Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECTIE

Data : 25.03.2019
Clasa : a IV a D
Unitatea de învățământ: C.N.I. Matei Basarab
Propunătoare : Alexandru Laura Gabriela
Profesor învățământ primar: Calotă Adrian
Profesor coordonator: Andrei Simona
Aria curriculară :Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare:Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu
100
Subiectul lecției : Compararea fracțiilor
Tipul lecției : Predare-învățare
Scopul lecției: Dezvoltarea raționamentelor logico-matematice și operarea cu terminologia
matematică specifică
Competențe generale :
1. Utilizarea numerelor în calcule
Competențe specifice :
1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori mai
mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100
2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000 000, respectiv a fracţiilor care au
acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100
3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor care au
acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100
Obiective operationale :
O1 –să compare două fracții care au același numitor ,respectiv numărător, având ca elemente
de sprijin desene adecvate ;
O2 –să utilizeze corect semnele de comparație >,<,= între fracțiile comparate , considerate ca
părți din întregi identici ;

1
O3 – să opereze corect cu termenii matematici specifici unitații Fracții :fracție, numitor,
numărător;
O5 – să ordoneze un șir de fracții cu numărătorii sau numitorii egali ;
O4 – să manifeste interes pentru lecția de matematică , participand activ pe parcursul acesteia,
ca urmare a aprecierilor permanente , a recompensei , a perspectivei evaluării .

Strategii didactice :
Metode : explicația ,exercițiul , conversația , algoritmizarea ,problematizarea .
Mijloace : - planșa cu joc didactic ,fișe de muncă independentă ,fișa de lucru în
echipă ,manualul .

Forme de organizare :
a) activitate : colectivă ,individuală ,diferențiată ;
b) sarcini : frontale , individuale :
c) participare : dirijată, independentă , în echipa .
Resurse umane: 26 elevi
Timp: 50 minute
Bibliografie :

1 -  Matematica  , manual pentru clasa a IV a , Editura Art ,Bucuresti , 2019 ;


2 – Culegerea Probleme de matematica pentru clasele II- IV ,Editura Didactica si
Pedagogica , Bucuresti ,1990 ;
3 – Culegerea  999 de exercitii si probleme  ,Editura Porto Franco , Galati , 2004 .
4- Matematica pentru clasa a IV-a–ghid pentru invatatori si parinti ,Editura Sigma

2
Strategii didactice
Etapele Continutul lectiei metode mijloace forme de
lectiei organizare Evaluare
Moment Se asigura materialele necesare pentru desfasurarea conversatia
organizatoric lectiei de matematica in conditii optime .
Verificarea Se verifica oral tema pentru acasa atat din punct de
temei vedere calitativ cat si cantitativ. frontala
Se va face prin cateva intrebari si printr-un sir de
Reactualizarea exercitii de calcul oral : exercitiul
cunostintelor Ce am avut de invatat pentru astazi ?
dobandite Le scriu pe tabla o fractie si ei trebuie sa numeasca
anterior care este numaratorul, numitorul si linia de fractie.

Captarea Se realizeaza captarea atentiei , care include Plansa frontala evaluare


atentiei rezolvarea unui Rebus matematic(vezi Anexele 1 si 2) cu initiala
Citesc cerintele rebusului și completeaza cuvintele exercitiul rebusul orala
potrivite conform cerintelor. (cerinte
si careu)
Anuntarea Elevii sunt anuntati ca in ora de matematica vor invata
temei si a despre compararea fractiilor care au acelasi numitor si
obiectivelor fractii care au acelasi numarator .Se va mentiona faptul frontala
ca daca vor fi atenti la sfarsitul orei vor sti sa compare diferentiata

