Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Nicolae Titulescu din București

Referat de practică

UNGUREANU DANIEL
Începând cu luna noiembrie a anului 2018, am început să lucrez în cadrul
Biroului Individual Notarial Stuparu Costin Marian, din Slobozia, Județul
Ialomița, iar până în prezent funcția pe care o ocup este cea de asistent/secretar.
În activitatea pe care o desfășor la birou sunt cuprinse
• redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic
• autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de
avocat,
• redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii,
împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie,
ipoteci, testamente, declaraţii, procuri,
• darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi;
• legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii
traducătorului;
• eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
• orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege.
• Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale;
• Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri,
invitatii, conventii;
• Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei
persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial;
• Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-am întocmit;
• Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;
• Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor
testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor
• Testamente;
• Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi,
dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-
cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie
viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte
reglementate de lege
• Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti;
• Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor.
Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului
notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau
persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru, din motive obiective (
sanatate, etc.), pe baza unei cereri si cu o programare prealabila.
SERVICII DE TRADUCERI
Biroul notarial ofera servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza,
italiana, spaniolă,turcă, chineză, arabă, ebraică, rusă, bulgară, polonă, cehă,
colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.
SERVICII DE CADASTRU
Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea
intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.
Totodata biroul notarial are acces la programul de cadastru online pentru
inscrierea si docmentatiei cadastrale necesara in vederea actelor ce trebuie emise ce
urmeaza a fi necesare pentru redactarea celor de catre biroul notarial.
• Consultatii juridice in domeniul comercial, in vederea perfectarii actelor şi
procedurilor notariale;
• Acte constitutive, Hotarari A.G.A., acte aditionale ale societatilor comerciale;
• Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor,
administratorilor, procurilor, conventiilor, etc.;
• Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea actului notarial;
• Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale;
• Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;
• Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, alipiri,
dezmembrari, partaj, ipoteci, impumut, antecontracte de vanzare-cumparare, de
comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate
de lege si
• Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti.