Sunteți pe pagina 1din 9

STUDIU DE CAZ

Nume: H.C.
Vârstă: 9 ani
Şcoala: Nr. 5, Piatra Neamţ
Clasa: a II - a C

I. DEFINIREA PROBLEMEI

1. Modul de manifestare a subiectului în activitatea cotidiană:


 face faţă cu foarte mari dificultăţi sarcinilor şcolare, deoarece asimileaza cunoştintele greoi, incomplet;
 nu s-a adaptat la regimul/programul scolar, regulile, normele si activitatile scolare;
 nu s-a adaptat la ritmul folosit in activitatile scolare si capacitatea de efort, oboseala;
 prezintă intarziere psihica usoara;
 prezintă dislexo – disgrafie (citeste greoi, pe litere/silabe, cu frecvente omisiuni/confuzii de litere; scrie greoi, cu
frecvente omisiuni, adăugiri, substituiri de litere, diftongi, triftongi; nu cunoaste grupurile de sunete/litere; nu
respectă semnele de punctuatie şi cele prozodice; disortografie; frecvente agramatisme)
 prezintă dislalie polimorfa( pronuntia distorsionata a sunetelor “r”, “ş”, “j”, “ţ”)

2. Date despre mediul familial:


 Tipul familiei: familie organizată
 Numărul fraţilor: un frate
 Bugetul familiei: insuficient
 Condiţiile materiale, igienice şi educative ale familiei: relativ satisfăcătoare
 Relaţii familiale: conflictuale
 Atitudinea familiei faţă de copil: mama – protectoare; tatăl – relativ indiferent
 Colaborarea cu şcoala: relativ bună
 Antecedente familiale deficitare: nu există
3. Date despre starea sănătăţii:
 Naştere: la termen
 Greutate la naştere: 1800 grame
 Înălţime la naştere: 48 cm
 Naşterea a decurs dificil (forceps)
 Alimentaţie: naturala
 Boli ale copilăriei: rubeolă, rujeolă
 Dezvoltare fizică: normal armonioasă
 În prezent: sănătos clinic

4. Date despre dezvoltarea personalităţii:


 Intelectual:
 Memoria:
- memorie mecanică, predomină memoria de scurtă durată, recunoaşterea şi reproducerea dificilă;
 Atenţia:
- instabilă şi concentrare de scurtă durată;
 Imaginaţia:
- slab dezvoltată
 Percepţie:
- difuză, superficială, uşor distorsionată;
 Gândirea:
- nivel de intelegere scazut;
- gandire concret-situaţională;
 Nivel intelectual:
- intelect de limită (QI=70, Raven standard)
 Limbajul şi comunicarea:
- vocabular sărac, cu puţine adjective şi verbe;
- semantica – înţelege mesajul transmis şi reacţionează adecvat;
- exprimare greoaie, construirea propoziţiilor deficitară, dezacorduri gramaticale;
- tip de comunicare: oral – mimico – gestuală;
- tulburări de limbaj: retard în dezvoltarea limbajului, dislalie polimorfă, dislexie-disgrafie.
 Afectiv – motivaţional:
 Conduită emoţională:
- control limitat al stărilor afective, oscilaţii mari de dispoziţie;
- îşi exprimă cu mari dificultate sentimentele, emoţiile;
- emoţiile îi perturbă activitatea;
- nu se ataşează afectiv de ceva sau cineva decât pe moment;
 Interese:
- activităţi preferate în cadrul şcolii (educaţie fizică, desen, muzica, activităţi practice);
- preocupări în timpul liber (desenează, danseaza, vizioneaza desene animate).
 Aspiraţii (isi doreste sa fie cantareata)
 Volitiv;
- nu este motivat intrinsec să înveţe (nu are iniţiativă, nu are dorinţă de afirmare, de cunoaştere, de perfecţionare);
- predomină motivaţia extrinsecă (recompense afective/materiale, conformism).
 Temperament:
- tip combinat – exteriorizat, impulsiv, iritabil, uneori agresiv, activ, cu tendinţe de dominare a altora, deseori
nepăsător, mai greu adaptabil, rezistent doar la solicitări repetitive;
 Caracter:
- atitudini faţă de sine (optimist, curajos, cinstit);
- atitudinea fata de altii (egoist, impunator, dominator, incapatanat, negativist);
- atitudinea fata de munca (iresponsabil, delasator).
 Aptitudini:
- aptitudini generale (pentru activităţi practice);
- aptitudini speciale ( are voce frumoasa si ureche muzicala).
 Psihomotricitate:
- controlul şi coordonare motrică generală: uşor deficitară;
- motricitate fină: deficitară;
- lateralitate: dreaptă;
- schema corporală: formată în mare parte;
- orientare spaţială: relativ bună;
- orientare temporală: relativ bună (cunoaşte momentele zilei, zilele săptămânii).
 Autonomie personală şi socială:
- deprinderi de autoservire şi relaţionare formate;
 Comportamental:
 Conduita în timpul activităţii:
- atenţia şi interesul inegale, fluctuante;
- de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;
- uneori, manifestă opoziţie prin refuzul de a mai îndeplini sarcinile dacă i se impune.
 Conduita în timpul jocului:
- se antrenează uşor în joc, cooperează şi respectă regulile jocului;
- reacţia la succes: se bucură, bate din palme;
- reacţia la eşec: refuză să continue jocul.
 Manifestări comportamentale :
- respectuos faţă de adulţi, uneori opune însă rezistenta;
- abateri comportamentale, relativ frecvente ( minciuna, atitudine ostila faţă de copii, negativism, incapatanare
pasiva);
- irascibilitate, nemultumire, agitatie psihomotrica;
- impunator, dominator, impulsiv, imprevizibil, iresponsabil;
- cand este nemultumit, suparat, frustrat, deseori plange si tranteste lucruri.
 Relaţiile în colectivul clasei şi al scolii:
 stabileşte cu dificultate relatii cu colegii si/sau cu adultii;
 dificultati de colaborare, cooperare si intrajutorare; nu se adapteaza regulilor grupului; nu isi asuma
responsabilitati in cadrul grupului scolar;
 respinge anumiţi colegi şi este respins la rândul său;
 relaţiile pe care le iniţiază în grupă sunt în special dominatoare, critice.

