Sunteți pe pagina 1din 62

9

Valabilă începând cu Februarie 2019

LISTA DE PREŢURI 2019


VÂNZARI INT
Zona de Vest Victor Paută +40 728 047175 victor.pauta@sw-umwelttechnik.ro -

Zona Centrală Horațiu Păltinescu +40 723 322735 horatiu.paltinescu@sw-umwelttechnik.ro -

Zona Nord-Vest Petru Farcău +40 730 930825 petru.farcau@sw-umwelttechnik.ro -

Zona București- Vest


Zona Sud Florin Pantilie +40 729 852100 florin.pantilie@sw-umwelttechnik.ro -

Zona București - Est


Zona Est și Nord-Est Adrian Danilă +40 730 930829 adrian.danila@sw-umwelttechnik.ro -

Director Vânzări Valentin Neculae +40 730 632224 valentin.neculae@sw-umwelttechnik.ro 052

Ofertare Elena Zăvoianu +40 728 111077 elena.zavoianu@sw-umwelttechnik.ro 052

Ofertare Alin Dandea +40 735 313377 alin.dandea@sw-umwelttechnik.ro 052

Ofertare Dorin Anghel +40 739677 138 dorin.anghel@sw-umwelttechnik.ro 052

TEHNIC / LOGISTICĂ INT


Director Tehnic Marius Olteanu +40 730 177910 marius.olteanu@sw-umwelttechnik.ro 052

Logistică Marian Marin +40 724 333787 marian.marin@sw-umwelttechnik.ro 055

Gestiune comenzi IZV Alexandra Dițu +40 730 930826 alexandra.ditu@sw-umwelttechnik.ro 052

Gestiune comenzi IZV Iuliana Marin +40 723 552 602 iuliana.marin@sw-umwelttechnik.ro 052

Gestiune comenzi IZV Costel Oprea +40 724 303239 costel.oprea@sw-umwelttechnik.ro 052

Gestiune comenzi IZV Dan Dumitrache +40 799 733946 dan.dumitrache@sw-umwelttechnik.ro 052

Gestiune comenzi IZV Ana-Maria Checiu +40 738 018340 ana-maria.checiu@sw-umwelttechnik.ro 052

Gestiune comenzi IZV Zina Fănuță +40 722 668161 zina.fanuta@sw-umwelttechnik.ro 052

Gestiune comenzi IZV Niculae Gabriel +40 737 043522 gabriel.niculae@sw-umwelttechnik.ro 052

Gestiune comenzi ORT Denisa Berariu +40 729 957519 denisa.berariu@sw-umwelttechnik.ro -

Gestiune comenzi ORT Paută Olimpia +40 726 060756 olimpia.pauta@sw-umwelttechnik.ro -

Gestiune comenzi CRI Radu Apostol +40 739 842459 olimpia.pauta@sw-umwelttechnik.ro -

CALITATE INT
Controlul calității Mircea Mandescu +40 727 824595 mircea.mandescu@sw-umwelttechnik.ro 061

Șef laborator Marian Iordache +40 732 970269 marian.iordache@sw-umwelttechnik.ro -

SECRETARIAT INT
IZV Vasilica Dumitru +40 246 207050 office@sw-umwelttechnik.ro 050

ORT Iuliana Pascu +40 256 296168 ortisoara@sw-umwelttechnik.ro -

CRI Madalina Zăvoi +40 232 742900 madalina.zavoi@sw-umwelttechnik.ro -

www.sw-umwelttechnik.ro
HARTĂ REPREZENTANȚI ZONALI

UCRAINA
BOTOȘANI
FABRICA CRISTESTI
Satu Mare
MARAMUREȘ
Botoșani
SATU MARE
Suceava
MOLDOVA
Baia Mare

BISTRIȚA NĂSĂUD
SUCEAVA
NORD-EST IAȘI
SĂLAJ Zalău Iași
UNGARIA Bistrița
NEAMȚ
Oradea

BIHOR
NORD-VEST Cluj Napoca MURES
Piatra Neamț

CLUJ
HARGHITA Bacău Vaslui
Târgu Mureș

FABRICA TIMISOARA ARAD Miercurea Ciuc BACĂU VASLUI


ALBA
Arad

Alba Iulia
SIBIU
CENTRU COVASNA

Deva Sfântu Gheorghe


BRAȘOV VRANCEA GALAȚI
Timișoara

TIMIS
VEST Sibiu

Brașov Focșani
Galați
UCRAINA
HUNEDOARA

BUZĂU
Reșița
Tulcea
Brăila
PRAHOVA Buzău
Râmnicu Vâlcea ARGEȘ

Târgu Jiu BRĂILA TULCEA


CARAS SEVERIN Târgoviște Ploiești
Pitești

Drobeta
Turnu Severin
GORJ
VÂLCEA

DÂMBOVIȚA ILFOV
BE
BV BUCURESTI
IALOMIȚA Slobozia

MAREA
MEHEDINȚI
SERBIA Slatina CALARAȘI Călărași Constanța NEAGRA
Craiova
GIURGIU
CONSTANȚA
DOLJ OLT
Alexandria Giurgiu

TELEORMAN
FABRICA BUCURESTI
BULGARIA
TUBURI
7-10
Tuburi cu mufă din beton armat, Tuburi cu talpă, cep și buză din beton simplu, Timpane, Tuburi de
dimensiuni mari, Tuburi pentru subtraversări din beton armat

ELEMENTE STANDARD DE CĂMIN


Inele de aducere la cotă, Cap tronconic, Inele pentru cămine, Plăci de acoperire și reducție pentru
cămine, Plăci de acoperire de dimensiuni mici, Elemente de bază pentru cămine, Garnituri pentru
11-16
cămine, Lubrifiant, Piese de racord pentru cămine, Piese suplimentare pentru elemente de bază

ELEMENTE ATIPICE DE CĂMIN


Cămine rectangulare, Plăci de reductie pentru cămine rectangulare, Cămine de tragere, Plăci de
acoperire, Inele de îmbinare pentru cămine, Rame și capace circulare din fontă ductilă sau
compozit, Soluții de îmbinare a elementelor de cămin, Cămine de vid, Cămine pentru apometru
17-27

REZERVOARE DE APĂ. STAȚII DE POMPARE


29-32
Bazine rectangulare, Plăci de acoperire pentru bazine rectangulare, Inele de îmbinare, Bazine
cilindrice, stații de pompare, Bazine cu cuțit cheson, Piese suplimentare pentru bazine, Inele de
supraînălțare pentru rezervoare, separatoare, stații de pompare, Plăci de acoperire pentru bazine

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
Șanț prefabricat, Șanț ranforsat, Element șanț, Casiu prefabricat, Rigolă acostament, 33-45
Rigola carosabilă, Dală carosabilă, Palet, Rigole cu placă, Rigole fără placă, Rigole monobloc,
Grinzi de pod, Aripi de pod, Cadre prefabricate pentru poduri, Timpane prefabricate pentru poduri,
Elevații prefabricate pentru poduri, Dale prefabricate pentru poduri, Panouri fonoabsorbante,
Elemente de sprijin, Parapeți de siguranță, Elemente pentru ziduri de sprijin, Guri de scurgere,
Cămine de racord

SUPRASTRUCTURĂ
47-52
Gulere, Stâlpi, Grinzi, Fâșii cu goluri, Predale, Scări

PRODUSE DE TEHNICĂ A MEDIULUI


Separatoare de hidrocarburi, Conducte de BY PASS SMA,
Separatoare de grăsimi, Stații de epurare Aquamax Classic,
53-57
Stații de epurare Aquamax Professional
CONDIȚII DE VÂNZARE / LIVRARE
SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL
Vânzarea /Livrarea se vor face numai după nu respectă obligația contractuală principală
semnarea Contractului de vânzare-cumpărare. B. CONDIȚIILE DE LIVRARE, EXPEDIERE,
de a furniza informații în mod constant despre
TRANSPORT ȘI RECEPȚIE
GENERALITATI starea financiară a sa; (c) întârzie în mod
repetat plățile; (d) nu prelungește valabilitatea 12.Cumpărătorul, cu sprijinul Consultantului
Prezentele “Condiţii de vânzare/livrare” includ garanțiilor oferite. tehnic și comercial, va întocmi și va transmite o
termenii și procedurile privind încheierea şi 6.Cumpărătorul are obligația de a menține în comandă fermă, semnată și ștampilată de
executarea contractelor de vânzare- vigoare garanțiile oferite, atunci când acestea Cumpărător, în scris, pe fax sau email, iar
cumpărare, semnate între SC SW specifică un termen de expirare înainte anterior fiecare comandă confirmată va deveni parte a
Umwelttechnik România SRL („SWU”) şi expirării Contractului sau când durata Contractului. Comanda se va redacta pe baza
respectivul cumpărător în baza contractului Contractului este prelungită, în conformitate cu formularului de la Anexa 4 la Contract.
(“Cumpărătorul”), referitor la comerțul cu prevederile acestuia. Astfel, Cumpărătorul va Comenzile vor fi onorate în funcție de stocurile
produsele SWU (“Produse”). înlocui garanția cu cel puțin 30 de zile înainte de existente și termenele de producție. Termenul
Condițiile de vânzare/livrare vor constitui parte expirarea sa cu o garanție având acceași de livrare solicitat în comandă nu crează o
integrantă a contractelor de vânzare- natură, în scopul garantării limitei de credit pe obligație pentru SWU.
cumpărare a Produselor în condiţiile stabilite întreaga durată contractuală. 13.La primirea unei comenzi (semnate și
de către SWU (“Contractele”, sau individual Cecul sau biletul la ordin va fi plătibil la banca la ștampilate), Vânzătorul se angajează să o
„Contractul”). Dacă există discrepanţe între care Cumpărătorul are deschise conturile confirme sau să o respingă în termen de 3 (trei)
Contract şi “Condițiile de vânzare-livrare”, principale și va fi însoțit de o scrisoare eliberată zile lucrătoare de la primire, exprimându-şi
prevederile Contractului vor prevala. de bancă prin care aceasta confirmă numărul astfel dorința de a începe executarea comenzii
contului bancar deschis pe numele emitentului în conformitate cu prezenta. Dacă Vânzătorul
A. CONDIȚII FINANCIARE și semnăturile persoanelor autorizate să nu confirmă o comanda în termen de 3 (trei) zile
A 1.PREȚUL efectueze operațiuni în contul respectiv. lucrătoare de la primire, comanda va fi
1.Prețurile Produselor ce nu conțin TVA. 7.Vânzătorul are dreptul de a prezenta garanția considerată respinsă.
2.În termenii Condițiilor de vânzare-livrare și la plată în cazul încălcării de către Cumpărător 14.Produsele se livrează în funcție de
ale Contractului, “Limita de credit” va însemna a oricărora dintre obligațiile sale contractuale, termenele stabilite de comun acord, cu aviz de
valoarea totală a Produselor care au fost livrate după notificarea prealabilă a acestuia de către expediție și factură fiscală și la preturile de
de către Vânzător dar nu au fost plătite de către Vânzător. Încălcarea obligației de a reînnoi vânzare agreate, livrările ulteriorare fiind
Cumpărator. Limita de credit va fi stabilită la garanția dă dreptul Vânzătorului de a o condiționate de efectuarea plăților la termenele
s e m n a re a C o n t r a c t u l u i d e V â n z a re - prezenta la plată pentru întreaga sumă convenite.
Cumpărare. În cazul în care în Contract nu se înscrisă. 15.Comanda transmisă de Cumpărător și
prevede o limită de credit, înseamnă că 8.În situația în care Contractul este reziliat sau confirmată de Vânzător nu mai poate fi anulată
Cumpărătorul nu beneficiază de limită de încetează din orice cauză, cu excepția decât în cazuri excepționale, și numai dacă nu a
credit. neonorării obligațiilor de plată de către fost lansată în fabricație. Comanda, pentru a fi
3.Limita de credit va fi garantată cu filă cec sau Cumpărător, Vânzătorul se obligă să returneze considerată validă, trebuie semnată și
bilet la ordin în alb, avalizat fără protest în nume Cumpărătorului garanția, la data achitării de ștampilată de către Cumpărător. Cumpărătorul
personal de către deținatorul majorității către Cumpărător a tuturor datoriilor față de are obligația de a ridica și a plăti Produsele din
parților sociale sau acționarul majoritar al Vânzător, derivate din prezentul Contract respectiva comandă.
Cumpărătorului (“Limita de Credit”). încheiat cu Vânzătorul. 16.Livrarea Produselor se va face în baza
Vânzătorul poate accepta garantarea soldului 9.Prețul transportului se va regăsi în factura de comenzii confirmate de către Vânzător,
la termen a facturilor fiscale și prin una din marfă ca poziție distinctă pe factură și va fi eliberându-se totodată și documentele legale
următoarele forme: scrisoare de garanție achitat tot de către Cumpărător. justificative aferente Produselor comandate și
bancară, contract de ipotecă, contract de gaj, confirmate: avizul de expediție, factura fiscală,
polița de cauțiune etc. A 2 .TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ certificatele de garanție, instrucțiunile de
4.În cazul depăşirii Limitei de Credit sau în folosire, specificațiile tehnice ale fiecărui
10.Cumpărătorul se obligă să plătească
cazul neîndeplinirii de către Cumpărător a produs etc.
Vânzătorului contravaloarea mărfurilor, în
obligaţiei de plată la termen, asumată cu privire 17. Cumpărătorul este obligat să solicite
următoarele condiții, conform înțelegerilor
la Produsele livrate, chiar dacă Limita de Credit livrarea sau să ridice cu mijloace proprii
stabilite anterior:
nu a fost depăşită, Vânzătorul are dreptul Produsele (produsele prefabricate din beton) în
- avansul la livrare este de 0,00 %;
oricând de a refuza vânzarea și livrarea de termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data
- termenul de plată este cel stabilit în Anexa 2 la
Produse Cumpărătorului. când au fost fabricate. După acest termen
Contract;
Vânzătorul nu este responsabil pentru nici o Produsele vor fi facturate automat și vor fi
- plata se va face prin filă cec sau bilet la ordin
pierdere suferită de către Cumpărător sau de considerate în custodie, în depozitul
remise în ziua livrării, documente a căror sumă
terţe părţi în legătură cu refuzul de a efectua o Vânzătorului.
va acoperi valoarea mărfurilor livrate, sau
livrare potrivit prevederii anterioare, inclusiv 18.Factura fiscală va avea înscrisă data
virament bancar cu ordin de plată, la data
plata oricăror penalităţi sau despăgubiri. scadentă stabilită pentru plată; semnătura de
scadenței.
5.Vânzătorul are dreptul de a anula Limita de primire și ștampilarea facturii fiscale de către
11.Plata se consideră efectuată la data la care
credit în cazul în care Cumpărătorul (a) este în Cumpărător, constituie act de acceptare a
sumele plătite au intrat în contul Vânzătorului.
incapacitate de plată sau împotriva sa a fost termenelor de plată înscrise pe factura fiscală
deschisă procedura insolvenței (inclusiv (dacă factura nu este trimisă prin poștă sau
procedura falimentului) și/sau orice procedură curier). În cazul transmiterii facturii prin poștă,
de lichidare sau de executare silită; (b) oricare curier sau prin intermediul unui transportator
dintre garanțiile Cumpărătorului și/sau terță parte, Cumpărătorul poate să conteste
informațiile furnizate Vânzătorului se dovedesc cuprinsul facturii în termen de 5 zile de la
a fi false sau incorecte, sau Cumpărătorul transmiterea acesteia de către Vânzător.

