Sunteți pe pagina 1din 1

AMEN

musika ni
Rodiño Rañada Mendoza
q = 135

∀ 2 œ œ œ ˙− ˙ œ œ œ− œ ˙ ι
Am D G D G D Em

% 3 Ó œ œœ −− œœ œ ˙˙ −− œœ −− œœι œ
œ œ
S
A
Ι Ι
A - men! A -

˙ œ ˙− œ œ œ
>∀ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙− ˙− ˙−
T
B
3

∀ ι
D C G D sus D G D

˙œ − œ ˙˙ ˙˙ − − ˙˙ Œ œœ −− œœ œœ ˙˙ −−
9

% ˙˙ −− œ œœ
Ι
œ œ œ
men! A - men! A - men! A - men!

˙ œ ˙− ˙ ˙ ˙−
> ∀ ˙˙ −− ˙− ˙ œ ˙− ˙ Œ ˙− œ ˙−

∀ œ˙ − œ œ ˙− ˙−
Em D C G D G sus G

ι ˙œ − ˙˙ −
16

% œœ −− œœ œœ ˙˙ −− œ œ œ ˙ œ ˙˙ −− ˙˙ −−
Ι
˙ œœ ˙ œ œ œ˙ œ œ ˙˙ −−
A - men! A - men! A - men!

> ∀ œ˙ − œ œ ˙−
˙−
˙˙ −−
œ œ œ ˙ œ −

Musika ni Rodiño Rañada Mendoza.


Para sa Holy Cross Choir at para sa Ordinasyon ng Orden ng Pagkapari
ni Rev. Reymar Arca. Salamat sa Diyos!