Sunteți pe pagina 1din 3

CONFERINŢA MULTIDISCIPLINARǍ INTERNAŢIONALǍ

" SPECIALI, DAR... EGALI "


&

WORKSHOP DE FORMARE DESTINAT CADRELOR DIDACTICE DIN


ÎNVǍŢǍMȂNTUL PREUNIVERSITAR

“Activitățile de tip outdoor în învățământul preuniversitar”

WORKSHOP DE FORMARE DESTINAT CADRELOR DIDACTICE DIN


ÎNVǍŢǍMȂNTUL PREUNIVERSITAR

„O școală pentru toți. Educație interculturală”

WORKSHOP DE FORMARE DESTINAT CADRELOR DIDACTICE DIN


ÎNVǍŢǍMȂNTUL PREUNIVERSITAR

„Creativitate, inovaţie şi management”

WORKSHOP DE FORMARE DESTINAT CADRELOR DIDACTICE DIN


ÎNVǍŢǍMȂNTUL PREUNIVERSITAR

“ O şansă pentru fiecare. Educație alternativă prin activități nonformale”

Editia I 2018-2019

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

Participanţii se vor înscrie la această activitate prin completarea unei fişe de înscriere. Vor
trimite fişa de înscriere, materialul și rezumatul lucrării la următoarea adresă de e-mail:
confinternationala2019@yahoo.com . Documentul să fie salvat astfel: Nume Prenume Sectiune!
Lucrările se vor încadra în următoarele cerinţe:
• Vor fi scrise in Microsoft Word și vor avea maximum 2.pagini în format A4.
• Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14.
• La două rânduri de titlu, aliniat stânga, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul
lucrării în ordinea: numele, prenumele, școala de proveniență, localitatea, județul, țara.
• La două rânduri de autor, aliniat stânga-dreapta, se începe lucrarea, utilizând Times New
Roman, size 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri.
• La finalul lucrării, se va specifica bibliografia, astfel: autor, titlu, editură, localitate, an.
• Obligatoriu, textele vor fi scrise cu diacritice!
• Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă,
să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare
privind drepturile de autor.
• Lucrarea va fi însoțită de un rezumat de maximum ½ pagină într-o limbă de circulație
internațională (engleză sau franceză), întocmit într-un alt document (utilizând Times New
Roman, size 12, tehnoredactate la 1,5 rânduri).
!!! Fiecare lucrare va avea un singur autor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 07601169271 (prof. Atena Ilie)
Din judeţul Dâmboviţa se admit numai participări directe, cadrele didactice din celelalte
județe,pot participa direct/indirect.

Toti participanții sunt rugati să trimită lucrarea şi rezumatul acesteia, atat prin e-
mail până în data de 20 martie, cât si listate, prin poştă însoţit de un plic A4 (autoadresat)
timbrat corespunzator.
Atenţie!
Articolele care nu sunt redactate conform cerinţelor nu vor fi publicate!

Participare directă: 30 martie, 2019, orele 9, în localitatea Petreşti, judeţul


Dâmboviţa (La Popicu)

CERTIFICARE:

1. Certificatul Conferinței Internaționale cu avizul instituțiilor partenere.


2. Adeverință pentru programele de formare cu număr de ore.
3. CD cu ISBN.
4. Adeverință de participant/colaborator la activitățile proiectului.
5. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
6. Adeverință pentru schimbul de experiență internațională între cadrele didactice și dintre
școli.
7. Adeverință pentru elaborarea de lucrări științifice publicate în domeniul didacticii,
specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
8. Adeverință pentru activitate în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la
nivel local/județean/național.(Asociaţia educatoarelor din România)
9. Adeverință pentru participare la proiecte europene /internaționale, care au ca obiective
performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor,
educația civică, educația complementară, formarea personalității elevilor, dezvoltarea
capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
10. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituționale cu unități/instituții, în
concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele stabilite și/sau implicarea în
activități din cadrul acestora.
Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONFERINŢA MULTIDISCIPLINARǍ INTERNAŢIONALǍ

" SPECIALI, DAR... EGALI "


Editia I 2018-2019

Unitatea şcolară:

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)

Telefon: Fax:

Nume cadru didactic participant:

Specialitatea:

Participare: directă/indirectă

Adresa de trimire a materialului confinternationala2019@yahoo.com

Tema lucrare conferință:

Nr. Nume si prenume Secţiunea Participare


Crt. directă//indirectă

Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite diplomele):

E-mail:

Telefon fix / mobil: