Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

COAFOR
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea consta in frumusetarea – stilizarea parului (podoaba capilara)

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- foen-uscarea parului
- placa casca
- climazon-fixarea rapida a vopselei de par si tratamentul parului
- bigudiuri, papiote, foarfeci, perii, pieptene
- vopsele de par
- masina de tuns
- placa pentru intins parul
- dezinfectant-microzid(foarfeci+pieptene)
- casca pentru uscat parul+uscator par

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ

Confortul termic in este asigurat in sezonul rece de o centrala termica proprie care
deserveste unitatea. Iluminatul este natural sau artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
 Factori de risc mecanic
- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ
(deplasarea la/de la locul de munca);
- Contactul cu suprafete înţepătoare sau tăioase (forfeca, pieptan, clame,
perii etc)
- Caderea libera , rasturnarea obiectelor situate la cote superioare si
neasigurate(masini de tuns, feon, etc);
- Deplasari sub efectul gravitatiei (cadere libera, alunecare, etc.),
rasturnarea scanului de lucru in timpul utilizarii incorecte;

 Factori de risc electric


- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize, stechere defecte,
conductori neizolati sau cu izolatia imbatranita si /sau umeda, cabluri
dezizolate, aparatură necarcasată etc);
- Electrocutare datorata utilizarii sculelor electrice in apropierea scafelor
de spalat , sau sub jet de apa;

 Factori de risc termic


- Temperatura ridicata a feonului, a climazonului sau a apei folosite la
scafa pentru spalat;

 Factori de risc chimic


- Substante chimice – expunere la agenti sensibilizanti cu actiune
cutanata (coloranti, oxidanti pentru par) ;
- Expunere la agenti sensibilizanti ai aparatului respirator (vopsele de
par, agenti decoloranti, agenti dezinfectanti,fixativele spray)

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic
- Inghitire, inhalare par pe cale bucala, respiratorie ;
- Umimditate relativ ridicata a aerului;
- Curenţi de aer;
- Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol,
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, etc).
 Factori de risc biologic
- Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni (aerosoli
infectiosi – bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme
în suspensie în aer) – posibil clienti bolnavi;
- Contactul cu agenti patogeni infectiosi : bacterii, microorganisme,
virusuri, in timpul prelucrarii si modelarii parului uman; boli ale pielii
capului;
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ
 Sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului
- Suprasolicitare fizică (osteo-musculo-articulara)

- Pozitie ortostatica cu solicitarea coloanei vertebrale, a


membrelor superioare si inferioare, pozitii vicioase sau
fortate ( spatii restranse pentru miscare sau pozitie aplecata)
- Suprasolicitare psihicǎ
- Ritm de muncǎ mare la indeplinirea sarcinii de munca,
monotonia sarcinilor de munca;

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

 Acţiuni greşite

- Efectuarea defectuoasa de operatii sub influenta bauturilor alcoolice, a


unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de oboseala;
- Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca –interventia
la echipamentele tehnice electrice din dotare in timpul functionarii
acestora sau in cazul defectarii lor;
- Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare;
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;

 Omisiuni

- Neutilizarea echipamentului individual de protectie, sterilizarea


insuficienta a ustensilelor sau a mainilor;
- Neutilizarea dispozitivelor de protectie la echipamentele de lucru

 Comportament socio–profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii, stări


tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare)
- Lipsa satisfactiei in munca
- Nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la serviciu
obosit sau in stare de ebrietate, consumul de alcool in timpul
programului.
UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 1

DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL/POSTUL DE MUNCǍ:
COAFOR
ECHPA DE EVALUARE:

CONSE- CLASA CLASA NIVEL


COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE 1.Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ
PRODUCŢIE DECES 7 1 3
(deplasarea la/de la locul de munca);
2. Contactul cu suprafete intepatoare sau taioase (foarfeca, pieptan,
ITM 3-45
FACTORI DE clame etc) 2 4 2
zile
RISC
MECANIC 3. Cadere libera, rasturnarea obiectelor situate la inaltime si neasigurate ITM < 3
1 5 1
(masini de tuns, feon etc) zile
4.Deplasari sub efectul gravitatiei (cadere libera, alunecare, etc.) ITM 3-45
2 4 2
rasturnarea scaunului de lucru in timpul utilizarii incorect; zile
FACTORI DE 5. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (conductori neizolati DECES 7 1 3
RISC
sau cu izolatia imbatranita si/sau umeda, prize defecte, cabluri
ELECTRIC
dezizolate, aparatură necarcasată etc);
6.Electrocutare datorata utilizarii sculelor electrice in apropierea scafelor
DECES 7 1 3
de spalat sau sub jet de apa;
7.Temperatura ridicata a feonului, a climazonului sau a apei folosie la
FACTORI DE ITM 3-45
scafa pentru spalat; 2 4 2
RISC TERMIC zile

