Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE ÎNGRIJIRE

ÎNGRIJIREA PREOPERATORIE A PACIENTULUI CU LITIAZA BILIARĂ.


PLANURI DE ÎNGRIJIRE SPECIFICE.
PRIMA ZI DE SPITALIZARE
NEVOIA DIAGNOSTIC DE NURSING OBIECTIVE INTERVENŢIILE ASISTENTEI EVALUARE
FUNDAMENTALĂ AUTONOME ŞI DELEGATE
AFECTATĂ
1. Nevoia de a se Stare de disconfort abdominal Pacientul să aibă o stare de Intervenţii autonome: După intervenţiile
mişca şi a avea o datorită bolii de bază bine şi confort fizic; - asigur un mediu adecvat cu înlăturarea factorilor realizate, pacientul
bună postura manifestată prin: dureri Să se diminue durerile şi să negativi; prezintă o stare
abdominale în hipocondrul se combată procesul - asigur repausul pacientulu, într-o poziţie care să-i generală bună, dar
drept, greţuri, vărsături inflamator existent, înaintea menţină un confort optim; simptomele
alimentare, stare enerala intervenţiei chirurgicale - explic pacientului cauzele care au dus la persista în
influenţată. Pacientul să fie asemenea manifestări asigurîndu-l că acestea pot fi continuare, însă s-
echilibrat hidroelectrolitic. combătute; au mai diminuat în
- urmăresc apetitul pacientului şi comportamentul intensitate;
în timpul alimentarii; Pacientul este
- ajut şi sprijin pacientul în timpul vărsăturilor şi îl informat cu privire
învăţ să inspire profund pentru atenuarea senzaţiei la intervenţia
de greaţă; chirurgicală la care
- aşez pacientul în poziţie decubit dorsal cît mai va fi supus, la
confortabil posibil, care să-i diminue şi din dureri; avantajele şi
- educ pacientul să consume lichide1,5 – 2l/zi, riscurile pe care
informand-ul despre rolul benefic pe care îl are o aceasta le implica.
diureză crescută în combaterea procesului După
inflamator şi în mărirea eficienţei tratamentului cu administrarea
antibiotice; tratamentului
Intervenţii delegate: pacientul prezintă
- la indicaţia medicului administrez: o uşoară
antialgice,antispastice, perfuzie: No-spa deshidratare.
4X1fiol/zi.,Algocalmin 4x1fiola/zi i.m.; Rezultatele
perfuzie intravenoasă cu Ser Glucozat 5%, 500 analizelor de
ml/zi, ser fiziologic 500 ml/zi. laborator:
Intervenţii autonome: - ecografie:
- explorez preferinţele pacientului, lăsîndu-l să-şi colecist litiazic, cu
aleagă singur alimentele, dar să respecte regimul mucoasa îngroşată,
alimentar şi lichidian impus; pancreas normal,
- calculez numărul de calorii; axul spleno-portal
- efectuez bilanţul ingesta excreta. normal, splina
Intervenţii delegate: 100mm, omogena,
- recoltez analize de laborator la indicaţia rinichi drept , stîng
medicului:hemoleucogramă, uree, creatinină, normal, vezica
glicemie, colesterol, TGP, TGO, acid uric, fier, urinară în limite
examen sumar de urină,bilirubina, colecistografie, normale,
ecografie abdominală; ficat144/55mm,
- la indicaţia medicului alimentez pacientul fără distensie
parenteral, instituind perfuzii cu Glucoză 5% şi ser pielo-caliceala.;
fiziologic - radiografie: cord
cu şoc apexian în
spaţiul IV
intercostal stîng;
- colecistografia
evidenţiază
prezenta calculilor
de forma lacunara,
calcul 19mm;
- examen sumar de
urină:
densitate=1015,
ph=5, albumine
urme fine, glucoza
absent, urbilinogen
crescut, pigmenţi
biliari prezenţi,
sediment urinar cu
depozite de
leucocite;
- examenul
sanguin: Hb =
12,5g%, Ht = 41%,
glicemie = 105mg
%, VSH =
28mm/h, proteine
totale = 6,1g/dl,
TGO = 15ui/l, TGP
= 15ui/l, leucocite
= 9000/mm3,
neutrofile = 66%,
limfocite = 24%,
monocite = 8%,
reacţia Thymol =
3uML, uree=0,4mg
%,
creatinina=1,4mg
%,colesterol=3,2g
%, bilirubina
directă=0,14g%,
bilirubina
totală=0,8g%.
2. Nevoia de a-şi Stare de subfebrilitate datorită Pacientul să prezinte o Intervenţii autonome: Pacientul a înţeles
menţine temperatura procesului inflamator, temperatură în limite - sfătuiesc pacientul să consume lichide suficiente, sfaturile date de