5. Date pedagogice:
 Rută şcolară:
- grădiniţă cu program scurt (4 – 7 ani)
- şcoală generală (cls. I, II – a)
 Stil de învăţare
- predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei;
- percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare;
- nu are deprinderi de calcul si algoritmi de lucru;
- nu se încadrează în sarcini / în timp;
- lucrează ordonat, dar superficial;
- finalizează cu greu sarcina / nu duce la bun sfârşit sarcina;
- lucrează greoi, cu sincope şi cu mult suport concret-intuitiv, prin model acţional;
- abandonează uşor sarcina, dacă întâmpină mici dificultăţi;
- perseverează pe un algoritm de lucru, procedează rutinier, repetitiv, stereotip, şablonisme;
- se concentrează greu fiind deseori distras de altceva;
- nu are iniţiativă, nu doreşte să se afirme.
 Discipline preferate (educaţie fizică, desen, muzica, activităţi practice)
 Rezultate şcolare:
- achizitii sub nivelul programei şcolare la limba română, matematică;
- rezultate slabe la literatura pt. copii, cunoaşterea mediului;
- rezultate bune la abilităţi manuale, desen, educaţie fizică, religie, muzică.
 Activităţi extraşcolare (clubul de dans sportiv)

II. NEVOI SPECIFICE ALE SUBIECTULUI ÎN CAUZĂ

 necesită program de intervenţie personalizat de stimulare educaţională (echipa de intervenţie: logoped, profesor
de sprijin, învăţător, familie)
 necesită programe curriculare adaptate.
 necesită tratament logopedic;
 necesită activităţi de socializare şi comunicare, integrare în colectivul clasei si al scolii;
III. OBIECTIVE

Aria curriculară: limba şi literatura română – comunicare


1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisa

IV. PLAN DE ACŢIUNE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


Obiective de referinta Modalitati de realizare a obiectivelor
a) sa desprinda informatii - exercitii de sesizare a elementelor generale ale unui mesaj ascultat, prin formularea
generale dintr-un mesaj de intrebari referitoare la mesajul ascultat etc.
ascultat;
b) sa sesizeze intuitiv structurile - exercitii de realizare a acordului dintre predicat si subiect (fara a se mentiona
gramaticale corecte sau terminologia gramaticala)
incorecte dintr-un enunt oral
c) sa sesizeze cuvintele - exercitii de identificare a cuvintelor cunoscute si a celor necunoscute intr-un context
necunoscute intr-un context dat;
dat - exercitii de determinare a sensului unor cuvinte intr-un context dat, cu sprijinul
invatatorului;
- exercitii de alcatuire de enunturi cu noile cuvinte, cu sprijinul invatatorului;
d) sa distinga vocalele, - exercitii de identificare a grupului de sunete in cuvinte date, cu ajutorul
consoanele si silabele dintr- invatatorului;
un cuvant dat
e) sa semnaleze prin replici - exercitii de dialog: invatator – elev, elev – elev, pe teme cunoscute.
adecvate intelegerea
mesajului interlocutorului
f) sa manifeste interes fata de - jocuri de rol, vizand formarea comportamentului de ascultator;
mesajul partenerului de - exercitii de identificare a ascultatorului si a informatiei emise – receptate;
dialog

