Sunteți pe pagina 1din 1

IHTIOFAUNA REPUBLICII MOLDOVA

SPECIILE DE PEȘTI PERMISE PENTRU PESCUIT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Crap - Cyprinus carpio (L. 1758) – este o specie Caras - Carassius gibelio (Bloch 1783) – se întâlnește în Plătică - Abramis brama (L. 1758) – populează fl. Nistru, Roșioară - Scardinius erythropthalmus (L.,1758) – este Babușcă - Rutilus rutilus (L., 1758) – populează apele fl. Fufă – Leucaspius delineatus (Heckel,1843) –
răspândită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. aproape toate ecosistemele acvatice ale Moldovei. sectoarele inferioare ale afluenților Răut, Ichel, Bîc,, r Prut. răspândită în fl. Nistru, r. Prut și afluenții lor, lac. Manta, Beleu. Nistru și afluienților săi r. Prut, lac. de ac., lac. Manta și Beleu. răspândită larg în fl. Nistru , r. Prut, lac. de ac. Dubăsari.

Avat – Leuciscus aspius (L., 1758) – cel mai Clean – Leuciscus cephalus (L.,1758) - populează apele Sânger - Hypophthalmichthys molitrix (Val.,1844) – Novac - Hypophthalmichthys nobilis (Rich.,1845) - populează fl. Cosaș - Ctenopharyngodon idella (Val.,1844) - populează fl. Murgoi-bălțat - Pseudorasbora parva (Schlegel,1842) –
frecvent se întâlnește în apele curgătoare ale fl. Nistru fl. Nistru, r. Prut și afluenții acestora populează fl. Nistru, r. Prut, lac. de lacurile de acumulare. Nistru, r. Prut, lac. de acumulare de pe teritoriul Moldovei. Nistru, r. Prut, lac. de acumulare de pe teritoriul Moldovei. în sistemele accesorii ale fl. Nistru și r. Prut.
și r. Prut.

Clean-mic – Leuciscus leuciscus (L.,1758) – Mreană – Barbus barbus (L.,1758) – răspândită în Ocheană – Rutilus heckelii (Nord.,1840) – este răspândit în Scobar – Chondrostoma nasus (L.,1758) – prezent în cursurile Scoicar – Mylopharyngodon piceus (Rich.,1845) – este Obleț - Alburnus alburnus (L.,1758) – populează
populează apele fl. Nistru și r. Prut, râulețele mici. bazinele fl. Nistru, r. Prut și lac. de ac. Dubăsari. cursurile medii și inferioare ale fl. Nistru și Prut. medii și inferioare ale fl. Nistru și Prut, lac. de ac. Dubăsari. prezent doar în cursul inferior al fl. Nistru. bazinele fl. Nistru, r. Prut, unele lacuri și iazuri.

Rizeafcă-de-Dunăre – Alosa caspia nordmani Scrumbie-de-Dunăre – Alosa pontica (Eich., 1838) – Țipar – Misgurnus fossilis (L.,1758) – răspândit în
(Antipa,1906) – migrează în fl. Nistru primăvara migrează in cursul inferior al fl. Nistru Cosac-cu-bot-turtit - Abramis sapa (Pallas, 1811) – se Morunaș - Vimba vimba (L.,1758) – populează fl. Nistru și r. Prut, Batcă - Blicca bjӧerkna (L.,1758) – se întâlnește în fl. Nistru, r.
cursul inferior al r. Prut, fl. Nistru.
. întâlnește în fl. Nistru și r. Prut. este permis de pescuit doar în lac de ac. Costești-Stânca. Prut și în afluenții acestora.

Gingirică – Clupeonella delicatula (Nor.,1840) – e Boarță - Rhodeus amarus (Bloch,1782) – se întâl- Porcușor-de-Nistru – Gobio sarmaticus Porcușor-de-nisip – Gobio kessleri kesleri Porcușor-de-Dunăre – Gobio kessleri Porcușor-de-vad – Gobio uranoscopus Porcușor-de-șes – Gobio albipinnatus Porcușor-de-râu – Gobio
prezentă în sectorul inferior al fl. Nistru nește în bazinele acvatice ale fl. Nistru și r. Prut. (Slas.,1934) – prezent în fl. Nistru inferior și (Dybow.,1862) – prezent în fl. Nistru și r. Prut antipai (Bănărescu,1953) – se întâlnește doar frici (Vl,1925) – se întâlnește doar în sectorul (Vl,1943) – poate fi întâlnit în sectorul albipinnatus belingi (Fang,1943) –
mediu. pe sectoarele inferioare. în sectoarele inferioare ale fl. Nistru și r. Prut. superior al r. Prut. inferior al r. Prut, lacul Cahul. preferă apele fl. Nistru.