4 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Condiții de vânzare


CONDIȚII DE VÂNZARE / LIVRARE
SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL
În cazul în care Cumpărătorul nu a contestat 21.În cazul în care transportul este asigurat de 24.Costurile de transport ale Produselor vor fi
factura în termenul menționat se va considera o terță parte, angajată de către Vânzător / suportate de către Cumpărător. Produsele
că acesta a acceptat în mod tacit factura. Cumpărător, Cumpărătorul beneficiază de un livrate și acceptate de către Cumpărător, ca
19.În cazul în care transportul este asigurat de termen de 2 (două) zile lucrătoare în care poate urmare a comenzii ferme (semnate și
către Vânzător, recepția cantitativ-calitativă se transmite Vânzătorului eventualele obiecțiuni ștampilate) lansate de către acesta, nu pot fi
va efectua de reprezentantul Cumpărătorului, față de cuprinsul documentelor de însoțire a returnate ulterior, fiind inacceptabilă orice
la punctele de lucru de descărcare indicate în Produselor. În cazul în care nici o obiecțiune nu renunțare ulterioară.
comandă, după descărcărea mărfurilor, este comunicată în termen de 2 (două) zile de la 25.În situația în care se înregistrează întârzieri
reprezentantul care va contrasemna recepția recepționarea Produselor, se va considera că ale plăților cu mai mult de 30 (treizeci) zile
lor, prin numărarea și verificarea integrității Produsele au fost acceptate fără obiecțiuni de calendaristice față de data scadentă, livrările
ambalajelor și a produselor. către Cumpărător. vor fi suspendate automat, programul
20.În cazul în care transportul este efectuat de 22.În cazul în care la recepția Produselor se informatic nemaipermițând întocmirea avizelor
către Cumpărător, recepția cantitativ-calitativă constată Produse deteriorate, se procedează la și facturilor pentru Cumpărător. Reluarea
se va efectua de reprezentantul întocmirea unui proces verbal de constatare livrărilor se poate face numai după achitarea
Cumpărătorului, la depozitul Vânzătorului. împreună cu șoferul care a făcut livrarea și se tuturor sumelor restante, inclusiv a
Î n m o m e n t u l r i d i c ă r i i P r o d u s e l o r, notifică Vânzătorul în termen de cel mult 48 penalităților de întârziere .
reprezentantul va contrasemna recepția lor, (patruzecișiopt) ore pentru rezolvarea
prin numărarea și verificarea integrității problemei.
ambalajelor și a Produselor. 23.Refuzul unei părți din Produsele livrate nu îl
scutește pe Cumpărător de obligația de a plăti
Produsele pe care nu le refuză sau de a executa
alte obligații contractuale.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Condiții de vânzare 5


TUBURI
INFRASTRUCTURĂ

TUBURI
TUBURI CU TALPĂ
TUBURI DIMENSIUNI MARI

TUBURI CU CEP ȘI BUZĂ


TIMPANE DIN BETON SIMPLU

CANALIZARE
TUBURI DIN BETON
SUBTRAVERSARE ŞI BETON ARMAT
TUBURI DIN BETON ŞI BETON ARMAT
Tuburi cu mufă din beton armat
Cod Produs Denumire Produse D d g L Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000430 Tub din beton armat TCB30C L230 g7,2 44.4 30 7.2 230 557 243,23
1100000431 Tub din beton armat TCB40C L230 g7,0 54 40 7.0 230 667 319,80
1100000432 Tub din beton armat TCB50C L230 g6,7 63.4 50 6.7 230 777 417,11
1100000433 Tub din beton armat TCB60C L230 g7,5 75 60 7.5 230 1024 536,02
1100000434 Tub din beton armat TCB80C L230 g9,5 99 80 9.5 230 1685 739,14

Observaţie: la cerere se pot executa şi alte dimensiuni.

Tuburi cu talpă, cu cep şi buză din beton simplu


Cod Produs Denumire Produse D d g L Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000435 Tub cu talpă TT30 L100 g4,0 38 30 4.0 100 120 45,67
1100000436 Tub cu talpă TT30S L100 g4,0/7,0 38/42 30 4.0/7.0 100 168 55,40
1100000438 Tub cu talpă TT40 L100 g4,5 49 40 4.5 100 175 60,42
1100000439 Tub cu talpă TT50 L100 g5,0 60 50 5.0 100 260 86,94
1100000441 Tub cu talpă TT60 L100 g5,5 71 60 5.5 100 375 126,42

Observaţie: la cerere se pot executa şi alte dimensiuni.

Timpane
Cod Produs Denumire Produse L b h DN Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000417 Timpan TT30 L130 g14 h100 Dn30 130 14 100 30 381 246,42
1100000418 Timpan TT40 L130 g14 h100 Dn40 130 14 100 40 354 230,81
1100000419 Timpan TT50 L130 g14 h120 Dn50 130 14 120 50 408 261,42
1100000420 Timpan TT60 L130 g14 h120 Dn60 130 14 120 60 368 238,90
1100000421 Timpan TCB30 L130 g14 h100 Dn30 130 14 100 30 375 242,74
1100000422 Timpan TCB40 L130 g14 h100 Dn40 130 14 100 40 347 226,89
1100000423 Timpan TCB50 L130 g14 h120 Dn50 130 14 120 50 408 261,42
1100000424 Timpan TCB60 L130 g14 h120 Dn60 130 14 120 60 368 238,90
1100001236 Timpan RC L130 g14 h100 130 14 120 30x30 335 246.42

8 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Tuburi


Tuburi de dimensiuni mari
Cod Produs Denumire Produse D d g L Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000442 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L300 g14 128 100 14.0 300 3675 1.905,94
1100000443 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L250 g14 128 100 14.0 250 3063 1.640,00
1100000444 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L200 g14 128 100 14.0 200 2450 1.365,00
1100000445 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L150 g14 128 100 14.0 150 1838 1.095,00
1100000446 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L100 g14 128 100 14.0 100 1225 825,00
1100000447 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L300 g14,5 149 120 14.5 300 4508 2.233,82
1100000448 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L250 g14,5 149 120 14.5 250 3757 1.905,00
1100000449 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L200 g14,5 149 120 14.5 200 3003 1.585,00
1100000450 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L150 g14,5 149 120 14.5 150 2254 1.265,00
1100000451 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L100 g14,5 149 120 14.5 100 1503 950,00
1100000944 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L300 g16 172 140 16.0 300 5733 2.818,63
1100000943 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L250 g16 172 140 16.0 250 4778 2.393,48
1100000942 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L200 g16 172 140 16.0 200 3822 1.968,33
1100000941 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L150 g16 172 140 16.0 150 2867 1.544,25
1100000940 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L100 g16 172 140 16.0 100 1911 1.118,04
1100000452 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L300 g15 180 150 15.0 300 5733 2.925,11
1100000453 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L250 g15 180 150 15.0 250 4778 2.500,00
1100000454 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L200 g15 180 150 15.0 200 3822 2.075,00
1100000455 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L150 g15 180 150 15.0 150 2867 1.645,00
1100000456 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L100 g15 180 150 15.0 100 1911 1.210,00
1100000816 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L240 g20 220 180 20.0 240 7400 3.701,83
1100000947 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L200 g20 220 180 20.0 200 6167 3.414,55
1100000946 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L150 g20 220 180 20.0 150 4625 2.657,56
1100000945 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L100 g20 220 180 20.0 100 3083 1.900,58
1100000457 Tub dimensiuni mari TDM DN200 L200 g25 250 200 25.0 200 8273 3.847,25
1100000458 Tub dimensiuni mari TDM DN200 L150 g25 250 200 25.0 150 6205 3.005,00
1100000459 Tub dimensiuni mari TDM DN200 L100 g25 250 200 25.0 100 4137 2.140,00
1100000828 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L300 g25 300 250 25.0 300 15876 8.980,00
1100000951 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L250 g25 300 250 25.0 250 13230 7.476,00
1100000950 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L200 g25 300 250 25.0 200 10584 6.115,99
1100000949 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L150 g25 300 250 25.0 150 7938 4.755,98
1100000948 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L100 g25 300 250 25.0 100 5292 3.395,96

Observaţie: la cerere se pot executa şi alte dimensiuni.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Tuburi 9


Tuburi pentru subtraversări din beton armat
Cod Produs Denumire Produse D d g L Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000460 Tub pentru subtraversări DN50 L200 g13 76 50 13.0 200 1260 la cerere
1100000461 Tub pentru subtraversări DN60 L200 g13 86 60 13.0 200 1460 la cerere
1100000462 Tub pentru subtraversări DN70 L200 g13 96 70 13.0 200 1660 la cerere
1100000463 Tub pentru subtraversări DN83 L300 g13 109 83 13.0 300 2880 la cerere
1100000464 Tub pentru subtraversări DN90 L300 g14 128 90 19.0 300 3360 la cerere
1100000465 Tub pentru subtraversări DN100 L300 g14 128 100 14.0 300 3683 la cerere
1100000466 Tub pentru subtraversări DN120 L300 g14 149 120 14.5 300 4501 la cerere
1100000467 Tub pentru subtraversări DN140 L300 g16 172 140 16.0 300 5761 la cerere
1100000468 Tub pentru subtraversări DN150 L300 g16 182 150 16.0 300 6130 la cerere
1100000469 Tub pentru subtraversări DN160 L300 g16 192 160 16.0 300 6499 la cerere
1100000470 Tub pentru subtraversări DN180 L300 g20 220 180 20.0 300 9232 la cerere
1100001208 Tub pentru subtraversări DN180 L200 g20 220 180 20.0 200 6154 la cerere
1100000471 Tub pentru subtraversări DN200 L300 g20 240 200 20.0 300 12982 la cerere
1100001209 Tub pentru subtraversări DN200 L200 g25 250 200 25.0 200 8655 la cerere
1100000472 Tub pentru subtraversări DN220 L300 g25 270 220 25.0 300 14136 la cerere
1100000473 Tub pentru subtraversări DN240 L300 g25 290 240 25.0 300 15290 la cerere
1100000474 Tub pentru subtraversări DN250 L300 g25 300 250 25.0 300 15867 la cerere
1100000475 Tub pentru subtraversări DN260 L250 g25 310 260 25.0 250 13703 la cerere
1100000476 Tub pentru subtraversări DN280 L250 g25 330 280 25.0 250 14665 la cerere
1100000477 Tub pentru subtraversări DN300 L250 g30 360 300 30.0 250 19040 la cerere

Observaţie: la cerere se pot executa şi alte dimensiuni.

10 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Tuburi


ELEMENTE STANDARD DE CĂMIN
INFRASTRUCTURĂ

ELEMENT
ELEMENTE STANDARD DE CĂMIN
PLĂCI DE ACOPERIRE
INELE
SOLUȚII DE IMBINARE
CONURI RADIERE PENTRU CĂMINE

CAPACE FONTĂ
INELE DE ADUCERE
PIESE RACORD LA COTĂ
ELEMENTE STANDARD DE CĂMIN
Inele de aducere la cotă
Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000478 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5 80 61.5 9.7 5 38 44,83
1100000479 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10 80 61.5 9.7 10 76 55,65

Observaţie: nu se oferă discount

Cap tronconic
Cod Produs Denumire Produse D d g H HUTIL Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000487 Con de reducţie CCS 80/35/62,5/12 80 62.5 12 38 35 315 99,79
1100000489 Con de reducţie CCS 100/60/62,5/10 100 62.5 10 62 60 466 141,54 g d g
1100000488 Con de reducţie CCS 100/60/62,5/12 100 62.5 12 62 60 600 190,99
1100000490 Con de reducţie CCI 100/75/80/12 100 80 12 81.5 75 750 276,51
1100000481 Con de reducţie CCS 120/60/62,5/9 120 62.5 9 60 60 850 302,00

g d g
Hutil

12 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Listă Prețuri 2019 | Elemente standard de cămin


Inele pentru cămine [elemente drepte]
Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000505 Inel pentru cămine CI 80/25/12 104 80 12 25 215 104,21
1100000506 Inel pentru cămine CI 80/50/12 104 80 12 50 430 123,69
1100000507 Inel pentru cămine CI 80/75/12 104 80 12 75 610 169,99
1100000512 Inel pentru cămine CI 100/25/10 120 100 10 25 210 109,98
1100000513 Inel pentru cămine CI 100/50/10 120 100 10 50 420 127,15
1100000514 Inel pentru cămine CI 100/75/10 120 100 10 75 630 178,29
1100000515 Inel pentru cămine CI 100/100/10 120 100 10 100 820 229,21
1100000508 Inel pentru cămine CI 100/25/12 124 100 12 25 255 138,91
1100000509 Inel pentru cămine CI 100/50/12 124 100 12 50 520 174,24
1100000510 Inel pentru cămine CI 100/75/12 124 100 12 75 750 233,25
1100000511 Inel pentru cămine CI 100/100/12 124 100 12 100 1020 305,60
1100000517 Inel pentru cămine CI 120/50/9 138 120 9 50 461 285,00
1100000516 Inel pentru cămine CI 120/100/9 138 120 9 100 912 508,00

Plăci de acoperire și reducție pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001039 Placa pentru cămine PNC D104/62/15 104 62.5 15 220 322.04
1100001052 Placa pentru cămine PNC D127/62/15 127 62.5 15 419 363.60 D
1100001053 Placa pentru cămine PNC D122/62/15 122 62.5 15 404 347.70 d
1100000494 Placă pentru cămine PCC D104/62/20 gol 104 62.5 20 300 422,52
1100000495 Placă pentru cămine PCC D104/62/20 capac 104 62.5 20 300 422,52
1100000496 Placă pentru cămine PCC D127/62/20 gol 127 62.5 20 500 486,20
1100000497 Placă pentru cămine PCC D127/62/20 capac 127 62.5 20 500 486,20
1100000498 Placă pentru cămine PCC D127/80/20 gol 127 80 20 338 451,50
H

1100000499 Placă pentru cămine PCC D127/80/20 capac 127 80 20 338 451,50
1100000501 Placă pentru cămine PCC D122/62/20 gol 122 62.5 20 500 486,20
1100000502 Placă pentru cămine PCC D122/62/20 capac 122 62.5 20 500 486,20
1100000503 Placă pentru cămine PCC D122/80/20 gol 122 80 20 338 451,50
1100000504 Placă pentru cămine PCC D122/80/20 capac 122 80 20 338 451,50
1100000534 Placă pentru cămine PCC D138/62/20 gol 138 62.5 20 662 646,00
1100000535 Placă pentru cămine PCC D138/80/20 gol 138 80 20 564 525,78 D
1100000536 Placă pentru cămine PCC D138/100/20 gol 138 100 20 392 411,10 d
1100000537 Placă pentru cămine PCC D138/62/20 capac 138 62.5 20 662 646,00
1100000538 Placă pentru cămine PCC D138/80/20 capac 138 80 20 564 525,78
1100000539 Placă pentru cămine PCC D150/62/25 150 62.5 25 980 771,00
1100000540 Placă pentru cămine PCC D150/80/25 150 80 25 860 701,60
H

1100000541 Placă pentru cămine PCC D150/100/25 150 100 25 660 566,90
1100000542 Placă pentru cămine PCC D180/100/25 180 100 25 1100 947,03
1100000543 Placă pentru cămine PCC D180/80/25 180 80 25 1225 969,70
1100000544 Placă pentru cămine PCC D180/62/25 180 62.5 25 1348 1.045,00

Observaţie: costul capacului de fontă nu este inclus în preţ.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Elemente standard de cămin 13


Plăci de acoperire de dimensiuni mici
Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000500 Placă pentru cămine PNC D122/62/12 122 62,5 12 270 195,00
1100000804 Placă acoperire PA D80/6 80 80 6 90 85,00
1100000759 Placă acoperire PA90/20 90 62,5 20 175 148,4
1100001180 Placă acoperire rectangulară PA120/120/20 120 120 20 580 491,5

Observație: În schiță este prezentată placa tip PA90/20; la cerere se pot oferi
fișele tehnice și pentru celelalte tipuri de plăci.