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala


Obiective de referinta Modalitati de realizare a obiectivelor
a) sa imbine enunturi intr-un - exercitii de construire a unor enunturi pe baza unui set de cuvinte date, a unui sir de
mesaj propriu intrebari sau pe baza unui sir de ilustratii, benzi desenate - cu sprijinul invatatorului;
- exercitii de transformare a unor propozitii simple in propozitii dezvoltate cu sprijinul
invatatorului etc.;
b) sa enunte correct si clar - exercitii si jocuri de dictie;
enunturi - exercitii de pronuntare clara si de articulare corecta a cuvintelor;
- exercitii de reglare a intonatiei;
- recitari de poezie etc..
c) sa redea prin cuvinte proprii - intrebari si raspunsuri referitoare la paragraful citit, cu ajutorul invatatorului;
cu ajutorul invatatorului, un - povestirea unui paragraf cu ajutorul invatatorului;
paragraf dintr-un text citit.
d) sa-si adapteze vorbirea in - exercitii de comuncare orala;
functie de partenerul de - jocuri de rol de tipul emitator – receptor;
dialog - antrenament de utilizare a unor formule de adresare.
e) sa manifeste o atitudine - discutii in perechi si in grup pe teme cunoscute.
degajata in comunicarea
orala cu personae cunoscute.

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)


Obiective de referinta Modalitati de realizare a obiectivelor
a) sa identifice elemente de - exercitii de identificare a titlului, a autorului, a textului propriu-zis;
baza ale organizarii textului - exercitii de recunoastere a alineatelor;
in pagina - exercitii de sesizare a asezarii in pagina a textului in raport cu ilustratia;
- exercitii de analizare a imaginilor aferente textului scris, sub indrumarea
invatatorului, etc..
b) sa desprinda informatii - exercitii de citire constienta a unor texte date prin formulari de raspunsuri la
generale dintr-un text citit intrebarile puse;
- exercitii de relatare a intamplarilor prezentate intr-un text narativ, cu ajutorul
invatatorului;
- exercitii de recunoastere a personajelor din anumite texte narative etc..
c) sa citeasca in ritm propriu un - exercitii de intonare corecta a propozitiilor enuntiative si interogative (fara
text cunoscut de mica mentionarea terminologiei);
intindere - exercitii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonatiei impuse de semnele de
punctuatie, cu ajutorul invatatorului;
- exercitii de recitare de poezii etc..
d) sa manifeste interes pentru - cunoasterea bibliotecii scolii;
lectura - recitarea unor poezii.

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisa


Obiective de referinta Modalitati de realizare a obiectivelor
a) sa construiasca enunturi pe - exercitii de analizare corecta a imaginilor, cu ajutorul invatatorului;
baza unui suport vizual sau a - exercitii de dezvoltare a propozitiilor simple;
unor intrebari; - formulari de intrebari si raspunsuri, fiind ajutat de invatator;
- exercitii de redactare a unor enunturi pe baza unui suport vizual sau a unor intrebari
etc..
b) sa utilizeze sensul unor - exercitii de integrare in enunturi proprii a cuvintelor noi, cu ajutorul invatatorului
cuvinte noi intr-un enunt; etc.
c) sa respecte ortografia - exercitii de scriere a cuvintelor care contin grupuri de sunete, grupuri de litere;
cuvintelor si punctuatia in - exercitii de scriere, dictare, copiere a propozitiilor pentru folosirea majusculei si a
scrierea enunturilor; semnelor de punctuatie;
- exercitii de despartire a cuvintelor la capat de rand etc..
d) sa scrie lizibil si ingrijit; - exercitii de scriere caligrafica;
- exercitii de apreciere corecta a spatiului dintre cuvinte;
- exercitii de incadrare in spatiu si in pagina;
- exercitii de copiere a unor texte scurte etc..
e) sa manifeste interes pentru - explicarea necesitatii scrierii ingrijite si corecte;
redactarea corecta si ingrijita - exercitii de evaluare a propriului scris etc..
a textului.