Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Economiei și Infrastructurii (Republica Moldova)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Jump to navigationJump to search

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Coat of arms of Moldova.svg

Primul ministru Constantin Tampiza

Ministru actual Chiril Gaburici

Fondat 1990

Prezență online http://mei.gov.md/

Modifică date / text Consultați documentația formatului

Ministerul Economiei și Infrastructurii este organul central autorizat să promoveze politica de stat în
domeniul economiei și să coordoneze dezvoltarea economică a țării. Ministerul Economiei aplică strategia și
programul de guvernare în domeniul economiei și finanțelor publice, al Guvernului Republicii Moldova.

Ministerul își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și cu legislația în


vigoare, cu decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanțele, hotărîrile și
dispozițiile Guvernului, cu alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este
parte și cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului-limită ale aparatului
central al acestuia.

Ministerul are misiunea de a asigura creșterea economiei naționale prin optimizarea cadrului de
reglementare a activității de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri,
dezvoltarea tehnologică și asigurarea competitivității, crearea unui mediu investițional atractiv, contribuirea
la acțiunile de demonopolizare a pieței interne și de eliminare a practicilor anticoncurențiale, precum și prin
cooperare economică internațională.

Cuprins

1 Conducere

2 Istoric

3 Lista miniștrilor Economiei și Infrastructurii ai Republicii Moldova

4 Organigrama

5 Autorități administrative din subordinea și monitorizarea Ministerului


6 Legături externe

Conducere

Actualul ministru este Chiril Gaburici.

Actualul secretar general de stat este Iulia Costin.

Actualii secretari de stat sunt Serghei Bucataru, Iuliana Drăgălin, Vitalie Iurcu, Vitalie Tarlev și Anatol Usatîi.

Istoric

Ministerul Economiei a fost înființat la 1 iunie 1990, numindu-se la momentul respectiv Ministerul
Economiei Naționale al R.S.S. Moldova. Ulterior, pe parcursul anilor, în urma restructurărilor din cadrul
Guvernului RM, denumirea instituției s-a modificat de mai multe ori:

Ministerul Economiei și Finanțelor (1991-1992)

Ministerul Economiei (1992-1997); (2009-2017)

Ministerul Economiei și Reformelor (1997-2001)

În perioada 1991-1994 au mai existat și Comitetul de Stat pentru Reforma Economică și Ministerul Relațiilor
Economice Externe.

Lista miniștrilor Economiei și Infrastructurii ai Republicii Moldova

№ Nume Început Sfîrșit Note

1 Constantin Tampiza 6 iunie 1990 1 iulie 1992

2 Serghei Certan 1 iulie 1992 5 aprilie 1994

3 Valeriu Bobuțac 5 aprilie 1994 24 ianuarie 1997

4 Ion Guțu 24 ianuarie 1997 22 mai 1998 viceprim-ministru

5 Ion Sturza 22 mai 1998 17 februarie 1999 viceprim-ministru

6 Alexandru Muravschi 12 martie 1999 12 noiembrie 1999 viceprim-ministru

7 Eugeniu Șlopac 21 decembrie 1999 15 martie 2000 viceprim-ministru

8 Andrei Cucu 15 martie 2000 4 februarie 2002 viceprim-ministru

9 Ștefan Odagiu 16 mai 2002 2 iulie 2003 viceprim-ministru

10 Marian Lupu 5 august 2003 24 martie 2005 viceprim-ministru

11 Valeriu Lazăr 19 aprilie 2005 18 septembrie 2006

12 Igor Dodon 18 septembrie 2006 25 septembrie 2009 prim-viceprim-ministru

13 Valeriu Lazăr 25 septembrie 2009 3 iulie 2014 viceprim-ministru


14 Andrian Candu 3 iulie 2014 23 ianuarie 2015 viceprim-ministru

15 Stephane Christophe Bride 18 februarie 2015 20 ianuarie 2016 viceprim-ministru

16 Octavian Calmîc 20 ianuarie 2016 21 decembrie 2017 viceprim-ministru

17 Chiril Gaburici din 10 ianuarie 2018

Organigrama

Colegiul Ministerului Economiei

Direcția generală politici industriale și de competitivitate

Direcția dezvoltare tehnologică și competitivitate

Direcția politici investiționale și de promovare a exportului

Direcția politici de administrare și deetatizare a proprietății publice

Direcția generală dezvoltarea mediului de afaceri

Direcția politici de reglementare a activității de întreprinzător

Direcția dezvoltarea mediului financiar și fiscal

Direcția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și profesii liberale

Direcția generală infrastructura calității și supravegherea pieței

Direcția dezvoltarea infrastructurii calității

Direcția supraveghere tehnica și securitate industrială

Direcția generală politici comerciale


Direcția regimuri comerciale și O.M.C.

Direcția comerț interior

Secția control al circulației mărfurilor cu dublă destinație

Direcția generală securitate și eficiență energetică

Direcția infrastructură energetică

Direcția eficiență energetică și surse de energie regenerabile

Direcția producere și furnizare a energiei termice

Direcția analiză, monitorizare și evalure a politicilor

Direcția analiză și prognozare macroeconomică

Direcția cooperare economică internațională

Direcția juridică

Direcția finanțe și evidență contabilă

Direcția logistică și management intern

Secția resurse umane

Secția pentru e-Transformare


Sectorul probleme speciale

Serviciul comunicare și relații publice

Serviciul audit intern

Autorități administrative din subordinea și monitorizarea Ministerului

Organizația de Atragere a Investițiilor și de Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

Agenția Proprietății Publice

Camera de Licențiere

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Agenția pentru Eficiență Energetică

Inspectoratul Energetic de Stat

Institutul Național de Standardizare

Institutul Național de Metrologie

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

Legături externe

ro Site-ul Ministerului Economiei al Republicii Moldova

Pagina oficială de facebook

Pagina oficială de Twitter

Pagina oficială de Youtube