FACTORI DE 8. Substante chimice – expunere la agenti sensibilizanti cu actiune


RISC CHIMIC ITM 3-45
cutanata (coloranti, oxidanti pentru par) ; 2 5 3
zile

9. Expunere la agenti sensibilizanti ai aparatului respirator (vopsele de ITM 3-45


2 5 3
par, agenti decoloranti, agenti dezinfectanti,fixativele spray) zile
10. Lucrul in mediu cu temperatura si umiditate relativ ridicata a aerului; ITM 3-45
2 4 2
zile
ITM 3-45
2 4 2
FACTORI DE 11. Curenţi de aer; zile
RISC 12. Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină,
FIZIC viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, etc); DECES 7 1 3
MEDIUL DE
MUNCǍ 13. Inghitire, inhalare par pe cale bucala , respiratorie; ITM 3-45
2 4 2
zile
14. Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni (aerosoli
FACTORI DE infectiosi – bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme în ITM 45-
RISC 3 5 4
suspensie în aer) – posibil clienti bolnavi 180 zile
BIOLOGIC

15. Contactul cu agenti patogeni infectiosi : bacterii, microorganisme, ITM 45-


3 5 4
virusuri protozoare in timpul prelucrarii si modelarii parului uman; 180 zile
16. Pozitie ortostatica cu solicitarea coloanei vertebrale si a membrelor
SUPRASOLI-
ITM 45-
CITARE superioare si inferioare, pozitii vicioase sau fortate (spatii restranse 3 4 3
180 zile
FIZICǍ
pentru miscare sau pozitie aplecata)
SARCINA DE 17. Agresiuni verbale si fizice din partea clientilor; ITM 3-45
MUNCǍ 2 5 3
SUPRASOLI- zile
CITARE 18. Ritm de muncǎ mare, operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de
PSIHICǍ ITM 3-45
complex, monotonia sarcinilor de munca; 2 5 3
zile

EXECUTANT 19. Efectuarea defectuoasa de operatii sub influenta bauturilor


ITM 45-
alcoolice , a unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de oboseala; 3 3 3
180 zile

20 Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca –


interventia la echipamentele tehnice din dotare in timpul functionarii DECES 7 1 3
ACŢIUNI acestora sau in cazul defectarii lor;
GREŞITE 21.Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
ITM 45- 3 3 3
dezechilibrare
180 zile
22. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare; ITM 3-45
2 4 2
zile
23.Neutilizarea echipamentului individual de protectie, sterilizarea
DECES 7 2 4
insuficienta a ustensilelor sau a mainilor;
24.Neutilizarea dispozitivelor de protectie la echipamentele de lucru ITM 45-
3 1 2
180 zile
COMPORTA- 25. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii, ITM 45- 3 1 2
MENT SOCIO 180 zile
stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice , deficienţe în sistemul de
PROFESIO-
NAL comunicare)
26. Lipsa satisfactiei in munca ITM 3-45
2 4 2
zile
27.Nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la
serviciu obosit sau in stare de ebrietate, consumul de alcool in timpul ITM 45-
3 1 2
180 zile
programului.

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:


