Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI MONTARE LAMPI

BACTERICIDE
DESPRE LUMINA ULTRAVIOLETĂ

Radiaţia ultravioleta este o componentă invizibilă a radiaţiei solare situată, ca lungime de


undă, între infraroşii şi radiaţia X. Exista trei tipuri de lumină ultravioleta, care diferă ca lungime
de unda şi au efecte diferite asupra organismelor vii:
 UV tip C - de la 100nm la 280nm;
 UV tip B - de la 280nm la 315nm;
 UV tip A - de la 315nm la 400nm.
Aceste trei tipuri de lumină ultravioletă au efecte diferite asupra organismelor. Radiaţia UVA
are efecte eritematoase (de tip inflamator), radiaţia UVB are efect bronzant (prin stimularea
celulelor ce determină colorarea normală a pielii – melanocite), iar UVC are efect distructiv
asupra celulelor, determinând grave leziuni celulare.
Efectul benefic al luminii a fost observat din cele mai vechi timpuri. Odată cu studiul
organismelor microscopice şi al bolilor induse de acestea, s-a observat efectul distructiv al luminii
asupra agenţilor patogeni. Acest efect al radiaţiei ultraviolete este datorat tocmai radiaţiilor de tip
C şi are aplicaţii deosebit de importante în dezinfecţie şi sterilizare.

Pentru a ucide microorganismele, radiaţiile UV penetrează membrana celulelor, străbate


conţinutul celulei şi distruge ADN-ul celular, determinând leziuni care împiedică activitatea
bacteriei şi capacitatea acesteia de a se reproduce. Aşadar, razele UV afectează materialul
biologic, fără a produce reacţii chimice, doar prin intermediul energiei, de putere mare, livrate
celulelor. Microorganismele inactivate nu sunt îndepărtate din mediul din care se găsesc. De
asemenea, UV nu modifică particulele sau substanţele chimice din mediu, fie ele organice sau
anorganice. Efectul este dezinfectant, iar la doză mare, chiar sterilizant.
Acţiunea radiaţiei ultraviolete asupra bacteriilor: UV C penetrează peretele bacterian;
acţiunea ei se realizează asupra nucleului celulei ce conţine ADN-ul bacterian.
Distrugerea bacteriilor prin acţiunea UV: UVC produce rupturi ale materialului genetic
(ADN). În urma distrugerii ADN-ului, creşterea şi multiplicarea bacteriana încetează. Acest efect
distructiv al radiaţiei ultraviolete stă la baza utilizării lămpilor bactericide cu UV în domeniul
dezinfecţiei şi sterilizării.

Lămpile bactericide sunt utilizate pentru dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor din încăperi cu
încărcătură microbiană mare prin intermediul radiaţiei ultraviolete. Aceste lămpi folosesc o
lungime de undă de 253,7nm la care efectul germicid este maxim.
Lămpile bactericide sunt utilizate pentru dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor din încăperi cu
încărcătură microbiană mare prin intermediul radiaţiei ultraviolete:
 unităţi sanitare, laboratoare de microbiologie, laboratoare de analize medicale, săli de
operaţie, săli de aşteptare etc.
 industria farmaceutică, producţia de medicamente.
 industria alimentară, producători / depozite / transport produse alimentare, industria
bauturilor alcoolice şi răcoritoare, depozite de legume şi fructe.
 silozuri de nutreţuri concentrate, abatoare, ferme pentru creşterea animalelor şi păsărilor
etc.
 unităţi hoteliere, filatelie, arhivistică, depozite de patrimoniu, biblioteci, unităţi bancare.
Lămpile bactericide LBA fixe se pot monta pe peretele încăperii sau pe tavanul acesteia.
Toate lămpile au un dispozitiv de orientare care asigură rotirea lămpii cu aprox. 180° şi
posibilitatea orientării fluxului radiaţiei UV în direcţia dorită.
În plus, deoarece acest dispozitiv permite orientarea fluxului luminos al lămpii bactericide
înspre perete sau tavan, lampa poate fi utilizată şi în prezenţa personalului uman.
Lămpile bactericide cu montare pe stativ mobil oferă o soluţie simplă şi dinamică la
problema dezinfecţiei încăperilor.
Stativul mobil permite utilizarea lămpii bactericide în încăperi diferite, iar modul de fixare
al corpului lămpii pe trepied permite rotirea şi, deci, orientarea fluxului radiant în orice direcţie.
Dezinfecţia unei încăperi se va face prin deplasarea lămpii în diferite zone ale camerei pentru a
asigura uniformitatea procesului de dezinfecţie. De asemenea, adoptarea acestei soluţii permite cu
uşurinţă prezenta personalului uman în încăperea în care se face dezinfecţia.

