Sunteți pe pagina 1din 5

Numele:__________________________

Ministerul EducaţieiNaţionale
Iniţiala prenumelui tatălui____________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Prenumele: ________________________
CONCURS JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ Şcoala de proveniență________________

„CARAVANA ISTEŢILOR” ,__________________________________


Loc.___________Jud._________________
Disciplina: Matematică Înv./prof. __________________________
Nume şi prenume Semnătura
Etapa judeţeană: 31 mai 2014 supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru este de 60 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (36 puncte)


Încercuiţi răspunsul corect.

1) Maria a scris cel mai mare număr de două cifre cu suma cifrelor 16. Numărul cu 15 mai mic decât
numărul scris de Maria este‫׃‬

A. 92 B.72 C.82 D.64

2) Vlad a scris 7 numere. Primul număr este 4, iar fiecare dintre numerele următoare a fost obținut din
termenul precedent adunat cu 3. Ultimul număr scris de Vlad este‫׃‬

A. 22 B.19 C.21 D.16

3) Într-un șir de 7 numere naturale consecutive, numărul din mijloc este 29. Despre suma dintre cel mai
mic și cel mai mare termen din șir putem spune că‫׃‬

A. este scris cu cifre consecutive; C. este număr par;

B. are suma cifrelor 12; D. este mai mare decât 58.

4) Dacă 563 – a = 413, atunci‫׃‬

A. Numărul are suma cifrelor 5; C. Numărul a < 139;

B. Numărul a este impar; D. Numărul a >149.


SUBIECTUL II (27 puncte)
5) Daria trebuie să scrie numerele de mai jos în ordinea crescătoare a sumei cifrelor fiecărui număr‫׃‬
497, 703, 288, 319.
Ultimul număr pe care îl va scrie Daria este…………………………………………….

6) Petre a adunat cu 19 fiecare dintre numerele‫ ׃‬403, 187, 438, 259, 155. Numerele obținute le-a scris în
ordine crescătoare, apoi a observat că al doilea număr din șirul crescător
este…………………………………….

7) Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr natural scris cu două din cifrele numărului 826
este……………………………..

SUBIECTUL III (27 puncte)


8) Pentru o grădiniţă s-au adus 230 de ursuleţi, păpuşi şi căţeluşi de pluş. Ştim că ursuleţi şi păpuşi au
fost 185, iar păpuşi şi căţeluşi au fost 170. Câte jucării au fost de fiecare fel?
CONCURS JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
„CARAVANA ISTEŢILOR”
- EDIŢIA I –

– Faza județeană –

31 mai 2014

Clasa a II-a

Barem

Barem de corectare şi notare

Total puncte: 100, după cum urmează: Subiectul I – 36 puncte; Subiectul II – 27 puncte; Subiectul III
– 27 puncte; oficiu-10 puncte.

Subiectul I – 36 puncte

Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul maxim prevăzut – 9 puncte,
fie 0 puncte.

Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item 1 2 3 4

Rezultate C A C D

Subiectul II – 27 puncte

Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul maxim prevăzut – 9 puncte ,
fie 0 puncte.

Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item 5 6 7

Rezultate 497 206 60

Subiectul III – 27 puncte

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.

Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
Rezolvare Punctaj

Aflarea numărului de căţeluşi


9 p.
230 – 185 = 45

Aflarea numărului de ursuleţi


9 p.
230 – 170 = 60

1) Aflarea numărului de păpuşi

Varianta I : 185 – 60 = 125

Varianta II : 170 – 45 = 125 9 p.

Varianta III : 45 + 60 = 105

230 – 105 = 125

TOTAL 27 p

Observație: Se acordă câte 4 p. pentru corectitudinea raționamentului la fiecare


etapă a rezolvării problemei, dacă sunt greșeli de calcul.