3
doua fractii , sa ordoneze un sir de fractii care au
numitorii sau numaratorii egali.
Dirijarea Compararea fractiilor cu acelasi numitor
consolidarii si Pe panou se afla scrisa problema :
sistematizarii La cursa de alergare cu obstacole , Cristian a parcurs conversatia
in primul minut 5 /8 din trasu , iar Alina a parcurs 3/8
din acelasi traseu . Cine a parcurs o parte mai mare
din traseu in primul minut : Cristian sau Alina ? frontala
Se scriu datele si rezolvarea problemei pe tabla si in
caietele elevilor .
Cristian – 5/8 din traseu
Alina – 3/8 din traseu
Cine a parcurs o parte mai mare din traseu ?
Judecata problemei : evaluare
Ce reprezinta 5/8 ? Dar 3/8 ?( partile din traseu 4formativa
parcurse ) exercitiul
Prin ce se aseamana cele doua fractii ? 9( au acelasi algoritmizarea
numitor ) problematizarea
Prin ce se deosebesc ? ( au numaratori diferiti) plansa –joc
Pentru a raspunde la intrebarea problemei, trebuie sa
comparam cele doua fractii . Le vom compara usor
daca vom reprezenta traseul intreg printr-un segment

4
de dreapta

frontale si
Se deseneaza pe tabla si in caiete traseul pe care vor fi individuale
reprezentate cle doua fractii . elevii vor preciza in cate exercitiul
Obtinerea parti trebuie sa imparta intregul , pentru a se putea
performantei reprezenta pe el cele doua fractii.
Se reprezinta fractiile pe segment,se observa desenul si
se compara cele doua fractii .
3/8 <5/8-concluzia conversatia observarea
Se scrie raspunsul problemei . sistematica
Concluzia : s-au comparat numerele de parti egale a aelevilor
parcurse de fiecare alergator , deci numaratorii
Asigurarea fractiilor :5/8>3/8,pentru ca 5>3
retentiei si a Se identifica fractiile reprezentate pe plansa numarul 1
transferului si se compara perechile de fractii , dupa procedeul nou
invatat ( se alege si se afiseaza sub fiecare rigleta
colorata fractia corespunyatoare partii colorate )
Activitate independenta > elevii vor lucra independent
exercitiul 1 din manual . fisa de lucru
Se va verifica activitatea indepndenta si se vor face
aprecieri. fisa de

5
Compararea fractiilor cu acelasi numitor munca
Problema de la prima perte se repeta , dar se vor independenta
scimba datele :
Marian : 4/10 din traseu
Rodica :4/5 din traseu
Cine a parcurs o parte mai mare din traseu ?
Se va proceda ca si in prima secventa , cu deosebirea
ca reprezentarea se va face pe segmente diferite ,
paralele , pentru ca elevii sa observe faptul ca fractia
cu numitorul mai mic reprezinta o parte mai mare din
intreg decat cea cu numitorul mai mare, deoarece cu fisa de lucru
cat intregul se imparte in mai multe parti egale , cu atat in echipa
partile sunt mai mici. .
Se lucreaza a doua plansa la panou .
Act independenta : exercitiul din fisa de lucru .
Se repeta teoria : Cum comparam doua fractii atunci
cand au numaratorii sau numitorii egali ? manualul
Activitate pe grupe : culegere
Elevii sunt anuntati ca vor avea de rezolvat o fisa de
munca in echipa. Dupa rezolvarea fisei se analizeaza si
se fac aprecieri .(anexa 2 )
Aprecieri si Se fac aprecieri individuale si frontale privind

6
tema pentru activitatea din timpul lectiei . aprecieri
acasa Se da tema pentru acasa . finale

7
ANEXA 3
Fisa de lucru in echipa

1.Alege fractiile cu acelasi numitor si pune-le in ordine crescatoare . Trece


sub fiecare fractie litera corespunzatoare si scrie ce cuvant ai obtinut .

B R O F L A S C V E G I U T
2/7 2/9 2/3 1/9 2/6 3/9 2/4 5/9 2/2 8/9 2/5 7/9 2/8 6/9

9
R

A
C A
P
R
O
M
E

10
ANEXA 4

FIŞĂ DE LUCRU

1. Scrie fracţia corespunzătoare fiecărei figuri:

__________ __________ __________

2. Colorează cât reprezintă fiecare fracţie:

2
6

5
8

11
9
12

3. Scrieţi trei fracţii care au numitorul 8: ____________________.

4.Scrieţi trei fracţii care au numărătorul 9 : _________________.

5.Comparaţi fracţiile:
7 8 5 5 10 13
6 6 4 9 17 17

12