Stativ pentru perfuzii cromat

Caracteristici:
– Mobilitate mare;
– Reglabil continuu în înălţime între 1280 -> 2150 mm (telescopic);
– Greutatea maxima admisa pe fiecare cârlig de plastic al stativului este 2 Kg (deci sarcina
maxima pe agatator este de 8 Kg);
– Dintre cele 5 rotile, două se pot frâna, iar alte două sunt electric conducătoare (permit
scurgerea la pământ a electricităţii statice)
– Stativul rezista la o inclinare de max. 10 % (5,70) cu o sarcină de maxim 8 Kg.
Stativul poate fi folosit atât pentru perfuzii cât şi ca suport pentru lampa bactericidă, cu
condiţia ca, după necesităţi, să se monteze pe el ori lampa bactericidă, ori accesoriile pentru
perfuzii.
Separat de lampa se poate livra (la cerere) un programator de pornire oprire a lămpii care
asigura până la 96 cicluri de funcţionare în 24 ore.

Avantaje:
 eficacitate mare: lămpile cu ultraviolete au capacitatea de a distruge 99,9% din
microorganismele din mediu
 spectru larg: radiaţiile UV distrug:
– bacterii
– viruşi
– fungi
– mucegaiuri
– alge
– protozoare
 se pot folosi şi în prezenţa personalului uman, fiind dotate cu un dispozitiv de orientare
 nu produc ozon sau alţi compuşi secundari, chimici sau fizici
 durata mare de funcţionare (garantată pentru 8000 de ore)
 întreţinere uşoară, consum mic de energie
 uşor de instalat şi de utilizat

Numărul, locul şi dispunerea lămpilor bactericide în interiorul unei încăperi se poate face
prin stabilirea nivelelor de iradiere necesare, corelate cu destinaţia încăperii, volumul de aer de
dezinfectat precum şi a suprafeţelor supuse iradierii.
Produsul asigură o dezinfecţie rapidă, uşoară şi eficientă a încăperilor ce necesită un status
microbiologic special.

MOD MONTARE LAMPI

MONTAREA PE PERETE
Se fixează două bolţuri în perete (prin împuşcare) în plan orizontal. Este permisă fixarea
lămpii în perete şi cu două holtzşuruburi în dibluri încastrate sub tencuială.
Se fixează lampa în bolţurile din perete cu şaibe şi piuliţe M6, cu ajutorul unei chei fixe.
Se conectează cordonul exterior al lămpii la instalaţia electrică din încăpere.
Se orientează corpul lămpii (1) în poziţia de funcţionare dorită.
Aceasta lampă bactericidă are avantajul că poate fi folosită în interioare ocupate, fără ca
ocupanţii încăperii să folosească echipament de protecţie special. Lămpile, fiind dotate cu
dispozitive de orientare şi reflectorizare a radiaţiei UV, pot fi instalate în două moduri:
1. Montare cu reflectorul orientat în sus, pentru iradierea aerului din părţile superioare ale
încăperii. Lămpile dotate cu reflectoare trebuie orientate astfel ca sa nu emită radiaţii sub linia
orizontala. Lămpile trebuie montate la 2 metri deasupra podelei. Aerul de sub lămpi este astfel
liber, în sensul că nu este supus radiaţiei ultraviolete directe. Aerul de deasupra (la peste 2m),
fiind supus radiaţiilor UV directe, va fi dezinfectat permanent.
Convecţia libera a aerului cald din încăpere, fără ventilaţie forţată, cauzează o mişcare a
aerului de aprox. 1,5-8 m3 pe minut. Aceasta mişcare duce la un schimb de aer între părţile
superioare şi cele inferioare ale camerei, astfel că aerul va fi dezinfectat progresiv.
Acest proces reduce contaminarea totală a aerului la o fracţiune faţă de cea existentă înainte
ca lămpile cu UV să fie pornite.
O alta aplicaţie ce foloseşte această metodă constă în prevenirea transmiterii prin aer a
microorganismelor ce trec prin camere adiacente, prin intermediul unor lămpi montate fie
deasupra uşilor, fie între ele.
2. Montare cu reflectorul orientat în jos, pentru iradierea părţilor inferioare ale încăperii.
Aceasta metodă este recomandată a fi folosită în acele cazuri în care este important ca aerul
din întreaga camera, chiar şi cel de la nivelul podelei să fie dezinfectat cât mai mult posibil.
În acest caz, lămpile bactericide (suplimentare celor care iradiază aerul de sus), ar trebui să
aibă reflectoarele îndreptate în jos şi montate la aprox. 60 cm deasupra podelei.
O altă aplicaţie o constituie iradierea podelei, atunci când zona respectivă este intens
circulată şi aerul de deasupra podelei este purtător de praf, microbi, etc. (de ex. sălile de aşteptare,
coridoare).

MONTAREA PE PLAFON
– în acest caz, corpul lămpii bactericide (1) va fi atârnat de plafon (ca o lustra) prin
intermediul tijei de susţinere (3) şi cu un cârlig de prindere la celălalt capăt. Tija se înşurubează în
corpul lămpii..
– Cordonul electric de alimentare va fi trecut prin interiorul tijei şi legat la reţeaua de
alimentare. Este obligatorie montarea întrerupătorului pe conductorul de fază şi legarea lămpii la
nulul de protecţie.

1. lampă bactericidă
2. dispozitiv de orientare
3. tija susţinere
4. capac protecţie
5. cârlig agăţare
6. şurub strângere capac protecţie

MONTAREA PE STATIV MOBIL


Conectarea lămpii bactericide la reţeaua electrică se face prin introducerea ştecherului în
priză (cu contact de protecţie) şi acţionarea întrerupătorului (5). Lampa trebuie să emită o lumină
bleu-albăstruie continuă, fără pâlpâiri sau întreruperi.
Trepiedul permite utilizarea lămpii bactericide în încăperi diferite, iar modul de fixare al
corpului lămpii pe trepied permite rotirea şi, deci, orientarea fluxului radiant în orice direcţie.

1. lampă bactericidă
2. dispozitiv de orientare
3. piesă de legătură cu stativul mobil
4. stativ mobil
5. întrerupător
6. ştecher cu contract de protecţie
7. programator (opţional)

Notă: Toate lămpile au un dispozitiv de orientare care asigură rotirea lămpii cu aprox. 180 o şi
posibilitatea orientării fluxului radiaţiei UV în direcţia dorită.

Timpul necesar dezinfecţiei depinde de microorganismele existente şi de distanţa faţă de


lampă. Distanţa optimă este de 1 m, dar nu mai mare de 3 m.
Exemplu:
Pentru dezinfecţia aerului dintr-o încăpere de 36m 3, cu încărcătură microbiană medie, timpul
de expunere va fi de 3 ore, iar în cazul în care lampa nu se poate muta periodic, trebuie montată în
calea curenţilor de convecţie sau trebuie să se realizeze o ventilaţie uşoară a încăperii, pentru
dezinfecţia întregii încăperi.

ATENŢIE
Radiaţia UV de tip C poate provoca leziuni oculare sau arsuri cutanate la expunere
îndelungată.
Pentru prevenţie, tubul UVC în funcţiune trebuie privit numai cu ochelari de sticlă obişnuită.

SC MENDELSON SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru neprotejarea


personalului utilizator cu ochelari de protecţie sau staţionării şi expunerii îndelungate la
radiaţiile UV.