corpului în limite manifestată prin febra moderată normale, cu tegumente şi dimineaţa un ceai călduţ; mine, menţionînd
normale 38,1 grade, frisoane, paloare mucoase curate şi integre. - să consume alimente bogate în fibre, fructe şi că le va respecta.
tegumentară, transpiraţii, Pacientul să aibă o stare de legume; În urma îngrijirilor
tegumente calde. bine fizică şi psihică înaintea - ofer pacientului o îmbrăcăminte cît mai lejeră; acordate,
intervenţiei chirurgicale. - măsor temperatura corporală a pacientului la temperatura
intervale regulate de timp, de regulă din oră în oră; corporală a
- în caz de frisoane învelesc pacientul cu una sau pacientului este de
mai multe pături; 37,2grade.
- asigur o igienă corespunzătoare, prin schimbarea
lenjeriei de pat se de corp ori de cîte ori este
nevoie;
- urmăresc şi notez evoluţia pacientului în foaia de
observaţie
Intervenţii delegate:
- la indicaţia medicului am administrat medicaţie
antibiotică şi
antitermica:Cefort1gX2ori/zi,Paracetamol – 2cp/zi,
Algocalmin = 4f/zi.
- am urmărit posibilele efecte secundare în urma
administrării medicaţiei;
- am continuat pregătirea preoperatorie a
pacientului;
3. Nevoia de a dormi Perturbarea somnului, datorită Pacientul să prezinte un Intervenţii autonome: Pacientul respectă
şi a se odihni. durerilor abdominale care mai somn corespunzător din - educ pacientul să efectueze înainte de culcare instrucţiunile ce i-
persistă şi a stării generale punct de vedere cantitativ şi cîteva minute tehnici şi exerciţii de relaxare; au fost date de
influenţate, manifestată prin calitativ. - ofer pacientului înainte de culcare un pahar cu către mine, iar
insomnie, anxietate, ameţeli, Pacientul să fie odihnit lapte; după efectuarea
stare de oboseală marcată corespunzător înaintea - educ pacientul să evite fumatul înainte de culcare; acestora pacientul
intervenţiei chirurgicale. - să efectueze o baie caldă; prezintă o
- observ şi notez orarul somnului, calitatea şi gradul ameliorare a
de satisfacere a celorlalte nevoi; insomniei.
- ajut şi susţin pacientul în satisfacerea celorlalte
nevoi;
Intervenţii delegate:
- la indicaţia medicului supraveghez pacientul şi
identific cauzele insomniei, comunicîndu-le
medicului;
- administrez medicaţia prescrisă de medic;
- supraveghez efectul medicamentelor şi comunic
medicului eventualele reacţii adverse ale
medicamentelor
4. Nevoia de a evita Vulnerabilitate faţă de pericole, Pacientul să prezinte o stare Intervenţii autonome: Pacientul prezintă
pericolele datorită stării generale afectate generală bună înaintea - monitorizez pulsul, tensiunea arterială şi orice o ameliorare a
şi a fricii de intervenţia intervenţiei chirurgicale, cu o variaţie a acestor funcţii vitale, le anunţ medicului; stării generale, dar
chirurgicală manifestată prin pregătire preoperatorie - recomand pacientului să întrerupă consumul de este în continuare
uşoară hipertensiune arterială, adecvată. cafea şi tutun; speriat de
nelinişte, agitaţie, stare generală Pacientul să fie echilibrat - asigur pacientului un regim alimentar strict, cu intervenţia la care
influenţată. psihic cu funcţii vitale în mese dese şi reduse cantitativ; va fi supus.
limite normale - stabilesc bilanţul hidric: intrări/ieşiri băuturi = Funcţiile vitale
1500ml/urina =1200ml, alimente= 400ml, sunt în limite
scaun=100ml, perspiraţie=150ml, soluţii fiziologice,
perfuzabile1000ml, transpiraţie=250ml; pacientul fiind
- cîntăresc pacientul zilnic şi notez greutatea în pregătit
F.T.; corespunzător
- urmăresc efectul medicamentelor. pentru intervenţia
Intervenţii delegate: chirurgicală.
- administrez la indicaţia medicului medicaţie
analgezică, antibiotica şi de reechilibrare
hidroelectrolitica şi observ eventualele efecte
secundare ale medicaţiei administrate.
ÎNGRIJIREA PREOPERATORIE A PACIENTULUI CU LITIAZA BILIARĂ.
PLANURI DE ÎNGRIJIRE SPECIFICE.
A DOUA ZI DE SPITALIZARE

