Sunteți pe pagina 1din 3

Negru-apare pe slide

Rosu-vorbim

Slide 1: Depozite bancare


Slide 2 : Ce sunt depozitele bancare?
Depozitul bancar reprezinta o suma de bani depusa in contul bancar pe o perioada
prestabilita si care este remunerata cu o dobanda.
Slide 3 : Exista 3 tipuri de depozite bancare:
- la vedere
- la termen
- prin cont current
Slide 4 :
Depozite la vedere
se caracterizeaza printr-o stare de flexibilitate,in sensul ca depunatorii pot dispune
oricand de utilizarea lor sub forma platilor sau retragerilor din cont.Datorita acestui
aspect,acest tip de depozite dau impresia unei incertitudini in ceea ce priveste asigurarea
resurselor.

Slide 5: Pe plan naţional cât şi internaţional se utilizează următoarele categorii de


depozite:
 cont curent în lei;
-clientul semneaza cu banca un contract prin care se pot efectua operatiuni alimentare in
numerar sau virament iar clientul beneficiaza de eliberarea de sume in numerar la cerere
-la deschiderea unui cont current,deponentul trebuie sa depuna o suma minima stabilita
cu banca si sa achite un commission
-pentru disponibilitatile existente in cont,deponentul primeste o dobanad fixa sau
variabila
 contul curent în valută;
- Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică rezidente/ înregistrate în România.
- persoanele fizice si juridice pot deschide conturi la banci in valuta pentru valutele cotate
la BNR
- operatiunile care pot fi effectuate in contul current in valuta cuprind : depunerea de
numerar sau prin virament,incasari si plati comerciale si necomerciale in valuta,retrageri
de numerar in valuta la cererea sip e numele titularului
 contul de depozit la termen în lei;
- Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică.
- semnarea unei convenţii de depozit cu banca prin care se stabilesc suma, dobânda fixă
sau variabilă, scadenţa, persoanele autorizate să efectueze operaţiuni.
- existenţa unei sume minime pentru constituirea depozitului la termen;
- plata dobânzii se poate face lunar la scadenţa depozitului;
 contul de depozit la termen în valută;
- Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără personalitate
juridică.
-semnarea unei convenţii de depozit cu banca prin care se stabilesc suma,
dobânda fixă sau variabilă, scadenţa, persoanele autorizate să efectueze operaţiuni.
- existenţa unei sume minime pentru constituirea depozitului la termen,are diferă de la o
bancă la alta pe cele doua categorii de clienţi (persoane fizice şi persoane juridice);

 certificatul de depozit;
Certificatul de depozit reprezintă un titlu de credit pe termen emis de bancă , care
atestă depunerea unei sume de bani în baza căreia, la scadenţă, se poate în casa atât suma
depusă, cât şi dobânda aferentă.
Se adresează persoanelor fizice şi juridice care pot obţine certificate de depozite
contra unor sume de bani reprezentând valoarea nominală a acestora.
 certificatul de depozit cu discont;
Se adresează clienţilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităţi fără
personalitate juridică rezidente/ înregistrate în România.
Certificatul de depozit cu discont este un instrument bancar ce oferă posibilitatea
cumpărătorului să intre în posesia unui astfel de titlu, plătind o sumă mai mică decât
valoarea nominală care se va încasa la scadenţă. Diferenţa între suma de cumpărare şi
valoarea nominală acertificatului de depozit o reprezintă întocmai „dobânda” care este
„avansată” de către bancă în momentul cumpărării.
 depozitul pentru pensii;
- Depozitele pentru pensii sunt oferite exclusiv pentru persoanele fizice, în care se pot
efectua depuneri pe tot intervalul dintre data deschiderii şi până la scadenţă.
- termenul de constituire este de regulă un an cu posibilitatea prelungirii automate la
scadenţă pe aceeaşi perioadă;
- dobânda este, de regulă, cea aferentă depozitelor la termen pe un an, cu avantajul
că în cazul acestui tip de depozit se pot efectua depuneri multiple în acest cont, fără a fi
nevoie de încheierea unor convenţii cu banca, ca în cazul depozitelor la termen obişnuite;
 depozitul pentru vacanţă;
- Depozitele pentru vacanţă se adresează persoanelor fizice, care pot efectua depuneri în
cont pe întreaga perioadă de la deschidere până la scadenţă.
- se constituie pe perioade de 6, 12 luni, cu posibilitatea prelungirii automate la scadenţă
pe aceeaşi perioadă;
- dobânda este de regulă cea aferentă depozitelor la termen pe perioada aferentă, variabilă
în funcţie de evoluţia pieţei, care se calculează lunar şi se bonifică la scadenţă ;
 depozitul pentru minori1.
- Depozitul pentru minori se adresează persoanelor fizice cu vârste între 14 -18 ani.
- termenul poate fi de 1, 3, 6, 9, 12 sau 18 luni;
-valuta poate fi cea autohtonă, USD sau EUR;

Slide 6 :
Depozite la termen
-Se constituie potrivit unei conventii incheiate intre deponent si banca privind durata si
conditiile de depunere,in special privind nivelul dobanzilor bonificate,constituind o
modalitate sigura de justificare in procesul de creditare.

1
Bratu, Alina: Monedă. Credit. Bănci, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005, p. 334
-Termenele variaza de la o luna pana la un an iar acest tip de depozite se refera la sume
mari care sunt atrase de catre banci in conditii de negociere pentru fiecare caz in parte.
-Bancile comerciale pot deschide clientilor conturi de economii simple sau dupa un
anumit program de depunere,care sa asigure o stare de regularitate in procesul de
economisire.

Slide 7:
Prin cont curent
Conturile curente se deschid persoanelor fizice si juridice si se caracterizeaza prin
faptul ca prin intermediul lor se evidentiaza o multitudine de operatiuni de incasari si
plati,folosindu-se diferite instrumente de decontare precum cecurile,ordinele de
plata,foile de varsamant.

Slide 8: Raiffaisen vs Transilvania


Slide 9:
Raiffaisen
Cont de economii
Depozit cu depuneri ulterioare
Depozite
-Pana la 1 an
- Intre 1 si 3 ani
Transilvania
Cont de economii
Depozite la termen
Kid cont
Slide 10:

https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/economii/
https://www.bancatransilvania.ro/pentru-tine/economii-si-investitii/economii/