Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:

Prenume:
Funcţia:
Instituţia angajatoare:
Nr. Telefon:
E-mail:

Către: Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


a Școlii Naționale de Studii Politice si Administrative
În atenţia: Comisia Admitere Masterat

Stimată comisie,
Permiteți-mi să vă adresez această scrisoare în sprijinul candidaturii mele
la programul de Masterat în Comunicare și Relații Publice cu frecvență redusă din
cadrul Facultății de Comunicare a Școlii Naționale de Studii Politice și
Administrative (SNSPA), a cărei Facultate de Administrație Publică am absolvit-o
în anul 2011. Decizia continuării studiilor cu acest program masteral este
argumentată de o serie de factori de natură atât profesională cât, mai ales,
personală, descriși în paragrafele următoare.

Ca absolventă a SNSPA, de fiecare dată când am reflectat la diversele


opțiuni de continuare a studiilor, prima alegere a revenit programelor SNSPA,
grație experienței personale din perioada efectuării studiilor universitare.
Accentul pe care SNSPA îl pune pe pregătirea temeinică a studenților, pe
calitatea exemplară a programelor de curs, pe calibrul și pregătirea cadrelor
didactice, contribuie semnificativ la reușita profesională ulterioară a
absolvenților, contribuție pentru care sunt recunoscătoare și care mă motivează
în egală măsură să aplic pentru acest masterat.

De la data absolvirii și până în prezent am acumulat peste șapte ani de


experiență în domeniul IT, experiență prezentată mai detaliat în curriculum vitae
atașat prezentei scrisori, dar pe care o pot sintetiza ca fiind în roluri
preponderent administrative, de legătură între diversele echipe operaționale din
cadrul companiilor în care am activat. Comunicarea – în cadrul echipei, între
diverse departamente, în interiorul și în afara organizației, sau în cadrul
diverselor proiecte– este un element fundamental de a cărei eficiență depind în
mare măsură chiar rezultatele acțiunilor care se cer întreprinse, motiv pentru
care am decis că este esențial, pentru dezvoltarea mea profesională, să
aprofundez principiile comunicării organizaționale eficiente, analiza discursului
public, precum și tehnicile de redactare și editare în relațiile publice. Interesul
pentru acest discipline de curs din cadrul programului de masterat vine să
complimenteze aptitudinile mele de comunicare cu oportunitățile din cadrul
companiei în care îmi desfășor activitatea, precum și cu o viziune de termen lung
asupra carierei mele, în care urmăresc să extind organic valoarea pe care o aduc
în cadrul organizației prin asumarea de roluri din sfera comunicației și a relațiilor
publice.

În afara organizației în care profesez, fac parte din corpul voluntarilor


Bisericii Catolice, unde, de aproape 15 ani îmi pun amprenta în numeroasele
acțiuni sociale - de susținere și integrare socială a copiilor care provin din medii
defavorizate, a persoanelor în etate care necesită ajutor financiar, medical,
și/sau emoțional. În cadrul acestor activități am contribuit, printre altele, și la
promovarea acțiunilor în mediul online, în diverse dialoguri cu publicul, sau în
fața unui auditoriu. Consider că aprofundarea cursurilor Mass-media și
societatea, Comunicare interculturală, Relații publice în mediul online,
Comunicare audio-vizuală va contribui semnificativ la îmbunătățirea structurii și
a eficienței discursului public în toate ipostazele în care activez.

Amprenta incontestabilă pe care activitățile de voluntariat întreprinse în


acești ani au lăsat-o asupra mea este formatoare de capabilități și caracter
deopotrivă: este experiența prin care am învatat empatie, curaj, responsabilitate
socială, abilități de comunicare și am dobândit încredere în faptul că umanitatea,
altruismul şi responsabilitatea socială unesc oameni, facând la rândul lor alţi
oameni fericiţi. Dacă la început, percepția voluntariatului este una de ajutorare
cu sens unic, timpul realiniază aceasta direcție în ambele sensuri. Pot spune cu
certitudine că primesc mai mult prin aceste actiuni decât ofer propriu-zis.
Pesonal, consider că responsabilitatea socială având la bază astfel de activităţi ar
trebui insuflată noilor generaţii, prin integrarea sa în curricula școlară.

Despre mine pot spune că sunt o persoană creativă, comunicativă, cu


valențe artistice și spirit liber. Printre formele de exprimare creativă abordate
frecvent, pictura și scrisul reprezintă pentru mine două dintre modalitățile de
regăsire a echilibrului interior. De la articole publicate pe bloguri social-culturale
și structurate în jurul experienței personale de viață și a valorilor mele cu privire
la arta de a trăi armonios, până la scrierea unui roman – un exercițiu literar pe
care mi l-am propus cu scopul de a-mi dezvolta abilitățile de scriere – am căutat
să scriu abordând stiluri diferite din dorința de a mă găsi pe mine într-un mod cât
mai autentic, însă fără să urmăresc ca în aceste mesaje să mă identific cu
publicul căruia mă adresez. Consider că disciplina „Comunicare în rețele sociale
online” mă va ajuta să înțeleg cum să identific nevoile publicului țintă, în
vederea unei mai bune reprezentări a acestuia în mesajul transmis. Grație
abundenței de informație (și non-informație) în mediul online, a ușurinței și
fluenței cu care generația tânără navigă paginile rețelelor sociale, respectiv a
puterii de influență pe care o exercită astfel platformele digitale, comunicarea în
mediul online reprezintă intenția mea de specializare pentru acest program
masteral.

Despre domeniul Relațiilor Publice pot spune că uneşte pasiunile mele de a


scrie și interacţiona la nivel social, cu nevoia de a mă alinia la nivel teoretic
schimbărilor iminente produse de către noile căi de comunicare, pentru a preveni
suprasaturarea spațiului Mass-Media. Mă preocupă promovarea onestităţii în
mesajele transmise, atât la nivelul exprimării ideilor, cât al originalităţii
conţinutului. Susţin apropierea mesajului scris de esența comunicării, la un
conștient individual caracterizat prin autenticitate.
Constat că cititorii zilelor noastre sunt din ce în ce mai informaţi şi
exigenţi, nevoile lor spirituale fiind adresate printr-o retorică personală
impetuoasă, nevoi provenite dintr-o capacitate de introspecţie din ce în ce mai
dezvoltată. Ne aflăm în faţa unui curent de evoluţie social-emoţională copleşitor
de rapidă, a unei generaţii noi în căutare de sinceritate, autenticitate şi esenţă.
Acest segment de cititori constituie publicul meu ţintă, personal regăsindu-mă în
valorile enumerate mai sus.

Capacitatea de sinteză, perseverența căutării de soluții optime,


optimizarea proceselor de orice natură sunt calități pentru care am fost adeseori
remarcată la locul de muncă și care consider că sunt relevante și pentru
parcurgerea cu succes a acestui program academic. Consider că studiile
universitare și aptitudinile personale au pus baza necesară efectuării cu succes a
acestui program de Master care reprezintă o bună oportunitate de a-mi dezvolta
abilitățile și a-mi îmbogăți cunoștințele. În plus, pregătirea într-un cadru
academic recunoscut reprezintă o componentă importantă în construirea și
consolidarea unei cariere de succes.

Doresc să vă mulțumesc pentru timpul și considerația acordate și vă stau


la dispoziție pentru următoarea etapă a procesului de admitere.

Cu stimă,