NEVOIA DIAGNOSTIC DE NURSING OBIECTIVE INTERVENŢIILE ASISTENTEI EVALUARE


FUNDAMENTALĂ AUTONOME ŞI DELEGATE
AFECTATĂ
1. Nevoia de a bea şi Alimentaţie inadecvată prin Pacientul să aibă o stare de Intervenţii autonome: Pacientul prezintă
a mînca. deficit, datorită afectării stării bine, fără greţuri şi vărsături. -asigur un microclimat adecvat alimentarii o stare de
generale, manifestată prin Pacientul să-şi refacă forţele pacientului, cu temperatura optimă şi fără zgomote ameliorare
greţuri, vărsături uşoare, înaintea intervenţiei care să-i distragă atenţia; generală,
slăbiciune generală, chirurgicale. -calculez zilnic raţia alimentară ţinînd cont de respectînd cu
inapetenta, risc de scădere starea în repaus a pacientului; stricteţe indicaţiile
ponderală. - suplimentez necesarul de lichide cu 1000 ml /zi, cu privire la
repartizate astfel: la fiecare 3 ore cîte 200 ml de regimul alimentar.
ceaiuri, sucuri neacidulate, compot; După medicaţia
- urmăresc apetitul pacientului şi comportamentul administrată
în timpul alimentarii; pacientul este
- urmăresc zilnic tranzitul intestinal şi diureza; echilibrat
Intervenţii delegate: hidroelectrolitic şi
- aplic tratamentul medicametos la indicaţia nutriţional.
medicului: Ser fiziologic 500ml, ser glucozat
500ml, algocalmin 4f/zi, Cefort1gX2ori/zi, No-spa
4X1fiol/zi. ;
2. Nevoia de a evita mposibilitatea desfăşurării Pacientul să nu mai prezinte Intervenţii autonome: Pacientul a înţeles
pericolele. activităţii zilnice, din vertij, cefalee şi să-şi poată - liniştesc pacientul, explicîndu-i cauzele vertijului; cauza vertijului şi
cauza stării generale influenţate, desfăşura activităţile zilnice. - informez pacientul că poate prezenta o tensiune a a cefaleei,
manifestată prin vertij,cefalee, Pacientul să aibă un tonus peretelui abdominal şi dureri cîteva zile, dar acesta menţionînd că va
oboseală, dureri abdominale, muscular şi forţă musculară este ceva normal; respecta sfaturile
tremurături ale extremităţilor, păstrată. - sfătuiesc pacientul să se ridice încet din pat, iar şi vă urma
limitarea mişcărilor. dacă ameţeşte să stea culcat pînă îşi revine; tratamentul
- sfătuiesc pacientul să se odihnească suficient. prescris de medic.
- învăţ pacientul să utilizeze diferite mijloace de Pacientul este sub
susţinere în desfăşurarea activităţilor zilnice; supraveghere
- liniştesc pacientul în legătură cu starea sa şi îl ajut medicală
în satisfacerea nevoilor zilnice; permanenta, cu
Intervenţii delegate: continuarea
- la indicaţia medicului administrez antialgice, intervenţiilor
antispastice: algocalmin 4f/zi, No-spa 4X1fiol/zi., preoperatorii.
piafen 2X1fiola/zi;
3. Nevoia de a Alterarea eliminărilor, Pacientul să fie echilibrat Intervenţii autonome: După aplicarea
elimina. datorităalimentatiei deficitare, hidroelectrolitic şi acido- - efectuez bilanţul hidric, măsurînd ingestia şi intervenţiilor
manifestată prin dureri bazic. excreţia; pacientul prezintă
abdominale, agitaţie, paloare Pacientul să beneficieze de - cîntăresc zilnic pacientul; o ameliorare a
tegumentară, nelinişte, anxietate. îngrijiri corespunzătoare. - asigur o atmosferă caldă şi răspund prompt la dezechilibrului
chemarea pacientului; hidroelectrolitic şi
- observ integritatea tegumentelor, aspectul, acidobazic.
culoarea şi temperatura acestora; S-a echilibrat
- încurajez pacientul să-şi exprime gîndurile şi pacientul cu
sentimentele cu privire la problema de dependenţă. soluţii perfuzabile
Intervenţii delegate: pe cale
- la indicaţia medicului corectez dezechilibrul parenterală.
hidric, prin hidratare sau reducerea aportului de Evoluţia
electroliţi şi lichide, în funcţie de ionograma serică pacientului este
urinară; favorabilă şi
- la indicaţia medicului, corectez dezechilibrul acesta cooperează
acido-bazic, în funcţie de rezervă alcalină. eficient cu
personalul
medical.

