Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTE R I STI C Ă

Eliberată studentului Lazăr Anatolie,


studentul anului II, grupa BA1205,
specialitatea „Business şi Administrare”
a Universităţii de Statdin Moldova.

Studentul Lazăr Anatolie a efectuat practica în cadrul întreprinderii ”Primariei municipiului


Chisinau” începînd cu data de 20.01.2014 pînă la 17.05.2014.
Pe parcursul practicii a dat dovadă de cunoaştere a materialului de studiu, fiind un student
sîrguincioas, inteligent, disciplinat şi capabil de a aplica cunoştinţele teoretice în practică. A dat
dovadă de gîndiri și propuneri atît practice cît și analitice demonstrînd că dispune de idei dorință de
afirmare și seriozitate majoră în caz de necesitate.

Practica a fost orientată spre a-l familiariza pe student cu:


- formarea deprinderilor de analiză, instrucţiunile ce reglementează activitatea institutiei
(funcţiile institutiei şi funcţiile manageriale , legile și influența acestora în viața reală a
institutiei ș.a);
- formarea abilităţilor de lucru în cadrul colectivului;
- motivarea preluării experienţei noi de activitate profesională, care va contribui în viitor la
formarea competenţelor profesionale;

Anatol este o persoană comunicativă şi cu iniţiativă, dînd dovadă de disciplină, cît şi de străduinţă şi
sîrguinţă, precum şi de interes faţă de sarcinile propuse pentru a fi soluţionate. Concluzionînd toate
cele afirmate mai sus Anatol are potențialul necesar să devină un specialist bun în domeniul
managemenutului și merită o înaltă apreciere.

Stagiul de practica a fost susţinut prin calificativul „excelent”.


Caracteristica este eliberată pentru a fi prezentată Universităţii de Statdin Moldova.

Coordonatorul practicii
Valentina Văzdăuțan