Sunteți pe pagina 1din 1

Ungerea fra�ilor ne �nva�� Duhul Sf�nt care noi L-am primit

Ne da har, bucurie, via�� Duhul Sf�nt untdelemnul promis.


Dup� cum au fost un�i �mp�ra�ii �i preo�ii �n vechiul credel,
�n biseri, surorile, fra�ii au primit Duhul lui Dumnezeu.

%Untdelemn �i apa vie pace sf�nt� bucurie


Duhul Sf�nt Isus le-a d�ruit.
Sor�, frate vino cere s� primim �i noi putere
C� �i aceia care-au st�ruit, c� �i aceia care au primit.%

Ce frumos ne �nva�� ne spune ungerea care noi o primim


Lucruri pline de �n�elepciune, noi la Domnul Isus le g�sim.
�nsus Domnul Isus se nume�te Unsul care la noi a venit,
De la El cine cere prime�te, Duhul Sf�nt untdelemnul promis.

%Untdelemn �i apa vie pace sf�nt� bucurie


Duhul Sf�nt Isus le-a d�ruit.
Sor�, frate vino cere s� primim �i noi putere
C� �i aceia care-au st�ruit, c� �i aceia care au primit.%

Ai primit tu aceast� putere, dac� nu roag�-te neancetat


Staruieste �ntr-una �ic ere, c� s� fi m�ntuit sigilat.
El ne �nva�� ne c�l�uze�te, untdelemnul ce noi am primit,
C�ci puterea de sus ne �nso�e�te, Domnul Isus ne-a f�g�duit.

%Untdelemn �i apa vie pace sf�nt� bucurie


Duhul Sf�nt Isus le-a d�ruit.
Sor�, frate vino cere s� primim �i noi putere
C� �i aceia care-au st�ruit, c� �i aceia care au primit.%

Ungerea este o mare minune, untdelemnul de la Dumnezeu


Ne �nva��, ne da �n�elepciune ne opre�te din drumul cel r�u
Untdelemnul s� nu ne lipseasc� de pe frunte �i de pe ve�m�nt
Cine- L are pe El s� grijeasc�, s� nu mai �ntrist�m Duhul Sf�nt.

%Untdelemn �i apa vie pace sf�nt� bucurie


Duhul Sf�nt Isus le-a d�ruit.
Sor�, frate vino cere s� primim �i noi putere
C� �i aceia care-au st�ruit, c� �i aceia care au primit.%