Deconectarea instalatiei (scoaterea de sub tensiune) va putea fi efectuata numai de catre o persoana care cunoaste
bine instalatia. Scoaterea accidentatului din instalatii aflate sub tensiune este permisa numai dupa deconectarea
acesteia.

Scoaterea accidentatului din instalatia aflata sub tensiune este permisa numai in statiile electrice unde operatia se
executa de catre personalul special instruit in acest sens si care utilizeaza mijloace de protectie electroizolante
adecvate: cizme si manusi de inalta tensiune, stanga de manevra corespunzatoare tensiunii nominale a instalatiei.

Daca accidentatului i s-au aprins hainele din cauza arcului electric provocat ca urmare a atingerii instalatiei electrice,
imediat dupa ce este indepartat de sub tensiune se va actiona pentru stingerea hainelor aprinse. Este de preferat ca
accidentatul sa fie culcat la pamant in timpul interventiei, deoarece miscarea acestuia ca o „torta vie ingreuneaza
actiunile de salvare.
II. Determinarea starii accidentatului

Dupa scoaterea accidentatului de sub tensiune si in afara pericolului generat de aceasta, se va determina starea
clinica a victimei printr-o examinare rapida, deoarece tot ceea ce se va face in continuare depinde de aceasta stare.

Examinarea starii clinice depinde de starea accidentatului:

> accidentatul este constient;


> accidentatul este inconstient;
> accidentatul prezinta vatamari sau rani.

Daca accidentatul este constient

In aceasta situatie examinarea este usurata de faptul ca se poate comunica cu accidentatul si i se pot adresa
intrebari:

* ce te supara?
* ai ameteli?
* ai greata?
* ai dificultati in respiratie?
* te supara inima?

In timpul intrebarilor se cauta vizual eventualele semne exterioare ale starii de rau:

* paloarea sau roseata excesiva

* transpiratia fetei si a palmelor;

* prezenta si caracteristicile respiratiei si ale pulsului.

In cazul unei stari de rau se cheama imediat salvarea.

Daca accidentatul este inconstient

Se considera in stare de inconstienta acel accidentat caruia ii lipsesc reflexele de autoaparare si capacitatea de
miscare autonoma. Functiile vitale de baza – respiratia si circulatia – pot fi satisfacatoare.

In aceasta situatie, pentru a determina starea clinica a victimei, procedati in felul urmator:

* Daca in urma accidentului prin electrocutare nu au rezultat vatamari si leziuni care ar contraindica intr-un mod
evident miscarea si deplasarea accidentatului (de exemplu: cadere cu grave leziuni si vatamari, fracturi, hemoragii),
asezati accidentatul intr-o pozitie care sa permita examinarea sa, respectiv in pozitie culcat pe spate pe o suprafata
plana si suficient de rigida.

* Desfaceti hainele la gat, piept si zona abdominala.

* Verificati starea respiratiei si existenta pulsului.

* In cazul lipsei functiilor vitale, fara a mai tine seama de eventualele interdictii de miscare, i se va face accidentatului
respiratie artificiala sau reanimare cardio-respiratorie.

Atentie!

Chiar daca prin electrocutare accidentatul nu a suferit leziuni care sa ii dea stari de rau, nici macar trecatoare, el
trebuie tinut in repaus timp de 30-60 de minute si supus apoi unei consultatii medicale.
Orice persoana care a suferit un accident prin electrocutare va fi transportata la spital pentru supraveghere medicala,
deoarece ulterior accidentului pot surveni tulburari de ritm cardiac.