Sunteți pe pagina 1din 5

IPLT “Alexandru cel Bun” TEST la MATEMATICA clasa a VIII-a data

MODULUL „Patrulatere” Varianta I


Numele, prenumele elevului: ____________________________
Scor acumulat Nota _________ Mult succes!

I. Completați propoziţiile: L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. a) Poligonul este figura geometrică…………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………….
b) Pentagonul are………. laturi
c) Suma unghiurilor într-un hexagon convex este ………………………………………
d) Pentagonul are………. diagonale
2. a) Paralelogramul este patrulaterul ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Diagonalele pătratului ……………………………… ……….…………
………………………………………………………………………………………………..
3. a) Paralelogramul cu diagonalele perpendiculare este un ...…………………………
b) Paralelogramul cu diagonalele congruente este un ............................................
4. a) Trapezul este figura geometrică………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
b) Unghiurile alăturate bazei într-un trapez isoscel sunt………………………………
II. Construiţi : L01234 L012345
a) paralelogramul DACM cu laturile b) Rombul cu diagonalele
de 3,8cm şi 4,3cm. Aflaţi perimetrul de 6cm şi 2cm. Aflaţi latura lui.
acestui paralelogram.

III. Determinaţi: L0123 L01234


a) Mărimile unghiurilor unui paralelogram , b) Perimetrul pătratului cu
dacă el are un unghi de 720. cu diagonala de 5√2cm.

c) Fie ABCD trapez isoscel , ABCD ; dacă , m(B)=120 atunci , m(C)=….. , m(D)=…..
L 0 1 2 3
d) Aflaţi perimetrul Δ ABD , dacă laturile dreptunghiului ABCD sunt de 13 şi 18cm.
L012345

IV. Determină lungimea bazei mari a trapezului, dacă baza mică este de 18cm, iar linia
mijlocie are o lungime de 24 cm. L01234

V. Determină perimetrul unui romb care are un unghi de 1200 şi diagonala mică de 5,4 cm.
L012345

VI. Problemă: Desenul de mai jos reprezintă proiectul unei odăi. Determină cît se va achita
pentru plintă, dacă 1m costă 15 lei. L0123456 7

Numărul de
1-2 3-5 6 - 10 11 - 15 16 - 22 23 - 30 31 - 38 39 - 43 44 - 47 48 - 50
puncte acumulat
10
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IPLT “Alexandru cel Bun” TEST la MATEMATICA clasa a VIII-a data

MODULUL „Patrulatere” Varianta


Numele, prenumele elevului: ____________________________ II
Scor acumulat Nota _________ Mult succes!

I. Completați propoziţiile: : L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. a) Poligonul este figura geometrică…………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………….
b) Hexagonul are………. laturi
c) Suma unghiurilor într-un pentagon convex este ………………………………………
d) Hexagonul are………. diagonale
2.a) Dreptunghiul este paralelogramul ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Diagonalele paralelogramului ……………………………… ……….…………
………………………………………………………………………………………………..
3. a) Dreptunghiul cu laturile congruiente este un ...…………………………
b) Diagonalele rombului sunt ............................................
4. a) Trapezul este figura geometrică………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
b) Trapezul dreptunghic se numeşte……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
II. Construiţi : L01234 L012345
a) Paralelogram ACMP cu laturile b) Rombul cu diagonalele de
de 3,2cm şi 4,5cm. Aflaţi perimetrul 4 cm şi 6 cm. Aflaţi latura lui.
acestui paralelogram.

III. Determinaţi: L0123 L01234


a) Mărimile unghiurilor unui paralelogram b) Perimetrul pătratului cu
dacă el are un unghi de 1020. diagonala de 11√2cm.

c) Fie ABCD trapez isoscel, ABCD ; dacă , m(A)= 70 atunci , m(C)=….. , m(D)=…..
L 0 1 2 3
d) Aflaţi perimetrul Δ MNP , dacă laturile dreptunghiului MNOP sunt de 21cm şi 20 cm.
L012345

IV. Determină lungimea bazei mică a trapezului, dacă baza mare este de 27 cm, iar linia mijlocie
are o lungime de 22 cm. L01234

V. Determină perimetrul unui romb care are un unghi de 600 şi diagonala mică de 6,8 cm.
L012345

VI. Problemă: Desenul de mai jos reprezintă un lot de pămînt. Determină cît se va achita
pentru gard, dacă 1m costă 110 lei. L0123456 7

Numărul de
1-2 3-5 6 - 10 11 - 15 16 - 22 23 - 30 31 - 38 39 - 43 44 - 47 48 - 50
puncte acumulat
10
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9