Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul Interjudeţean

VII PROFIZICA
VASLUI
21 noiembrie 2015

SUBIECTE
Subiectul I
Pe un plan orizontal se află două cărămizi,cea inferioară are masa m2 = 2kg, iar cea superioară
are masa m1 =1kg. Cărămida superioară este legată de un perete vertical cu un cablu care formează cu
verticala unghiul α = 450 ca în figură. Între cărămizi există frecare, coeficientul de frecare la alunecare
fiind μ = 0.2. Se neglijează frecarea între cărămida inferioară și plan. Cărămida inferioară este trasă
uniform cu o forţă F pentru a o scoate de sub cea superioară. Să se afle:
a. tensiunea din fir;
b. forţa F cu care trebuie trasă uniform cărămida inferioară;
c. forţa cu care apasă cărămida inferioară pe planul orizontal.
Se cunosc: sin 450= cos 450 = g = 10N/kg

α
m1
F
m2

Subiectul II
Un elev, având înălţimea H1=1,75m faţă de podea şi ochii la înălţimea H 2=1,65m faţă de podea,se
priveşte într-o oglindă plană verticală. Elevul îşi vede imaginea completă în oglindă. Să se afle:
a) înălţimea maximă h1 la care poate fi ridicată marginea inferioară a oglinzii;
b) înălţimea minimă h2 la care se poate afla marginea superioară a oglinzii;
c) înălţimea minimă a oglinzii.

Subiectul III
A. Un înotător traversează un râu cu lăţimea L = 200 m şi se reîntoarce, ajungând după Δt = 10
min la o distanţă Δ x = 300 m în aval faţă de punctul din care plecase. Să se afle:
a) modulul vitezei înotătorului faţă de apă,ştiind că el a înotat tot timpul după o direcţie
perpendiculară faţă de apă;
b) viteza de curgere a râului.
c) direcţia vitezei înotătorului faţă de mal pentru ca înotătorul să ajungă pe celălalt mal în punctul
opus punctului de plecare (deplasarea în aval este nulă), dacă viteza înotătorului în modul faţă
de apă este cea de la punctul a.
B. Un tren marfar porneşte dintr-o gară A şi se deplasează cu viteze constantă v1= 36 km/h. După
t1 = 30 min, din aceeaşi gară pleacă un accelerat care merge cu viteza constantă v 2 = 72km/h în
acelaşi sens cu marfarul.
a) După cât timp, acceleratul va ajunge din urmă marfarul?
b) La ce distanţă de gara A, acceleratul va ajunge din urmă marfarul?
c) Să se reprezinte pe aceeaşi diagramă coordonată – timp legile de mişcare ale marfarului şi
acceleratului.
Propunători:
Prof. Irimia Jan – LMK Vaslui, prof. Răduță Luminița Mihaela – LER Vaslui
1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.
2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.