Elemente de bază pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d g H DMAX Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000545 Radier pentru cămine CR 80/50/12 104 80 12 50 25 593 321,76 D
1100000546 Radier pentru cămine CR 80/75/12 104 80 12 75 31,5 796 359,62 g g
d
1100000547 Radier pentru cămine CR 80/100/12 104 80 12 100 40 978 423,83
1100000557 Radier pentru cămine CRJ 80/50/12 104 80 12 50 25 751 358,51
1100000558 Radier pentru cămine CRJ 80/75/12 104 80 12 75 31,5 953 396,37
1100000559 Radier pentru cămine CRJ 80/100/12 104 80 12 100 40 1135 460,58
1100000549 Radier pentru cămine CR 100/50/12 124 100 12 50 25 793 357,35
1100000551 Radier pentru cămine CR 100/75/12 124 100 12 75 40 1034 430,50
1100000553 Radier pentru cămine CR 100/100/12 124 100 12 100 50 1265 504,52

H
1100000561 Radier pentru cămine CRJ 100/50/12 124 100 12 50 25 1003 414,05
1100000563 Radier pentru cămine CRJ 100/75/12 124 100 12 75 40 1244 487,20 ax
Dm
1100000565 Radier pentru cămine CRJ 100/100/12 124 100 12 100 50 1475 561,22
1100000548 Radier pentru cămine CR 100/50/15 130 100 15 50 25 835 478,90
1100000550 Radier pentru cămine CR 100/75/15 130 100 15 75 40 1097 517,12
1100000552 Radier pentru cămine CR 100/100/15 130 100 15 100 50 1402 598,50
1100000560 Radier pentru cămine CRJ 100/50/15 130 100 15 50 25 1045 535,60
1100000562 Radier pentru cămine CRJ 100/75/15 130 100 15 75 40 1307 573,82
1100000564 Radier pentru cămine CRJ 100/100/15 130 100 15 100 50 1717 655,20
D
1100000554 Radier pentru cămine CR 100/100/16 132 100 16 100 60 2126 718,20
g d g
1100000566 Radier pentru cămine CRJ 100/100/16 132 100 16 100 60 2310 774,90
1100000555 Radier pentru cămine CR 120/125/15-30 180 120 30 150 80 4330 2.126,20
1100000567 Radier pentru cămine CRJ 120/125/15-30 180 120 30 150 80 4781 2.275,30
1100000556 Radier pentru cămine CR 150/140/15-35 220 150 35 160 100 6043 3.603,82
1100000568 Radier pentru cămine CRJ 150/140/15-35 220 150 35 160 100 6732 3.834,82 ax
Dm
Observaţie: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.
H

14 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Listă Prețuri 2019 | Elemente standard de cămin


Garnituri pentru cămine
Cod Produs Denumire Produse DCĂMIN Profil L Preț/ml Preț/buc
[cm] [mm] [mm] [RON] [RON]
3100000050 Garnituri pt. cămine DN800 80 19,5/19,5 2,54 - 45,43
3100000051 Garnituri pt. cămine DN1000 100 19,5/19,5 3,12 - 51,75
3100000045 Garnitură cauciuc crud 30x30 - 30/30 1 20,43 -

Observaţie: garnitura de cauciuc crud se livrează la metru liniar.


Nu se oferă discount.

Lubrifiant
Cod Produs Denumire Produse Ambalaj Greutate Preț
[kg] [RON]
3100000052 Lubrifiant Găleată 5 62,22

Piese de racord pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse Material DN Preț
[mm] [RON]
3100000066 Piesă de racord PR PVC DN110 PVC 110 20,66
3100000067 Piesă de racord PR PVC DN125 PVC 125 25,96
3100000068 Piesă de racord PR PVC DN160 PVC 160 31,00
3100000069 Piesă de racord PR PVC DN200 PVC 200 38,56
3100000070 Piesă de racord PR PVC DN250 PVC 250 45,86
3100000071 Piesă de racord PR PVC DN315 PVC 315 55,94
3100000072 Piesă de racord PR PVC DN400 PVC 400 115,08
3100000073 Piesă de racord PR PVC DN500 PVC 500 157,92
3100000074 Piesă de racord PR PE DN40 PE 40 22,59
3100000075 Piesă de racord PR PE DN50 PE 50 23,24
3100000076 Piesă de racord PR PE DN63 PE 63 25,99
3100000077 Piesă de racord PR PE DN75 PE 75 26,68
3100000078 Piesă de racord PR PE DN90 PE 90 27,72
3100000079 Piesă de racord PR PE DN110 PE 110 33,91
3100000080 Piesă de racord PR PE DN125 PE 125 35,52
3100000081 Piesă de racord PR PE DN160 PE 160 42,62
3100000082 Piesă de racord PR PE DN200 PE 200 56,48
3100000083 Piesă de racord PR PE DN225 PE 225 59,77
3100000084 Piesă de racord PR PE DN250 PE 250 63,06
3100000085 Piesă de racord PR PE DN280 PE 280 70,49
3100000086 Piesă de racord PR PE DN315 PE 300 76,92
3100000087 Piesă de racord PR PE DN355 PE 355 85,93
3100000088 Piesă de racord PR PE DN400 PE 400 94,94
3100000089 Piesă de racord PR PE DN500 PE 500 101,98
3100000090 Piesă de racord PR PE Dn560 PE 560 112,22

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Elemente standard de cămin 15


Piese de racord pentru cămine
Cod Produs Denumire Produse Material DN Greutate Preț
[mm] [kg] [RON]
1100000621 Piesă de racord PR Beton DN300 Cep Beton 300 110 73,57
1100000622 Piesă de racord PR Beton DN300 Mufă Beton 300 160 73,69
1100000623 Piesă de racord PR Beton DN400 Cep Beton 400 120 90,27
1100000624 Piesă de racord PR Beton DN400 Mufă Beton 400 210 120,35
1100000625 Piesă de racord PR Beton DN500 Cep Beton 500 180 149,96
1100000626 Piesă de racord PR Beton DN500 Mufă Beton 500 220 199,64
1100000627 Piesă de racord PR Beton DN600 Cep Beton 600 240 185,95
1100000628 Piesă de racord PR Beton DN600 Mufă Beton 600 280 246,81 DN
1100000629 Piesă de racord PR Beton DN800 Cep Beton 800 300 282,07
1100000630 Piesă de racord PR Beton DN800 Mufă Beton 800 422 375,93
1100000631 Piesă de racord PR Beton DN1000 Cep Beton 1000 613 335,51
1100000632 Piesă de racord PR Beton DN1000 Mufă Beton 1000 613 335,51
1100000633 Piesă de racord PR Beton DN1200 Cep Beton 1200 751 392,06
1100000634 Piesă de racord PR Beton DN1200 Mufă Beton 1200 751 392,06
1100000954 Piesă de racord PR Beton DN1400 Cep Beton 1400 956 477,64
1100000955 Piesă de racord PR Beton DN1400 Mufă Beton 1400 956 477,64
1100000635 Piesă de racord PR Beton DN1500 Cep Beton 1500 956 511,32
1100000636 Piesă de racord PR Beton DN1500 Mufă Beton 1500 956 511,32
1100000956 Piesă de racord PR Beton DN1800 Cep Beton 1800 1,542 845,91
1100000957 Piesă de racord PR Beton DN1800 Mufă Beton 1800 1,542 845,91
1100000637 Piesă de racord PR Beton DN2000 Cep Beton 2000 2,168 1.005,59 DN
1100000638 Piesă de racord PR Beton DN2000 Mufă Beton 2000 2,168 1.005,59
1100000755 Piesă de racord PR Beton DN2500 Cep Beton 2500 2,646 1.837,96
1100000756 Piesă de racord PR Beton DN2500 Mufă Beton 2500 2,646 1.837,96

Observaţie: nu se oferă discount.

Piese suplimentare pentru elemente de bază Grupă discount


Cod Produs Denumire Produse Greutate Preț
[kg] [RON]
3100000091 Treaptă de acces 0,5 12,20

16 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Listă Prețuri 2019 | Elemente standard de cămin


INFRASTRUCTURĂ

ELEMENT

ELEMENTE ATIPICE DE CĂMIN


ELEMENTE ATIPICE DE CĂMIN
PLĂCI DE ACOPERIRE
INELE
SOLUȚII DE IMBINARE
CĂMINE DE TRAGERE

CAPACE FONTĂ
CĂMINE RECTANGULARE
CĂMINE DE VID DE APOMETRU
ELEMENTE ATIPICE DE CĂMIN
Cămine rectangulare
Cod Produs Denumire Produse DMAX RACORD PAFSIN DMAX RACORD BETON L l g HINT HEXT Greutate Preț
[mm] [mm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000569 Cămin rectangular CRE Di 120/120/130/15 800 600 120 120 15 130 150 4190 3.510,83
1100000570 Cămin rectangular CRE Di 150/150/150/20 1000 800 150 150 20 150 170 7693 4.734,96
1100000571 Cămin rectangular CRE Di 170/150/170/20 1200 1000 170 150 20 170 190 8673 6.986,45
1100000572 Cămin rectangular CRE Di 190/150/190/20 1400 1200 190 150 20 190 210 9800 7.637,05
1100000573 Cămin rectangular CRE Di 210/150/210/20 1600 1400 210 150 20 210 230 10952 8.419,76
1100000574 Cămin rectangular CRE Di 230/150/230/20 1800 1600 230 150 20 230 250 11956 9.240,84
1100000575 Cămin rectangular CRE Di 250/150/250/20 2000 1800 250 150 20 250 270 13181 9.998,60
1100000576 Cămin rectangular CRE Di 280/150/275/25 - 2000 280 150 25 275 300 23643 14.014,57

Plăci de reducție pentru cămine rectangulare


Cod Produs Denumire Produse DMAX RACORD PAFSIN DMAX RACORD BETON L l H Greutate Preț
[mm] [mm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000577 Placă cămin rectangular PRE 150/150/20 800 600 150 150 20 1029 1.122,43
1100000578 Placă cămin rectangular PRE 190/190/25 1000 800 190 190 25 2107 1.721,91
1100000579 Placă cămin rectangular PRE 210/190/25 1200 1000 210 190 25 2450 1.870,06
1100000580 Placă cămin rectangular PRE 230/190/25 1400 1200 230 190 25 2695 2.123,97
1100000581 Placă cămin rectangular PRE 250/190/25 1600 1400 250 190 25 2940 2.280,78
1100000582 Placă cămin rectangular PRE 270/190/25 1800 1600 270 190 25 3063 2.428,93
1100000583 Placă cămin rectangular PRE 290/190/25 2000 1800 290 190 25 3308 2.587,16
1100000584 Placă cămin rectangular PRE 330/200/25 - 2000 330 200 25 4043 2.895,41

18 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Elemente atipice de cămin


Cămine de tragere
Cod Produs Denumire Produse D d g HINT HEXT Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000639 Cămin de tragere CT Di100/100/100/12 100 100 12 100 112 1882 2.176,32
1100000952 Cămin de tragere CT Di80/80/80/12 80 80 12 80 92 1263 1.788,06

Plăci de acoperire
Cod Produs Denumire Produse LEXT lEXT H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000640 Placă cămin de tragere PCT 124/124/20 124 124 20 663 523,43
1100000953 Placă camin de tragere PCT 104/104/20 104 104 20 418 388,82

Inele de îmbinare pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000585 Inel de imbinare D104 d80 g12 Hext15 104 80 12 15 100 139,00
1100000586 Inel de imbinare D130 d100 g15 Hext15 130 100 15 15 150 169,05

Rame şi capace circulare din fontă ductilă


Cod Produs Denumire Produse d H Încărcare Greutate Preț
[cm] [cm] maximă [kg] [RON]
3100000053 Rama si capac circular fonta Di625 125kN 62.5 6 125 kN 37 351.94
3100000054 Rama si capac circular fonta Di625 250kN 62.5 7.5 250 kN 54 392.98
3100000055 Rama si capac circular fonta Di625 400kN 62.5 10 400 kN 67 420.84
3100000056 Rama si capac circular fonta Di800 400kN 80 10 400 kN 123 1494.68
3100000123 Rama si capac ventilat fonta Di625 125kN 62.5 6 125 kN 37 351.94
3100000124 Rama si capac ventilat fonta Di625 250kN 62.5 7.5 250 kN 54 392.98
3100000063 Rama si capac ventilat fonta Di625 400kN 62.5 10 400 kN 54 420.84
3100000125 Rama si capac ventilat fonta Di800 400kN 80 10 400 kN 123 1494.68
3100000144 Rama si capac compozit Di625 125kN 62.5 6 125 kN 20 291.72
3100000143 Rama si capac compozit Di625 250kN 62.5 7.5 250 kN 30 373.56
3100000142 Rama si capac compozit Di625 400kN 62.5 10 400 kN 40 455.40
3100000141 Rama si capac compozit Di800 400kN 80 10 400 kN 60 1584.00
h

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Elemente atipice de cămin 19


ELEMENTE DE CĂMIN DN 800
Îmbinare cu garnitură

Inele de aducere la cotă


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000478 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5 80 61.5 9.7 5 38 44,83
1100000479 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10 80 61.5 9.7 10 76 55,65
Observaţie: nu se oferă discount

Cap tronconic
Cod Produs Denumire Produse D d g H HUTIL Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000487 Con de reducţie CCS 80/35/62,5/12 80 62.5 12 38 35 315 99,79

Plăci de acoperire și reducție pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000494 Placă pentru cămine PCC D104/62/20 gol 104 62.5 20 300 422,52
1100000495 Placă pentru cămine PCC D104/62/20 capac 104 62.5 20 300 422,52

Inele pentru cămine [elemente drepte]


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000505 Inel pentru cămine CI 80/25/12 104 80 12 25 215 104,21
1100000506 Inel pentru cămine CI 80/50/12 104 80 12 50 430 123,69
1100000507 Inel pentru cămine CI 80/75/12 104 80 12 75 610 169,99

Elemente de bază pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d g HEXT DMAX Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000545 Radier pentru cămine CR 80/50/12 104 80 12 50 25 593 321,76 D
g d g
1100000546 Radier pentru cămine CR 80/75/12 104 80 12 75 31,5 796 359,62
1100000547 Radier pentru cămine CR 80/100/12 104 80 12 100 40 978 423,83
1100000557 Radier pentru cămine CRJ 80/50/12 104 80 12 50 25 751 358,51
1100000558 Radier pentru cămine CRJ 80/75/12 104 80 12 75 31,5 953 396,37
1100000559 Radier pentru cămine CRJ 80/100/12 104 80 12 100 40 1135 460,58
Observaţie: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.
H

x
Dma

20 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Elemente atipice de cămin


ELEMENTE DE CĂMIN DN 1000
Îmbinare fără garnitură

Inele de aducere la cotă


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000478 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5 80 61.5 9.7 5 38 44,83
1100000479 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10 80 61.5 9.7 10 76 55,65
Observaţie: nu se oferă discount

Cap tronconic
Cod Produs Denumire Produse D d g H HUTIL Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
g d g
1100000489 Con de reducţie CCS 100/60/62,5/10 100 62.5 10 62 60 466 141,54

H
Plăci de acoperire și reducție pentru cămine
Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000501 Placă pentru cămine PCC D122/62/20 gol 122 62.5 20 500 486,20 D
122 20 486,20 d
1100000502 Placă pentru cămine PCC D122/62/20 capac 62.5 500
1100000503 Placă pentru cămine PCC D122/80/20 gol 122 80 20 338 451,50
1100000504 Placă pentru cămine PCC D122/80/20 capac 122 80 20 338 451,50

H
Inele pentru cămine [elemente drepte]
Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000512 Inel pentru cămine CI 100/25/10 120 100 10 25 210 109,98 D
g d g
1100000513 Inel pentru cămine CI 100/50/10 120 100 10 50 420 127,15
1100000514 Inel pentru cămine CI 100/75/10 120 100 10 75 630 178,29
1100000515 Inel pentru cămine CI 100/100/10 120 100 10 100 820 229,21

Elemente de bază pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d g HEXT DMAX Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000549 Radier pentru cămine CR 100/50/12 124 100 12 50 25 793 357,35
1100000551 Radier pentru cămine CR 100/75/12 124 100 12 75 40 1034 430,50
1100000553 Radier pentru cămine CR 100/100/12 124 100 12 100 50 1265 504,52
1100000561 Radier pentru cămine CRJ 100/50/12 124 100 12 50 25 1003 414,05
1100000563 Radier pentru cămine CRJ 100/75/12 124 100 12 75 40 1244 487,20
1100000565 Radier pentru cămine CRJ 100/100/12 124 100 12 100 50 1475 561,22
Observaţie: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Elemente atipice de cămin 21


ELEMENTE DE CĂMIN DN 1000
Îmbinare cu garnitură

Inele de aducere la cotă


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000478 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5 80 61.5 9.7 5 38 44,83
1100000479 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10 80 61.5 9.7 10 76 55,65
Observaţie: nu se oferă discount

Cap tronconic
Cod Produs Denumire Produse D d g H HUTIL Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000488 Con de reducţie CCS 100/60/62,5/12 100 62.5 12 62 60 600 190,99
1100000490 Con de reducţie CCI 100/75/80/12 100 80 12 81.5 75 750 276,51

Plăci de acoperire și reducție pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000496 Placă pentru cămine PCC D127/62/20 gol 127 62.5 20 500 486,20
1100000497 Placă pentru cămine PCC D127/62/20 capac 127 62.5 20 500 486,20
1100000498 Placă pentru cămine PCC D127/80/20 gol 127 80 20 338 451,50
1100000499 Placă pentru cămine PCC D127/80/20 capac 127 80 20 338 451,50
Observație: costul capacului nu este inclus în preț.