ÎNGRIJIREA PREOPERATORIE A PACIENTULUI CU LITIAZA BILIARĂ.


PLANURI DE ÎNGRIJIRE SPECIFICE.
A TREIA ZI DE SPITALIZARE

NEVOIA DIAGNOSTIC DE NURSING OBIECTIVE INTERVENŢIILE ASISTENTEI EVALUARE


FUNDAMENTALĂ AUTONOME ŞI DELEGATE
AFECTATĂ
1. Nevoia de a bea şi a Deficit de volum lichidian datorat Pacientul să fie echilibrat Intervenţii autonome: După aplicarea
mînca. unei alimentaţii şi hidratări hidroelectrolitic şi - asigur un climat cald, confortabil; intervenţiilor şi a
inadecvate, manifestat prin paloare, nutriţional, fără greţuri şi -asigur restricţie alimentară cu dieta tratamentului
consum redus de lichide, stare vărsături, cu eliminări hidrică în următoarele 24 de ore prin prescris de medic,
generală afectată, întreruperea urinare şi intestinale în perfuzii intravenoase; pacientul este
alimentaţiei pe cale orală cu o zi limite fiziologice. -efectuez clisme evacuatoare de cel puţin echilibrat
înainte de intervenţia chirurgicală. 2 ori/zi; hidroelectrolitic,
- educ pacientul să evite mişcările bruşte nutriţional, fără
şi factorii negativi care ar putea să-i greţuri şi vărsături,
influenţeze starea actuală; iar diureza este de
- încurajez pacientul pentru intervenţia 1500ml/24ore.
chirurgicală la care va fi supus şi îl ajut în
satisfacerea nevoilor zilnice.
Intervenţii delegate:
- aplic tratamentul prescris de medic:
perfuzii cu Ser Glucozat 5% şi ser
fiziologic 1000ml;
- urmăresc efectul perfuziilor asupra stării
pacientului.
2.Nevoia de a elimina. Risc de complicaţii, datorită Pacientul să fie echilibrat Intervenţii autonome: Pacientul este
nerespectării indicaţiilor hidroelectrolitic şi - asigur un mediu adecvat cu înlăturarea echilibrat
date, manifestată prin paloare acidobazic, fără factorilor negativi; hidroelectrolitic şi
tegumentară, scădere ponderală, complicaţii. - asigur repausul pacientului, într-o poziţie acidobazic, diureza
stare de slăbiciune marcată. Pacientul să beneficieze de care să-i menţină un confort optim; este în limite
îngrijiri pentru a fi în afara - efectuez zilnic bilanţul hidric şi cîntăresc fiziologice datorită
oricărui pericol. pacientul zilnic; intervenţiilor şi a
- asigur şi efectuez igiena corporală tratamentului aplicat
riguroasă; la indicaţia
- urmăresc coloraţia şi aspectul medicului.
tegumentelor în special la extremităţi şi Nu exista riscul de
peri-oro-nazale; apariţie a vreunei
- schimb lenjeria de pat şi de corp ori de complicaţii.
cîte ori este nevoie, asigur o atmosferă
caldă, corespunzătoare în salon;
- încurajez şi susţin pacientul pentru
exprimarea problemelor de dependenţă;
- ajut pacientul în satisfacerea celorlalte
nevoi fundamentale.
Intervenţii delegate:
-efectuez pregătirea preoperatorie
adecvată prin clisma evacuatoare şi
hidratare parenterală cu 1000ml;
3. Nevoia de a fi curat şi Igiena deficitară datorită durerilor, Pacientul să beneficieze de Intervenţii autonome: Pacientul prezintă o
