Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT,

GENERAL MANAGER
BERNARD CHEERE SC Artifex SRL
Bd. Bucuresti 12
620133 Focsani
Romania

INSTRUCTIUNE PENTRU TIMP FRIGUROS SI GEROS

1. GENERALITATI

1.1. Prezenta instructiune se aplica pentru toate departamentele societatii.


1.2. Instructunea cuprinde masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale specifice lucrului pe
timp friguros si geros.
1.3. Scopul acestei instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici lucrului pe timp friguros
si geros, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de
productie – mediul de munca).
1.4. Se considera timp friguros atunci cind temperatura exterioara ajunge sub +10 grade Celsius sau cind
temperatura corelata cu conditiile de umiditate, poate fii echivalata cu aceasta temperatura.
1.5. Se considera timp geros atunci cind temperature exterioara ajunge sub – 5 grade Celsius sau cind temperatura
corelata cu conditiile de umiditate , poate fi echivalata cu aceasta temperatura.
1.6. Prin temperaturi scazute extreme se intelege temperaturile exterioare ale aerului, care scad sub -20°C sau,
corelate cu condiţii de vant intens, pot fi echivalate cu acest nivel.
1.7. Prevederile legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru situatii de urgenta, pentru sanatatea
mediului se aplica in totalitate in domeniul mentionat, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau
specifice din prezenta instructiune.
1.8. Respectarea continutului acestei instructiuni nu absolva conducatorii locurilor de munca precum si lucratorii,
de raspunderi pentru lipsa de prevedere si asigurare a oricaror alte masuri de securitate a muncii, adecvate
conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

2. DESCRIERE

2.1. Pentru buna functionare a instalatiei pe timp friguros si evitarea opririlor accidentale , instalatia trebuie
pregatita din timp in acest sens si anume:
 Se verifica starea izolatiilor termice si in special a conductelor de abur si a
celor insotite;
 Conductele de scurgere si cele de condens vor fi supravegheate continuu pentru a evita inghetarea
lor;
 Iarna , toate conductele , pompele , masinile , aparatele , vasele de rezerva sau cele oprite vor fi
desfacute la un stut inferior si vor fi scurse;
 Conductele de apa care sunt scoase din functiune pe timpul opririi instalatiei , pe timp de iarna vor
fi scurse de apa;
 Se vor controla si repara defectiunile constatate la conductele prin care se alimenteaza cu aburi sau apa
calda, dispozitivele de incalzire a recipientelor, bazinelor, canalelor de conducte, caminelor etc.
 Aburul de incalzire va trebui sa fie asigurat contra inghetului pe tot timpul iernii, la toate punctele
de utilitati;
 Toate gurile de apa , inclusiv cele pentru incendiu vor fi asigurate contra
inghetului , prin incalzire;
 Se interzice punerea in functiune a aparatelor care au robinetele de scurgere inghetate;
 Se va verifica ca toti cofretii AMC sa fie prevazuti cu capace de protectie si
instalatiile de incalzire sa functioneze permanent;
 Se va verifica ca liniile de incalzire ale conductelor tehnologice si aparatelor
AMC sa fie in functiune ;
 Pornirea pompelor de produse petroliere se va face dupa scurgerea apei din
aspiratie;
 Pe perioada cat unele din conductele de materie prima din parc nu au circulatie
datorita intreruperii consumului , se va asigura pe cat posibil golirea lor de produs prin suflare cu azot; se va avea
grija sa functioneze incalzirea conductelor;
 Se va asigura functionarea continua a serpentinelor cu abur la rezervoarele
prevazute cu inalzire ;
 In cazul in care utilajele sau conductele tehnologice nu sunt in functionare , se va asigura , daca este
posibil , izolarea lor prin blindare de restul instalatiei;
 Se va acorda o atentie deosebita incalzirii punctelor de proba.
 Toate by-pass-urile tur-retur de apa de racire ale tuturor schimbatoarelor de
caldura vor fi deschise;
 Se va sigura functionarea in bune conditii a incalzitorilor la diafragme si
cofreti; atentie deosebita se va acorda difragmelor de pe materii prime si abur de dilutie la cuptoare;
 Se verifica si se golesc de apa toate sistemele de apa PSI (tunuri, hidranti, conducte, armaturi, etc.);
 Se izoleaza termic provizoriu hidrantii exteriori;
 Se verifica izolatiile termice ale conductelor si se repara unde este cazul;
 Se repara neetansarile la ventilele de abur, condens si apa pentru a evita scaparile si formarea turturilor de
gheata;

2.2. Masuri pentru buna functionare a instalatiei pe timp geros si prevenirea efectelor unei temperaturi foarte
scazute:
 Se tine legatura cu dispecerul de productie privind starea vremii si prognoza de temperatura pentru
urmatoarele 2-3 zile;
 Pentru protejarea oalelor de condens se va da drumul foarte putin la ventilul de by-pass al oalei; se vor
urmari toate oalele de condens sa fie calde, deci sa functioneze;
 Se vor elimina scurgerile de orice fel de pe conductele, armaturile si pompele aflate pe circuitele de
produse;
 Se vor urmari mansoanele conductelor sa fie calde in permanenta si acolo unde se constata ca sint reci se
vor lua masuri de remediere; se mentin reci numai acele conducte si mansoane care apartin sistemelor care nu sint in
functiune si care trebuie sa fie blindate;
 Se vor verifica in permanenta inchiderile barometrice cu apa de la sistemele de vid; orice dereglare se va
inlatura cu cea mai mare operativitate;
 Se vor verifica toate scurgerile de apa prin canale si rigole; daca s-au produs infundari cu gheata si
deversarea apei pe platforma betonata din jur, imediat se va face desfundarea canalizarii sau rigolei, precum si
spargerea ghetii;
 Se vor verifica toate scurgerile de apa de la utilaje; se va urmari sa nu se produca depuneri de gheata in jurul
pilniilor de evacuare; gheata formata se va sparge cu scule care sa nu produca scintei;
 Se interzice topirea ghetii de pe plansee cu abur;
 Se interzice spalarea planseelor betonate sau din otel cu jet de abur pe toata durata perioadei geroase;
 Acolo unde nu se poate face spargerea ghetii depuse, aceasta se elimina prin imprastierea unui amestec de
nisip (2 parti nisip, o parte sare);
 Se vor purja de condens conductele de gaz combustibil si aer tehnologic;
 Se interzice purjarea fara supraveghere sau lasarea intredeschisa a ventilelor de purja de la scurgerile
conductelor si utilajelor, pentru eliminarea treptata a apei acumulate;
 Intreaga raspundere pentru functionarea sectiei in conditii normale sau deosebite, precum si organizarea
activitatilor de prevenire si inlaturare a efectelor temperaturilor scazute asupra traseelor, utilajelor si personalului,
revine sefului de sectie la schimb si sefilor de formatie.
 In cazul opririlor accidentale, schimbatoarele de caldura cu apa care necesita inchiderea apei tur-retur, vor
fi scurse de apa prin purjele existente la partea inferioara si in lipsa acestora prin demontarea blindelor de la
stuturilor cu care sint prevazute; se va avea in vedere ca by-pass-ul tur-retur sa fie deschis;
 Drumurile de acces in instalatie se vor curata in permanenta de zapada si gheata, in locurile alunecoase
presarindu-se nisip;
 Se interzice punerea in functiune a utilajelor, aparatelor cu ventile de scurgere inghetate; in cazul cand se
constata inghetarea acestora se vor lua de urgenta masuri pentru dezghetarea lor;
 Conductele de scurgere si cele de condens vor fi supravegheate continuu pentru
a evita inghetarea lor.
2.3. Se va acorda o atentie deosebita incalzirii punctelor de proba.
2.4. In cazul cind pe racord sau in robinet se constata formarea de depuneri de gheata sau de produs congelat se va
proceda imediat la efectuarea unui control exterior al racordului pentru a se observa starea lui si pentru a stabili
limitele aproximative ale inghetarii (sau congelarii).
2.5. Constatarea inghetarii sau congelarii racordului de purja va fi adusa la cunostinta imediat sefului de schimb sau
instalatie care va dispune masurile necesare pentru dezghetarea sau decongelarea racordului. Toate operatiile ce se
vor efectua vor fi conduse direct de seful de sectie la schimb sau seful de instalatie;
2.6. Este interzisa incalzirea dopului de gheata, dintr-o conducta sau record, cu flacara.
2.7. In cazul constatarii ca datorita inghetarii racordul sau robinetul de purja este crapat, seful de sectie la schimb va
anunta dispecerul si formatia de pompieri asupra situatiei create si va dispune oprirea tuturor lucrarilor cu foc
deschis si de reparatii din cadrul instalatiei. De asemenea va anunta obiectivele vecine pentru a fi prevenite de
eventualitatea scaparii de produs in cazul topirii dopului de gheata; Constatarea dezghetarii sau decongelarii
racordului de purja se va face deschizind usor robinetele de pe racordul respectiv fara a le forta si observind
scurgerea libera a apei;
2.8.Este interzisa spargerea dopurilor de gheata care s-au format pe racordurile de purja cu ajutorul vergelelor de
otel introduse prin armatura sau prin leviere;
2.9. Este interzisa dezghetarea sau decongelarea racordurilor cu foc deschis;
Dezghetarea sau decongelarea racordului se va efectua prin incalzire utilizind in acest scop apa calda. In
timpul operatiei de incalzire, robinetele de pe racordul de purja vor fi in pozitia inchis.
2.10. La utilajele sub presiune, decongelarea racordului de purje se face dupa izolarea acestuia din flux si evacuarea
presiunii la facla. In cazul conductelor, pentru dezghetarea racordurilor de purje, acestea trebuiesc izolate din flux si
evacuata presiunea din ele. Pentru repararea racordului sau inlocuirea unei armaturi crapate se procedeaza astfel :
- se izoleaza din flux recipientul sau conducta cu racordul defect. Daca nu este posibil se va izola intregul