Inele pentru cămine [elemente drepte]


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000508 Inel pentru cămine CI 100/25/12 124 100 12 25 255 138,91
1100000509 Inel pentru cămine CI 100/50/12 124 100 12 50 520 174,24
1100000510 Inel pentru cămine CI 100/75/12 124 100 12 75 750 233,25
1100000511 Inel pentru cămine CI 100/100/12 124 100 12 100 1020 305,60

Elemente de bază pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d g HEXT DMAX Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000548 Radier pentru cămine CR 100/50/15 130 100 15 50 25 835 478,90 D
g d g
1100000550 Radier pentru cămine CR 100/75/15 130 100 15 75 40 1097 517,12
1100000552 Radier pentru cămine CR 100/100/15 130 100 15 100 50 1402 598,50
1100000554 Radier pentru cămine CR 100/100/16 132 100 16 100 60 2126 718,20
1100000560 Radier pentru cămine CRJ 100/50/15 130 100 15 50 25 1045 535,60
1100000562 Radier pentru cămine CRJ 100/75/15 130 100 15 75 40 1307 573,82
1100000564 Radier pentru cămine CRJ 100/100/15 130 100 15 100 50 1717 655,20
H

1100000566 Radier pentru cămine CRJ 100/100/16 132 100 16 100 60 2310 774,90
Observaţie: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.
x
Dma

22 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Elemente atipice de cămin


ELEMENTE DE CĂMIN DN 1200-1500
Îmbinare cu garnitură și continuare cu elemente DN1000

Inele de aducere la cotă


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000478 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5 80 61.5 9.7 5 38 44,83
1100000479 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10 80 61.5 9.7 10 76 55,65
Observaţie: nu se oferă discount

Cap tronconic
Cod Produs Denumire Produse D d g H HUTIL Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000488 Con de reducţie CCS 100/60/62,5/12 100 62.5 12 62 60 600 190,99
1100000490 Con de reducţie CCI 100/75/80/12 100 80 12 81.5 75 750 276,51

Plăci de acoperire și reducție pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000496 Placă pentru cămine PCC D127/62/20 gol 127 62.5 20 500 486,20
1100000497 Placă pentru cămine PCC D127/62/20 capac 127 62.5 20 500 486,20
1100000498 Placă pentru cămine PCC D127/80/20 gol 127 80 20 338 451,50
1100000499 Placă pentru cămine PCC D127/80/20 capac 127 80 20 338 451,50
Observație: costul capacului nu este inclus în preț.

Inele pentru cămine [elemente drepte]


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000508 Inel pentru cămine CI 100/25/12 124 100 12 25 255 138,91
1100000509 Inel pentru cămine CI 100/50/12 124 100 12 50 520 174,24
1100000510 Inel pentru cămine CI 100/75/12 124 100 12 75 750 233,25
1100000511 Inel pentru cămine CI 100/100/12 124 100 12 100 1020 305,60

Inele de îmbinare pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d g HEXT Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000585 Inel de îmbinare D104 d80 g12 Hext15 104 80 12 15 100 139,00
1100000586 Inel de îmbinare D130 d100 g15 Hext15 130 100 15 15 150 169,05

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Elemente atipice de cămin 23


Plăci de acoperire și reducție pentru cămine
Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000539 Placă pentru cămine PCC D150/62/25 150 62.5 25 980 771,00 D
1100000540 Placă pentru cămine PCC D150/80/25 150 80 25 860 701,60
d
1100000541 Placă pentru cămine PCC D150/100/25 150 100 25 660 566,90
1100000542 Placă pentru cămine PCC D180/100/25 180 100 25 1100 947,03
1100000543 Placă pentru cămine PCC D180/80/25 180 80 25 1225 969,70
1100000544 Placă pentru cămine PCC D180/62/25 180 62.5 25 1348 1.045,00

H
Elemente de bază pentru cămine
Cod Produs Denumire Produse D d g H DMAX Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000555 Radier pentru cămine CR 120/125/15-30 180 120 30 150 80 4330 2.126,20 D
1100000567 Radier pentru cămine CRJ 120/125/15-30 180 120 30 150 80 4781 2.275,30 g d g
1100000556 Radier pentru cămine CR 150/140/15-35 220 150 35 160 100 6043 3.603,82
1100000568 Radier pentru cămine CRJ 150/140/15-35 220 150 35 160 100 6732 3.834,82

Observaţie: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.

H
Dmax

g dint g

Hint

Dext

24 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Elemente atipice de cămin


ELEMENTE DE CĂMIN DN 1200
Îmbinare fără garnitură și continuare cu elemente DN 1200

Inele de aducere la cotă


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000478 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/5 80 61.5 9.7 5 38 44,83
1100000479 Inel de aducere la cotă IAC 80/61,5/10 80 61.5 9.7 10 76 55,65
Observaţie: nu se oferă discount

Cap tronconic
Cod Produs Denumire Produse D d g H HUTIL Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
g d g
1100000491 Con de reducţie CCS 120/60/62,5/9 120 60,5 9 60 60 500 302,00

Observaţie: - costul capacului de fontă nu este inclus în preţ.


- plăcile abreviate PNC sunt pentru zone necarosabile.

H
Plăci de acoperire și reducție pentru cămine
Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000534 Placă pentru cămine PCC D138/62/20 gol 138 62.5 20 662 646,00 D
d
1100000535 Placă pentru cămine PCC D138/80/20 gol 138 80 20 564 525,78
1100000536 Placă pentru cămine PCC D138/100/20 gol 138 100 20 392 411,10
1100000537 Placă pentru cămine PCC D138/62/20 capac 138 62.5 20 662 646,00

H
1100000538 Placă pentru cămine PCC D138/80/20 capac 138 80 20 564 525,78
1100000531 Placă pentru cămine PNC D138/62/20 gol 138 62.5 20 662 322,07
1100000532 Placă pentru cămine PNC D138/80/20 gol 138 80 20 564 275,47
1100000533 Placă pentru cămine PNC D138/100/20 gol 138 100 20 392 204,97

Inele pentru cămine [elemente drepte]


Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000517 Inel pentru cămine CI 120/50/9 138 120 9 50 461 285,00 D
g d g
1100000516 Inel pentru cămine CI 120/100/9 138 120 9 100 912 508,00

Elemente de bază pentru cămine


Cod Produs Denumire Produse D d g HEXT DMAX Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
D
1100000555 Radier pentru cămine CR 120/125/15-30 180 120 30 150 80 4330 2.126,20 g d g
1100000567 Radier pentru cămine CRJ 120/125/15-30 180 120 30 150 80 4781 2.275,00

Observaţie: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în preț.


H

Dmax

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Elemente atipice de cămin 25


Cămine de vid
Cod Produs Denumire Produse Material D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000483 Inel cămin de vid CIV 100/75/12 - 124 100 12 75 940 385,09
1100000488 Con de reducție CCS 100/60/62.5/12 - 124 62.5 12 62 600 190,99
1100000482 Radier cămin de vid CRV 100/63.5/15 - 130 100 15 63.5 1630 772,49
3100000101 Piesă de racord camine de vid PR Dn160 PVC 160 - - - - 31,00
3100000102 Piesă de racord camine de vid PR Dn200 PVC 200 - - - - 38,56
3100000075 Piesă de racord PR PE Dn50 PE 50 - - - - 23,24
3100000077 Piesă de racord PR PE Dn75 PE 75 - - - - 26,68
3100000078 Piesă de racord PR PE Dn90 PE 90 - - - - 27,72

D D

g g g d g
d

H
H

H
H

H
H

g d g

g d g
D

26 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Elemente atipice de cămin


Cămine pentru apometru
Cod Produs Denumire Produse D d g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000804 Placă acoperire PA D80/6 80 80 - 6 90 85,00
1100000485 Con cămin apometru CCA 80/62.5/9/35 80 62.5 9 35 210 85,60
1100000709 Inel cămin apometru ICA 80/25/9 98 80 9 25 151 78,30
1100000710 Inel cămin apometru ICA 80/50/9 98 80 9 50 302 90,20
1100000711 Inel cămin apometru ICA 80/75/9 98 80 9 75 454 129,60
1100000484 Radier cămin apometru RCA 80/75/9 98 80 9 75 672 210,00

Montaj cămin apometru DN80

D
D

g d g
g d g

Capac ductil DN62,5cm

H
Placă beton sau tablă striată

H
H

Conic superior
CCS 80/35/62,5/9

H
H

H
Radier CR 80/75/9
H

g d g

g d g
D

Observaţie: La cerere se poate executa şi cu placă de acoperire din beton.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Elemente atipice de cămin 27


INFRASTRUCTURĂ

REZERV

REZERVOARE DE APĂ. STAȚII DE POMPARE


REZERVOARE DE APĂ
PLĂCI DE ACOPERIRE

STAȚII DE POMPARE
STAŢII DE POMPARE

BAZINE
RECTANGULARE
CU CUȚIT CHESON INELE BAZIN
REZERVOARE DE APĂ. STAȚII DE POMPARE
Bazine rectangulare
Cod Produs Denumire Produse Li li gp Hi He V Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [mc] [kg] [RON]
1100000587 Bazin rectangular BR Di 150/150/150/15 150 150 15 150 170 3.4 5200 4.453,70
1100000588 Bazin rectangular BR Di 200/150/200/15 200 150 15 200 220 6.4 7600 7.620,80
1100000589 Bazin rectangular BR Di 200/200/200/15 200 200 15 200 220 8.0 8900 8.460,70
1100000590 Bazin rectangular BR Di 250/200/250/20 250 200 20 250 270 12.5 15400 11.539,49
1100000591 Bazin rectangular BR Di 300/200/250/20 300 200 20 250 270 15 17200 12.453,12
1100000592 Bazin rectangular BR Di 350/200/250/20 350 200 20 250 270 17.5 19050 13.366,76
1100000593 Bazin rectangular BR Di 400/200/250/20 400 200 20 250 270 20 20850 14.280,39
1100000594 Bazin rectangular BR Di 450/200/250/20 450 200 20 250 270 22.5 22700 15.194,02

Plăci de acoperire pentru bazine rectangulare


Cod Produs Denumire Produse L l H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000595 Placă bazin rectangular PBR 180/180/25 180 180 25 1800 1.622,56
1100000596 Placă bazin rectangular PBR 230/180/25 230 180 25 2350 1.985,41
1100000597 Placă bazin rectangular PBR 230/230/25 230 230 25 3050 2.450,78
1100000598 Placă bazin rectangular PBR 290/240/25 290 240 25 4100 3.115,68
1100000599 Placă bazin rectangular PBR 340/240/25 340 240 25 4800 3.406,50
1100000600 Placă bazin rectangular PBR 390/240/25 390 240 25 5550 3.921,51
1100000601 Placă bazin rectangular PBR 440/240/25 440 240 25 6300 4.313,48
1100000602 Placă bazin rectangular PBR 490/240/25 490 240 25 7000 4.814,10

Observație: în preţul plăcii de acoperire este inclus costul executării unui gol cu diametrul de maxim 1000mm.

Inele de îmbinare pentru bazine


Cod Produs Denumire Produse L l g H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000585 Inel de imbinare D104 d80 g12 Hext15 104 80 12 15 100 139,00
1100000586 Inel de imbinare D130 d100 g15 Hext15 130 100 15 15 150 169,05

30 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Rezervoare de apă. Stații de pompare
Bazine cilindrice, stații de pompare
Cod Produs Denumire Produse D d g gf Hi He Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001337 Bazin cilindric BC DN100/100/15 130 100 15 15 100 115 1940 1.965,80
1100000603 Bazin cilindric BC DN100/150/15 130 100 15 15 150 165 2590 2.331,68
1100000604 Bazin cilindric BC DN100/200/15 130 100 15 15 200 215 3240 2.697,56
1100001339 Bazin cilindric BC DN120/100/15 150 120 15 15 100 115 2380 2.319,62
1100000605 Bazin cilindric BC DN120/150/15 150 120 15 15 150 165 3140 2.705,41
1100000606 Bazin cilindric BC DN120/200/15 150 120 15 15 200 215 3900 3.091,20
1100001340 Bazin cilindric BC DN150/100/15 180 150 15 20 100 120 2970 3.046,52
1100000607 Bazin cilindric BC DN150/150/15 180 150 15 20 150 170 3850 3.510,20
1100000608 Bazin cilindric BC DN150/200/15 180 150 15 20 200 220 4730 3.973,88
1100000609 Bazin cilindric BC DN150/250/15 180 150 15 20 250 270 5600 4.438,77
1100000610 Bazin cilindric BC DN150/300/15 180 150 15 20 300 320 6480 4.733,40
1100001341 Bazin cilindric BC DN200/100/15 230 200 15 20 100 120 4420 4.066,01
1100000611 Bazin cilindric BC DN200/150/15 230 200 15 20 150 170 5640 4.700,80
1100000612 Bazin cilindric BC DN200/200/15 230 200 15 20 200 220 6860 5.335,59
1100000613 Bazin cilindric BC DN200/250/15 230 200 15 20 250 270 8070 5.968,67
1100000614 Bazin cilindric BC DN200/300/15 230 200 15 20 300 320 9290 6.279,00
1100001342 Bazin cilindric BC DN250/100/15 280 250 15 20 100 120 5950 5.180,17
1100000615 Bazin cilindric BC DN250/150/15 280 250 15 20 150 170 7450 5.963,84
1100000616 Bazin cilindric BC DN250/200/15 280 250 15 20 200 220 8950 6.747,51
1100000617 Bazin cilindric BC DN250/250/15 280 250 15 20 250 270 10450 7.531,18
1100000618 Bazin cilindric BC DN250/300/15 280 250 15 20 300 320 11950 7.836,68
1100000619 Bazin cilindric BC DN300/130/25 350 300 25 26 130 156 14250 7.138,74

Bazine cu cuțit cheson


Cod Produs Denumire Produse D d g He Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000001 Bazin cheson BCH DN150/200/15 180 150 15 200 3805 7.219,13
1100000002 Bazin cheson BCH DN150/250/15 180 150 15 250 4758 7.641,75
1100000003 Bazin cheson BCH DN150/300/15 180 150 15 300 5711 8.339,69
1100000004 Bazin cheson BCH DN200/200/15 230 200 15 200 4964 9.667,31
1100000005 Bazin cheson BCH DN200/250/15 230 200 15 250 6203 10.243,28
1100000006 Bazin cheson BCH DN200/300/15 230 200 15 300 7443 11.095,78
1100000007 Bazin cheson BCH DN250/200/15 280 250 15 200 6115 12.255,09
1100000008 Bazin cheson BCH DN250/250/15 280 250 15 250 7644 12.967,52
1100000009 Bazin cheson BCH DN250/300/15 280 250 15 300 9173 13.957,67
1100000010 Bazin cheson BCH DN300/150/25 350 300 25 150 9375 5.690,47