27

 riRi 3(4  4)  12(3  3)  11(2  2)  1(11) 201


Nrg 1  i 1
   2,83
27
3  4  12  3  11  2  11 71
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ nr. 1
COAFOR
Nivel de risc global : 2,83
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ (deplasarea la/de la locul
de munca);
F2. Contactul cu suprafete intepatoare sau taioase (foarfeca, pieptan, clame etc)
F3. Cadere libera, rasturnarea obiectelor situate la inaltime si neasigurate (masini de tuns,
feon etc)
F4. Deplasari sub efectul gravitatiei (cadere libera, alunecare, etc.) rasturnarea scaunului de
lucru in timpul utilizarii incorect;
F5. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (conductori neizolati sau cu izolatia
imbatranita si/sau umeda, prize defecte, cabluri dezizolate, aparatură necarcasată etc);
F6. Electrocutare datorata utilizarii sculelor electrice in apropierea scafelor de spalat sau sub
jet de apa;
F7. Temperatura ridicata a feonului, a climazonului sau a apei folosie la scafa pentru spalat;
F8. Substante chimice – contactul epidermei cu agentii chimici folositi la tratamentul
parului ;
F9.Expunere la agenti sensibilizanti ai aparatului respirator (vopsele de par, agenti
decoloranti, agenti dezinfectanti,fixativele spray)
F10. Lucrul in mediu cu temperatura si umiditate relativ ridicata a aerului;
F11. Curenţi de aer;
F12. Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren
sau copaci, etc);
F13. Inghitire, inhalare par pe cale bucala , respiratorie;
F14. Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi – bacterii,
virusuri, ciuperci, paraziti etc.– microorganisme în suspensie în aer)
F15. Contactul cu agenti patogeni infectiosi : bacterii, microorganisme, virusuri protozoare in
timpul prelucrarii si
modelarii parului uman;
F16. Pozitie ortostatica cu solicitarea coloanei vertebrale si a membrelor superioare si
inferioare, pozitii vicioase sau fortate (spatii restranse pentru miscare sau pozitie aplecata)
F17. Agresiuni verbale si fizice din partea clientilor;
F18. Ritm de muncǎ mare, operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex,
monotonia sarcinilor de munca;
F19. Efectuarea defectuoasa de operatii sub influenta bauturilor alcoolice , a unor
medicamente sau intr-un stadiu
avansat de oboseala;
F20 Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca – interventia la echipamentele
tehnice din dotare intimpul functionarii acestora sau in cazul defectarii lor;
F21. Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare
F22. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F23.Neutilizarea echipamentului individual de protectie, sterilizarea insuficienta a
ustensilelor sau a mainilor;
F24.Neutilizarea dispozitivelor de protectie la echipamentele de lucru
F25. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale cu colegii, stări tensionate,
agresiuni verbale sau deficienţe în sistemul de comunicare)
F26. Lipsa satisfactiei in munca
F27.Nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la serviciu obosit sau in
stare de ebrietate,consumul de alcool in timpul programului.
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE
NIVEL DE
Nr.crt. FACTOR DE RISC
RISC
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
F14 Contaminare accidentala aerogena - Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii;
cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi - Supravegherea starii de sanatate a personalului;
1. – bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti 4 - Vaccinare obligatorie;
etc. – microorganisme în suspensie în - Respectarea regulilor de igiena a muncii.
aer) de la asistati
- Dotarea cu EIP necesar si folosirea acestuia de catre salariat pe intreaga perioada
de timp cat desfasoara aceasta activitate
- Dotarea cu unguente de protectie-dezinfectante
F15 Contactul cu agenti patogeni - Dotarea postului de prim ajutor cu necesarul de medicamente-conform necesarului
infectiosi : bacterii, microorganisme, - Sterilizarea corespunzatoare a ustensilelor si a mainilor
2. 4
virusuri protozoare in timpul prelucrarii - Igienizarea corespunzatoare a spatiului de lucru
si modelarii parului uman - Prelucrarea istructiunilor de lucru -IPSSM-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-Efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
-Dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii
ce urmeaza a fi desfasurata
F23 Neutilizarea echipamentului -Sterilizarea corespunzatoare a ustensilelor si a mainilor
individual de protectie, sterilizarea -Igienizarea corespunzatoare a spatiului de lucru
3. 4
insuficienta a ustensilelor sau a -Iinstruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate-
mainilor; neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-Verificarea de catre seful ierarhic a purtarii EIP din dotare de catre salariatii din
subordine
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 2,82 încadrându-se în categoria riscurilor mici spre
medii ( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 27 de factori de risc, dintre care: 24 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 3 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.2)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lui.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor generati de executant cu o pondere de 32,39 %, factorii generati de
mijloacele de productie au o pondere de 30,98 %; mediul de muncǎ cu o pondere de 23,94 %,
iar sarcina de muncă are o pondere de 12,67 %.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ nr. 1
COAFOR
Nivel de risc global : 2,83