Sunteți pe pagina 1din 3

AMDEC

Criterii de notare :
\R= A*B*C
A – probabilitatea de apariție a defectării;
B – imporțanța urmărilor defectării;
C – dificultatea de depistare a defectelor;
R – nivel de risc.
ISHIKAWA

Pentru aplicarea metodei se parcurg următoarele etape:


1. Se defineşte clar efectul asupra căruia se doreşte a se acţiona. Acesta se înscrie într-un dreptunghi şi se
trasează o săgeată orizontală cu varful in partea partea stângă a dreptunghiului
2. Se grupează cauzele principale potenţiale, pe familii (cei 6 M) pentru alte situaţii se poate lucra cu un
alt număr: 3...6 familii
3. Se trasează săgeţile secundare oblice corespunzătoare fiecărei familii de cauze (6 săgeţi) şi se sprijină
pe săgeata principală.
4. Se identifică fiecare săgeată secundară cu numele familiei înscris într-un dreptunghi (Materiale ,
Metodă... Măsurare).
5. Se înscriu pe minisageţi, cauzele ataşate fiecărei familii , care, la rândul lor, se pot diviza, mai profund.
Toate cauzele trebuie înregistrate.
6. Se verifică toate cauzele potenţiale ce apar în diagramă, eventual se completează.
7.Diagrama fiind realizată, se trece imediat la analiza cauzelor reale ale problemei identificate

6M
Material: cauze având la origine materialul suport şi produsele utilizate (componente).
Metoda: cauze legate de modul de operare, proceduri şi instrucţiuni de lucru, tehnologie, pregătirea
fabricaţiei etc.
Maşina: cauze legate de echipament; tip, performanţe, uzura, întreţinere, exploatare etc.
Manopera: cauze legate de competenţa personalului: calificare,instruire, organizare, cultura organizaţiei
s.a.
Mediu: mediul fizic (iluminare, zgomot, temperaturii, praf, fum),localizaree indicatoare - semnalizare ş.a.
Măsurare: tehnici, echipamente, scheme de măsurare, înregistrări, prelucrarea datelor etc.
Pareto

Să presupunem că în investigarea unei probleme s-au efectuat 100 observaţii în cadrul cărora s-
au identificat 5 factori care determină probleme de calitate ale produselor la ieşirea din procesul
de producţie aşa cum este prezentat în tabelul urmator.

Frecventa de Frecventa
Frecventa de Frecventa
Problema aparitie relative
aparitie relativa
cumulata cumulata

Exemplu Grafic