Sunteți pe pagina 1din 3

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc

adresat participanților la conferința


internațională despre traficul de persoane
joi, 11 aprilie 2019
Iubiți frați și surori, bună ziua!

Mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă întâlnesc la sfârșitul întâlnirii voastre


dedicate punerii în practică a Orientărilor Pastorale despre Traficul de Persoane,
publicat de Secțiunea Migranți și Refugiați din Dicasterul pentru Slujirea
Dezvoltării Umane Integrale, și aprobate de mine. Îi mulțumesc părintelui
Michael Czerny pentru cuvintele adresate mie în numele tuturor
participanților.

„Eu am venit ca să aibă viață și s-o aibă din belșug” (In 10,10). În această frază
din Evanghelia lui Ioan este rezumată misiunea lui Isus: să ofere tuturor
bărbaților și femeilor din orice epocă viața în plinătate, conform planului
Tatălui. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru a indica tuturor ființelor
umane drumul de realizare a umanității lor, în conformitate cu unicitatea și
irepetabilitatea fiecăruia.
Din păcate lumea prezentă este marcată în mod trist de situații care împiedică
împlinirea acestei misiuni. Așa cum evidențiază Orientările Pastorale despre
Traficul de Persoane, „timpurile noastre au marcat o creștere a
individualismului și egocentrismului, atitudini care tind să-i considere pe alții
într-o perspectivă pur utilitaristă, atribuindu-le o valoare după criterii de
conveniență și avantaj personal” (nr. 17).
Este vorba esențialmente de acea tendință de comercializare a celuilalt, pe
care am denunțat-o de mai multe ori[1]. Printre manifestările cele mai
dramatice ale acestei comercializări trebuie numărat traficul de persoane. El,
în multiplele sale forme, constituie o rană „în trupul umanității
contemporane”[2], o plagă adâncă în umanitatea celui care o îndură și a celui
care o realizează. De fapt, traficul de persoane desfigurează umanitatea
victimei, ofensând libertatea și demnitatea sa. Dar, în același timp, ea
dezumanizează pe cel care o săvârșește, negându-i accesul la „viața din
belșug”. În sfârșit, traficul de persoane dăunează grav umanității în ansamblul
său, sfâșiind familia umană precum și Trupul lui Cristos.

Traficul de persoane – spuneam – constituie o încălcare nejustificabilă a


libertății și a demnității victimelor, dimensiuni constitutive ale ființei umane
voite și create de Dumnezeu. Pentru aceasta el trebuie considerat o crimă
împotriva umanității[3]. Și asta fără a ne îndoi. Aceeași gravitate, prin
analogie, trebuie să fie imputată tuturor disprețuirilor libertății și demnității
oricărei ființe umane, fie aceasta un conațional sau un străin.

Cine se pătează de această crimă dăunează nu numai altora, ci și sieși. De fapt,


fiecare dintre noi este creat pentru a-l iubi și a-l îngriji pe celălalt și asta
ajunge la apogeul său în dăruirea de sine: „Nimeni nu are o iubire mai mare
decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi” (In 15,13). În
relația pe care o instaurăm cu ceilalți punem în joc umanitatea noastră,
apropiindu-ne sau îndepărtându-ne de modelul de ființă umană voit de
Dumnezeu Tatăl și revelat în Fiul întrupat. De aceea, orice alegere contrară
realizării proiectului lui Dumnezeu cu privire la noi este trădare a umanității
noastre și renunțare la „viața din belșug” oferită de Isus Cristos. Înseamnă a
lua scara în coborâre, a merge în jos, a deveni animale.
Toate acțiunile care urmăresc să restaureze și să promoveze umanitatea
noastră și pe cea a altora sunt în linie cu misiunea Bisericii, drept continuare a
misiunii mântuitoare a lui Cristos. Și această valență misionară este evidentă
în lupta împotriva oricărei forme de trafic de persoane și în angajarea
îndreptată spre răscumpărarea supraviețuitorilor; o luptă și o angajare care au
efecte benefice și asupra umanității noastre înseși, deschizându-ne calea spre
plinătatea vieții, scop ultim al existenței noastre.

Prezența voastră, iubiți frați și surori, este semn tangibil al angajării pe care
multe Biserici locale au asumat-o cu generozitate în acest domeniu pastoral.
Sunt demne de admirație numeroasele inițiative care vă au în linia întâi cu
scopul de a preveni traficul de persoane, de a-i proteja pe supraviețuitori și de
a-i urmări pe vinovați. Simt datoria să exprim o mulțumire deosebită multelor
congregații călugărești care au lucrat – și continuă să lucreze, și în rețea între
ele – ca „avangarde” ale acțiunii misionare a Bisericii împotriva oricărei forme
de trafic de persoane.

S-a făcut și se face mult, dar încă rămâne mult de făcut. În fața unui fenomen
pe cât de întunecat pe atât de complex cum este traficul de persoane, este
esențial să se asigure coordonarea diferitelor inițiative pastorală, atât la nivel
local, cât și la nivel internațional. Oficiile stabilite din Bisericile locale,
congregațiile călugărești și organizațiile catolice sunt chemați să
împărtășească experiențe și cunoștințe și să-și unească forțele, într-o acțiune
sinergică ce să intereseze țările de origine, de tranzit și de destinație ale
persoanelor obiect al traficului de persoane.

Pentru a face mai adecvată și eficace acțiunea sa, Biserica trebuie să știe să se
folosească de ajutorul altor actori politici și sociali. Încheierea de colaborări
structurate cu instituții și alte organizații ale societății civile va fi garanție a
unor rezultate mai incisive și durabile.

Vă mulțumesc din inimă pentru ceea ce faceți deja în favoarea atâtor frați și
surori ai noștri, victime nevinovate ale comercializării persoanei umane, să
spunem cuvântul, fără rușine: „comercializarea persoanei umane”. Trebuie să-
l spunem și să-l subliniem pentru că acesta este adevărul. Vă încurajez să
perseverați în această misiune, adesea riscantă și anonimă. Riscantă și pentru
laici, mult, dar și pentru călugări. Este riscantă și în cadrul congregației,
pentru că te privesc strâmb! Spun da surorile. Este riscantă, dar trebuie mers
înainte. Este anonimă, dar tocmai pentru aceasta este dovadă incontestabilă a
gratuității voastre.

Prin mijlocirea sfintei Iozefina Bakhita, redusă la sclavie de când era copilă,
vândută și cumpărată, dar după aceea eliberată și „înflorită” în plinătate ca
fiică a lui Dumnezeu, mă rog pentru voi, invoc asupra voastră a tuturor și
asupra celor care se angajează în lupta împotriva traficului de persoane
binecuvântări îmbelșugate. Vă asigur de amintirea mea. Mă rog pentru voi. Și
voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine.

Mulțumesc!

Franciscus