Sunteți pe pagina 1din 2

Pe malurile %Iordanului%

�i pe livezile lui
Cade roua pe p�m�nt
%Ce curge din Duhul Sf�nt%

Picuri mari cad %pe p�m�nt,%


Care curg din Duhul Sf�nt
Daruri pentru preg�tire
%Pentru Mire la r�pire.%

Pe marginea%Nilului%
Cade tot din roua Lui
Picurile se numesc
%Daruri din Tronul Ceresc.%

Nu-i Mireasa %unui om%


Ci Miresa unui Domn
Este Domnul Domnilor
%La osp�ul Cerurilor%

El pe nume %va Chema%


Prea scump� Mireasa Sa
�n v�zduh o va r�pi
%La sunetul tr�mbi�ii.%

Acest Mire %Are-un Nume%


Pe care nimeni nu-l �tie,
�i pe cap el va purta
%Scris un Nume chiar a�a%

�mp�ratu- %�mp�ra�ilor%
�i chiar Domn al Domnilor
�i e scris Numele S�u:
%Cuv�ntul Lui Dumnezeu%

Prin ceruri �l %va urma%


Aceast� o�tire-a Sa
�mbr�cat�-n in sub�ire
%Fapte de neprih�nire.%

Atunci din %ceruri de sus%


O cetate de nespus
De frumoas� ce va fi
%Jos, pe p�m�nt va veni.%

Atunci un glas %Va suna%


Din cetatea-aceea
Sfin�ilor �n ea intra�i
%�i pe veci v� bucura�i!%

�i dup� ce %va intra%


Un osp� se va chema
Dumnezeul celor vii
%Face nunt� l-ai S�i fii.%

Ferici�i se %vor chema%


Cei chema�i la nunta Sa.
Doamne sfinte am dorin�a
%F�-mi parte l-acea nunt�.%
Acest Fiu de %Dumnezeu%
Va servi la-osp�ul S�u.
Multe bucurii, nespus
%Vor fi la-aceea nunt�.%

�mbr�ca�i �n %m�rire,%
�i-n mare str�lucire,
Slav�, cinste vor purta
%Coroan� pe fruntea sa.%

La osp�ul %cei chema�i%


O r�splat� c�p�ta�i.
O cunun�-mp�r�teasc�
%Ve�i primi pe fruntea voastr�.%

Atunci va fi %�n ceruri sus%


Veselie de nespus,
O�tile cerurilor,
%Toate vor c�nta �n cor.%

Slav�, cinste %�i m�rire,%


Vor c�nta acelui Mire,
Pentru sfin�ii-sfin�ilor
%P�n�-n vecii vecilor.%

Acolo �tiu %ce va fi,%


Soare nu va trebui
Ci-acolo va lumina
%Peste tot lumina Sa.%