Aterină-mică-pontică – Atherina boyeri Zvârlugă-comună- Cobitis taenia (L.,1758) – este


Somn - Silurus glanis (L.,1758) – larg Zvârlugă-de-Dunăre – Cobitis elongatoides Zvârlugă-de-Don – Cobitis tanaitica Câră - Sabanejewia balcanica (K.,1922) – Grindel - Noemacheilus barbatulus Câră-baltică - Sabanejewia baltica
(Risso,1810) – se întâlnește numai în fl răspândit în fl. Nistru, r. Prut și râulețele mici. prezent în cursurile superioare ale fl. (L.,1758) – populează cusul superi-or și (Witkowski,1994) – este prezentă în
răspândit în r. Prut, fl. Nistru și lacurile de (B & R. M,1969) – prezentă în r. Prut (Bacescu & Mayer,1969) – prezentă în fl.
Nistru și lacul Cuciurgan. Nistru și r. Prut mediu al fl. Nistru și r. Prut. cursul fl. Nistru.
luncă Nistru inferior

Lipan - Thymallus thymallus (L.,1758) – prezent în Știucă – Esox lucius (L.,1758) – populează r. Prut, fl. Nistru, lacurile Cambulă pontică - Platichthys flesus (L.,1758) – Chișcar-ucrainean - Eudontomyzon Boiștean - Phoxinus phoxinus (L.,1758) – se Zglăvoacă – Cottus gobio (L.,1758) – Guvid-negru - Gobius niger Moș-de-Amur - Perccottus
cursurile superioare ale fl. Nistru și r. Prut. mari, bălțile, delta fl. Nistru. se poate întâlni în cursul inferior al fl. Nistru. mariae (Berg,1931) – este prezent în întânește în fl. Nistru superior și r. Prut. prezent în sectorul superior al r. Prut. (L.,1758) – prezent în cursurile glenii (Dyb,1877) – este
ambele artere fl. Nistru și r. Prut. inferioare ale r. Prut, fl. Nistru. răspândit în cursul inferior al r.
Prut.

Șalău – Sander lucioperca (L.,1758) – populează Sorete – Lepomis gibbosus (L., 1758) – se Biban – Perca fluviatilis (L.,1758) - se Ghiborț comun - Gymnocephalus cernua Ghiborț-de-Dunăre - Gymnocephalus Zborâș - Gymnocephalus acerinus (Gmelin, Mocănaș - Babka gymnotrachelus (Kessler,1857) Hanos - Mesogobius batrachocephalus
apele fl. Nistru, r. Prut, râurile mici și lacurile de întâlnește în ecosistemele inundabile din întâlnește în majoritatea obiectivelor (L.,1758) – se întâlnește în bazinele fl. Nistru, baloni (Hol & Hensel,1974) – populează 1789) – se întâlnește doar în fl. Nistru și – se întâlnește în r. Prut, fl. Nistru inferior și în (Pallas,1814) – poate fi întâlnit în cursul
acumulare, naturale. fl Nistru și r. Prut acvatice din Moldova. r. Prut , în lacuri și heleșteie. cursurile inferioare ale fl. Nistru, r. Prut. afluenții lui. arterele acestora. inferior al fl. Nistru

Ghidrin - Gasterosteus aculeatus Umflătură - Benthophilus stellatus Umflătură-golașă-pontică - Benthophilus Stronghil - Neogobius melanostomus Guvid-de-baltă – Neogobius kessleri Ciobănaș - Neogobius fluviatilis (Pallas, Moacă-de-brădiș - Proterorhinus
(Sauvage,1874) – răspândit în lacul Osar - Pungitius platygaster(Kessler,1859) –
(L.,1758) – se întâlnește în lacurile nudus (Berg,1898) – populează r. Prut și (Pallas,1814) – este prezent doar în (Günther,1861) – se întâlnește doar în 1811) – populează sectorul inferior al fl marmoratus (Pallas,1814) – preferă apele Ac-de-mare – Syngnathus acus –
Cahul și fl. Nistru inferior. se întâlnește în ecosistemele acvatice
șu cursurile inferioare ale r. Prut și fl. Nistru inferior. sectorul inferior al fl. Nistru. cursul mediu și inferior al fl. Nistru. Nistru, r. Prut, lac. Dubăsari, Cuciurgan. lac Cuciurgan, și lunca inferioară a r. Prut. (L.,1758) – este prezent în lacurile și
dintre Nistru și Prut
bălțile Prutului și ale Nistrului.
fl. Nistru