Piese suplimentare pentru bazine


Cod Produs Denumire Produse l h Preț /ml
[mm] [mm] [RON]
3100000045 Garnitură cauciuc crud 30x30 30 30 20,43
4100000005 Servicii de găurire Φ < 250mm - - 86,10
4100000007 Servicii de găurire Φ 250mm - 600mm - - 121,80

Observaţie: garnitura de cauciuc crud se livrează la metru liniar; nu se oferă discount.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Rezervoare de apă. Stații de pompare 31
Inele de supraînălțare pentru rezervoare, separatoare, stații de pompare
Cod Produs Denumire Produse D d H g Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000011 Inel bazin IB DN100/50/15 130 100 50 15 664 577,79
1100000012 Inel bazin IB DN100/100/15 130 100 100 15 1328 881,48
1100000013 Inel bazin IB DN100/150/15 130 100 150 15 1990 1.182,14
1100000014 Inel bazin IB DN100/200/15 130 100 200 15 2654 1.485,23
1100000015 Inel bazin IB DN120/50/15 150 120 50 15 779 631,52
1100000016 Inel bazin IB DN120/100/15 150 120 100 15 1558 988,94
1100000017 Inel bazin IB DN120/150/15 150 120 150 15 2337 1.346,36
1100000018 Inel bazin IB DN120/200/15 150 120 200 15 3116 1.703,78
1100000019 Inel bazin IB DN150/50/15 180 150 50 15 953 697,94
1100000020 Inel bazin IB DN150/100/15 180 150 100 15 1904 1.120,56
1100000021 Inel bazin IB DN150/150/15 180 150 150 15 2857 1.541,98
1100000022 Inel bazin IB DN150/200/15 180 150 200 15 3807 1.964,60
1100000023 Inel bazin IB DN150/250/15 180 150 250 15 4760 2.386,02
1100000024 Inel bazin IB DN150/300/15 180 150 300 15 5711 2.808,65
1100000025 Inel bazin IB DN200/50/15 230 200 50 15 1240 852,50
1100000026 Inel bazin IB DN200/100/15 230 200 100 15 2482 1.428,47
1100000027 Inel bazin IB DN200/150/15 230 200 150 15 3722 2.005,66
1100000028 Inel bazin IB DN200/200/15 230 200 200 15 4961 2.581,64
1100000029 Inel bazin IB DN200/250/15 230 200 250 15 6204 3.158,82
1100000030 Inel bazin IB DN200/300/15 230 200 300 15 7443 3.734,80
1100000031 Inel bazin IB DN250/50/15 280 250 50 15 1529 990,15
1100000032 Inel bazin IB DN250/100/15 280 250 100 15 3058 1.702,58
1100000033 Inel bazin IB DN250/150/15 280 250 150 15 4586 2.415,00
1100000034 Inel bazin IB DN250/200/15 280 250 200 15 6115 3.131,05
1100000035 Inel bazin IB DN250/250/15 280 250 250 15 7644 3.844,68
1100000036 Inel bazin IB DN250/300/15 280 250 300 15 9173 4.558,31
1100000037 Inel bazin IB DN300/100/25 350 300 100 25 6250 3.360,06
1100000038 Inel bazin IB DN300/150/25 350 300 150 25 9376 4.948,24

Plăci de acoperire pentru bazine


Cod Produs Denumire Produse D d H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000039 Placă carosabilă bazin PCB D130/25 130 62.5 25 625 532,51
1100000040 Placă carosabilă bazin PCB D150/25 150 80 25 774 881,17
1100000041 Placă carosabilă bazin PCB D180/25 180 80 25 1249 1.238,72
1100000042 Placă carosabilă bazin PCB D230/25 230 80 25 2237 1.690,08
1100000043 Placă carosabilă bazin PCB D280/25 280 80 25 3462 2.384,88
1100000044 Placă carosabilă bazin PCB D350/25 350 80 25 5581 3.800,50
1100000045 Placă necarosabilă bazin PNB D130/20 130 62.5 20 500 426,01
1100000046 Placă necarosabilă bazin PNB D150/20 150 80 20 620 704,94
1100000047 Placă necarosabilă bazin PNB D180/20 180 80 20 1000 990,97
1100000048 Placă necarosabilă bazin PNB D230/20 230 80 20 1790 1.352,06
1100000049 Placă necarosabilă bazin PNB D280/20 280 80 20 2770 1.907,90
1100000050 Placă necarosabilă bazin PNB D350/20 350 80 20 4464 3.040,40

32 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Rezervoare de apă. Stații de pompare
INFRASTRUCTURĂ

INFRAST
INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
GRINZI DE POD
CASIURI
RIGOLE CAROSABILE

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
DALE CAROSABILE

ȘANȚURI
PREFABRICATE
ELEMENTE DE POD RIGOLE ACOSTAMENT
INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT
Șanț prefabricat
Cod Produs Denumire Produse lint Hint L Nr. bucăți Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [palet] [kg] [RON]
1100000843 Sanţ prefabricat SP 50/110/21 102 21 50 9 91.5 40,00

L
l int

H int

Șanț ranforsat
Cod Produs Denumire Produse lint Hint L Hext Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000685 Sant ranforsat SR tip1 L135 l100 104 40 100 145 1550 750,31

l int

H ext
H int

L
Element șanț
Cod Produs Denumire Produse lint Hint L Nr. bucăți Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [palet] [kg] [RON]
1100000684 Element şanţ MCS 30/50 40 31 50 12 82 33,44

Casiu prefabricat
Cod Produs Denumire Produse lint Hint L Nr. bucăți Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [palet] [kg] [RON]
1100000683 Casiu prefabricat CP 50/36/15 36 15 50 24 39 19,00

Rigolă acostament
Cod Produs Denumire Produse lint Hint L Nr. bucăți Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [palet] [kg] [RON]
1100000682 Rigolă acostament RA 50/60/25 50 10 50 10 120 42,42

Observaţie: şanţurile, casiurile, rigolele de acostament şi dalele se livrează paletizat;


paleţii se pot returna iar dacă se constată că nu sunt deterioraţi şi se pot
refolosi, valoarea acestora se va storna.

34 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Infrastructură de transport


Rigolă carosabilă
Cod Produs Denumire Produse lint Hint L Nr. bucăți Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [palet] [kg] [RON]
1100000817 Rigolă carosabilă RC 35/30/45 35 30 45 4 228 90,00

Dală carosabilă
Cod Produs Denumire Produse Lext lext Hext Nr. bucăți Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [palet] [kg] [RON]
1100000792 Dală carosabilă DC Dext.49/30/15 49 30 15 24 46.5 39,00

Observaţie: şanţurile, casiurile, rigolele de acostament şi dalele se livrează paletizat;


paleţii se pot returna iar dacă se constată că nu sunt deterioraţi şi se pot
refolosi, valoarea acestora se va storna.

Palet
Cod Produs Denumire Produse lext Lext Greutate Preț
[cm] [cm] [kg] [RON]
3100000110 Palet 100 100 30 35,00

Rigole cu placă [carosabilă]


Cod Produs Denumire Produse Lext lext Hext lint Hint g Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000051 Rigolă cu placă RGP 100/20/20/15 100 50 35 20 20 15 500 785,07
1100000052 Rigolă cu placă RGP 100/20/30/15 100 50 45 20 30 15 576 816,51
1100000053 Rigolă cu placă RGP 100/20/40/15 100 50 55 20 40 15 648 844,91
1100000054 Rigolă cu placă RGP 100/20/50/15 100 50 65 20 50 15 720 872,29

Rigole fără placă [necarosabile]


Cod Produs Denumire Produse Lext lext Hext lint Hint g Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000055 Rigolă RG 100/40/40/15 100 70 55 40 40 15 552 426,00
1100000056 Rigolă RG 100/40/60/15 100 70 75 40 60 15 672 517,29
1100000057 Rigolă RG 100/40/65/15 100 70 80 40 65 15 720 559,88
1100000058 Rigolă RG 100/50/70/15 100 80 85 50 70 15 792 605,53
1100000059 Rigolă RG 100/50/80/15 100 80 95 50 80 15 864 652,19
1100000060 Rigolă RG 100/50/90/15 100 80 105 50 90 15 1032 715,08

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Infrastructură de transport 35


Rigole Monobloc
Cod Produs Denumire Produse Lext lext Hext lint Hint gperete Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001173 Rigola monobloc RM 20x25x100 100 20 25 7.4 13.4 6.3 100 298.28
1100001174 Rigola monobloc RM 32x40x100 100 32 40 15 25 8.5 250 381.06
1100001175 Rigola monobloc RM 45x50x100 100 45 50 24 34 10.5 270 458.04

H
L

Grinzi de pod
Cod Produs Denumire Produse h L l Greutate Preț
[cm] [m] [cm] [kg] [RON]
1100001167 Grinda de pod tip H=42cm L=6m 42 6 60 1960 2.101,46
1100001169 Grinda de pod tip H=42cm L=8m 42 8 60 2573 2.896,34
1100001084 Grinda de pod tip H=42cm L=10m 42 10 60 3185 3.819,79
1100000801 Grinda de pod tip H=52cm L=10m 52 10 60 3675 3.932,48
1100000803 Grinda de pod tip H=52cm L=12m 52 12 60 4410 5.171,32
h
1100001085 Grinda de pod tip H=72cm L=14m 72 14 92 13279 9.721,13
L
1100001172 Grinda de pod tip H=72cm L=16m 72 16 92 15190 11.551,12
1100000995 Grinda de pod tip H=80cm L=16m 80 16 92 16023 11.794,31 l
1100000997 Grinda de pod tip H=80cm L=18m 80 18 92 17959 13.615,03

h L

Aripi de pod
Cod Produs Denumire Produse h L l Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001181 Aripa prefabricata tip A0 200 190 110 2375 1.555,51
1100001182 Aripa prefabricata tip A1 240 250 130 3450 2.112,98
1100001183 Aripa prefabricata tip A2 280 310 145 4475 2.794,12
1100001184 Aripa prefabricata tip A3 320 370 155 5250 3.649,76
h

36 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Infrastructură de transport


Cadre prefabricate pentru poduri
Cod Produs Denumire Produse H L l Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001185 Cadru prefabricat tip C0 200 160 136 4525 2.596,65
1100001186 Cadru prefabricat tip C1 250 160 136 5250 2.964,16
1100001187 Cadru prefabricat tip C2 275 160 240 8100 4.448,85
1100001188 Cadru prefabricat tip C2’ 225 160 240 7300 4.009,61
1100001189 Cadru prefabricat tip C2” 175 160 240 6750 3.662,45
1100001190 Cadru prefabricat tip P2 160 120 234 3025 1.701,09
1100001191 Cadru prefabricat tip Cp2 190 245 360 5275 3.164,43
h

Observaţie: În schiță este prezentat un cadru tip C2. La cerere se pot oferi fișele tehnice și pentru
celelalte tipuri de cadre. L

Timpane prefabricate pentru poduri


Cod Produs Denumire Produse H L l Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001192 Timpan prefabricat tip T1 29-33 160 53 400 270,33
1100001193 Timpan prefabricat tip T2 29-33 240 53 725 489,75

Elevații prefabricate pentru poduri


Cod Produs Denumire Produse H L l Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001194 Elevatie prefabricata tip L0 200 160 150 3,850 1.937,56
1100001195 Elevatie prefabricata tip L1 240 160 150 4,325 2.195,35
1100001196 Elevatie prefabricata tip L2 280 160 150 4,825 2.473,48
1100001197 Elevatie prefabricata tip L3 320 160 150 5,325 2.880,27

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Infrastructură de transport 37


Dale prefabricate pentru poduri
Cod Produs Denumire Produse H L l Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100001343 Dala prefabricata tip D1C 21 190 98 775 940,00
1100001344 Dala prefabricata tip D2C 22 290 98 1350 1630,00
1100001198 Dala prefabricata tip D3C 40 390 79 3050 1.900,96
1100001199 Dala prefabricata tip D4C 40 490 79 3825 2.588,69
1100001200 Dala prefabricata tip D5C 40 590 79 4600 3.394,61
1100001345 Dala prefabricata tip D1M 57 190 98 1150 1.250,00
L
1100001346 Dala prefabricata tip D2M 58 290 98 1725 1.930,00
1100001201 Dala prefabricata tip D3M 80 390 79 3900 2.432,00
h
1100001202 Dala prefabricata tip D4M 80 490 79 4900 3.262,02
1100001203 Dala prefabricata tip D5M 80 590 79 5900 4.206,98 l

Sprijin
Cod Produs Denumire Produse H L l Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000393 Element de sprijin ES L 225/160/200 200 225 160 3399 2.055,61
1100000394 Element de sprijin ES L 225/160/250 250 225 160 3731 2.152,74
1100000395 Element de sprijin ES L 225/160/300 300 225 160 4035 2.485,48
1100000396 Element de sprijin ES L 225/160/350 350 225 160 4337 2.739,60
1100000397 Element de sprijin ES T 225/200/200 200 225 200 3860 2.311,43
1100000398 Element de sprijin ES T 225/200/250 250 225 200 4120 2.676,43
1100000399 Element de sprijin ES T 225/200/300 300 225 200 4448 2.805,97
1100000400 Element de sprijin ES T 225/200/350 350 225 200 4730 3.021,75

Panouri fonoabsorbante
Cod Produs Denumire Produse H L l Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg/mp] [RON]
3100000146 Panou fonoabsorbant 14/22 variabil 60-120 132-160 la cerere

SW Umwelttechnik produce panouri fonoabsorbante de grosimi de 22 cm si respectiv 14 cm (DUO-22 și


UNO-14), având un nivel superior de protecție la zgomot față de panourile produse integral din lemn.

Panourile fonoabsorbante se compun dintr-un strat de beton pretensionat de rezistență mare și straturi de
beton ușor special (creat dintr-un amestec unic de lemn măcinat și adaosuri de beton tradiționale), aceste
straturi – împreună cu finisajul suprafeței acestora – asigură caracteristicile acustice adecvate.
Panourile fonoabsorbante se vor așeza între stâlpi HEA sau HEB, pana la o lungime de maxim 6,0 m între
stâlpi, pe baza calculelor statice aferente.
Domenii de utilizare:
Panourile fonoabsorbante se pot folosi pentru protecția la zgomot în zonele rezidențiale traversate de căi
ferate, drumuri aglomerate și autostrăzi sau în zone rezidențiale aflate în vecinătatea unor zone industriale
sau aeroporturi.

Avantajele sistemului:
- profitabil prin progresare rapidă a construcției;
- montaj independent de condițiile meteorologice;
- montaj usor și rapid;
- poate fi supus solicitărilor imediat;
- protecție la zgomot superioară fată de alte materiale;
- decupări executate direct din fabrică
38 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Infrastructură de transport
Parapeți de siguranță
SW Umwelttechnik produce parapeti de siguranta sub licenta REBLOC®

Cod Produs Denumire Produse L b h Nivel Deplasare Greutate Preț


[cm] [cm] [buc] laterala
Protectie [kg] [RON]
1100001357 Parapet RB80_8_N2/W3 800 56 80 N2 W3 4176 La cerere
1100001358 Parapet RB80_8_ H1/W4 800 56 80 H1 W4 4176 La cerere
1100001359 Parapet RB80AS_8_ H2/W3 800 56 80 H2 W3 4008 La cerere
1100001360 Parapet RB80H_8_ H2/W5 800 56 80 H2 W5 4176 La cerere
1100001361 Parapet RB80L_4_ N2/W4 400 56 80 N2 W4 1536 La cerere
1100001362 Parapet RB80L_8_ H1/W5 800 56 80 H1 W5 4008 La cerere
1100001363 Parapet RB84XEA_8_ H2/W1 800 59 84 H2 W1 4704 La cerere
1100001364 Parapet RB84XEAL_8_ H2/W1 800 59 84 H2 W1 4704 La cerere
1100001365 Parapet RB100_8_H2/W5 800 64 100 H2 W5 6120 La cerere
1100001366 Parapet RB100_8_H4b/W6 800 64 100 H4b W6 6120 La cerere
1100001367 Parapet RB100H_2_H3/W6 200 64 100 H3 W6 1512 La cerere
1100001380 Parapet RB100_2_H2/W5 200 64 100 H2 W5 1512 La cerere
1100001369 Parapet RB100SFS_8_H4b/W5 800 68 100 H4b W5 6528 La cerere
1100001370 Parapet RB110_8_H4b/W6 800 64 110 H4b W6 5928 La cerere
1100001371 Parapet RB110L_8_H2/W5 800 64 110 H2 W5 5928 La cerere
1100001372 Parapet RB85BF_8_ H2/W5 800 44 85 H2 W5 3984 La cerere
1100001373 Parapet RB100H_3_H3/W6 300 64 100 H3 W6 2268 La cerere
1100001374 Parapet RB100H_4_H3/W6 400 64 100 H3 W6 3024 La cerere
1100001375 Parapet NB100/300_8_H2/W4 800 95 100 H2 W4 13488 La cerere
1100001376 Parapet NB100H/300_8_H3/W5 800 95 100 H3 W5 18792 La cerere
1100001377 Parapet RB80A_8_ H2/W1 800 43 80 H2 W1 3648 La cerere
1100001378 Parapet RB100A_8_H2/W1 800 51 100 H2 W1 5616 La cerere
1100001379 Parapet RB100SF_8_H4b/W4 800 56 100 H4b W4 6096 La cerere

Parapeții de siguranță tip REBLOC® sunt prevăzuți cu sisteme de cuplare metalice.


