Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE ANAMNEZA

I.. Date personale


1. Numele şi prenumele elevului .......................................................................................
2. Locul şi data naşterii............................................................../.......................................
3. Domiciliul elevului.........................................................................................................
4. Şcoala şi clasa în care învaţă.................................................................../.......................

II. Date familiale


1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor
tatăl……………………………………………………………………………….
mama……………………………………………………………………………...
2. Structura şi componenţa familiei
a) Tipul familiei
normală
un parinte decedat(...................)
părinţi despărţiţi (locuieste cu................................................)
părinţi vitregi
familie in curs de destramare
alte situaţii…………………………………………………………………………
b) fraţi (surori ) mai mici, mai mari

Nr. crt. Vârsta Ocupaţia


1.
2.
3.
4.

c) alte persoane (rude) apropiate în familie


da ................................
nu

3. Atmosfera şi climatul educativ:


raporturi armonioase şi de înţelegere între părinţi şi între ei şi copii
conflicte mici şi trecătoare în familie
dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente
familie dezorganizată sau în curs de disociere.

4. Condiţii de viaţă şi muncă ale elevului


foarte precare
precare
la limita
bune
foarte bune

III. Dezvoltarea fizică si starea sănătăţii

Dezvoltare normală Sănătos Deficienţe


Da Nu Rezistent Sensibil vizuale auditive motrice

IV. Rezultate în activităţile elevului


 Date selective
Materii cu rezultatele Materii cu rezultatele
cele mai bune cele mai slabe

V. Procese intelectuale şi stilul de muncă independent

1. Nivelul de inteligenţă al elevului


Foarte bun Bun Mediu Scăzut Sub limită

2. Memoria
Foarte bună Bună Medie Scăzută Foarte slabă

3. Limbajul
Vocabular bogat, Exprimare uşoară şi Vocabular redus, Vocabular sărac,
corectă
exprimare frumoasă exprimare greoaie exprimare incorectă
4. Stilul de muncă al elevului
a) cum lucrează:
sistematic, ritmic, organizat;
inegal, cu fluctuaţii, în salturi;
neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele, speculează nota,
învaţă în salturi, numai pentru a obţine o notă de trecere;
alte menţiuni

b) sârguinţa
foarte sârguincios sârguincios puţin sârguincios deloc sârguincios

c) creativitate, autonomie:
inventiv, cu manifestări de creativitate,
ocazional, cu manifestări de creativitate,
lucrează mai mult şablonar
dependent, fără iniţiativă,
alte menţiuni

VI. Conduita elevului în clasă şi la lecţii


1. Conduita la lecţie: 2. Purtarea în general:
atent, participă activ, cu interes; exemplară, ireproşabilă;
manifestă interes inegal, fluctuant; corectă, cuviincioasă;
pasiv, aşteaptă să fie solicitat; cu mici abateri
comportamentale
prezent numai fizic. cu grave abateri
comportamentale

VII. Conduita în grup, integrarea socială a elevului


1. Participarea la viaţa de grup: 2. Cum este văzut de colegi:
mai mult retras, izolat, bun coleg, sensibil la
puţin comunicativ; problemele colegilor;
participă la activitatea de grup preocupat mai mult de sine,
numai dacă este solicitat; individualist, egoist;
se integrează în grup, dar preţuit pentru rezultatele
preferă sarcinile executive; la învăţătură;
sociabil, comunicativ, vine cu idei preţuit pentru poziţia în
şi propuneri; clasă;
activ, bun organizator şi animator preţuit pentru
al grupului performanţele extraşcolare.

VIII. Trăsături de personalitate:


1.Temperamentul: 2. Emotivitatea:
puternic exteriorizat, impulsiv, foarte emotiv, timid, emoţiile
nestăpânit, dominant, activ; îi perturbă activitatea;
extravert, energic, vioi, mobil, emotiv, dar fără
adaptabil; reacţii dezadaptative;
calm, controlat, reţinut, lent; controlat, echilibrat,
îndrăzneţ;
hipersensibil, retras, nesigur,anxios; tip combinat.

IX. Nota la purtare :


Cu abateri disciplinare grave
Cu abateri disciplinare minore, dar frecvente
Comportare corectă, cuviincioasă, bună.
Este un exemplu de purtare

Data.............................

Intocmita de................................................

Semnătura...................................................

S-ar putea să vă placă și