sistem tehnologic in care este legat recipientul sau conducta;
- se evacueaza presiunea din recipient, conducta sau sistem;
- se goleste produsul din recipient, conducta sau sistem;
- se izoleaza recipientul, sistemul, conducta cu blinde;
- se dezgheata dopul de gheata in conditiile aratate mai sus;
- dupa dezghetare se pregatesc conductele, sistemul pentru reparatii; se executa inlocuirea robinetului crapat
sau tronsonul de conducta defecta, dupa care sistemul va fi repus in functiune in conformitate cu instructiunile
specifice instalatiei careia ii apartine;
NOTA: Se vor respecta graficele pentru pujare (scurgere) completandu-se registrele infiintate in acest scop.
2.11. In vederea executarii lucrarilor de constructii pe timp friguros, se vor lua din timp urmatoarele masuri
pregatitoare:
a) asigurarea posibilitatii de indepartare a apelor de suprafata de langa constructii, drumuri si in general de pe
teritoriul santierului, prin executarea de santuri de scurgere si curatirea celor existente, gropi de colectare, diguri de
protectie etc.;
b) pregatirea si amenajarea drumurilor si cailor de transport pentru asigurarea circulatiei pe timp de ploaie si
inghet;
c) izolarea conductelor (apa, abur) existente si montarea de robinete de golire la punctele joase ale retelelor;
d) amenajarea sau revizuirea constructiilor provizorii ce urmeaza a fi folosite in perioada de timp friguros
(baracamente de cazare social-culturale, administrative, ateliere etc.);
e) organizarea unui control riguros asupra focurilor cu accent in special pe timpul noptii;
f) instruirea paznicilor de noapte asupra masurilor immediate de alarma si localizare in caz de incendiu;
g) permanenta instruire a personalului muncitor al santierului asupra cunoasterii si respectarii conditiilor
specifice de lucru si a aplicarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor;
h) golirea de apa a masinilor si utilajelor de constructii, pe timpul cat acestea nu functioneaza, precum si a
conductelor de apa neingropate (cand nu sunt folosite in timp de inghet) si organizarea unui system riguros de
control.
2.12. La executarea lucrarilor de constructii pe timp de iarna se iau urmatoarele masuri:
a) pentru lucrarile ce se executa in baraci inchise este interzisa depasirea temperaturii strict necesare pentru
nevoi tehnologice sau utilitare (atat ca valoare cat si ca durata);
b) incalzirea se asigura, de regula, prin instalatii cu abur, apa calda, aer cald;
d) utilizarea sobelor de carbuni nu este permisa ;
e) interzicerea oricaror focuri deschise atat in interior cat si in aer liber-care nu sunt aprobate si controlate de
conducerea santierului;
f) locurile de munca si spatiile de circulatie vor fi iluminate corespunzator;
g) iluminatul de paza, cat si cel de siguranta, se asigura in conformitate cu reglementarile specifice.
2.13. Comisiile tehnice de aparare impotriva incindiilor asigura luarea urmatoarelor masuri:
a) asigura indrumarea tehnica de specialitate si mijloacele necesare pentru apararea impotriva
efectelor fenomenelor meteorologice periculoase;
b) nominalizeaza si ia in evidenta punctele vitale vulnerabile la incendiu;
c) sporeste gradul de siguranta la exploatarea instalatiilor tehnologice si utilitare si a constructiilor
inclusive in conditiile produceriii unui incendiu;
d) stabileste pentru toate locurile de munca modul de operare (actiune) in caz de frig
excesiv ,incendii si alte evenimente;
e) limiteaza consecintele negative(asigura evacuarea persoanelor si bunurilor, limiteaza posibilitatea
de propagare a eventualelor incendii,reduce solicitarile in constructii si instalatii precum si
potentialul termic de incendiu;asigura substante pentru stingerea incendiilor,procura mijloacele de
protectie a personalului;
f) aplica planul de actiune si masurile stabilite in raport de situatia concreta;
g) se intereseaza permanent de situatia operative din obiectiv,depisteaza si inlatura imediat pericolele
survenite si defectiunile produse la sistemele de protectie impotriva incendiilor;
h) organizeaza supravegherea zonelor periculoase;
i) controleaza respectarea normelor in toate sectoarelede activitate ale societatii.
2.14. Conducerea sectiiilor/serviciilor vor transmite pe timp de frig excesiv rapoarte operative directorului
de resort si dispecerului de productie, rapoarte ce vor cuprinde: situatiile deosebite intervenite, durata
acestora (ora inceperii si incetarii) precum si amploarea,masurile luate,fortele si mijloacele cu care s-a
actionat precum si rezultatele obtinute.
2.15.Protectia salariatilor
2.15.1. In perioadele cu temperaturi scazute extreme trebuie sa se asigure urmatoarele masuri minimale pentru
mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber:
a) distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb;
b) acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe sau
mobile cu microclimat corespunzator;
c) asigurarea echipamentului individual de protectie.

3. INREGISTRARI
3.1 Prognozele meteo – se transmit on-line prin dispecerii de productie

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
4.2. Legea 436/2001 pentru aprobarea OU nr 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
4.3. HG 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor
incadrate in munca.

5. ANEXE
Nu este cazul.