Sistemul de cuplare integrat inovator conectează elementele individuale pentru a forma un lanț
continuu și puternic, care disipează energia provocată de impactul vehiculului în condiții de siguranță
pentru a preveni ieșirea de pe sens.
Parapetii de beton REBLOC® sunt caracterizati de o instalare rapidă și ușoară, posibilă pe orice tip de
vreme. În plus, se poate reduce la minimum logistica și, astfel, și durata lucrărilor rutiere. Acest lucru
permite reluarea rapidă a fluxului de trafic normal, crescând în același timp siguranța rutieră.
Tehnologia patentată REBLOC® vă permite să satisfaceți cele mai stricte specificații de siguranță și
oferă un sistem diversificat. Sistemul amplu oferă soluții optimizate în toate domeniile de aplicare
relevante.
Sistemele REBLOC® au fost testate considerabil în conformitate cu standardul european En1317.
Gama de produse include bariere din beton pentru protecție permanentă amplasate pe axul
drumurilor, de-a lungul acostamentelor, pe poduri precum și de protecție temporară pe santiere..
Pentru controlul zgomotului de lungă durată au fost dezvoltate sisteme speciale, care combină parapete de antifonic cu parapete de beton.
Elementele speciale precum: elemente de tranziție și elemente terminale, bifurcații si elemente pentru montaj sisteme de iluminat autostradă.

Sistemele de reținere a vehiculelor REBLOC® sunt analizate și certificate în conformitate cu standardul European EN1317. Toate nivelurile de retenție
relevante de la T1 la H4b sunt acoperite concomitent cu atingerea lățimii de lucru/funcționale reduse.
Tipuri de sisteme
Sistemele permanente REBLOC® sunt utilizate pentru protecția de lungă durată pe berma centrală și de-a lungul acostamentului.

Sisteme temporare/provizorii
Sistemele temporare REBLOC® protejează în mod fiabil șantierele de construcții și benzile de pe contrasens cu lățimi de lucru foarte mici.

Sisteme pentru poduri


Sisteme de reținere a vehiculelor solide și fiabile sunt chiar mai importante în cazul podurilor deoarece rezultatul unui accident care implică un vehicul
căzut de pe un pod poate fi în mod substanțial mai grav.

Barieră/Parapet integrat antifonic


Acest sistem combinat economisește spațiu și în același timp asigură un maxim de control al zgomotului pentru zonele dens populate. Prin conexiunea de
blocare, parapetul antifonic REBLOC® poate fi introdus cu ușurință în adâncituri canelate a două elemente de beton pentru a oferi siguranță și protecție
la cel mai înalt nivel pentru utilizatorii drumurilor.

Dispunând de o gamă largă de elemente de tranziție, sistemul REBLOC® permite trecerea ușoară la alte sisteme, cum ar fi, de exemplu, oțel sau beton
in-situ.

Sistemele REBLOC® protejează mediul înconjurător. Betonul este un material natural pur format din pietriș, nisip, ciment și apă. Durabilitatea acestora
contribuie în mod semnificativ la echilibrarea pozitivă a mediului.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Infrastructură de transport 39


Elemente pentru ziduri de sprijin
SW Umwelttechnik produce elemente pentru ziduri de sprijin tip SW-RECON

Datorită sistemului optimizat alcătuit din blocuri individuale, se câștigă foarte mult timp în momentul montării în comparație cu zidurile normale din
piatră.
Un zid de sprijin cu o suprafață de aproximativ 50 m2 poate fi construit în mai puțin de o zi.

Pot fi realizate aproape toate aplicațiile cu ziduri de spijin imaginabile, chiar și ziduri de spijin cu înălțimi de până la 5 metri, fără ancorare.
Pentru aplicații cu cerințe statice ridicate, sunt disponibile blocuri de piatră de mari dimensiuni.

Suplimentar, se pot utiliza așa-numitele geogrile, pentru a îmbunătăți stabilitatea și susținerea în pantă.

Pentru toate celelalte aplicații, mai puțin extreme, se pot folosi blocuri mai mici, economisind astfel atât timp, cât și bani.

Sistemele SW-RECON reprezintă un sistem cuprinzător și complet pentru zidurile de spijin estetice și funcționale.

SW-RECON se bazează pe principiul kit-urilor de construcție. Un sistem genial de montare combinat cu cel mai ridicat nivel de calitate garantează
construirea personalizată, în cel mai scurt timp.

Avantajele sistemului
↗ Montare „uscată” (fără mortar)
↗ Aspect excelent
↗ Rezistență foarte bună datorită calității ridicate a betonului
↗ Dezvoltat și testat pentru sarcini extrem de ridicate
↗ Soluții personalizate

Prețuri și detalii suplimentare pot fi furnizate la cerere!

40 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Infrastructură de transport


Guri de scurgere - Tip1
Cod Produs Denumire Produse DRACORD DINTERIOR H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
3100000002 GS RG H330 Bază receptor gaură DN150* 150 45 33 96 110,60
3100000004 GS RG H330 Bază receptor gaură DN200* 200 45 33 96 110,60
3100000008 GS II H300 Inel intermediar* 45 30 60 75,35
3100000007 GS II H200 Inel intermediar* 45 20 40 63,96
3100000006 GS II H100 Inel intermediar* 45 10 20 50,82
3100000014 GS ISC H570 Inel superior cu suport coş* 45 57 125 155,04

DN

H
Dn
3100000013 GS ISC H200 Inel superior cu suport coş* 45 20 44 76,00
3100000015 GS IS H300 Inel superior* 45 30 60 80,54
3100000016 GS IAC H60 Inel aducere la cotă* 45 6 25 54,72
3100000017 GS C Coş gură de scurgere* 35 27 2 63,17
3100000064 GS G Grătar gură de scurgere drept 48x48 10 98 358,95
3100000065 GS G Grătar gură de scurgere concav 48x48 10 98 376.90
*[fără receptor nămol, fără sifon]

Construcţie minimă: Aducere la cotă cu:


Element de bază cu gaură Inel intermediar (având înălţimea de 10, 20 sau 30 cm)
Inel superior cu suport coş Inel superior cu suport coş (având înălţimea de 20 sau 57 cm)
Coş Inel de aducere la cotă
Grătar

d
H

H
H

H
H
H

H
DN

DN
H
DN

DN

Prin folosirea inelelor intermediare între elementul de bază şi inelul intermediar cu racord, se pot varia volumul receptorului de nămol şi
cota scurgerii.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Infrastructură de transport 41


Guri de scurgere - Tip2
Cod Produs Denumire Produse DRACORD DINTERIOR H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
3100000005 GS RN H330 Bază receptor nămol* 45 33 96 110,60
3100000009 GS IIR H350 Inel interm. racord DN150* 150 45 35 80 176,36
3100000010 GS IIR H350 Inel interm. racord DN200* 200 45 35 80 173,06
3100000008 GS II H300 Inel intermediar* 45 30 60 75,35
3100000007 GS II H200 Inel intermediar* 45 20 40 63,96
3100000006 GS II H100 Inel intermediar* 45 10 20 50,82

DN

DN
3100000014 GS ISC H570 Inel superior cu suport coş* 45 57 125 155,04

H
3100000013 GS ISC H200 Inel superior cu suport coş* 45 20 44 76,00
3100000015 GS IS H300 Inel superior* 45 30 60 80,54
3100000016 GS IAC H60 Inel aducere la cotă* 45 6 25 54,72
3100000017 GS C Coş gură de scurgere* 35 27 2 63,17
3100000064 GS G Grătar gură de scurgere drept 48x48 10 98 358,95
3100000065 GS G Grătar gura de scurgere concav 48x48 10 98 376.90
*[ cu receptor nămol, fără sifon ]

Construcţie minimă:
Element de bază
Inel intermediar cu racord
Inel superior cu suport coş
Coş
Grătar

d
H

H
H

H
DN

DN

DN

DN
H

H
H

42 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Infrastructură de transport


Guri de scurgere - Tip3
Cod Produs Denumire Produse DRACORD DINTERIOR H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
3100000005 GS RN H330 Bază receptor nămol* 45 33 96 110,60
3100000011 GS IIS H500 Inel cu sifon racord DN150* 150 45 50 116 187,50
3100000012 GS IIS H500 Inel cu sifon racord DN200* 200 45 50 116 187,50
3100000008 GS II H300 Inel intermediar* 45 30 60 75,35
3100000007 GS II H200 Inel intermediar* 45 20 40 63,96
3100000006 GS II H100 Inel intermediar* 45 10 20 50,82

DN
DN

H
3100000014 GS ISC H570 Inel superior cu suport coş* 45 57 125 155,04
3100000013 GS ISC H200 Inel superior cu suport coş* 45 20 44 76,00
3100000015 GS IS H300 Inel superior* 45 30 60 80,54
3100000016 GS IAC H60 Inel aducere la cotă* 45 6 25 54,72
3100000017 GS C Coş gură de scurgere* 35 27 2 63,17
3100000064 GS G Grătar gură de scurgere drept 48x48 10 98 358,95
3100000065 GS G Grătar gură de scurgere concav 48x48 10 98 376,90
*[ cu receptor nămol, cu sifon ]

Construcţie minimă:
Element de bază
Inel intermediar cu sifon
Inel superior cu suport coş
Coş
Grătar

d
H

H
H

H
H

H
DN

DN

DN

DN
H

H
H

Prin folosirea inelelor intermediare între elementul de bază şi inelul intermediar cu racord, se pot varia volumul receptorului de nămol şi cota
scurgerii.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Infrastructură de transport 43


Guri de scurgere - Tip4
Cod Produs Denumire Produse DRACORD DINTERIOR H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000690 GS RN H330 Bază receptor nămol 45 33 125 88,14
1100000707 GS RR H330 Bază receptor racord Dn150 150 45 33 113 106,05
1100000691 GS RG H330 Bază receptor gaură DN150/230 200 45 33 115 83,36
1100001334 GS IIS H500 Inel cu sifon racord DN150 150 45 50 116 187,50

DN
1100000693 GS II H200 Inel intermediar 45 20 40 32,16

H
1100000694 GS II H300 Inel intermediar 45 30 60 42,98
1100000692 GS II H500 Inel intermediar 45 50 100 65,15
3100000064 GS G Grătar gură de scurgere drept 48x48 10 98 358,95
3100000065 GS G Grătar gură de scurgere concav 48x48 10 98 376,90
*[ cu receptor nămol, cu sifon ]

Construcţie minimă:
Element de bază
Inel intermediar cu sifon
Inel superior cu suport coş
Coş
Grătar

d d
H

H
DN

Prin folosirea inelelor intermediare între elementul de bază şi inelul intermediar cu racord, se pot varia volumul receptorului de nămol şi cota
scurgerii.

44 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Infrastructură de transport


Cămine de racord
Cod Produs Denumire Produse DEXT DINT gPERETE H Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [RON]
1100000838 GS PA 58/6 Placa acoperire necarosabila 58 58 - 6 45 60.00
Dext
1100000693 GS II H200 Inel intermediar 55 45 5 20 40 32.16
1100000694 GS II H300 Inel intermediar 55 45 5 30 60 42.98
1100000692 GS II H500 Inel intermediar 55 45 5 50 100 65.15
1100000842 GS RD H330 Baza receptor racord dublu 56 45 5.5 33 210 105.40

gperete

H
H
H

Dint

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Infrastructură de transport 45


TRANSPORT

SUPRAST
SUPRASTRUCTURA
PREDALE

FÂȘII CU GOLURI
PLANSEE
HALE INDUSTRIALE
SUPRASTRUCTURĂ
SHOPPING MALL SUPERMARKET
SUPRASTRUCTURĂ
1. Descriere generală
Prin sistemele structurale din elemente de beton prefabricat, se pot alcătui construcții cu funcționalitate diversă, precum și constrcuții având
deschideri mari, sau structuri etajate.
Acest sistem se poate utiliza la construcții industriale, agricole, depozite, centre comerciale, săli de sport și orice alt tip de structură. Construcțiile
alcătuite prin acest sistem pot fi cu una sau mai multe deschideri.
În cadrul SW Umwelttechnik Romania, ca si referințe, avem peste 50 de sturcturi in 8 ani ( Magazine: Dedeman, Kaufland, Praktiker, Real/Auchan,
Minimax/Penny; Mall-uri: AFI Cotroceni, Coral Constanța, Mega Mall, Park Lake; Stadioane: Ilie Oană Ploiești, Ion Oblemeonco Craiova, Municipal
Târgu-Jiu, hale industiale și logistice, clădiri de birouri: Bucharest One, The Bridge Bucuresti ).
Calitatea produselor noastre este garantată prin prescripțiile regăsite în standardul ISO9001, cât și prin testele periodice efectuate la laboratoarele
de specialitate.
Societatea noastră oferă ca și servicii, proiectarea structurii, transportul elementelor și montajul construcției.

Tipuri de elemente de structura produse de SW Umwelttechnik Romania

2.1 Gulere prefabricate


În prezent stâlpii se încastrează în gulere prefabricate, monolitizate în blocul fundației. În funcție de încărcare se dimensioneză înălțimea și grosimea
pereților gulerelor. Pentru poziționarea stâlpilor și a turnării betonului, se lasă un gol de min. 10 cm în jurul stâlpului, iar suprafața interioară a
gulerelor și suprafața stâlpilor care se încastrează sunt ampretate pentru o mai bună conlucrare.

2.2 Stâlpi
Secțiunea stâlpilor prefabricați rezultă din încărcări și din schema statică cât și din sarcinile provenite din transport și montaj. Se pot produce stâlpi
pe un nivel sau mai multe nivele, cu consolă sau cu gol pentru susținere. Pentru rigidizări sau legături cu alte corpuri se pot îngloba plăcuțe
metalice.

Suprafețele stâlpilor care se încastrează sunt amprentate pentru o mai bună conlucrare.

Posibilități de alcătuire a stâlpilor prefabricați:

48 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Suprastructură


2.3 Elemente de susținere cu deschideri mari
Secțiunile grinzilor principale sunt date de încărcările caracteristice și de șabloanele producătorului, având muchiile paralele, sau cu o pantă de 3%,
cu secțiunile „T" și „I".
Indiferent de travee acestea susțin panele de beton sau de metal.

