Sunteți pe pagina 1din 1

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române termenul de proiect are mai multe înţelesuri, fiind

interesante următoarele:

• plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru;

• prima formă a unui plan (economic, social, financiar etc.) care urmează să fie discutat şi aprobat
pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare.

• lucrare tehnică executată pe baza unei teme date şi care cuprinde cadrul tehnic, desenele,
justificarea utilităţii obiectului proiectat, amplasarea lui.

• Proiectul mai poate fi definit ca „un mod de a-i organiza pe oameni și de a gestiona activități.
Este o manieră de organizare și coordonare a muncii. Ceea ce îl deosebește de alte genuri de
management este faptul că se concentrază în totalitate pe un anume rezultat final și că, în
momentul în care se realizează acest rezultat, proiectul încetează să mai fie necesar și i se pune
capăt.” (Newton, 2006.)

• Teoreticianul Harold Kerzner define.te proiectul ca „o serie de activități și sarcini care au


obiective specifice ce trebuie îndeplinite .inând cont de anumite specifica.ii, cu un început .i un
sfâr.it bine definite, având un buget limitat .i utilizând resurse umane și materiale.” (Kerzner,
2003)

• Joseph Weiss și Robert Wysocki consideră că un proiect poate fi definit pe bazaurmătoarelor


caracteristici: „activitate complexă, unică, finită, cu resurse și buget limitatcare implică o serie
de persoane .i are ca rezultat un produs sau un serviciu.”(Weiss&Wysocki, 1992)

• Au fost formulate definiții diferite pentru sintagma managementul proiectelor (project


management- engl.; gestion de projet -franc.). În "Manualul de management al proiectelor",
elaborat în anul 1998 de Guvernul României se menționează că "managementul de proiect
consta în planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) sarcinilor1 si resurselor2 ce
urmareste atingerea unui anumit obiectiv3 , în conditiile existentei unor constrângeri4
referitoare la timp, resurse si costuri.

• Managementul proiectelor este un domeniu destul de recent aparut, iar importanta sa a


cunoscut o crestere majora datorita faptului ca, la scara europeana si internationala, tot mai
multe actiuni se desfasoara în cadrul unor proiecte. Resursele utilizate de aceste proiecte (mai
ales cele financiare) au un rol din ce în ce mai mare în dezvoltarea economica iar aria lor de
aplicabilitate este în crestere.

S-ar putea să vă placă și