Sunteți pe pagina 1din 1

„În anul 2009, Consiliul Local al Primăriei Ştefăneşti de la acea vreme a dat o

hotărâre de consiliu prin care erau scutiţi de la plata facturii de apă şi canal locatarii
blocurilor Nr. 6, 12, 13, 15 şi 16. În data de 19.04.2018, am abrogat această hotărâre de
consiliu din cauză că mi s-a părut incorect faţă de restul cetăţenilor oraşului nostru.
Consider că este vorba despre un serviciu care ne este furnizat contracost şi care
trebuie să fie plătit în egală măsură de toţi consumatorii, fără să existe discriminări de
niciun fel. Asta mai cu seamă cu cât am descoperit că era vorba de nişte costuri
exorbitante pentru bugetul local, deşi acolo sunt atât proprietari cât şi chiriaşi, iar banii ar
fi putut foarte bine să fie folosiţi pentru reabilitarea blocurilor respective.
Vreau să aduc la cunoştinţă tuturor celor peste 15 000 de cetăţeni ai Oraşului
Ştefăneşti că nu voi tolera niciun fel de discriminare şi nu consider că este normal ca
oamenii care muncesc şi-şi plătesc obligaţiile fiscale faţă de stat să ţină în spate pe alţii
care nu îndeplinesc aceleaşi criterii.”