Sunteți pe pagina 1din 4

Numele:__________________________

Ministerul Educaţiei Naţionale


Iniţiala prenumelui tatălui____________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Prenumele: ________________________
CONCURS JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ Şcoala de proveniență________________

„CARAVANA ISTEŢILOR” ,__________________________________


Loc.___________Jud._________________
Disciplina: Matematică Înv./prof. __________________________

Etapa judeţeană: 31 mai 2014 Nume şi prenume Semnătura


supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa I

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru este de 30 de minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

1. Cristina vrea să scrie câte un număr impar pe fiecare petală a florii. La ce număr va
ajunge Cristina?

A. 23;
1
1
B. 19;

C. 21;

D. 20.

2. Numărul pe care s-a așezat fluturașul din egalitatea următoare este:

+ 23 + 11 = 67

A. 40; B. 33; C. 39; D. 28.


3. Ce număr obții dacă din suma numerelor scrise pe triunghiuri scazi suma numerelor
scrise pe pătrate?
14 14 13
20 11 12
14

12 12 0
17 11
13

4. Drumul de la blocul colegilor până acasă la Nicu este redat în desenul de mai jos.

Încercuiește operația care arată ce distanță parcurg copiii până acasă la Nicu, apoi
calculează.

A. 15 + 15; B. 15 + 36; C. 36 - 15; D. 36 + 36.


5. Din tabelul de mai jos afli ce cadouri a primit Nicu și de la cine. Observă cu atenție și
completează enunțurile.

a. Jucăria cea mai scumpă este ...............................


b. Mingea seamănă cu figura geometrică numită ...................................
c. Trenulețul costă cu ……… lei mai mult decât camionul.
d. Toate jucăriile aduse de fete costă în total ......................... lei.

Succes!
CONCURS JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
„CARAVANA ISTEŢILOR”
- EDIŢIA I –

– Faza județeană –

31 mai 2014

Clasa I

Barem

Barem de corectare şi notare

Total puncte: 100, după cum urmează: itemul 1 – 10puncte; itemul 2– 10 puncte; itemul 3– 25 puncte;
itemul 4 – 15 puncte; itemul 5 – 30 puncte; oficiu-10 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item 1 punctaj 2 punctaj

Rezultate C 10p. B 10p.

Nr. item 3 Punctaj


Rezultate Suma numerelor scrise pe =50 10p.
Suma numerelor scrise pe =50 10p.

Diferenta‫ ׃‬50-50=0 5p.


Punctaj total 25p.

Item 4 Punctaj Item 5 Punctaj

a avionul 5 p.
Variantă răspuns B 5 p.
b cerc 5 p.
Calcul 51 m 10 p.
c 13 lei 10 p.
Punctaj total 15 p.
d 61 lei 10 p.

Punctaj total 30 p.