îngrijit, de a proteja anxietăţii stării generale afectate, siguranţă psihologică - identific împreună cu pacientul cauza stare relativ bună
tegumentele şi mucoasele. manifestată prin diaforeza, înaintea intervenţiei anxietăţii şi factorii declanşatori; fizică şi psihică şi
tegumente umede, lipsa de interes, chirurgicale. - furnizez explicaţii clare asupra tuturor este conştient de
imposibilitatea de a-şi efectua Pacientul să prezinte o îngrijirilor programate; implicaţiile bolii
igiena singur. igienă corespunzătoare cu o - observ şi notez zilnic schimbările asupra organismului
progatire preoperatorie survenite în comportamentul pacientului; sau şi de necesitatea
corectă. - răspund prompt la întrebările pacientului intervenţiei
pentru a-i cîştiga încrederea şi a-i insufla chirurgicale.
un sentiment de siguranţă; Pacientul este
- efectuez pregătirea locală cu schimbat şi însoţit la
îndepărtarea pilozităţilor pubiene şi de pe sala de operaţie
abdomen, baie generală şi schimb unde este poziţionat
bolnavul cu lenjerie curată; pe masa de operaţie
- efectuez o dezinfecţie corectă a regiunii şi supravegheat în
operatorii cu alcool de 70 grade şi apoi cu continuare de către
betadina, după care aplic o compresă anestezist şi
sterilă la locul respectiv; asistenta medicală
-efectuez o clismă evacuatoare înaintea de la sală.
intervenţiei şi rog pacientul să-şi golească
vezica urinară, după care montez o sondă
vezicala;
Intervenţii delegate:
-efectuez preanestezie cu Atropina 0,5 şi
Diazepam intramuscular;
- la 1 oră după preanestezie administrez
miorelaxante la indicaţia medicului:
Lysthenon 1f, Dormicum 1f;
- instalez perfuzii cu soluţii electrolitice şi
antibiotice preoperator, intra şi
postoperator: Cefort1g, asociat cu
Gentamicina 1g;

Epicriză:

Pacientul în vîrstă de 44 de ani se internează pentru dureri abdominale predominante în hipocondrul drept, ameţeli, greaţă, astenie fizică,
inapetenta, cefalee, greţuri şi vărsături alimentare, stare generală influenţată.
Este preluat de către personalul medical de gardă pentru investigaţii amănunţite şi tratarea simtomelor. Se stabileşte diagnosticul de colecistita
acută litiazica şi se intervine chirurgical prin colecistectomie clasică cu explorarea caii biliare principale. Se acorda intervenţii preoperatorii şi
postoperatorii adecvate, în urma cărora starea pacientului se îmbunătăţeşte vizibil, iar simptomatologia clinică se ameliorează.
Se externează cu stare generală bună, afebrilă şi cu recomandările următoare :
- control permanent la medicul de familie şi medicul gastroenterolog;
- regim alimentar strict;
- efectuarea controalelor clinico-biologice periodice;
- igienă generală riguroasă;
- evitarea aglomerărilor;
- evitarea contactului cu persoane bolnave, cu boli transmisibile;
- respectarea tratamentului conform reţetei medicale şi a sfaturilor primite.