Posibilități de alcătuire a grinzilor principale:

2.4 Grinzi prefabricate


Grinzile prefabricate secundare se pot utiliza ca și grinzi de acoperiș pentru deschideri mai mici, grinzi perimetrale, grinzi de planșeu si grinzi de
fundare. Secțiunea în general este dreptunghiulară, dar pentru a reduce greutatea proprie se poate și „I" sau „T". Din cauza construcției unui planșeu
mai jos, se proiectează o „grindă cu urechi", sau secțiune"T" inversată. În prezent se folosește grindă cu secțiune trapezoidală, ca și pane de
acoperiș.
Se pot produce și grinzi pretensionate în funcție de încărcare și deschidere.

Posibilități de alcătuire a grinzilor secundare:

3.4 Elemente de planseu


Ca și elemente de planseu SW Umwelttechnik Romania produse și recomandă folosirea fașiilor cu goluri și a predalelor prefabricate din beton.
Avantajele sistemelor de planseu prefabricate cat și o descriere detaliată sunt prezentate în continuare.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Suprastructură 49


Cod Produs Denumire Produse l H L Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg/mp] [RON]
1100000641 Fasii cu goluri FGP 200 A 120 20 variabil 250 la cerere
1100000642 Fasii cu goluri FGP 200 B 120 20 variabil 250 la cerere
1100000643 Fasii cu goluri FGP 200 C 120 20 variabil 250 la cerere
1100000644 Fasii cu goluri FGP 200 D 120 20 variabil 250 la cerere
1100000645 Fasii cu goluri FGP 265 A 120 26,5 variabil 328 la cerere
1100000646 Fasii cu goluri FGP 265 B 120 26,5 variabil 328 la cerere
1100000647 Fasii cu goluri FGP 265 C 120 26,5 variabil 328 la cerere
1100000648 Fasii cu goluri FGP 265 D 120 26,5 variabil 328 la cerere
1100000649 Fasii cu goluri FGP 320 A 120 32 variabil 365 la cerere
1100000650 Fasii cu goluri FGP 320 B 120 32 variabil 365 la cerere
1100000651 Fasii cu goluri FGP 320 C 120 32 variabil 365 la cerere
1100000652 Fasii cu goluri FGP 320 D1 120 32 variabil 365 la cerere
1100000653 Fasii cu goluri FGP 320 D2 120 32 variabil 365 la cerere
1100000654 Fasii cu goluri FGP 320 E1 120 32 variabil 365 la cerere
1100000655 Fasii cu goluri FGP 320 E2 120 32 variabil 365 la cerere
1100000656 Fasii cu goluri FGP 400 A 120 40 variabil 415 la cerere
1100000657 Fasii cu goluri FGP 400 B 120 40 variabil 415 la cerere
1100000658 Fasii cu goluri FGP 400 C1 120 40 variabil 415 la cerere
1100000659 Fasii cu goluri FGP 400 C2 120 40 variabil 415 la cerere
1100000660 Fasii cu goluri FGP 400 D1 120 40 variabil 415 la cerere
1100000661 Fasii cu goluri FGP 400 D2 120 40 variabil 415 la cerere
1100000662 Fasii cu goluri FGP 400 E 120 40 variabil 415 la cerere
1100000663 Fasii cu goluri FGP 450 A 120 45 variabil 480 la cerere
1100000664 Fasii cu goluri FGP 450 B 120 45 variabil 480 la cerere
1100000665 Fasii cu goluri FGP 450 C 120 45 variabil 480 la cerere
1100000666 Fasii cu goluri FGP 450 D 120 45 variabil 480 la cerere
1100000667 Fasii cu goluri FGP 500 A 120 50 variabil 600 la cerere
1100000668 Fasii cu goluri FGP 500 B 120 50 variabil 600 la cerere
1100000669 Fasii cu goluri FGP 500 C 120 50 variabil 600 la cerere
1100000670 Fasii cu goluri FGP 500 D 120 50 variabil 600 la cerere

SW Umwelttechnik produce fâșii cu goluri din beton armat


precomprimat cu diverse grosimi de la 20 până la 50 cm, de diferite
lungimi conform cerințelor.
Ca armătură pretensionată se utilizează toroane de otel de 9,3mm si
12,9mm.
Fâșiile cu goluri se realizează din beton de cea mai bună calitate,
suprafață interioară este netedă, nu necesită tencuială, doar spăcluire
si zugrăvire.
Elementele se pot utiliza până la deschideri de maxim 22m și au o
capacitate portantă mare.
Lățimea plăcilor este în mod uzual de 1,2m dar la cerere se pot
produce și elemente mai înguste.
Străpungeri: circulare; la colţuri, în mijloc, sau la capăt; tăiere
longitudinală, tăiere oblică, construcţie în consolă (max. 1,5m)
Domenii de utilizare:
Sistemul de plansee SW cu fâșii cu goluri se poate utiliza atât ca
planseu intermediar între etaje cât și ca acoperiș la: construcții
administrative si industrial, construcții civile, hale industriale și pentru
depozite, școli, spitale, parcări, hoteluri, shopping centers.
Avantajele sistemului:
- profitabil prin progresare rapidă a construcției;
- montaj independent de condițiile meteorologice;
- montaj ușor și rapid (cca. 60mp/ora); H
- nu necesită suporți intermediari;
- poate fi supus solicitărilor imediat; l L
- utilizare mai bună a spațiului prin deschideri mari;
- suprafață inferioară netedă;
- cost redus față de planseul monolit;
- decupări executate direct din fabrică.

50 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Suprastructură


Predale
Cod Produs Denumire Produse g L lMAX Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [kg/mp] [RON]
1100000671 Predale cu trigon H 8cm cu toron 8 variabil 120 196 la cerere
1100000672 Predale cu trigon H 9cm cu toron 9 variabil 120 220 la cerere
1100000673 Predale cu trigon H 10cm cu toron 10 variabil 120 245 la cerere
1100000674 Predale cu trigon H 11cm cu toron 11 variabil 120 270 la cerere
1100000675 Predale cu trigon H 12cm cu toron 12 variabil 120 294 la cerere
1100000676 Predale cu trigon H 8cm fara toron 8 variabil 120 196 la cerere
1100000677 Predale cu trigon H 9cm fara toron 9 variabil 120 220 la cerere
1100000678 Predale cu trigon H 10cm fara toron 10 variabil 120 245 la cerere
1100000679 Predale cu trigon H 11cm fara toron 11 variabil 120 270 la cerere
1100000680 Predale cu trigon H 12cm fara toron 12 variabil 120 294 la cerere

lmax

SW Umwelttechnik produce predale din beton armat precomprimat utilizate ca și cofraj pierdut pentru plansee. Predalele se executa cu diferite
lungimi, pâna la 9,0 m conform cerințelor. Lățimea predalelor este în mod obisnuit de 1,20 m. La cerere se pot produce și elemente mai înguste.
Decupările (străpungerile) se execută în fabrică sau pe șantier conform desenelor de la proiectant.
Descrierea sistemului
Predalele au rol de cofraj pierdut și rezistă la solicitările din greutatea suprabetonării cu un număr de suporți intermediari mult redus.
Muchiile inferioare sunt teșite si pot rămâne aparente sau se pot șpăclui.
Suprafața inferioară este netedă, nu necesita tencuială, doar spăcluire și zugrăvire.
Conlucrarea dintre predale si suprabetonare(betonul monolit) se realizează în parte prin grinzile cu zăbrele și în parte prin rugozitatea suprafeței
predalelor. Prin această conlucrare se realizează un planseu monolit rezistent la încărcări seismice și cu o capacitate portantă ridicată.

Domenii de utilizare:
Sistemul de planseu din predale tip trigon se poate folosi ca și cofraj pierdut pentru plansee la: construcții administrative și industriale, construcții
civile, hale industriale si pentru depozite, școli, spitale, parcări, hoteluri, shopping centers;
Avantajele sistemului:
Sistemul de planșee din predale TRIGON oferă o varietate de avantaje și posibilități de aplicare:
- profitabil prin progresare rapidă a construcției
- montaj ușor și rapid ( cca. 60 m² planseu pe ora)
- număr redus de suporți intermediari
- suprafață inferioară netedă, nu necesită tencuială, doar spăcluire și zugrăvire
- decupări (străpungeri) executate din fabrică (în functie de posibilitățile statice)
- sistem verificat.

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Suprastructură 51


Scări

SW Umwelttechnik produce scări prefabricate din beton armat ce pot


fi utilizate în cadrul construcțiilor de orice tip.

Scările se execută în fabrică conform desenelor de la proiectant.


Se pot produce scări de dimensiuni diferite, limitate doar de
dimensiunile optime pentru transport.

Descrierea sistemului:
Muchiile sunt teșite.
Suprafețele sunt netede, nu necesita tencuială, doar spăcluire și
zugrăvire.

Se pot produce scări cu sistem de montaj cu buloane, cu armături (


“mustati” ) ieșite din gabaritul scării, sau cu cu orice fel de sistem de
montaj implementat în proiect.

Domenii de utilizare:
Scările prefabricate pot fi folosite în cadrul: construcțiilor
administrative și industriale, construcțiilor
civile, hale industriale si pentru depozite, școli, spitale, hoteluri,
shopping centers;

Avantaje scarilor prefabricate:


- precizie dimensională
- adaptabilitate la proiect
- profitabil prin progresare rapidă a construcției
- montaj ușor și rapid
- număr redus de suporți intermediari
- suprafață netedă, nu necesită tencuială, doar spăcluire și zugrăvire
- sistem verificat.

52 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Suprastructură


SEPARATOARE HIDROCARBURI

PRODUS
PRODUSE DE TEHNICĂ
A MEDIULUI
SEPARATOARE
GRASIMI
DECANTOARE STAŢII DE EPURARE

PARCURI
SHOPPING MALL
SUPERMARKET HALE INDUSTRIALE PRODUSE DE TEHNICĂ A MEDIULUI
PRODUSE DE TEHNICĂ A MEDIULUI
Separatoare de hidrocarburi
Cod Produs Denumire Produse Debit DN Bazine VNĂMOL Hi Greutate Preț
[l/s] [cm] [buc] [mc] [cm] [t] [RON]
1100000068 Separator hidrocarburi SMA2/4l-2mc 2/4 150 1 2.0 200 6.425 8.981,41
1100000069 Separator hidrocarburi SMA2/4l-4,7mcS 2/4 150 2 4.7 200 12.85 14.392,70
1100000070 Separator hidrocarburi SMA2/4l-2,9mc 2/4 150 1 2.9 250 7.378 9.469,55
1100000071 Separator hidrocarburi SMA2/4l-6,5mcS 2/4 150 2 6.5 250 14.756 15.368,97
1100000072 Separator hidrocarburi SMA2/4l-3,8mc 2/4 150 1 3.8 300 8.328 9.778,91
1100000073 Separator hidrocarburi SMA2/4l-8,2mcS 2/4 150 2 8.2 300 16.656 15.987,70
1100000074 Separator hidrocarburi SMA2/4l-3,6mc 2/4 200 1 3.6 200 9.357 10.861,94
1100000075 Separator hidrocarburi SMA2/4l-8,3mcS 2/4 200 2 8.3 200 18.714 18.153,76
1100000076 Separator hidrocarburi SMA2/4l-5,2mc 2/4 200 1 5.2 250 10.594 11.526,68
1100000077 Separator hidrocarburi SMA2/4l-11,5mcS 2/4 200 2 11.5 250 21.188 19.483,23
1100000078 Separator hidrocarburi SMA2/4l-6,8mc 2/4 200 1 6.8 300 11.834 11.852,52
1100000079 Separator hidrocarburi SMA2/4l-14,6mcS 2/4 200 2 14.6 300 23.668 20.134,92
1100000080 Separator hidrocarburi SMA2/4l-5,6mc 2/4 250 1 5.6 200 12.714 13.039,88
1100000081 Separator hidrocarburi SMA2/4l-13mcS 2/4 250 2 13.0 200 25.428 22.509,65
1100000082 Separator hidrocarburi SMA2/4l-8,1mc 2/4 250 1 8.1 250 14.242 13.862,74
1100000083 Separator hidrocarburi SMA2/4l-17,9mcS 2/4 250 2 17.9 250 28.484 24.155,35
1100000084 Separator hidrocarburi SMA2/4l-10,5mc 2/4 250 1 10.5 300 15.772 14.183,51
1100000085 Separator hidrocarburi SMA2/4l-22,8mcS 2/4 250 2 22.8 300 31.544 24.796,90
1100000086 Separator hidrocarburi SMA6/8l-2mc 6/8 150 1 2.0 200 6.425 9.885,31
1100000087 Separator hidrocarburi SMA6/8l-4,7mcS 6/8 150 2 4.7 200 12.85 15.296,61
1100000088 Separator hidrocarburi SMA6/8l-2,9mc 6/8 150 1 2.9 250 7.378 10.373,45
1100000089 Separator hidrocarburi SMA6/8l-6,5mcS 6/8 150 2 6.5 250 14.756 16.272,87
1100000090 Separator hidrocarburi SMA6/8l-3,8mc 6/8 150 1 3.8 300 8.328 10.682,81
1100000091 Separator hidrocarburi SMA6/8l-8,2mcS 6/8 150 2 8.2 300 16.656 16.891,60
1100000092 Separator hidrocarburi SMA6/8l-3,6mc 6/8 200 1 3.6 200 9.357 11.765,84
1100000093 Separator hidrocarburi SMA6/8l-8,3mcS 6/8 200 2 8.3 200 18.714 19.057,66
1100000094 Separator hidrocarburi SMA6/8l-5,2mc 6/8 200 1 5.2 250 10.594 12.430,58
1100000095 Separator hidrocarburi SMA6/8l-11,5mcS 6/8 200 2 11.5 250 21.188 20.387,13
1100000096 Separator hidrocarburi SMA6/8l-6,8mc 6/8 200 1 6.8 300 11.834 12.756,42
1100000097 Separator hidrocarburi SMA6/8l-14,6mcS 6/8 200 2 14.6 300 23.668 21.038,82
1100000098 Separator hidrocarburi SMA6/8l-5,6mc 6/8 250 1 5.6 200 12.714 13.943,79
1100000099 Separator hidrocarburi SMA6/8l-13mcS 6/8 250 2 13.0 200 25.428 23.413,55
1100000100 Separator hidrocarburi SMA6/8l-8,1mc 6/8 250 1 8.1 250 14.242 14.766,64
1100000101 Separator hidrocarburi SMA6/8l-17,9mcS 6/8 250 2 17.9 250 28.484 25.059,25
1100000102 Separator hidrocarburi SMA6/8l-10,5mc 6/8 250 1 10.5 300 15.772 15.087,41
1100000103 Separator hidrocarburi SMA6/8l-22,8mcS 6/8 250 2 22.8 300 31.544 25.700,80
1100000104 Separator hidrocarburi SMA10/12l-2mc 10/12 150 1 2.0 200 6.425 12.284,35
1100000105 Separator hidrocarburi SMA10/12l-4,7mcS 10/12 150 2 4.7 200 12.85 17.695,64
1100000106 Separator hidrocarburi SMA10/12l-2,9mc 10/12 150 1 2.9 250 7.378 12.772,48
1100000107 Separator hidrocarburi SMA10/12l-6,5mcS 10/12 150 2 6.5 250 14.756 18.671,91
1100000108 Separator hidrocarburi SMA10/12l-3,8mc 10/12 150 1 3.8 300 8.328 13.081,84
1100000109 Separator hidrocarburi SMA10/12l-8,2mcS 10/12 150 2 8.2 300 16.656 19.290,63
1100000110 Separator hidrocarburi SMA10/12l-3,6mc 10/12 200 1 3.6 200 9.357 14.164,88
1100000111 Separator hidrocarburi SMA10/12l-8,3mcS 10/12 200 2 8.3 200 18.714 21.456,70
1100000112 Separator hidrocarburi SMA10/12l-5,2mc 10/12 200 1 5.2 250 10.594 14.829,61
1100000113 Separator hidrocarburi SMA10/12l-11,5mcS 10/12 200 2 11.5 250 21.188 22.786,16
1100000114 Separator hidrocarburi SMA10/12l-6,8mc 10/12 200 1 6.8 300 11.834 15.155,46
1100000115 Separator hidrocarburi SMA10/12l-14,6mcS 10/12 200 2 14.6 300 23.668 23.437,86
1100000116 Separator hidrocarburi SMA10/12l-5,6mc 10/12 250 1 5.6 200 12.714 16.342,82
1100000117 Separator hidrocarburi SMA10/12l-13mcS 10/12 250 2 13.0 200 25.428 25.812,58

