Sunteți pe pagina 1din 2

4.

Calcularea salariilor angajaților încadrați pe diferite posture din organizație

Societatea are un numar de 13274 de angajati, care au diverse sudii : incepind de la sudii medii si
ajungînd la studii superioare și postuniversitare, neavînd nici un salariat necalificat :

Salariu minim al unui angajat este de 1100 Roni ceea ce echivalează cu 4541,57 Lei Moldovenesti

4541,57 – 2000 – 272.49 – 45.41 – 204.37 = 2019.3 lei

2019.3 x 0.12 = 242,316 Lei

Fond de pensii 6% = 4541,57 x 0.06 = 272.49 Lei

Sindicat 1% = 4541,57 x 0.01 = 45.41 Lei

Asigurări medicale 4541,57 x 0.045 = 204.37 Lei

Salariu net = 4541,57 – 242,316 – 272,49 – 45,41 – 204,37 = 3776.984 Lei

Salariu mediu al unui angajat este de 4400 Roni ceea ce echivalează cu 18170 Lei Moldovenești :

Scutirea pentru persoane fizice 18170 – 2000 – 1090,2 – 181,7 – 817,65 = 14080,45 lei

14080,45 x 0.12 = 1689.65 Lei

Fond de pensii 6% : 18170 x 0.06 = 1090.2 Lei

Sindicat 1% : 18170 x 0.01 = 181.7 Lei

Asigurări medicale : 18170 x 0.045 = 817.65 Lei

Salariu net : 18170 – 817.65 – 181.7 – 1090.2 – 1689,65 = 14390,8 Lei

Salariu al unui Manager este de 7000 Roni ceea ce echivalează cu 28900 Lei Moldovenești :

Scutirea pentru persoane fizice 28900 – 2000 – 1734 – 289 – 1300.5 = 23 576,5 Lei

Impozitul salarial : 23 576,5 x 0.12 = 2829.18 lei

Fond de pensii 6% : 28900 x 0.06 = 1734 Lei

Sindicat 1% : 28900 x 0.01 = 289 Lei

Asigurări medicale : 28900 x 0.045 = 1300.5 Lei

Salariu net : 28900 – 1300.5 – 289 – 1734 – 3228 – 2829,18 = 19519.32 Lei

Determinînd salariu minim și mediu a angajaților am constatat ca un manager primește lunar un salariu
de 38 % comparativ cu salariații cu un post mai jos .