SPECIILE DE PEȘTI INCLUSE ÎN CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA

Morun - Huso huso (L.,1758) – specie introdusă în Cartea Roșie Nisetru - Acipenser gueldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, Păstrugă - Acipenser stellatus – (Pallas,1771) - specie Viză - Acipenser nudiventris (Lovetzky,1828) – este cea mai Cegă - Acipenser ruthenus (L., 1758) – specie pe cale de
Anghilă – Anguilla anguilla (L.,1758) – se întâlnește în fl
a Republicii Moldova, rar se întâlnește numai în cursul inferior 1833)) - specie introdusă în Cartea Roșie a Republicii introdusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, rar se rară specie din familia sa, se întâlnește în cursul inferior al fl. dispariție, poate fi întâinită în cursul mediu și inferior al fl
Nistru.
al fl. Nistru. Moldova, rar se întâlnește în fl. Nistru până la lac. de ac. întâlnește numai în cursul inferior al fl. Nistru. Nistru în perioada de reproducere și de iernare. Nistru.
Dubăsari.

Păstrăv indigen - Salmo trutta fario (L.,1758) – este o specie Păstrăv-curcubeu - Oncorhynchus mykiss (Walbaum, Lostriță - Hucho hucho (L.,1758) - introdusă în Cartea Roșie Mihalț - Lota lota (L.,1758) - specie introdusă în Cartea Roșie a Țigănuș - Umbra krameri (Wal.,1792) – populează luncile Pietrar - Zingel zingel (L.,1766) - specia poate fi întâlnit numai
rară, poate fi întâlnită în sectorul superior al r. Prut. 1792)– poate fi întâlnit rar în sectorul superior al r. Prut. a Republicii Moldova, se întâlnește în sect. superior al r. Prut. Republicii Moldova, este semnalată în r. Prut și fl. Nistru. cursurilor inferioare ale r. Prut și fl. Nistru. în r. Prut și fl. Nistru.

Văduviță - Leuciscus idus (L., 1758) – se întâlnește rar în Mreană-vânătă - Barbus petenyi (H.,1852) - rar apare în Mreană-de-Nipru - Barbus barbus borysthenicus Babușcă-de-mare - Rutilus frisii (Nordmann,1840) – se Fusar - Zingel streber (Siebold,1863) – se întâlnește în sectorul
cursul inferior al fl. Nistru și r. Prut. sectoarele superioare ale fl. Nistru, r. Prut. (Dyb.,1862) – se întâlnește in fl. Nistru și r. Prut. întâlnește în cursul mediu și inferior al fl. Nistru. superior și mediu al r. Prut. Șalău vărgat - Sander volgensis (Gmelin,1789) – este prezent
în fl. Nistru.

Cnipovicia-cu-coadă-lungă – (Knipowitschia longicaudata Caspiosomă – Caspiosoma caspium (Kessler,1877) – este Zglăvoacă-răsăriteană - Cottus poecilopus (Heckel,1836) - Răspăr - Gymnocephalus schraetser (L.,1758) – se întâlnește Lin – Tinca tinca (L.,1758) – se întâlnește în cursul inferior al fl.
Kessler,1877) – prezent în Nistrul inferior. prezent doar în lacul Cuciurgan. prezent în sect. sup. al r. Prut în sectorul superior al r. Prut, lac. de ac. Costești-Stânca Nistru, r. Turubciuc, r. Prut Caracudă – Carassius carassius (L.,1758) – populează
majoritatea râurilor, bălților și iazurilor din Moldova

Sabiță – Pelecus cultratus (L.,1758) – se întâlnește în fl. Nistru, Beldiță – Alburnoides bipunctatus (Bloch,1782) – prezent în Cernușcă - Petroleuciscus borysthenicus (Kessler,1859) –
r. Prut, lac. de ac. Costești-Stâca, Dubăsari. sect superior și mediu al fl. Nistru populează sectorul inferior al r. Prut și lac de ac. Dubăsari

S-ar putea să vă placă și