54 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Produse de tehnică a mediului


Separatoare de hidrocarburi
Cod Produs Denumire Produse Debit DN Bazine VNĂMOL Hi Greutate Preț
[l/s] [cm] [buc] [mc] [cm] [t] [RON]
1100000118 Separator hidrocarburi SMA10/12l-8,1mc 10/12 250 1 8.1 250 14.242 17.165,67
1100000119 Separator hidrocarburi SMA10/12l-17,9mcS 10/12 250 2 17.9 250 28.484 27.458,29
1100000120 Separator hidrocarburi SMA10/12l-10,5mc 10/12 250 1 10.5 300 15.772 17.486,45
1100000121 Separator hidrocarburi SMA10/12l-22,8mcS 10/12 250 2 22.8 300 31.544 28.099,84
1100000122 Separator hidrocarburi SMA14/16l-2mc 14/16 150 1 2.0 200 6.425 12.284,35
1100000123 Separator hidrocarburi SMA14/16l-4,7mcS 14/16 150 2 4.7 200 12.85 17.695,64
1100000124 Separator hidrocarburi SMA14/16l-2,9mc 14/16 150 1 2.9 250 7.378 12.772,48
1100000125 Separator hidrocarburi SMA14/16l-6,5mcS 14/16 150 2 6.5 250 14.756 18.671,91
1100000126 Separator hidrocarburi SMA14/16l-3,8mc 14/16 150 1 3.8 300 8.328 13.081,84
1100000127 Separator hidrocarburi SMA14/16l-8,2mcS 14/16 150 2 8.2 300 16.656 19.290,63
1100000128 Separator hidrocarburi SMA14/16l-3,6mc 14/16 200 1 3.6 200 9.357 14.164,88
1100000129 Separator hidrocarburi SMA14/16l-8,3mcS 14/16 200 2 8.3 200 18.714 21.456,70
1100000130 Separator hidrocarburi SMA14/16l-5,2mc 14/16 200 1 5.2 250 10.594 14.829,61
1100000131 Separator hidrocarburi SMA14/16l-11,5mcS 14/16 200 2 11.5 250 21.188 22.786,16
1100000132 Separator hidrocarburi SMA14/16l-6,8mc 14/16 200 1 6.8 300 11.834 15.155,46
1100000133 Separator hidrocarburi SMA14/16l-14,6mcS 14/16 200 2 14.6 300 23.668 23.437,86
1100000134 Separator hidrocarburi SMA14/16l-5,6mc 14/16 250 1 5.6 200 12.714 16.342,82
1100000135 Separator hidrocarburi SMA14/16l-13mcS 14/16 250 2 13.0 200 25.428 25.812,58
1100000136 Separator hidrocarburi SMA14/16l-8,1mc 14/16 250 1 8.1 250 14.242 17.165,67
1100000137 Separator hidrocarburi SMA14/16l-17,9mcS 14/16 250 2 17.9 250 28.484 27.458,29
1100000138 Separator hidrocarburi SMA14/16l-10,5mc 14/16 250 1 10.5 300 15.772 17.486,45
1100000139 Separator hidrocarburi SMA14/16l-22,8mcS 14/16 250 2 22.8 300 31.544 28.099,84
1100000140 Separator hidrocarburi SMA20l-3,6mc 20 200 1 3.6 200 9.357 14.164,88
1100000141 Separator hidrocarburi SMA20l-8,3mcS 20 200 2 8.3 200 18.714 21.456,70
1100000142 Separator hidrocarburi SMA20l-5,2mc 20 200 1 5.2 250 10.594 14.829,61
1100000143 Separator hidrocarburi SMA20l-11,5mcS 20 200 2 11.5 250 21.188 22.786,16
1100000144 Separator hidrocarburi SMA20l-6,8mc 20 200 1 6.8 300 11.834 15.155,46
1100000145 Separator hidrocarburi SMA20l-14,6mcS 20 200 2 14.6 300 23.668 23.437,86
1100000146 Separator hidrocarburi SMA20l-5,6mc 20 250 1 5.6 200 12.714 16.342,82
1100000147 Separator hidrocarburi SMA20l-13mcS 20 250 2 13.0 200 25.428 25.812,58
1100000148 Separator hidrocarburi SMA20l-8,1mc 20 250 1 8.1 250 14.242 17.165,67
1100000149 Separator hidrocarburi SMA20l-17,9mcS 20 250 2 17.9 250 28.484 27.458,29
1100000150 Separator hidrocarburi SMA20l-10,5mc 20 250 1 10.5 300 15.772 17.486,45
1100000151 Separator hidrocarburi SMA20l-22,8mcS 20 250 2 22.8 300 31.544 28.099,84
1100000152 Separator hidrocarburi SMA30l-3,6mc 30 200 1 3.6 200 9.357 17.877,12
1100000153 Separator hidrocarburi SMA30l-8,3mcS 30 200 2 8.3 200 18.714 25.168,94
1100000154 Separator hidrocarburi SMA30l-5,2mc 30 200 1 5.2 250 10.594 18.541,86
1100000155 Separator hidrocarburi SMA30l-11,5mcS 30 200 2 11.5 250 21.188 26.498,41
1100000156 Separator hidrocarburi SMA30l-6,8mc 30 200 1 6.8 300 11.834 18.867,70
1100000157 Separator hidrocarburi SMA30l-14,6mcS 30 200 2 14.6 300 23.668 27.150,10
1100000158 Separator hidrocarburi SMA30l-5,6mc 30 250 1 5.6 200 12.714 20.055,06
1100000159 Separator hidrocarburi SMA30l-13mcS 30 250 2 13.0 200 25.428 29.524,82
1100000160 Separator hidrocarburi SMA30l-8,1mc 30 250 1 8.1 250 14.242 20.877,92
1100000161 Separator hidrocarburi SMA30l-17,9mcS 30 250 2 17.9 250 28.484 31.170,53
1100000162 Separator hidrocarburi SMA30l-10,5mc 30 250 1 10.5 300 15.772 21.198,69
1100000163 Separator hidrocarburi SMA30l-22,8mcS 30 250 2 22.8 300 31.544 31.812,08
1100000164 Separator hidrocarburi SMA40l-5,6mc 40 250 1 5.6 200 12.714 22.357,45
1100000165 Separator hidrocarburi SMA40l-13mcS 40 250 2 13.0 200 25.428 31.827,21
1100000166 Separator hidrocarburi SMA40l-8,1mc 40 250 1 8.1 250 14.242 23.180,31
1100000167 Separator hidrocarburi SMA40l-17,9mcS 40 250 2 17.9 250 28.484 33.472,92
1100000168 Separator hidrocarburi SMA40l-10,5mc 40 250 1 10.5 300 15.772 23.501,08
1100000169 Separator hidrocarburi SMA40l-22,8mcS 40 250 2 22.8 300 31.544 34.114,47

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Produse de tehnică a mediului 55


Separatoare de hidrocarburi
Cod Produs Denumire Produse Debit DN Bazine VNĂMOL Hi Greutate Preț
[l/s] [cm] [buc] [mc] [cm] [t] [RON]
1100000170 Separator hidrocarburi SMA50l-5,6mc 50 250 1 5.6 200 12.714 23.511,49
1100000171 Separator hidrocarburi SMA50l-13mcS 50 250 2 13.0 200 25.428 32.981,25
1100000172 Separator hidrocarburi SMA50l-8,1mc 50 250 1 8.1 250 14.242 24.334,34
1100000173 Separator hidrocarburi SMA50l-17,9mcS 50 250 2 17.9 250 28.484 34.626,96
1100000174 Separator hidrocarburi SMA50l-10,5mc 50 250 1 10.5 300 15.772 24.655,12
1100000175 Separator hidrocarburi SMA50l-22,8mcS 50 250 2 22.8 300 31.544 35.268,51
1100000176 Separator hidrocarburi SMA65l-3,2mc 65 RECTANG. 1 3.2 RECTANG. 19.72 35.734,66
1100000177 Separator hidrocarburi SMA65l-8,5mc 65 RECTANG. 1 8.5 RECTANG. 23.56 38.885,47
1100000178 Separator hidrocarburi SMA65l-11,7mc 65 RECTANG. 1 11.7 RECTANG. 32.08 42.814,23
1100000179 Separator hidrocarburi SMA80l-3,2mc 80 RECTANG. 1 3.2 RECTANG. 19.72 40.049,51
1100000180 Separator hidrocarburi SMA80l-8,5mc 80 RECTANG. 1 8.5 RECTANG. 23.56 43.200,32
1100000181 Separator hidrocarburi SMA80l-11,7mc 80 RECTANG. 1 11.7 RECTANG. 32.08 47.129,07
1100000182 Separator hidrocarburi SMA100l-3,2mc 100 RECTANG. 1 3.2 RECTANG. 19.72 42.675,94
1100000183 Separator hidrocarburi SMA100l-8,5mc 100 RECTANG. 1 8.5 RECTANG. 23.56 45.826,75
1100000184 Separator hidrocarburi SMA100l-11,7mc 100 RECTANG. 1 11.7 RECTANG. 32.08 49.755,50

Conducte de BY PASS SMA


Cod Produs Denumire Produse Tip separator Preț
[RON]
3100000112 RACORD DN150 - BY PASS Dn200 SMA 1.147,53
3100000113 RACORD DN150 - BY PASS Dn250 SMA 1.304,8
3100000114 RACORD DN150 - BY PASS Dn300 SMA 1.654,3
3100000115 RACORD DN200 - BY PASS Dn250 SMA 1.566,93
3100000116 RACORD DN200 - BY PASS Dn300 SMA 1.916,43
3100000117 RACORD DN200 - BY PASS Dn400 SM 2.405,73
3100000118 RACORD DN200 - BY PASS Dn500 SMA 2.720,28
3100000119 RACORD DN300 - BY PASS Dn300 SMA 2.429,03
3100000120 RACORD DN300 - BY PASS Dn400 SMA 3.063,95
3100000121 RACORD DN300 - BY PASS Dn500 SMA 3.652,28
Observaţie: Separatoarele tip SMA au cuvele din inox. În cazul conductelor de BY PASS, preţul acestora include:
cele două coturi de BY PASS intrare şi iesire din separator precum şi racordarea acestora la intrarea şi iesirea
din separator, dar nu şi conducta de legătură dintre cotul de intrare şi iesire şi racordarea acesteia.

Separatoare de grăsimi
Cod Produs Denumire Produse Debit DN Nr. bazine VNĂMOL Greutate Preț
[l/s] [cm] [buc] [mc] [t] [RON]
1100000061 Separator de grăsimi SW KFA 2i EN 2i 100 1 0.2 2.877 3.405,56
1100000062 Separator de grăsimi SW KFA 3i EN 3i 120 1 0.3 4.661 4.610,15
1100000063 Separator de grăsimi SW KFA 5i EN 5i 150 1 0.5 5.472 5.407,64
1100000064 Separator de grăsimi SW KFA 7i EN 7i 150 1 0.7 6.425 5.894,51
1100000065 Separator de grăsimi SW KFA 9i EN 9i 200 1 0.9 8.115 7.108,51
1100000066 Separator de grăsimi SW KFA 12i EN 12i 200 1 1.2 9.357 8.042,23
1100000067 Separator de grăsimi SW KFA 19i EN 19i 250 1 1.9 12.714 10.220,17

56 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2019 | Produse de tehnică a mediului


Stații de epurare Aquamax Classic
Tip Nr. bazine Nr. echivalent D HMAX HINT Greutate bazin Greutate totală Preț
persoane [mm] [mm] [mm] [t] [t] [RON]
SW-AQUAmax 4 Classic 2 4 1200 2800 2100 4,45 4,45 preţ la cerere
SW-AQUAmax 6 Classic 2 6 1200 3100 2200 4,61 4,61 preţ la cerere
SW-AQUAmax 6 Classic 2 6 1500 2900 2200 6 6 preţ la cerere
SW-AQUAmax 8 Classic 2 8 1500 2700 1900 5,44 5,44 preţ la cerere
SW-AQUAmax 8 Classic 2 8 2000 2700 1900 7,63 7,63 preţ la cerere
SW-AQUAmax 10 Classic 2 10 1500 3000 2300 5,95 5,95 preţ la cerere
SW-AQUAmax 10 Classic 2 10 2000 2700 1700 7,14 7,14 preţ la cerere
SW-AQUAmax 12 Classic 2 12 2000 2400 1800 7,39 7,39 preţ la cerere
SW-AQUAmax 16 Classic 2 16 2000 2800 2100 8,11 8,11 preţ la cerere
SW-AQUAmax 20 Classic 2 20 2000 3200 2500 9,09 9,09 preţ la cerere
SW-AQUAmax 24 Classic 3 24 2000 3000 2000 7,87 7,87 preţ la cerere
SW-AQUAmax 24 Classic 2 24 2500 2700 2000 10,69 10,69 preţ la cerere
SW-AQUAmax 28 Classic 2 28 2500 3000 2300 11,58 11,58 preţ la cerere
SW-AQUAmax 32 Classic 3 32 2500 2700 1800 10,09 10,09 preţ la cerere
SW-AQUAmax 36 Classic 3 36 2500 2900 2000 10,69 10,69 preţ la cerere
SW-AQUAmax 40 Classic 3 40 2500 3100 2100 10,99 10,99 preţ la cerere
SW-AQUAmax 44 Classic 3 44 2500 3300 2300 11,58 11,58 preţ la cerere

Stații de epurare Aquamax Professional


Tip Nr. bazine Nr. echivalent D HMAX Greutate bazin Preț instalație
persoane [mm] [mm] cu placă[t] tehnologică[RON]
SW-AQUAmax 12 Professional 3 12 2000 2300 3x9,61 preţ la cerere
SW-AQUAmax 16 Professional 3 16 2000 2700 3x10,58 preţ la cerere
SW-AQUAmax 20 Professional 3 20 2000 3100 3x11,56 preţ la cerere
SW-AQUAmax 24 Professional 3 24 2000 2900 3x11,07 preţ la cerere
SW-AQUAmax 24 Professional 3 24 2500 2600 3x13,97 preţ la cerere
SW-AQUAmax 28 Professional 3 28 2500 2900 3x14,87 preţ la cerere
SW-AQUAmax 32 Professional 3 32 2500 3200 3x15,77 preţ la cerere
SW-AQUAmax 36 Professional 4 36 2500 2800 4x14,57 preţ la cerere
SW-AQUAmax 40 Professional 4 40 2500 3000 4x15,17 preţ la cerere
SW-AQUAmax 44 Professional 4 44 2500 3200 4x15,77 preţ la cerere
SW-AQUAmax 48 Professional 4 48 2500 3200 4x15,77 preţ la cerere

SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Prețuri 2019 | Produse de tehnică a mediului 57


Lista completă
de prețuri 2019
pe internet
Aveți nevoie urgent de o informație de preț?
Utilizați lista de prețuri online, pe site-ul nostru.

www.sw-umwelttechnik.ro

Pentru o gamă completă de produse de tehnică a mediului, vizitați și:

www.sw-umwelttechnik.com
www.sw-umwelttechnik.at
www.sw-umwelttechnik.hu
SW Umwelttechnik România S.R.L.
CP 087253 Izvoru, Str. Zăvoiului nr. 1, Comuna Vânătorii Mici, Jud. Giurgiu, Tel. +40 246 207050
CP 305307 Orţişoara, Str. Principală, Nr. 680, Jud. Timiş, Tel. +40 256 296168
CP 707145 Cristești, DE 8 nr. 1271 A, Com. Cristești, Jud. Iași, Tel. +40 232 742900

office@sw-umwelttechnik.ro
www.sw-umwelttechnik.ro

S-ar putea să vă placă și